historikkbanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nederste del av Bølerfossen i mai 2002

Østensjøvannområdet har hatt mange gårder i som har vært betydelige i sitt område. Noen av dem eksisterer den dag i dag, og her presenterer vi gårdenes histore.

Sitter du på informasjon som vi kan supplere med på disse sidene, tar vi mer enn gjerne imort stoff fra deg. Send oss dine kommentarer og tips til oss: post @ ostensjovannet.no

Artikler

Navn på lokale områder i

Under har vi lagt ut et kart som viser lokale navn og betegnelser på de forskjellige delene av miljøparken. Dette er navn som er skapt på «folkemunne» og ble brukt av de som hadde behov for nøyaktige stedangivelser i sitt daglige arbeide i området. Østensjøvannets Venner er interessert i å komme i kontakt med folk som kjenner til flere navn og betegnelser. Send gjerne dine tips til post@ostensjovannet.no.

Den som vil kan også laste ned en PDF i bedre oppløsning.

bruksnavn på lokale områder i Østensjøområdet miljøpark