temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Amfibier ved Østensjøvannet

Vanlig frosk, observert ved Abildsø gård 19. mai 2003

I Norge har vi 5 arter amfibier (systematikk) og hele 4 av dem er rapportert ved vannet gjennom tidene. Alle 5 kan teoretisk forekomme ved vannet. Men kombinasjonen av at artene sjelden blir innrapportert og det faktum at alle artene har gått kraftig tilbake, er det få observasjoner av amfibier. Det snakkes om at en sjette art i Norge, damfrosken Det kan hende den er istand til å etablere seg i den sørøstre delen av Norge.

Amfibiene er spesialtilpasset livet i vann. De kan puste direkte gjennom huden og overvintrer i dvale på bunnen av innsjøer.

Amfibieobservasjoner

Vi tar gjerne imot rapporter om amfibier som blir sett ved Østensjøvannet. Husk å legge ved beskrivelse av funnet. Send informasjonen til naturtips @ ostensjovannet.no.

Her ser vi spissnutet frosk som parrer 1. mai 2003.

Parring hos spissnutet frosk, mai 2003, foto Audun Brekke

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Før 2000


Norges fem arter i klassen amfibier:

Til toppen av siden