biologi er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Botanikk ved Østensjøvannet

Bølerbekken går kraftig i april-mai

Vi har lagt ut den samlede ARTSLISTEN fra de botaniske undersøkelsene som har funnet sted ved Østensjøvannet. Det foreligger også bilder av de forskjellige artene etterhvert som vi samler bilder eller andre sender inn bilder de har tatt. Du er velkommen til å sende inn bilder til oss (se epostadresse lenger ned).

Jan Wesenberg har velvillig gitt oss rapporten fra sin omfattende undersøkelse som her foreligger i en forenklet elektronisk liste.

Gulveis ble oppdaget i 2004, og var da ny art registrert for området

Har du plantebilder som du vil supplere oss med tar vi gjerne imot en epostbeskjed om det, og avtale oversendelse av bildene. Send oss en melding på naturtips @ ostensjovannet.no

Fremmede arter

Det er flere fremmede plantearter som av forskjellige grunner forekommer i Oslos naturområder. Vi ønsker å både hindre at de sprer seg og luke de vekk. Vi forteller her hvilke av disse som er funnet innenfor miljøparken og hva som gjøres for å fjerne dem.

Interessert i planter?

Du finner mer informasjon om møter og aktiviteter innen botanikk på http://www.botaniskforening.no/forum/events.asp