temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
rev ved Østensjøvannet juni 2002

Virveldyr ved Østensjøvannet

Pattedyr er vanskeligere å oppdagen enn mange av de andre dyregruppene. Under foreligger listen over de innrapportert funn som er sendt inn til artsobservasjoner.no. Deretter blir alle registreringer som er merket med Prosjekt = «Østensjøvannet i Oslo» automatisk hentet ut og vist i boksen under. Siden artsobservasjoner.no har slått sammen klassene pattedyr, krypdyr og amfibier inntil videre, blir de vist fram i den samme visningen.

Når du er registrert bruker i denne portalen legger du inn dine observasjoner selv. HUSK å koble observasjonen til prosjektet «Østensjøvannet i Oslo» som utføres underveis i registreringen. Dersom du observerer noe og ikke vil legge det inn i artsobservasjoner kan du sende det til naturtips@ostensjovannet.no, så kan vi hjelpe til med å legge det inn for deg.

Artsliste for pattedyr ved Østensjøvannet. Norsk Zoologisk forening plasserte i 2002 ut flaggermuskasser hvor dyrene kan overnattet (les mer...). Hvis du vil lære mer om flaggermus (der Østensjøvannet er ett av de bedre stedene i Norge) kan du besøke Norsk zoologisk forenings informasjonssider om flaggermus.

ARTSLISTE VITENSKAPELIG NAVN INFO
RØDLISTESTATUS
kategoriforklaring
Piggsvin Erinaceus europeus  
Krattspissmus Sorex araneus  
Vannflaggermus Myotis daubentoni  
Skimmelflaggermus Vespertilio murinus  
NT
Nordflaggermus Eptesicus nilssonii  
Storflaggermus Nyctalus noctula  
DD
Dvergflaggermus Pipistrellus pygmeaus  
Hare Lepus timidus  
Ekorn Sciurus vulgaris  
Liten skogmus Apodemus sylvaticus fakta
Rotte Rattus norvegicus  
Vånd Arvicola terrestris  
Rødrev Vulpes vulpes fakta
Grevling Meles meles  
Mink Mustela lutreola  
Røyskatt Mustela erminea  
Snømus Mustela nivalis  
Elg Alces alces fakta
Rådyr Capreolus capreolus fakta

 

Bever Castor fiber