temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fisk og fiskingisfiske på Østensjøvannet, feb2002

Hvis du har dokumentasjon på funn av flere arter vil foreningen svært gjerne ha tak i dette, slik at vi kan publisere det her. Artslisten på fisk i Østensjøvannet. Les også artsinformasjon om fiskene.

I 1998 skrev Åge Brabrand (zoologisk museum i Oslo) en rapport om fiskemiljøet i Østensjøvannet.

Bildet til høyre: På en av de første dagene i 2002 ble det gjort en pen fangst av en isfisker på besøk ved vannet. To gjedder på ca. 2 kg og en abbor på ca. 400 gram ble trukket opp av vannet i løpte av et par timer. Fiskeren hadde også fått opp flere mindre abbor, men de ble sluppet ut igjen. Isfiskeren så frem til en god middag.

Foto: Leif-Dan Birkemoe


Diverse rapporter om funn av fisk (isfiskefangster sjelden blir rapportert til oss, sende gjerne til naturtips@ostensjovannet.no)

7. sep. 2012: Karuss funnet død ved «slurpen», utløpet i nordvestenden av vannet, funnet av Amund Kveim

9. mai 2011 ble det funnet en død karuss på hele 33 cm. Johan Mollatt

3. mai 2010 så Amund Kveim en fisk i Østensjøbekken ved utløpet ved turveien lengst i sør. Fisken var ca 10 cm lang og tverrstripet. Den smatt inn i røret da jeg nærmet meg. Antatt å være abbor.

Tore Nesbakken finner 5 døde karuss ved «Slurpen» 16. mars 2009

Tore Nesbakken finner3 karuss ved utløpet av «Slurpen» 28. februar 2009

Katrine Torkildsby fant det som antas å være en karuss, 25.05.2006

12. april 2006: igjen er det oppdaget mye død fisk i nordenden (for det meste karuss)

Fra november 2004 til januar 2005 har det vært jevnlig med isfisking. Søndag 9. jan fiskes det flere ganger gjedder på opptil 2 kilo

Gjedde på ca. 40 cm observert ved "slurpen" i nordende, Amund Kveim 20.04.2005

Det ble funnet to døde gjedder og en karuss ved utløpet i nord, 30.juli 2004

Det ble funnet en karuss på 35 cm i starten av mai 2004

I år, som ifjor blir det observert store stimer med fisk i Smedbergbekken. Sist ble det observert tusenvis av stimende småyngel av Mitka Engebretsen, 13. nov 2005