temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Panorama ved Østensjøvannet

Innenfor miljøparken er det mange flotte utsiktspunkter. Nyere fototeknologi gjør det mulig å lime sammen bilder slik at summen av bildene dekker større områder. På denne siden presenterer vi slike bildekollasjer innenfor miljøparken. Vi håper dere får en fin tur.

Hvordan beskue bildene?

Du må klikke på bildene for å se på den store versjonen.
På en vanlig nettside vil teksten brekkes om slik at den passer inn i bredden. Slik vil det ikke skje med et bilde som er for bredt for skjermens utstrekning. Vi håper likevel at du synes det er verdt litt horisontal scrolling forå se disse bildene. De er litt bredere enn det du vanligvis får plass til i bredden. Vanligvis er tastene Page Up og Page Down en lett måte å rulle opp og ned på en nettside som er lang. Hvis du benytter Opera som nettleser kan det jo være kjekt å huske at du kan rulle horisontalt ved å holde CTRL inn samtidig med Page Up og Page Down. På den måten kommer du til høyre og venstre vha tastaturet. Det er også mulig å forstørre og forminske siden (som regel under menyen vis (view). Prøv deg fram.

Utsikt mot Østensjøvannet fra Østensjø gård, litt seinere på våren 2005

panoramabilde mot Østenjøvannet, sett fra Østensjø gård

Østensjøvannet sett fra Østensjø gård, ca 15. mars 2005

panoramabilde tatt fra Østensjø gård rett mot vest

Skogbunnen på Tallberget

panoramabilde tatt i skogen oppe på Tallberget

Tallberget, sett fra midten på vannet, mars 2005

panoramabilde mot Tallberget, tatt fra midten av vannet

Bunnen av Almedalen

panoramabilde ved bunnen i bekken som renner gjennom Almedalen

Oppsalskrenten by night, februar 2005

panoramabilde av Oppsalskrenten sett fra vest på natta og det er is på vannet

En dag på isen, februar 2005

panoramabilde av folk på isen i nordenden av vannet

Vadedammen

panoramabilde av vadedammen

Tallberget

panoramabilde av Tallberget og nordenden av  Østensjøvannet

Bølerbekkens utløp

Klassisk skue vinterstid fra utløpet av Bølerbekken. Måkene finner hvileplass med god utsikt til alle som måtte komme for nær, midt ute på isen i sørende av vannet.

panoramabilde av måker som hviler sammen i sørende av vannet