temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Velkommen til søking i bildebasen til "Østensjø lokalhistoriske bilder"

Østensjø gård på 30-tallet

Denne bildebasen er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag. Vi har gitt bildebasen prosjektnavnet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som hovedsakelig består av fotografier fra Bydel Østensjø.

I 1996 ble utstilling "Historien om Østensjø bydel" presentert på Deichmans filial på Oppsal. Bilder og tekst fra Østensjø ble samlet inn og fremvist på plakater. Dette materialet ble etter at utstillingsperioden var over lagret på filialen. Det er bilder fra denne utstillingen som har dannet det første grunnlag for bildebasen.

Alle som er interessert i bydelen har her fått et redskap til å søke på bilder med motiver som kan fortelle noe om tidligere tider og på den måten øke forståelsen for eget distrikt.

Til arkivet: Deichmans lokalhistoriske bildebaser

Motiver

Bildebasen har motiver fra landskap, arkitektur, bebyggelse, samferdsel, familieliv, fritid, arbeidsliv, portretter og gruppebilder fra skole og foreningsliv mm. Østensjøvannet og de gamle gårdene i distriktet er selvsagt med. Basen er under kontinuerlig utvikling og nye bilder kommer stadig til.

Informasjon om bildene

Selv om et bilde ofte kan fortelle mer enn tusen ord, har vi lagt inn informasjon om hvert enkelt bilde i den grad vi kjenner bildets historie. Har du supplerende opplysninger til bildene eller korreksjoner til teksten, er det bare å trykke på "Kommentarer til posten" ved siden av bildet.

Rettigheter og bruk

Bildene du finner i basen er samlet inn av prosjektets medlemmer. "Bildet kan ikke brukes uten tillatelse fra Østensjø lokalhistoriske bilder", slik det fremgår når bildene tas opp på skjermen. Vi har inngått avtale med giverne om denne forvaltning. For enkelte bilders vedkommende er det Oslo Bymuseum, Byantikvaren eller Byarkivet som regulerer bruken. Dersom du har behov for å kopiere et bilde f.eks. for trykking i en publikasjon, må du derfor ta kontakt og gjøre spesiell avtale om det.

Har du bilder?

Vi er alltid interessert i flere bilder fra distriktet og er takknemlige for å låne lokalhistoriske bilder til skanning for å legge disse inn i basen. Det gjelder eldre såvel som nyere bilder fra begivenheter eller vanlig dagligliv.

Kontakter:

Deichmanske bibliotek, avd. Oppsal
E-post: Oppsal@Deichman.no
Adresse: Deichmanske bibliotek, avd. Oppsal, Postboks 65 Oppsal, 0619 Oslo
eller internettsiden: www.deichman.no