temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Østensjøvannet, søndag 6. september 2015

Presseinfo fra Østensjøvannets Venner

 

Nordic Green Space Award tildelt Østensjøområdets miljøpark

 

Ved en seremoni på arrangementet til Østensjøvannets Venner - Østensjødagen 2015 - ble utmerkelsen Nordic Green Space Award tildelt Østensjøområdets miljøpark. Utmerkelsen er et nordisk kvalitetsmerke innenfor grønne område. Kulturbyråd Hallstein Bjercke mottok utmerkelsen som på vegne av Oslo kommune.

Representant for dommerkomiteen Maria Fall, fra Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS), begrunnet tildelingen av utmerkelsen til Østensjøområdet Miljøpark med at den nordiske dommergruppen hadde notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby. Området er lett tilgengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode og området brukes flittig til bl.a. mosjon, avslapning, naturopplevelser og undervisning.

 

Drift og utvikling av området foregår i forbilledlig samarbeid med foreningen Østensjøvannets Venner (ØVV). De aktive i ØVV står bl.a. for skjøtselstiltak, formidling og innsamling av midler til naturformidlingsfasiliteter.

 

Det er dommergruppens håp at Bymiljøetaten vil bruke den tildelte Nordic Green Space Award til å synliggjøre de verdier som ligger i Østensjøområdet Miljøpark og at de fortsetter å arbeide med balansen mellom natur, kulturmiljø og rekreativ utfoldelse, avsluttet Maria Fall.

 

Kulturbyråd Hallstein Bjercke takket på vegne av Oslo kommune og sa at han var stolt av Østensjøvannet som en av byens grønne lunger og at utmerkelsen var en anerkjennelse av det arbeid som bymiljøetaten og Østensjøvannets Venner har nedlagt. Han håpet at det ville være en inspirasjon til ytterligere å utvikle kvalitetene ved vannet. Østensjøvannet er av stor verdi for nærmiljøet.

 

Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, uttrykte stor tilfredshet med utmerkelsen. Det har vært en lang prosess å få sikret området og komme i gang med forsvarlig skjøtsel. Mange frivillige har bidratt i samarbeid med stat og kommune. Fremdeles er mye ugjort og det er ønskelig at kommunen tar et større ansvar for å sikre verdiene for kommende generasjoner.

 

Kristin Sandaker, leder i Østensjø bydelsutvalg, understreket også gleden over å få en slik utmerkelse som kvalitetsstempel på et sentralt og mye brukt område.

 

 

Bildetekst:

Fra venstre: Kristin Sandaker, leder i Østensjø bydelsutvalg, representant for dommerkomiteen Maria Fall, kulturbyråd Hallstein Bjercke med tildelingens dokumentasjon utformet som et diplom, Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner (ØVV) og Finn Arnt Gulbrandsen, nestleder og leder av skjøtselsgruppen i ØVV. Foto: Leif-Dan Birkemoe.

Nordic Green Space Award er en kvalitetsordning, som har som visjon å skape, fremme og markedsføre grønne områder av høy kvalitet i Norden. Nordic Green Space Award har til formål å løfte standarden på våre parker og grønne områder og gjøre det attraktivt for innbyggere, besøkende og turister å benytte områdene.

www.greenspaceaward.com

 

Kontaktpersoner i Østensjøvannets Venner:

Amund Kveim, tlf. 975 44 552, e-post: amund.kveim@ostensjovannet.no

Finn A. Gulbrandsen, nestleder, tlf. 481 58 776, e-post: fi-gul@online.no