temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleinfluensa og Østensjøvannet, seinvinteren 2006

Ingen vet i dag med sikkerhet om trekkfuglene vil bringe fugleinfluensaen H5N1 til Norge. Vi gjør imidlertid klokt i å forholde oss til et slikt trusselbilde, idet Østensjøvannet er en viktig rasteplass for trekkfugl. Naturreservat ligger midt inne i byggesonen i landets hovedstad og er samtidig et av byens viktigste rekreasjonsområder. Publikum får her lett nærkontakt med vill fugl, og nettopp derfor er dette et sted der død fugl og eventuell smitte tidlig vil kunne bli oppdaget.

Det er helsemyndighetenes ansvar å foreta risikovurderinger, og det har nå gått ut generelle anbefalinger om å avstå fra nærkontakt spesielt med syk og død fugl og en påminnelse om viktigheten av god håndhygiene. Spesielt gjelder dette barn som ofte er mindre kritisk til hva de tar på og lett kan komme til å føre fingre opp i ansiktet. Vi ser at bydelsoverlegen i Østensjø bydel fremhever dette poenget og ber barnehager og skoleklasser avstå fra å legge turen til Østensjøvannet.

Ut fra den kunnskap vi i dag har om fugleinfluensaen vil ikke turer langs Østensjøvannet innebære særlig risiko selv om smitte blir konstatert blant fuglene. Vi anbefaler likevel alle å følge helsemyndighetenes råd om å avstå fra direkte kontakt for eksempel ved mating eller ved berøring av døde fugler, fjær og ekskrementer. Dette er for øvrig forholdsregler som er like aktuelle alle andre steder, for eksempel ved håndtering av fuglebrett og lignende hjemme. Samtidig oppfordrer vi publikum til straks å melde fra til Mattilsynet (tlf. 06040) ved observasjoner av død fugl.

Området rundt Østensjøvannet er en svært verdifulle arena for naturopplevelser, læring og rekreasjon. Det er derfor trist å måtte vurdere advarsler og restriksjoner i forhold til publikums bruk av området.

Østensjøvannets Venner følger utviklingen fortløpende og vil legge ut oppdatert informasjon her på nettsidene.

Leder av ØVV, Amund Kveim
21.02.2006