temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Ordfører Per Ditlev-Simonsens tale ved utdelingen av Oslo kommunes Bymiljøpris 2003 på Rådhusplassen 5. juni.

"Vi har en flott by, en by å være stolt av. Rundt om i Oslo jobber det mange mennesker som gjennom sin innsats bidrar til at Oslo fortsatt skal være en flott by for de generasjonene som kommer etter oss. Uten disse ildsjelene ville Oslo ha vært langt fattigere. For å hedre dette arbeidet har Oslo kommune opprettet en Bymiljøpris som tildeles: den enkeltperson, organisasjon, bedrift, etat bydel og/eller annen virksomhet som ved sin omsorg og innsats for bymiljøet i Oslo kan fremstå som et godt eksempel for andre.

Bymiljøprisen vil i år bli delt ut for 6. gang på rad. Juryen har i år bestått av:

Juryen har i år besluttet å gi Oslo kommunes Bymiljøpris til Østensjøvannets Venner

Østensjøvannets Venner er en foregangsforening på miljøområdet. I sin begrunnelse sier juryen:

Østensjøvannet er et av Norges viktigste bynære våtmarks- og kulturlandskapsområder. Vannet huser flere rødlistearter, og er generelt kjent for en rik vann- og sumpflora. Utbygging og forurensing truet i mange år vannkvalitet og vannets biologiske mangfold. Foreningens medlemmer har i 15 år arbeidet utrettelig for vern og miljøriktig forvaltning av Østensjøvannet, samt spredning av kunnskap om Østensjøvannets miljøverdier og plass i vårt økosystem. Og foreningen har lykkes i sitt arbeid, men ikke uten strid. Østensjøvannet har i dag fått sin verneplan og miljøparken blir hele den nye Østensjø bydels stolthet.

Østensøvannets Venner utfører en rekke miljøoppgaver og aktiviteter i området:

Foreningen har i dag 2000 medlemmer, og gir ut medlemsbladet Sothøna, samt arrangerer turer, kurs og seminarer.

Gjennom sitt engasjement i et av Oslos vakreste områder, bidrar Østensjøvannets Venner til å gjøre Oslo til en nasjonal og internasjonal Miljøby."