temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

PRESSEMELDING

Østensjøvannets Venner tildeles Oslo kommunes Bymiljøpris 2003.

Foreningen Østensjøvannets Venner har i 15 år arbeidet aktivt for varig vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med tilliggende natur- og kulturlandskap; herunder Østensjø og Abildsø gård. Torsdag 5. juni ble det offentliggjort at foreningen tildeles kommunens Bymiljøpris 2003 for sitt mangeårige arbeid.

Prisen tildeles ”den enkeltperson, organisasjon, bedrift, etat, bydel og/eller annen virksomhet som ved sin omsorg og innsats for bymiljøet i Oslo kan fremstå som et godt eksempel for andre". Overrekkelsen ble foretatt av ordfører Per Ditlev-Simonsen i forbindelse med Oslo Miljøfestival på Rådhusplassen.

”Tildeling av bymiljøprisen er en veldig oppmuntring til alle i Østensjøområdet som setter pris på sitt nærmiljø, og til de mange som aktivt har arbeidet for vern av dette unike området i lang tid. Samtidig er det en inspirasjon til fortsatt innsats for de helt særegne verdiene dette området representerer. Gjennom årene har vi oppnådd å få selve vannet og de to gårdene Østensjø og Abildsø fredet, og hele området ble av Oslo bystyre vernet som ”Østensjøområdet Miljøpark” i fjor sommer. Vi ser på tildelingen som en anerkjennelse av at lokal innsats fra frivillige organisasjoner er verdifullt og at det virkelig gir resultater” sier foreningens leder Amund Kveim. ”Vi håper dette betyr at enda flere blir oppmerksom på hvilken perle Oslo by her har, og at det i årene fremover settes inn nok ressurser for å kunne levere videre verdiene til kommende generasjoner. Østensjøområdet vil således fremstå som et uststillingsvindu for byens miljøforvaltning i årene fremover.”

Østensjøområdet har natur- og kulturverdier av stor betydning ikke bare på lokalt, men også på nasjonalt nivå. Særlig er området kjent for sitt rike og varierte fugleliv (hele 213 ulike arter), og for biologisk mangfold for øvrig. Området fremstår som et stort utendørs klasserom som benyttes i undervisningssammenheng av alt fra barnehager til universitet. Samtidig er det et av byens aller viktigste rekreasjonsområder. Forurensning, slitasje og erosjon gjennom de siste ti-årene har imidlertid ført til at det er et stort behov for rehabilitering og naturfaglig skjøtsel for å kunne opprettholde det biologiske mangfoldet.

Mer informasjon om Østensjøvannet og foreningen finnes på www.ostensjovannet.no og her er det også mulig å tegne medlemskap.

For mer informasjon :

Leder av Østensjøvannets Venner, Amund Kveim 975 44 552

Nestleder Finn A. Gulbrandsen 481 58 776