banner med temanavn for siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Grisehuset på Abildsø

Bydelsprisen 2008 til Østensjøvannets Venner

Lørdag 31. mai ble Bydelsprisen for 2008 tildelt Østensjøvannets Venner for deres utrettelige engasjement for vern og skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap. Prisen besto av en sjekk på 15.000 kroner, og ble overrakt av bydelsutvalgets leder Arnfinn Aabø på et arrangement under bydelsdagene.

Juryen fremhever foreningen som en verdig vinner som fortjener prisen etter årelang innsats, til inspirasjon til fortsatt arbeid. ”Bydelsprisen går til foreningen som har vern på sin faste agenda, og som gang på gang oppnår det de vil. Vi snakker om frivillige – frivillige med stor kompetanse. Vi snakker om enkeltpersoner med stort engasjement og glød. En forening med stor fagkunnskap, lokalkunnskap og systemkompetanse som gjør at de vinner fram. Vi vet at dette vil bli godt mottatt i hver en krok av bydelen, ja, i hele byen vår.”

Østensjøvannets Venners mangeårige leder, Amund Kveim, mottok prisen på vegne av foreningen. I sin takketale sa han bl.a. at ”dette er en honnør til de som i sin tid tok initiativ til dette arbeidet, og til de mange frivillige som gjennom 25 år har lagt ned tusener av arbeidstimer for å oppnå resultater”. Han uttrykte også håp om at prisen vil bidra til ytterligere fokus på områdets helt unike verdier og behovet for å få tilført ressurser til nødvendig skjøtsel og rehabilitering.

Østensjøvannet Venner - juni 2008