banner med temanavn for siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Grisehuset på Abildsø

Bydelsprisen 2008

Juryen har i år hatt en tøff og vanskelig oppgave. Det var flere forslag enn noen gang tidligere. Blant de innsendte forslagene var det flere verdige kandidater. Men juryen står samlet bak sin innstilling – en innstilling som nødvendigvis må være fyldig.

Bydelsprisen2008 går i år til en forening i bydelen. Den går til en kamporganisasjon, en forening som står opp mot makthavere i alle størrelseskategorier. Bydelsprisen går til foreningen som har vern på sin faste agenda, og som gang på gang oppnår det de vil. Foreningen har satt seg fore å verne om ” det uerstattelige området i vår bydel”, og er opptatt av å informere og engasjere – i form av møter, foredrag og ved turer i miljøet, og gjennom sitt flotte medlemsblad. De har også informative og lett tilgjengelige nettsider. Videre bidrar de med guidet tilbud, slik at vi som turgåere kan nyte roen, nærhet til naturen – og det i en hovedstad! Det vi lett tar som en selvfølge, er noe det ligger veldig mye innsats og arbeid bak.

Foreningen gjennomfører årlig skjøtselstiltak i området. De deltar i planarbeid for forvaltning og utvikling av området.

Vi snakker om frivillige – frivillige med stor kompetanse. Vi snakker om enkeltpersoner med stort engasjement og glød. En forening med stor fagkunnskap, lokalkunnskap og systemkompetanse som gjør at de vinner fram.

Organisasjonen ble stiftet i 1983, og feirer i år 25-års jubileum. Det startet med protester mot uvettig utbygging av Abildsø gård. De slo ring om hele Østensjøområdet – og vant fram, gang på gang.
De har fått massiv støtte i fagmiljøer, og har dokumentert hvordan selv mindre endringer i Østensjøvannets randsone vil kunne få konsekvenser for det biologiske mangfoldet.

Foreningen har vært pådriver for freding av selve Østensjøvannet med omliggende våtmark i 1992, freding av Abildsø gård i 1997 – og har medvirket til at hele området ble reguleringsmessig fredet i 2002 i form av Østensjøvannet miljøpark.

De samarbeider om de gode sakene – med andre lag og organisasjoner, og med bydelen og bydelens politikere. Som eksempel på resultater av slikt samarbeid kan nevnes kulturkart for Bydel Østensjø. Arbeidet fortsetter ufortrødent. Nå er det sauehold og skjøtsel av kulturlandskapet som står på dagsordenen. Her stiller både mening og leder til dugnad. Området er under stadig press, sist fra Hafslund Fjernvarme som ville grave en bred kabelgrøft tvers gjennom området. Men – de som andre før dem – møtte motstand og innså at de måtte samarbeide med foreningen.

Ledelse og medlemmer ser at det enda er store uløste oppgaver, både mht skjøtsel, vern og tilrettelegging. De har målene klart for seg. De vil, og de vinner fram.

Vi har en kandidat innbyggerne er vel kjent med. Vi vet at dette vil bli godt mottatt i hver en krok av bydelen, ja, i hele byen vår. Foreningen sikrer uerstattelige verdier for framtida, for de som kommer etter oss! Vi snakker selvsagt om Østensjøvannets Venner – en meget verdig vinner av Østensjø bydelspris 2008. For årelang innsats – og for inspirasjon til fortsatt å stå på i årene framover - Gratulerer!

Jeg har med denne jurybegrunnelse den store ære og ikke minst glede av å overrekke Bydelsprisen som er en sjekk på kr 15.000 til leder av Østensjøvannets Venner – Amund Kveim.

Bydel Østensjø 2008