temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Pressemelding: 27 februar 2007

ØSTENSJØ KULTURKART

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har sammen produsert et kulturkart for Østensjø bydel og kan i dag stolt presentere resultatet. Med støtte fra Kulturbydel Østensjø distribueres kartet nå til alle husstander i bydelen.

Det håndtegnede hovedkartet viser bydelen i skrått fugleperspektiv og er utført av sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness. De fleste i bydelen vil her kunne peke ut sin egen bolig, og hele 55 lokaliteter med stor kulturhistorisk interesse er spesielt fremhevet, avmerket og nærmere beskrevet. Her vil man finne våre gamle gårder og husmannsplasser, viktige kulturbygg og spesielle naturområder og mye, mye mer.

Bydelen er så rik på kulturminner og interessante opplevelsesmuligheter at det har vært vanskelig å begrense seg til å presentere et lite utvalg. Vi har derfor måttet konsentrere oss om de aller viktigste, samt få med et representativt utvalg av andre interessante forhold. Mye vil nok være kjent for mange, men det presenteres også et utvalg turforslag som forhåpentlig skal bringe folk til nye interessante steder i eget nærområde. Her presenteres velkjente klassiske turer som Østensjøvannet rundt og Veien til Sarabråten, men også helt nye traséer som I Kildals fotspor på Høyenhall, Villarunden, Drabantbyrunden m.fl.

Vi håper kulturkartet vil bidra til å styrke bydelens identitet og til at publikum i enda større grad lærer eget nærområde og kulturhistorie å kjenne. Kartet leveres ferdig brettet i et hendig format, slik at det skal være lett å ta med på tur. Om noen skulle ønske å forberede turen ekstra godt, kan man via foreningenes hjemmesider, eller via Deichmanske biblioteks lokale filialer, finne mye tilleggsinformasjon om lokalitetene og de foreslåtte turrutene.

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har et utstrakt samarbeid, og har tidligere sammen bl.a. etablert Østensjø Lokalhistoriske Bilder, en åpen nettbasert database der det stadig legges inn nye og gamle bilder fra Østensjøområdet. Arbeidsgruppen bak kulturkartet har bestått av Amund Kveim og Leif-Dan Birkemoe fra Østensjøvannets Venner, samt Bjørn Lilleeng og Kari Ravnaas fra Østensjø historielag

For nærmere informasjon: Leder i Østensjøvannets Venner Amund Kveim 975 44 552 Leder i Østensjø historielag Bjørn Lilleeng 928 40 894