temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Pressemelding: 12 juni 2002

Gratulerer, Oslo

Samlet plan for Østensjø-området endelig vedtatt.

Oslo Bystyre vedtok tirsdag 11. juni enstemmig den lenge etterlengtede verneplanen for Østensjøområdet. Med dette får vi endelig en samlet reguleringsplan som sikrer de unike verdiene dette området representerer. Planen omfatter foruten vannet og de fredede gårdsanleggene Østensjø og Abildsø, det tilliggende natur- og kulturlandskapet. Bystyret vedtok samtidig å be Byrådet fremskynde arbeidet med å ruste opp gangveiene i området.

"Dette er virkelig en merkedag. Bystyrets vedtak representerer for oss den endelige bekreftelsen på at verneverdiene nå sikres for ettertiden. Fremtidige generasjoner vil huske dagens politikere for dette fremsynte vedtaket. Jeg vet ikke om noen annen storby som kan vise til noe i nærheten av Østensjøområdet hva gjelder biologisk artsmangfold, kulturminner og rekreasjonsområde midt inne i byggesonen. For oss i Østensjøvannets Venner betyr dette at vi etter mange års aktivt arbeid har lykkes i våre bestrebelser, og dette inspirerer til fortsatt innsats. Nå starter arbeidet med å sørge for at den fremtidige forvaltning av verdiene skjer på en slik måte at biologisk artsmangfold kan opprettholdes, samtidig som området skal være tilrettelagt for opplevelser, læring og rekreasjon for både voksne og barn." sier Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner.

I sin redegjørelse for Bystyret uttalte Byråd Tornås at det for henne hadde vært viktig å få etablert en allsidig miljøpark som sikrer et helhetlig natur- og miljøområde, idet det her er tale om viktige nasjonale biologiske og kulturelle verdier. Hun ga videre uttrykk for at planen vil bidra både til å opprettholde det rike artsmangfoldet og samtidig sikre et viktig rekreasjons- og opplevelsesområde for byens befolkning og et godt oppvekstmiljø for barn og unge.

For eventuelle spørsmål: Ta kontakt med Amund Kveim (leder) 975 44 552. Er han ikke tilgjenglig kan Finn A. Gulbrandsen (nestleder) 986 29 002 kontaktes