temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Verdens vanndag ved Østensjøvannet 22. mars 2003

Mange store og små la lørdagsturen til arrangementet ved brygga i sydenden av Østensjøvannet. En jevn strøm av besøkende passerte standsene som var stilt opp langs turveien. Det var stadig kø til gratis vafler og solbærtoddy i de fire timene markeringen pågikk.

Rett utenfor brygga ble det etter gammel metode skåret ut isblokker for å vise hvordan denne kunsten ble praktisert før i tiden. I Østensjøvannet pågikk det isskjæring fra omkring 1860 frem til rundt 1940, selv om is for salg til bryggeriene opphørte på 1920-tallet.

Demonstrasjon av isskjæring

Her ser vi en erfaren kar som demonstrerer isskjæring med utstyr som ble brukt på isdammen på Årvoll.

Erfaren isskjærer

Sagbladet er både langt og bredt. Tungt er det også for de minste.

De små prøver isskjæring

Marit Mjelde fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser her frem en flaske med dyreplankton. Vannloppa i flaksen heter Daphnia. Den svømmer med "antenner" og spiser med "beina". Og den er mat for mort som lever i Østensjøvannet. Alger, som også kalles planteplankton, er små grønne planter som svømmer fritt i vannet. Algen i flasken på borden heter Selenastrum og består av én liten celle. 100 alger ved siden av hverandre rekker bare 1 mm!

Marit Mjelde (NIVA) informerer om vann

Oslo Elveforum fortalte om Oslos byelver. Her har noen gutter samlet seg om kartet som viser byelvene. Trine Johnsen fra Oslo Elveforum følger med og beretter gjerne om det "blå-grønne" Oslo.

Gutter ved kart om elver

Vann- og avløpsetaten kan mer enn å drive med vann. De viste seg som habile vaffelstekere til stor glede for de mange som gjerne ville ha en gratis smak. Solbærtoddy ble også rikelig delt ut. Terje Wold (nærmest) serverer i en "vannkopp".

Vaffelsalg

På standen til Østensjøvannets Venner stod Solveig Olafsen og Tiril Andersen. De delte bl.a. ut marsnummeret av Sothøna som var laget spesielt med tanke på Vanndagen. Standen ved siden av var Blekkulfs og her vises plakaten "Bli miljødetektiv du også!"

Standen til ØVV

Med temaet "Grønne glimt i hverdagen" ønsket Friluftsetaten velkommen til Østensjøvannet. Her ser vi Inger Helene Kjerkreit fra Friluftsetaten (til høyre) med spesielt ansvar for store deler av området rundt vannet. Amund Kveim (til høyre), leder i Østensjøvannets Venner, med sin kone Kristin og døtrene Anne Karoline (foran sin mor) og Kamilla.

Lederen med flere ved poster

Blekkulf er alltid omsvermet. En gruppe med miljødetektiver hever sine vannkopper til ære for Blekkulf.

Blekkulf med venner, på vanndagen 2003

Vann- og avløpsetaten hadde også laget en natursti fra Østensjøvannet til Skullerud vannrenseanlegg. Vel fremme fikk de mange deltakere smake renseanleggets nydelige iskalde drikkevann. Omvisningen inne i fjellet ga kunnskap om hvordan Vann- og avløpsetaten renser råvann fra Elvåga til rent og godt drikkevann til befolkningen i Oslo.