temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Sagstua ved Ljanselva innviet

Onsdag 4. desember ble Sagstua fra begynnelsen av 1800-tallet, rett øst for Skullerudkrysset, åpnet etter gjenoppbyggingen etter brannen i 2000. Østensjøvannets Venner besøkte Sagstua på vandreturen i oktober, men det er først nå den er ferdig innredet.

Østensjøvannets Venner var representert ved den offisielle åpningen som ble foretatt av kulturbyråd Ann Kathrine Tornås. Ildsjelen i gjenreisningen, Tor Holtan-Hartwig, ønsket velkommen til de fremmøtte representanter fra Oslo kommune, etatene, bydelsforvaltningene og frivillige organisasjoner.

Slektninger av Ole Olsen Sagbakken, den siste familien som bodde her, var også tilstede. Byråd Ann Kathrine Tornås fremhevet at Sagstua var et bevis på hva som kan oppnås når alle trekker i samme retning. Hun nevnte verdien av det biologiske mangfold, kulturen og historien som her hadde seiret i kampen om forholdet til andre interesser.

Sagstua skal først og fremst benyttes av barn og unge i skole og barnehage. Sammen med Sagdammen, den lille fossen og det fine uteområdet blir Sagløkka et spennende opplevelses- og læringssenter

Sagstua 2002