temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Minna Wetlesen-dagen, mars 2002

Søndag 17. mars ble det som vanlig arrangert Minna Wetlesen-dag ved Østensjøvannet. De som tok seg en tur forbi standen til Østensjøvannets Venner fikk tilbud om kaffe, te eller saft og et lite kakestykke. Salg av artikler fra foreningens utvalg gikk også unna. Og selvfølgelig tegning av medlemskap i foreningen.

Noe av det Minna Wetlesen er mest kjent for er at hun er startet Europas første husmorskole på Abildsø gård i 1865.

En statue av Minna Wetlesen ble avduket på Abildsø skole i juni 2001.

Standen ble besøkt av både to og firbente på tur ved vannet.