temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Vandrepris for Miljøarbeid til Østensjø skole

Fra venstre elevene Håkon, Mari, Andreas, Simen, Karoline, Henriette (Nøklevann), Katrine og Ulrikke (Nøklevann)

Fra venstre elevene Håkon, Mari, Andreas, Simen, Karoline, Henriette (Nøklevann), Katrine og Ulrikke (Nøklevann)

Østensjø skole mottok Østensjøvannets Venners Vandrepris for Miljøarbeid for flott innsats ved foreningens ryddeaksjon ved Østensjøvannet 2002. Overrekkelsen fant sted ved en liten tilstelning på Østensjø skole 11. oktober.

”Østensjø skole utmerket seg i år. Belønningen er en anerkjennelse for den store innsatsen som er gjort. Dere ser søppel som flyter og at noen hiver ting i vannet. At barn og unge er med oss i oppryddingen setter vi stor pris på”, sa Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner under overrekkelsen av miljøprisen til Østensjø skole.

I slutten av april var det 550 elever fra skolene rundt Østensjøvannet som var med på ryddeaksjonen. De fant over 100 plastsekker med rusk rundt vannet, kunne nestleder i Østensjøvannets Venner, Finn Gulbrandsen fortelle. Elevene la til at de også hadde funnet en barnevogn, sykler, en sikringsboks og noen bildekk.

Nøklevann skole, som fikk prisen i fjor, overrakte et bilde av en stokkand som følger den skole som innehar årets pris, denne gang altså til Østensjø skole. Assisterende rektor Torunn Eide ved Østensjø skole kunne også vise frem et klasserom delvis dekorert av elevene med fugletegninger fra vannet. Elevenes forståelse for et renere Østensjøvann betyr åpenbart mye for trivselen ved skolen. Rusken var med å støtte aksjonen økonomisk. Friluftsetaten sørget for bortkjøring av søppel.