temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Flaggermusnatten ble en suksess

Skrevet av Audun Brekke Skrindo

Mange fremmøtte

Over 100 mennesker deltok på arrangementet "Europeisk flaggermusnatt". Kari og Kjell Magne Olsen fortalte og demonstrerte bruk av flaggermusdetektor. Mange unger hadde med seg lommelykt og hadde derfor en spennende kveld

Kun to arter skulle vise seg å være aktive denne kvelden, men til gjengeld var det den mer sjeldne storflaggermusa sammen med den mye mer vanlige nordflaggermusa. Av nordflaggermus er det kanskje hele 30-40 dyr hvis vi hadde talt opp alle individene i området.

Flaggermus ved ØV, 2003

Jaktende flaggermus ved Østensjøvannet