temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Stor oppslutning om Østensjøvannets Venner

Årsmøte i Østensjøvannets Venner på Skullerudstua 18. mars samlet godt over hundre medlemmer. Etter gjennomgang av de vedtektsfestede årsmøteposter og oversikt over de kommende medlemsaktiviteter, bød programmet også på kulturhistoriske smakebiter fra vårt nærområde.

Amund Kveim gjenvalgt som leder

Styret fremla sin årsberetning der det vises til et meget aktivt og begivenhetsrikt år. Valgene var svært udramatiske idet valgkomiteen innstilte på gjenvalg av hele det sittende styret.

Amund Kveim tar derfor fatt på sin tredje periode som foreningens leder og har i styret med seg Finn Gulbrandsen, Leif-Dan Birkemoe, Eirik Wærner, Tiril Andersen og Paul Fekjær. Varamedlemmer er Hanne Blesvik, Odd Frode Ulbrandt, Trond Strømdahl og Solveig Olafsen.

Mer enn 2000 medlemmer

"Det er en fornøyelse å arbeide for Østensjøvannets sak når man har et solid lag med dyktige og innsatsvillige tillitsvalgte. Når vi i tillegg har en mer enn 2000 medlemmer i ryggen viser dette at oppslutningen om vernearbeidet er meget sterk i nærmiljøet." sier Amund Kveim. "En viktig oppgave i tiden fremover vil være å sørge for at kommunens samlede verneplan for området, "Østensjøområdet Miljøpark", blir endelig vedtatt i Bystyret før sommeren. Da kan vi virkelig sette kraft i arbeidet med å få utarbeidet klare skjøtselsbestemmelser og drive rehabiliteringsarbeidene fremover."

Medlemsaktiviteter

Foreningen har også planlagt en rekke medlemsaktiviteter den nærmeste tiden. Allerede onsdag 10 april, kl. 1900, skal det være medlemsmøte på Skullerudstua der Terje Wold fra Vann- og avløpsetaten skal fortelle om "Prosjekt renere Østensjøvann". Etaten har nylig fremlagt sluttrapport med en lang rekke spennende forslag til forbedringer. Onsdag 24. april arrangeres det i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening fugletur ved vannet (fremmøte ved broen i sydenden kl. 1800).

Til Sarabråten i karjol

Det var nok ikke bare de vedtektsfestede punktene på dagsordenen som fikk medlemmene til å møte frem. Foreningen hadde invitert Christine Heftye til å holde lysbildekåseri med tittelen "Til Sarabråten i karjol i konsul Heftyes tid"

Christine Heftye er oldebarn til konsulen og kunne vise bilder fra familiens private fotoalbum helt tilbake fra 1860-årene. Sammen med de gamle gjestebøkene utgjør disse en kulturhistorisk skatt. Konsulens mange gjester kunne kjøre fra jernbanestasjonen på Bryn, langs Østensjøvannet og den kunstferdig anlagte Sarabråtveien fra Ulsrud og frem til selve Sarabråten. Her mottok han ikke bare den tids borgerskap og kunstnere, men også kongelige gjester fra inn- og utland. Christine Heftyes bilder ga de fremmøtte et fint innblikk i den tids helt særegne miljø på Sarabråten.

årsmøtesalen, Skullerud 2002, Alle stolene i møtesalen under årsmøte var besatt

Alle stolene i møtesalen under årsmøte var besatt

Christine Heftye, mars 2002

Christine Heftye kåserte engasjerende fra sin oldefar konsul Heftyes tid på Sarabråten.