temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
M711rutenett lagt oppå et bykart

Angi nøyaktig steder innenfor miljøparken

På kartet til høyre har vi tegnet inn rutenettet på et standard M711kart som du kan få kjøpt i enhver kartbutikk (de heltrukne linjene, se nedenfor).

Du finner Østensjøvannet på kartet som heter 1914 IV.

Angivelsen på Østenjøvannet skal starte med 32VPM. Deretter følger to talltripletter som angir hhv. østvestposisjon og nordsørposisjon. Du finner bare de strekene på M711kartet som i vårt kart til høyre er heltrukket. På et standard M711-kart er det meningen at du selv skal finne på det siste tallet mellom 0 og 10. For å hjelpe med nøyaktigheten har vi derfor lagt inn hjelpelinjer (de stiplede) som gjør det lettere å finne det siste tallet i hver triplett.

Et eksempel på en korrekt angivelse av f.eks. parkeringsplassen blir da 32VPM027398. Man oppnår en nøyaktighet på 100x100 meter. Det er lov å legge på enda et tall og operere med fire tall, men du må da benytte fire tall i begge retninger slik at det ikke oppstår tvil om hvorvidt et tall hører med på østvest- eller nordsørkodingen. Husk at det er en rute hvor punktet du skal angi ligger inni og ikke et kryss mellom to stiplede linjer. Husk også at det altså først er horisontalt og deretter vertikalt i rekkefølgen på de to triplettene. Siden vi er innenfor bare Østensjøvannet blir det likevel lett å avsløre feil siden det blir en del umulige posisjoner hvis du angir talltriplettene i feil rekkefølge. Men slik er det ikke når du bruker M711serien over større områder. Så det lønner seg å lære dette med en gang. Les mer om hvordan man angir disse punktene nederst på forsiden av ethvert M711-kart.