sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

 

Godt nytt år!

 

 

 

Nominert som Årets Oslo-borger 2019

 

Amund Kveim, leder av Østensjøvannets Venner er nominert som årets Oslo-borger 2019 av Aftenposten.

 

Østensjøvannets Venners leder gjennom de siste 20 årene, Amund Kveim, er av Aftenposten nominert som en av seks kandidater. Nå er det opp til avisens lesere hvem som blir årets Oslo-borger 2019.

Foreningen har i over 30 år arbeidet for vern og skjøtsel av Oslos naturperle, for å sikre at verdiene kan overleveres kommende generasjoner.

«Nominasjonen er en hyggelig anerkjennelse av vårt arbeid og dette unike områdets verdi og betydning», sier Amund Kveim. «Det er foreningen, og våre frivillige som står på år etter år, som fortjener oppmerksomheten. Vi er svært mange som er glad i Østensjøvannet, og vår innsats er basert på lokalkunnskap, engasjement, samarbeid og frivillighet, som et supplement til offentlig innsats. Mye av mitt arbeid har vært knyttet til å fortelle politikere og etater hva som må, og ikke må, gjøres i området. Nå i 2019 vant vi en viktig kamp da vi fikk stanset utbyggingen av Eterfabrikken. Svært mye er fremdeles ugjort.»

Avstemningen resulterte i at overlege Eline Thorleifsson ble kåret til Årets osloborger. Østensjøvannets Venner gratulerer!

Vi er stolte og veldig fornøyde med at lederen vår ble nominert. Takk til alle som stemte på Amund!

 

Les mer her

 

Sothøna nummer 58 er kommet

Redaktør Leif-Dan Birkemoe har nok en gang sørget for at medlemmene har fått et nytt flott nummer av Sothøna i postkassa. Er du medlem i Østensjøvannets Venner får du dette bladet to ganger i året. Som en service til dere alle har vi lagt ut samtlige 58 nummer på nett. Se alle i menyen "Sothøna" til venstre. Dere vil finne mye godt lesestoff også denne gangen. Bare klikk på bildet nedenfor.

 

 

 

 

Åpnet for bedre utsikt

 

Utsikt mot vannet fra benken på Sjøli er nå blitt ytterligere bedre.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har på vegne av Fylkesmannen og Bymiljøetaten utvidet siktlinjen fra benken ved turveien øverst på slåtteenga Sjøli. For bedre utsikt måtte flere trær felles, en jobb vi fortsatte med fredag 29. november. Det gjenstår noe rydding før vi kan si oss fornøyd. Fra benken og turveien vil vannflaten tre tydeligere frem. (Publ. 30.11.2019)

 

Et bjerketre trekkes frem etter at det er felt.

 

Treet deles i passende kubber og bæres vekk med tømmerklyper.

Greinene på treet klippes av.

 

Medlemsmøte:

Musikk, stedsnavn, forvaltningsplan og eter

Audun Brekke Skrindo gledet med varierte fremføringer på fløyte, sang og gitar.

 

Medlemsmøte til Østensjøvannets Venner på Oppsal Samfunnshus onsdag 27. november samlet full sal, dvs. rundt 60 deltakere. Østensjø Husflidslag sto for et minijulemarked allerede fra kl. 18. Møte ble innledet klokken 19 med en liten konsert der Audun Brekke Skrindo fremførte noen melodier på forskjellige typer fløyter før han avsluttet med gitar og visen Sommerfuglvinger av Anne Grete Preus. Første kåseri var om stedsnavn i Østensjøområdet miljøpark ved Leif-Dan Birkemoe.

Deretter orienterte Amund Kveim om høringsutkastet til forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2020-2030. I pausen var det serving av kaffe og kaker, lotteri med flotte premier og mini julemarked.

Etter pausen holdt Amund hovedforedrag over temaet «Eterfabrikken – Hva nå? Eterfabrikkens historie og planlagt utbygging» ledsaget av nye og gamle bilder. Et meget interessant foredrag om både eter og mulig etterbruk av fabrikkens bygninger og tomt.

 

 

Kamp mot sibirkornell

Sibirkornellen ble samlet opp langs turveien for å bli kjørt bort til forbrenning.

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jaktet på sibir/alaskakornell langs turveien på østsiden av Østensjøvannet under dugnaden 5. november. Planten er uønsket i miljøparken. Både Fylkesmannen og Oslo kommune har oppfordret til utryddelse i den grad det er mulig. Planten er ofte vanskelig å få bukt med der den slynger seg mellom annen vegetasjon. Helst skal også roten tas opp. (Publ. 12.11.2019).

 

Miljøprisen 2019 til Nøklevann skole

 

 

Miljøprisen 2019 utdelt til Nøklevann skole 18. oktober. Fra venstre rektor Gro Anita Carlsen, Rusken-generalen fra Oslo kommune Jenny Kronh og styreleder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim. Lise M. Johansen er den lokale Ruskenansvarlige i Østensjøvannets Venner. Foran Erik (10) med vandreprisen og Sara (10) med diplomet.

 

Ved en markering på Nøklevann skole fredag 18. oktober ble Miljøprisen 2019 overrakt to elevrepresentanter fra klasse 5A og 5B (i forrige skoleår 4A og 4B) for fremragende innsats under Rusken-aksjonen våren 2019. Prisen har to utmerkelser, diplom og vandrepris. (Publ.19.10.2019)

 

 

 

 

Fuktenga «Slora» endelig ryddet

En del av kvisten ble kvernet opp på stedet.

Alle som går turveien inn fra rundkjøringen Østensjøveien og Haakon Tveters vei, vil på høyre side nå se at fuktenga «Slora» er ferdig ryddet. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner kuttet ned kratt og busker i desember 2018, fikk trukket opp røtter med gravmaskin i august 2019 og har i september kvernet og kjørt bort kvist. Siste transport gikk 1. oktober. Kun noen større røtter gjenstår å fjerne. Arbeidet er utført etter Bymiljøetatens anvisning. (Publ. 02.10.2019).

 

Fuktenga "Slora" ligger rett vest for Østensjø skole.

 

 

Fuktenga «Slora» har fått et åpent preg.

 

Mange lass med kvist ble kjørt bort.

 

 

 

Kloakklekkasje i Langerudbekken

 

 

Bymiljøetaten har satt opp skilt flere steder i området. Klopptjern er inne på Bogerudmyra, dvs. på den andre siden av kanalen. Forurensingen er i Langerudbekken som renner ut i kanalen.

Vann- og avløpsetaten opplyser at det er registrert svært høye E-coli målinger i Langerudbekken. Dette skyldes en feil hos en privat abonnent og det er gitt pålegg om utbedring innen 20. oktober. Målinger ved terskelen i Bogerudmyra viser lave verdier og enda lavere i Østensjøvannet. (Publ. 19.09.2019)

 

 

Stor aktivitet på Østensjødagen

 

De mange innslagene og aktivitetene på Østensjødagen søndag 8. september på Bakkehavn, samlet store og små til spennende opplevelser. Hesteridning, pinnebrødgrilling, møte med Miljøhovedstadens maskot Tigra som skal lære oss om hvordan vi kan ta vare på miljøet, quiz om miljø fra «pop-up» sykkel, ringmerking av fugl, fuglekassesnekring, musisering på forskjellige instrumenter, hesteskokasting og balansering på stylter. Køen for kjøp av sveler, kaffe og saft vitnet om trivsel.

Ull fra en av sauene i innhegningen på tunet ble kardet og spunnet. Vi fikk demonstrasjon om innsamling av kalvene ved gjeterhunden Bløff under kommando av Lise Hartviksen fra Nittedal som har hatt kalvene på sommerbeite her på Bakkehavn. I forkant av arrangementet var det også to fugleturer.

Østensjødagen var et samarbeid med Østensjø Husflidslag, speiderne, historielaget og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus. Arrangementet var støttet av Oslo kommune og Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. (Publ. 09.09.2019)

 

Mathias på bestemors arm hilser på Miljøhovedstadens maskot Tigra.

 

 

Ringmerking av fugl ved Trygve Danbolt Øygard på standen til Norsk Ornitologisk Forening trakk mange barn. Her med en blåmeis i hånden. Fuglene ble fanget i et nett for deretter å bli påsatt en liten ring med nummer. Registreringen omfattet også kjønnsbestemmelse, vekt og journalføring. Deretter fikk de fly.

 

Trygve Danbolt Øygard veier en skjære som ble fanget i nettet. Den ble puttet i en pose. Skjæren veide 195 gram!

 

 

Hesteridning er en populær opplevelse. Hestene til Britt og Camilla fikk 60 turer med ryttere. Her rir Iben 3 år på islandshesten Dreki med solid følge.

 

Kirsti fra Østensjø Husflidslag var blant de som stekte og solgte sveler. Det var også salg av husflidsprodukter. Garn og strikkeoppskrift til Bølervotten var blant tilbudene.

 

Kø for å kjøpe svele, kaffe og saft i husflidlagets telt.

 

Lise Hartviksen fra Nittedal kommanderte gjeterhunden Bløff til å samle inn de syv kalvene som har vært på sommerbeite på Bakkehavn. Her har Bløff satt seg ned med de syv kalvene samlet i gruppe.Kalvene skal hjem til Nittedal 9. september. De ankom Bakkehavn 19. mai.

 

 

Med ull fra en av de fem sauene til Lise i innhegningen på tunet, fikk Vilde 11 år laget et vennskapsbånd av håndspunnet garn. Inger Halland fra husflidslaget sto for opplæring og demonstrasjon.

 

Marie Amalie 9 år prøver seg på stylter.

 

 

Etterslått

 

Slåttegress er førsteklasses mat for husdyr. Hyggelig jobb med å rake sammen.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har begynt etterslåtten på Bakkehavntoppen. Tohjulstraktoren gjør arbeidet lettere, men også andre rydderedskaper var i sving. Til sist er mange engasjert med å rake sammen, før lasting på tilhenger for frakt til geitene på Abildsø gård og Ekeberg husdyrpark. Slått er nødvendig for å gi gode vekstvilkår for plantearter som er klassifisert som verneverdige. Denne dagen var også Fylkesmannen på inspeksjon. (Publ. 27.08.2019)

Seniorrådgiver Jon Markussen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken var på inspeksjon. Han holder en av de mange tistelsommerfuglene på Bakkehavntoppen.

 

 

 

Sauene på Ekeberg husdyrpark kan ikke vente med å spise før lasset er levert.

 

 

Flaggermus på nært hold

 

 

Flaggermus på nært hold er spennende, særlig når både bilder og observasjoner kan oppleves ute i biotopen.

 

Flaggermus – nattens akrobater, var innledningen til Flaggermusnatten ved Østensjøvannet fredag 23. august med start litt etter klokken 21. Et lerret var spent opp mellom to trær helt nede ved vannet, rett ved Lilleskogen sør for Abildsø idrettsfelt.  Det var tre representanter fra Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe som fortalte om flaggermus, ledsaget av illustrerende bilder. Kjell Isaksen fra flaggermusgruppa ga de rundt 30 fremmøtte en grundig innføring i flaggermusenes hemmeligheter. Etter foredraget ble de fremmøtte delt i to grupper. Kari Rigstad og Martin Fleissner Sunding fra flaggermusgruppa tok oss med på en vandring i mørket. Med ultralyddetektor ble flaggermusene lokalisert etter lydsignalene de sendte ut.

Avhengig av hvilken gruppe man var i ble nordflaggermus raskt observert på jakt etter nattaktive insekter, gjerne plukket opp fra vannoverflaten. Dvergflaggermus og vannflaggermus ble også hørt og sett i en av gruppene.

Østensjøvannets Venner takker flaggermusgruppa for arrangementet! (Publ. 25.08.2019).

 

 

Kari Rigstad med detektoren har registrert lyden av nordflaggermus. Alle retter samtidig blikket opp i håp om å få et glimt av individet som streifer rett over i nattemørket, gjerne fanget inn i lyset fra en lommelykt.

 

Rydding etter rotvelt

Stammene ble kuttet opp, vel vitende om at treet kunne velte tilbake til der det sto før stormen.

 

Dugandsgjengen i Østensjøvannets Venner hjalp til på Abildsø gård 20. august med å kutte opp trær som falt ned i stormen onsdag 26. juni.

Rotvelten, som også omfattet en gruppe trær, måtte håndteres med stor forsiktighet. Stammene ble kuttet opp og kvist fjernet. Det var med småmarginer gruppen av trær gikk klar av bygninger og ledninger, noe som ble tydelig etter hvert som stammene ble fristilt. (Publ. 20.08.2019)

Det ble mange stokker etter vært som stammene ble frigjort.

 

Gresset på tørrbakkene bak stallen ble slått og lempet over til geitene.

 

 

Friskt grønt gress er godsaker.

 

Vil være ambassadører for Østensjøvannet

 

 

Partirepresentantene i panelet på Bakkehavn. Fra venstre: Tone Ims Larssen og Ann Elseth, (begge FrP), Erling Turtum (AP). Ingvar Botnen (SP), Ole Andreas Gjerull (KrF), Einar Wilhelmsen (MDG), Haakan Riekels (V), Steinar Fuglevaag (SV) og Ingrid Finkelsen (Rødt). Høyre meldte forfall.

 

Alle representantene til de politiske partiene som deltok på Åpen Dag på Bakkehavn i regi av Besøkssenter våtmark og Østensjøvannets Venner søndag 4. august var samstemte om at de ønsket å være ambassadører for Østensjøvannet.

Amund Kveim, leder i ØVV, ga først en orientering om utfordringene, før representantene fikk presentere sitt partis syn på Østensjøvannets fremtid. Utbygging i randsonene, styrking av vernet, åpning av bekker for å bedre vannkvaliteten og tilfredsstillende skjøtsel ble berørt. Alle partiene var fornøyd med å ha medvirket til å stoppe utbyggingen av blokker på Eterfabrikkens tomt.

At luftetårnene til Manglerudtunnelen kan få negativ påvirkning på miljøet ved Østensjøvannet, var mer ukjent. Dermed kom også Bjørnsenskogen som nærmeste nabo til E6 med i debatten. Kunstgressbanene var også gjenstand for meningsutveksling. Det virket som politikerne har mye å lære om naturfaglige tiltak i miljøparken, selv om samtlige var samstemte om var at mer vern var en god og bærekraftig tanke. Ingen tvil om at Østensjøvannet naturreservat og Østensjøområdet miljøpark hadde høyt bevissthetsnivå i panelet og at viljen til å sikre miljøverdiene var til stede. Praktisk partipolitikk kan nok i enkeltsaker være en begrensning. (Publ. 04.08.2019).

 

 

Amund Kveim, styreleder i Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark, innledet over temaet "Østensjøvannets fremtid" og trakk fram mange av utfordringene vi står overfor. Hvordan stiller politikerne seg til Østensjøvannets fremtid? Det fikk vi vite, godt strukturert ledet av Amund Kveim som også konfronterte representantene med utdrag fra partiprogrammet.

 

 

Rotvelt på Abildsø gård

En gruppe trær veltet rett ved stallen på Abildsø gård.

 

Uværet onsdag 26. juni førte til at flere trær på Abildsø gård gikk over ende. En dramatisk rotvelt skjedde da en gruppe trær rett ved stallen gikk i bakken. Det var små marginer mellom trestammene og det såkalte grisehuset der Østensjøvannets Venner har leid lokaler. Den flere hundre år gamle asken, trolig Oslos eldste, ble delt i to. Ingen hus, ledninger, biler eller folk ble skadet. Alt var over på rundt 10 minutter. (Publ. 02.07.2019).

 

 

Bølerfossen - stor vannføring etter sterkt regn

Bølerfossen etter regnværet 26. juni.

Styrtregnet om kvelden onsdag 26. juni førte til kraftig økning i vannføringen i Bølerbekken og i de andre tilførselsbekkene til Østensjøvannet. Morgenen etter var vannføringen fortsatt stor. Fossefallet nedenfor Eterveien viste seg i all sin kraft.(Publ. 27.06.2019)

Rotvelt rett over fossefallet.

Rett nedenfor Eterveien hadde vannmassene i Bølerbekken ført til en stor rotvelt. Grantreet mistet rotfestet av vannet som presset på og gikk over sine bredder. Det lange treet veltet like over fossefallet. Treet falt mot stien som dermed ble sperret. Det var også mye greinbrekk og noen trefall ved Østensjøvannet.

 

Fuglenes dag i vind og sol

Noen hundre fremmøtte i løpet av dagen sørget for god stemning under de mange aktivitetene på sletta sørvest for fugleskjulet på vestsiden av Østensjøvannet.

Fuglenes dag ved Østensjøvannet søndag 26. mai var et samarbeid mellom Norsk Ornitologisk Forening, Østensjøvannets Venner og Østensjø Husflidslag. Noen hundre fremmøtte i løpet av dagen sørget for god stemning under de mange aktivitetene. Teltet der foredragene ble holdt var uten tak, rett og slett tatt av den sterke vinden ved arrangementets start. Bare stativet sto igjen. Fuglenes dag blir årlig markert over hele landet, siste helg i mai. (Publ. 27.05.2019).

 

Ringmerking av fugl

Trygve Danbolt Øygard viser frem ringen som Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus, peker på.

 

Ringen som vandrefalken hadde rundt beinet da den døde.

 

Foredraget om ringmerking av fugl av Trygve Danbolt Øygard fra Oslo og Akershus (OA) ringmerkingsgruppe ble avsluttet med en konkurranse. En ring ble vist frem der det gjaldt å gjette hvilken fugl den hadde tilhørt. Tilhørerne fikk vite at den var funnet død etter å ha kollidert med en speilglassrute i Bærum. Ringen var merket Riksmuseet i Stockholm. Det ble en vanskelig nøtt med mange forslag som til slutt endte med at en av tilhørerne svarte korrekt, vandrefalk.

En oppfordring fra foredragsholderen: Når noen finner en død fugl som er merket er det viktig å rapportere informasjonen til: http://stavangermuseum.no/ringmerkingssentralen.

Fuglesang

 

Håkan Billing beretter om fuglenes sang.

 

Håkan Billing, fra Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus, holdt et foredrag om fuglesang og berettet bl.a. om kjøttmeisens dialekter. I urbane strøk synger den ikke på samme måte som i skogen. Dette forklart med at akustikken er forskjellig i byen og i skogen. Det er hannen som synger i sitt forsøk på å tiltrekke seg den fineste hunnen i hekketiden.

Våtmark og russekål

Amund Kveim med planten russekål.

 

Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, avsluttet sitt foredrag om Besøkssenter våtmark Oslo med å snakke om fremmede arter. Han holdt frem et individ av russekål, plukket rett i nærheten. -Det er en svartlistet plante vi forsøker å utrydde i miljøparken. Finner du planten, rykk den opp med rota og kast den til forbrenning, var hans budskap.

Østensjø Husflidslag

Husflidslagets stand.

Ved siden av kaffe og sveler mv. ble det også orientert om husflidslagets mange aktiviteter, slik som kurs, formiddagstreff, strikkekafe/gøy med garn, ung husflid, utflukter og markeder.

Les hele programmet her.

 

Saueslipp på Bekkasinmyra

Sauene holdt seg tett inntil gjerde til stor oppmerksomhet fra forbipasserende.

 

Sauene er kommet til Bekkasinmyra! Søndag 19. mai ble fire søyer og åtte lam fra Bogstad gård sluppet inn på Bekkasinmyra. Gresset står høyt og grønt. Det fristet dyrene til å starte beitingen med en gang. Mange som passerte på turveien stoppet opp for å hilse dyrene velkommen. (Publ. 19.05.2019)

 

Kalver til Bakkehavn

 

Kalvene gresser rolig på enga nedenfor Bakkehavn gård.

 

Syv kalver fra Søndre Nesgutu Gård på
Slattum i Nittedal inntok enga mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem søndag 19. mai. Etter litt urolig oppførsel ved ankomst roet kalvene seg ganske raskt. Eieren Lise Hartviksen hadde navn på samtlige: Ferdinand, Tjorven, Buste, Crem, Paulius, Gruella og Sjokko. Den eldste var 15 måneder, den yngste 5 måneder. Kalvene var av forskjellig rase, bl.a. skottsk høylandsfe og hereford.
(Publ. 19.05.2019).

 

Følg hettemåkene

Det er i år satt opp flere viltkameraer for å overvåke hettemåkekoloniene på øyene i Østensjøvannet. Et av dem tar bilde hvert 20. minutt og kan følges ved å klikke på bildet under

 

 

Inngrep i Miljøparken – omreguleringens konsekvenser

Turveien nord for Manglerud skole utvides til trafikk for personbil og buss.

 

Anlegg av den nye veien nord for Manglerud skole er i full gang. Den skal erstatte dagens kjøreatkomst til idrettsanleggene som går gjennom Manglerud skolegård. Den nye veien tilrettelegges for personbiler og buss. Dette betyr at veien griper inn in Østensjø Miljøpark og er i strid med Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030. Som kjent er omreguleringen vedtatt i Bystyret, men Østensjøvannets Venner klaget på vedtaket som medførte tap av grøntareal i miljøparken. Kommunen tok ikke klagen til følge. Saken ble tatt videre til Fylkesmannen som henviste til det kommunale selvstyret og ville ikke sette til side kommunens vedtak.

Arbeidet med å sprenge en del av fjellknausen som før omreguleringen lå i miljøparken er snart ferdig. Slik det fortoner seg er det ikke lenger kun en turvei, men en bred gate som i Kommuneplanen var vist som et stille område.  Det betyr også endrede støyforhold. (Publ. 08.04.2019).

 

 

Sothøneprisen

Leif-Dan Birkemoe, i en årrekke styremedlem, tidligere kasserer, redaktør av medlemsbladet Sothøna, foreningens drivkraft i Østensjø lokalhistoriske bilder og representant i Oslo Elveforum siden 2005, m.m. fikk på årsmøtet overlevert foreningens utmerkelse, Sothøneprisen, en utmerkelse som henger høyt i foreningen.

 

Årsmøte

Etter årsmøtet fikk de fremmøtte et innblikk i insektlivet ved Østensjøvannet

På årsmøtet i Østensjøvannets Venner onsdag 27. mars i Oppsal Samfunnshus ble årsberetning, regnskap og valg gjennomført i tradisjonell stil. Det ble gjenvalg av leder og styremedlemmer. Som nytt varamedlem ble Grete Edholm valgt.  

Etter de ordinære årsmøte-sakene var det et engasjerende foredrag om insekter med tittelen «Insekter - Østensjøvannets små superhelter». Foredragsholder var Tone Birkemoe, professor i entomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det spennende foredraget vil vi komme tilbake til i kommende nummer av Sothøna. (Publ. 29.03.2019).

 

Rydding av kvist

 

Bymiljøetatens entreprenør NCC hjalp til med å kjøre kvist til deponier for kverning.

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har i løpet av mars kuttet vegetasjon på øyene i Østensjøvannet og på Bogerudmyra. Kvisten ble samlet i deponier og kvernet for på den måten å minimere volumet. Grovere stokker ble samlet i hauger og kjørt bort. Rundt Klopptjern inne på Bogerudmyra ble vegetasjonen fjernet på enkelte felt av hensyn til sårbare plantearter slik som forekomsten av kjempestarr. Det er viktig å optimalisere vekstvilkårene. (Publ. 26.03.2019).

 

 

Kverning av kvist ved et deponi.

Inne på Bogerudmyra er det ryddet et felt med en kjempestarrforekomst.

 

 

Kanalen ut til Bogerudmyra må forseres med gummibåt.

 

Flytting av kvist

Nord for Østensjøvannet ved Vadedammen lastes det opp kvist på tilhengere for transport til en samleplass for kverning.

 

Langs turveiene rundt Østensjøvannet ligger det stedvis store hauger med kvist etter rydding av vegetasjon på bredden og på enkelte øyer. Kvisten blir nå samlet på utvalgte deponier for kverning. Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner vil være opptatt med dette arbeidet i en tid fremover. Arbeidet har resultert i bedre sikt mot vannet samtidig som forholdene er lagt til rette for vårens hekkesesong. (Publ. 26.02.2019).

 

Støyende anleggsarbeid

 

Anleggsarbeidet foregår helt inntil Østensjøveien

 

I et par uker har det pågått anleggsarbeid langs Østensjøveien der turveien, også kalt Rønningbakken, går opp til Skøyenåsen skole. Det er Vann- og avløpsetaten som bygger det som på fagspråket heter reduksjonskum. Denne styrer trykk på vann inn og ut ved hjelp av reduksjonsventiler på hovedvannledningen. Anleggsstedet ligger kun få meter fra miljøparken og reservatet, men det er bare støy når jernbjelker slås ned som sjenerer. Arbeidet går nå mot ferdigstillelse. (Publ. 24.01.2019).

 

Ferdigstillelse

Etter rundt tre måneder er endelig anleggsabeidet avsluttet. (Publ. 11.04.2019).

 

Gråmåken som ble haukemat

Under dugnaden til Østensjøvannets Venner 15. januar på en øy på vestsiden av Østensjøvannet ble det funnet en gråmåke der kun fjær og noen bein var igjen. Dette er typisk et angrep fra en spurvehauk som har spist alt med unntak av fjær, uttalte Sindre Molværmyr fra UiO som var til stede som spesialist på hettemåker. Arbeidet med å kutte rotskudd på vestsiden av vannet er nå ferdig. (Publ. 16.01.2019).

 

 

 

Alt for hettemåkene

 

Med ryddesager ble krattet kuttet og fjernet fra øyene.

 

Første dugnad i 2019 ble utført på øyene øst for Abildsø idrettsfelt. Rotskuddene eller krattet som er vokst opp etter at hekkesesongen for hettemåkene var avsluttet sommeren 2018 måtte kuttes, slik at forholdene ble lagt til rette for kommende hekketid. Dersom denne skjøtsel ikke gjennomføres vil det fort føre til at fuglene ikke kommer tilbake. I vinter er 60-70 % av hettemåkene fra Østensjøvannet på De britiske øyer eller i andre land langs Nordsjøen. De som drar lengst finner vi i Cadiz, sør i Spania. Bergen nevnes også som sted for vinteropphold. Dette og mer til om hettemåkene fikk vi vite av Morten Helberg og Sindre Molværmyr fra UiO som deltok under dugnaden. (Publ. 08.01.2019).

 

 

Rotskuddene, det vi opplever som kratt, står høyt og tett. Her gjøres det forberedelse til å kutte.

 

 

Samme sted som ovenfor etter en times kutting og fjerning av kvist. Området er åpnet. Arbeidet må gjøres mens det er is på vannet.

 

 

 

 Trestammer er kuttet opp i passende lenger for transport ut av myra.

 

Etter tre-fire timer har rundt femten deltakere fraktet ut vedkubber og kvist som kan kvernes. Egen haug er lagt opp av sibirkornell som skal bringes til forbrenning.

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

 

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

Besøkssenter våtmark Oslo tilbyr naturveiledning og undervisning innenfor våtmarksøkologi, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Målgruppen er barnehager og skoler på hverdager, og barnefamilier og alle interesserte på åpne dager i helgene.

For tiden er mye undervisning lagt til skolenes nærområder, og selve senteret er dessverre inntil videre stengt for publikum.

 

 

 

 

Snø og is

 

Snøen kom et par dager etter at isen la seg over hele Østensjøvannet. Slik så det ut på rasteplassen 12. november. Før det begynte å regne. (Publ. 12.11.2019).

 

Gresset på Vassenga slått

To traktorer fra NCC var i sving for å vinsje inn og kjøre bort posene med gress fra Vassenga.

 

 

Gresset på Vassenga, navnet på jordstykket mellom turveien (Valborgs vei), Bølerbekken og Østensjøvannet, ble slått i første uke av oktober. Gresset ble samlet i store poser som på mandag 7. oktober ble vinsjet inn med traktor. En annen traktor tok posene i graben, rygget ut mot Østensjøveien og tømte gresset i en stor kontainer. Vassenga var etter mye regn gjennomtrukket av vann, noe som forsinket slått og bortkjøring, i følge folkene fra NCC som er Bymiljøetatens entreprenør ved Østensjøvannet og som sto for jobben. Det var ca. 30 poser som hver har kapasitet på 1,7 m³ skulle fraktes ut, dvs. over 50 m³ og da var ikke alt gresset lagt i poser. Avtale mellom Fylkesmannen og Oslo kommune legger grunnlaget for årlig slått av Vassenga. (Publ. 07.10.2019).

 

Oslo Miljøhovedstad 2019 - 

"Grønn kommune-nettverket"

Delegasjonen har tatt oppstilling foran Besøkssenter våtmark Oslo på Bakkehavn.

 

En stor delegasjon fra ulike etater i kommunen besøkte onsdag 18. september Besøkssenter våtmark Oslo på Bakkehavn gård ved Østensjøvannet. De fremmøtte fikk en orientering om senterets funksjon og mange aktiviteter, samt en gjennomgang av natur- og kulturverdiene ved Østensjøvannet. Våre frivillige trakterte dem med frukt, kaffe og nystekte sveler. Besøket ble avsluttet med en tur ned til vannet ved Bølerbekkens utløp.

(Publ. 19.09.2019)

 

Sauene hentet

 

Sauene på vei inn i bilen med gjeterhunden Aro bak.

 

Sauene som har beitet på Bekkasinmyra i sommer ble hentet hjem til Bogstad gård lørdag 14. september. Det var Roy fra Bogstad med god hjelp fra gjeterhunden Aro som gjorde jobben med å samle sauene. Sauene ble sluppet 19. mai og har på fire måneder beitet mjødurten helt ned. Mjødurt er enn plante som storfe ikke spiser. På sikt er det derfor god utvikling på Bekkasinmyra for å få storfe tilbake. (Publ. 14.09.2019)

 

Mer nedbør

 

 

Stor vannføring i Bølerbekken nedenfor Eterveien tirsdag 10. september. Vannstanden er høy i Østensjøvannet, men damluken ser ut til å ta unna. (Publ. 10.09.2019)

 

Kalvene hentet

Kalvene ble lokket med brød, men det var gjeterhunden Bløff som til slutt fikk kalvene til å samle seg ved den store lastebilen.

 

Kalvene som har beitet på Bakkehavn fra 19. mai, ble i dag 9. september hentet hjem til gården i Nittedal. Alle syv, Guella, Tjorven, Ferdinand, Buste, Paulius, Cream Fresh og Sjoko takker for en fin sommer med rikelig mat. Eieren Lise Hartviksen kunne melde at de hadde lagt godt på seg. (Publ. 09.09.2019)

 

 

Nedbør

 

Regnskyllene de siste dagene har ført til noe høyere vannstand enn normalt. Det syntes best under Østensjøbroen søndag 1. september. Det er ikke meldt om problemer med turveiene, bortsett fra dammer som skyldes avrenning fra tilstøtende jordstykker. Tilførselsbekkene har gått strie. Særlig nedre del av Manglerudbakken har fått erosjonsskader. (Publ. 02.09.2019)

Etter regnet natt til torsdag 5. september sto vannet 15 cm over turveien i sør. Damlukene er helt åpne. VAV følger situasjonen og regner med at situasjonen er vesentlig bedre allerede i morgen fredag 6. september. (Oppdatert 05.09.2019).

 

Fjerning av røtter

Eirik Wærner fra Østensjøvannets Venner kjørte lett gravemaskin på fuktenga "Slora" nord for Vadedammen og trakk opp røtter.

 

Da fuktenga "Slora" nord for Vadedammen ble ryddet for busker, kratt og utvalgte trær av dugnadsgruppen til Østensjøvannets Venner i desember 2018, var vi klar over at røttene måtte fjernes senere for å unngå for store oppslag av nye skudd. I løpet av sommeren har skuddene på det meste vokst opp mot to meter. Eneste metode som har varig virkning var derfor å dra opp stubber og røtter med gravemaskin for å unngå oppslag. Arbeidet ble utført lørdag 17. august. Tillatelse til prosjektet var gitt av Bymiljøetaten. (Publ. 19.08.2019).

 

Hold hundene unna sauegjerdet!

Sauene beiter gjerne langs gjerdet på Bekkasinmyra

Sauene på Bekkasinmyra stikker ofte hodet gjennom en åpning i gjerdet for å få tak på gress på den andre siden. Det kan føre til at en hund plutselig glefser til, selv om den er i bånd. Eieren for får knapt til å reagere før skaden har skjedd.

Kjære hundeeier: Beiter sauene ved gjerdet på Bekkasinmyra, hold hunden unna!

På forhånd takk!

(Publ. 14.07.2019)

 

Sothøna nr. 57 er her

Klikk på bildet får å se bladet.

Slått på Bakkehavntoppen

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner startet slåtten på Bakkehavntoppen tirsdag 4. juni.

Flere lass med slåttegress ble levert til geitene på Abildsø gård og sauene på Ekeberg Husdyrpark. (Publ. 05.06.2019).

 

Naturperlen

Ved Bølerbekkens utløp er det fin sikt til fuglelivet. Amund Kvein var turleder, mens Tore Nesbakken assisterte med å peke ut fugler av særlig interesse.

 

Søndag 28. april var det guidet tur rundt Østensjøvannet naturreservat. Hettemåkene var i full gang med hekkingen og skapte et yrende liv på øyene, men også andre fugler tiltrakk oppmerksomheten. Arrangør var Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark Oslo. Vandringen var et ledd i Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019. (Publ. 29.04.2019).

 

Vårtegn

 

 

Hestehoven har strukket seg mot sola i flere dager, faktisk før isen gikk på Østensjøvannet. (Publ. 11.04.2019).

 

Isfritt

Kun enkelte steder langs bredden var det is å se mandag 8. april.

På lørdag 6. april lå isen på Østensjøvannet, men mandag var den helt forsvunnet. Det er ikke uvanlig at isen forsvinner på denne tiden i april, men man blir like overrasket hvert år hvor fort det går. Når vind, sol og mildvær setter inn må isen vike. Enda et vårtegn ved Østensjøvannet. (Publ. 08.04.2019).

 

Tørrmuren bygges opp

 

Foreløpig er tørrmuren bak et spinkelt gjerde som hindrer adgang til steinene.

 

 

Steinene settes på plass langs kanten av turveien. Det virker trygt med en solid tørrmur mellom turveien og flerbrukshallen. Fortsatt gjenstår det en del steiner før muren er bygget opp. (Publ. 24.01.2019)

 

Etter 12 år......

 

Rehabilitering av skråningen mellom flerbrukshallen på Manglerud og turveien ble 15. januar endelig påbegynt etter masseutglidningen i desember 2007.

 

Tidlig i desember 2007 skjedde det en utglidning av stein og jord på vestsiden av turveien rett under den nye flerbrukshallen på Manglerud. Store steiner sperret veien som raskt ble midlertidig ryddet. Slik har det vært i 12 år inntil januar 2019. Entreprenørselskapet som for tiden har store byggeprosjekter på Manglerud fikk oppdraget om permanent rehabilitering som ble påbegynt 15. januar. Idrettslaget på Manglerud som egentlig  hadde ansvaret for utglidningen kunne neppe makte oppgaven. I realiteten ble det derfor Undervisningsbygg som tok seg av saken. En del av steinene fra 2007 har ligget på østsiden av veien i hele perioden. De vil nå bli plassert i den muren som bygges opp på vestsiden. (Publ. 16.01-2019)