sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Stubbebryting

Bekkasinmyra har i fire somre vært beitemark for storfe. Før det jobbet dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner med å rydde området for gråselje og annen vegetasjon som hadde grodd opp etter at åkerlandskapet mellom turveien og vannet opphørte i bruk rundt 1960. For å holde rotskudd nede har det vært nedlagt mange timers skjøtsel både av elever ved Østensjø skole og av dugnadsgjengen. Under en befaring i høst med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, ble det bestemt at en del av røttene skulle fjernes maskinelt for dermed å begrense oppslag av nye skudd. Torsdag 18. desember startet anleggsgartner Trond W. Johnsrud jobben med å trekke opp røttene med gravemaskin utstyrt med skuffer og annet spesialutstyr etter oppdrag fra Fylkesmannen. Til våren vil dugnadsgjengen fjerne haugene med røtter.

 

Skarven holder stand

Is- og værforhold har endret seg ganske mye de siste ukene. Utenfor Bølerbekken har det hele tiden vært åpent vann. Fire skarver kunne observeres tirsdag 16. desember. Bildet viser en av skarvene rett ut for Bølerbekken.

Kverning

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner ryddet kvist i Eikelunden tirsdag 2. desember. Eikelunden eller som den også kalles, Abellunden, vis-à-vis trafostasjonen i Plogveien er en av Miljøverndepartementets utvalgte naturtyper i Østensjøområdets Miljøpark. Skolegård på Abildsø gård har i høst sammen med dugnadsgjengen skåret ned oppslag av uønsket vegetasjon slik at de store og flotte eiketrærne får gode vekstvilkår. Kvisten ble kvernet og kjørt til Abildsø gård. Bildet er tatt i Skuronnveien mot Plogveien. Sjøtselsarbeidet er utført etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.

 

Hundremeterkloppen på Bogerudmyra øst

Fra bekk til tørr sti

Dugandsgjengen til Østensjøvannets Venner la tirsdag 25. november ut klopper fra turveien på østsiden av kanalene ved Bogerudmyra og ca. 100 meter mot bakken opp til Bogerudveien. Nå er det blitt tørr sti selv om det fosser vann under plankene. Dermed spares vegetasjonen for unødig slitasje.

 

100 meter klopper er ferdig lagt!

 

Stien fra turveien mot Bogerudveien har lenge vært som en bekk

 

Klopper bæres opp langs stien av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner

 

Kloppene skrus fast til underliggende stokker.

 

Nå kan det gås tørrskodd!

 

Spennende foredrag holdt tirsdag 25. november

Meteorolog og høyskolelektor Pål Jørgen Kirkeby Hansen kåserte tirsdag 25. november kl. 1900 i Oppsal samfunnshus over temaet. "Klima og klimaendringer: Globalt, nasjonalt og ved Østensjøvannet". Foredraget var i lys av FNs klimapanels siste rapport: IPPC's Climate Change 2013 - 2014.

 

Åpen dag på Østensjøvannet våtmarkssenter

Søndag 16. november fikk vi oppleve ringmerking på Bakkehavn. Været og fugleaktiviteten var ikke helt med oss, men det ble likevel en vellykket dag. Rundt 70 personer var innom arrangementet. Johnny R. Pedersen gjorde en flott jobb med nett på Bakkehavntoppen og med informasjon om ringmerkingen inne på Bakkehavn. Det ble servert pølser, kaffe og saft på tunet.

45 svaner på en gang!

Tirsdag 11. november ble det talt 45 svaner på en gang. Om det ikke er rekord er det i alle fall det største antall som er observert på en gang i 2014.

Eikene i Eikelunden

Østensjøvannets Venner sitt bilde.

Eikelunden/Abellunden vis-à-vis trafostasjonen i Plogveien er en av Miljøverndepartementets utvalgte naturtyper i Østensjøområdets Miljøpark. Dugnadsgjengen og elever fra Skolegård på Abildsø har nedlagt 89 dugnadstimer her de siste ukene. Etter befaring med Fylkesmannen ble det gitt oppdrag om å fjerne småoppslag og småtrær fra bunnsjiktet i Eikelunden slik at området framtrer mer åpent. Gravhauger er også ryddet. Vi anbefaler et beøk i denne delen av Miljøparken. Her gir kjempeeiker, en solid bestand av hassel og gravhauger et inntrykk av hvordan det kan ha vært i bronse- og jernalder. Hassel er en såkalt kontinuitetsplante som sammen med eik gir gode muligheter for et stort biologisk mangfold.
Åtte kjempeeiker går under definisjonen av "hule eiker".
Bildene viser dugnadsgjengen i arbeid og hele gjengen etter avsluttet jobb i Eikelunden for denne høsten.

 

 

Fortsettelseskampen mot høymole!

Resten av klasse 6a og 6b på Østensjø skole fortsatte med å klippe høymolen i dag 28. oktober. Tilsammen har 56 elver og to lærere vært med på to tirsdager. Takk til alle som deltok!

Til kamp mot høymolen!

Elever fra klasse 6a og 6b på Østensjø skole stilte opp til klipping av den visne planten høymole på Bekkasinmyra 21. oktober. Kalvene som beitet på myra i sommer ville ikke ha høymolen. Den utviklet seg derfor til store, brune og høye planter. Neste års beitesesong må begynne uten de gamle plantene. Østensjø skole har adoptert dette feltet ved Østensjøvannet og vil fortsette med jobben neste uke, da med den andre halvpart av klassenes elever. Takk til alle som deltok!

 

Høymolen klippes og lgges i svarte sekker for senere bortkjøring.

 

Bedre sikt mot vannet

Dugnadsgjengen ryddet tirsdag 14. oktober på Bekkasinmyra en "gate" langs det elektirske gjerdet ned mot vannet. Primært for å komme fram med rydderedskap til sommeren, med tilleggseffekt bedre utsyn fra turveien mot vannet. Det er viktig at ikke gress og kvist kommer i berøring med det eletriske gjerdet når storfe går på beite. Strømmen ble slått av etter at dyrene ble hentet i september.

Østensjøvannet sett fra Bekkasinmyra 14. oktober.

Gjessene flyr stadig i formasjon over vannet nå i oktober. Trolig er dette hvitkinngjess som senere slo seg ned på jordene på Østensjø gård. (Publisert 14.10.2014).

 

En vegg av rotskudd

Dugnadsgjengen brøt gjennom

Dugnadsgjengen har jobbet med å rydde det mest tilvokste feltet på Bekkasinmyra for rotskudd med selje og gråor.

Bekkasinmyra er gammel beitemark, men etter å ha ligget brakk i 50-60 år vokste særlig selje og gråor opp som ugress. Hovedjobben med å rydde myra ble gjort før kalvene ble satt ut, første gang for fire år siden. I sommer har veksten av rotskudd vært formidabel. Selv med ryddesager tar det tid å kutte seg gjennom. Se nedenstående oppslag om henting av kalver 23. september.

Neste års beitesesong er under forberedelse!

Rotskuddene har nådd opp i en høyde på 2-3 meter.

Endelig er feltet ryddet for rotskudd. Avkuttede kvister er alt som er igjen.

Publ. 07.10.2014

 

 

Dugnadsgjengen i sving

Høymolen må klippes vekk. Inger Johansen i sving med saksa på Bekkasinmyra.

For å holde vegetasjonen nede kreves det ved siden av beitedyrenes sommerjobb også inngrep for å fjerne rotskudd og planter som kalvene ikke vil ha på Bekkasinmyra. Høymole er en slik plante som liker næringsrik jord, gjerne jord med høyt innhold av organisk materiale, og kan være et ytterst brysomt ugress i eng og beite. Bekkasinmyra er intet unntak.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i høst også ryddet trær og busker på Bakkehavntoppen og flere skjøtselsoppdrag venter i løpet av høsten. (Publ. 30.09.2014).

 

Høst

Ved kanalen på sørvestsiden av Østensjøvannet var det 27. september praktfulle farger, særlig lønnetreet lyste opp.

 

Henting av kalver - det er høst

I sommer har to kalver av rasen skotsk høylandsfe gått på sommerbeite på Bekkasinmyra på østsiden av Østensjøvannet. Kalvene ble født i april 2013 og er blitt 1 1/2 år gamle. Tirsdag 23. september ble de hentet hjem til Persbråten gård på Skui i Bærum.

Kalveeier Johan Persbråten med brød som lokkemat og med gjeterhunden Villa bak, gikk ferden mot grinden.

På den siste etappen inn i tilhengeren tok kalvene seg god tid.

 

Kalvene er endelig på plass i dyretilhengeren. Storfeeier Johan Persbråten og Tor Breen fra Beitepatruljen til Norges Vel (nr. to og tre fra venstre) sammen med dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner som assisterte ved hentingen.

 

Lysvandring langs Alna

Standen til Østensjøvannets Venner ved Bryn jernbanestasjon hadde storbesøk av folk på vandring langs Alna torsdag 18. september. Randi Osen (fra venstre), Lise Johansen og Sigrun Antonsen betjente standen. Østensjøbekken som eneste utløp fra Østensjøvannet var opplyst med fakler der den møter Alnaelven rett bak standen. Elven nedstrøms var lyssatt med fakler langs turstien mot Kverner. Stasjoner med korsang, pinnebrødsteking, hornorkester og gratis servering var blant aktivitetene på veien. Også oppstrøms Bryn jernbanestasjon var det underholdningsstasjoner langt opp mot Alnas skognære områder.

Østensjøbekkens utløp i Alna ved Bryn jernbanestasjon

Alna i fakkellys

 

 

Utslipp i Ulsrudbekken

Ulsrudbekken er demmet opp i Almedalen rett nedenfor Østensjøveien, nord for Østensjø gård. Her var forurensningen tydelig.

Onsdag 10. september om ettermiddagen ble det oppdaget at Ulsrudbekken var gråhvit ved Østensjøveien. Bekken, som er en av de tre viktigste tilførselsbekkene til Østensjøvannet, kommer fra Oppsalområdet og ligger i det alt vesentligste i rør helt ned til Østensjøveien ved Ulsrudveien/Oppsalveien.

Vann-og avløpsetaten opplyser at de har lett etter kilden, og gjetter på at noen har tømt vannløslig maling eller skylt malingsutstyr og sluppet vannet i en overvannskum. Forurensningen avtok relativt raskt, men det lå fremdeles en film på vannet i dammen i Almedalen torsdag formiddag.

Dette er dessverre noe som skjer jevnlig i Oslo og mange er nok ikke oppmerksom på at det som tømmes i kummer havner i bekkene. I dette tilfellet ledet bekken til Østensjøvannet som er naturreservat. Vi oppfordrer på det sterkeste alle å levere malingrester o.l. til miljøstasjonene som vi har flere av i vår bydel, bl.a. på Statoil Bøler, Statoil Abildsø og Statoil Østensjø i Haakon Tveters vei.

Ser du uregelmessigheter i form av forurensning og utslipp i Østensjøvannet og bekkene våre, ber vi deg kontakte Vann- og avløpsetaten som har døgnvakt på telefon 23 43 79 00. Tips gjerne også Østensjøvannets Venner.

 

Vellykket familiedag på Bakkehavn gård

På Østensjødagen søndag 7. september var nærmere 600 personer innom arrangement som var et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner og Østensjø Husflidslag. Her var det en god blanding av naturinformasjon, underholdning og servering i det fine været.

På morgenen kunne fugleintereserte bli med guide fra Norsk Ornitologisk Forenings lokallag på fugletur ved vannet, og det ble sett bl.a. rustand, skjeand, bergand, krikkand, hegre, storskarv og lerkefalk, tilsammen 54 fuglearter.

Rustand

På Bakkehavn fikk barna prøve pinnebrødsteking, med hjelp fra Bryn speidergruppe, og fuglekassesnekring. Mange benyttet også muligheten til å prøve å ri hestene som vanligvis beiter ved vannet og til å prøve håndarbeidsteknikker, veiledet av husflidslagets barnegruppe. Akvariet med dyreliv fra Østensjøvannet, kombinert med filmvisning inne på Østensjøvannet Våtmarkssenter vakte stor interesse blant store og små nysgjerrige. Natursti, sansebokser og leker var også blant tilbudene.

De voksne fikk høre Karoline Heltberg spille og synge både selvskrevet materiale og fra moren Hilde Heltbergs repertoar. Eieren av sauene som hvert år beiter på Bakkehavn hadde en flott oppvisning med gjeterhunder. Sauene ble samme dag hentet hjem til gården i Nittedal.

Østensjø historielag viste lokalhistoriske bilder både fra Bakkehavn og bydelen forøvrig. Husflidslagets kaffe og sveler fikk så god avsetning at de til slutt gikk tom for varer.

Det ble gitt en fyldig presentasjon av utfordringene med fremmede plantearter i området og det arbeidet foreningen utfører for å bli kvitt planter som kanadagullris og russekål som skader norsk natur.

Østensjødagen støttes av kulturbydel Østensjø.

 

 

Flaggermusnatt

Fredag 29. august kl. 21.00

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner fortalte om flaggermus og demonstrerte flaggermus-detektor. Her ser vi Christine Sunding fortelle om flaggermus i Norge for de 200 frammøtte. Etterpå delte man seg i tre grupper og registrerte 2 arter ved hjelp av detektor.

For mer informasjon gå inn på www.zoologi.no

Kalvene gjemmer seg

Det er ikke alltid like enkelt å få øye på de to kalvene som har feriebeiting på Bekkasinmyra. Men fortvil ikke om du ikke ikke oppdager de med en gang. Se godt etter og du vil plutselig se en bevegelse i vegetasjonen. Brunfargen er god kamuflasje. (Publ. 09.08.2014).

Brushaner på besøk

3. juli fikk Anne Kari Norland (foto) dokumentert at 4 brushaner rastet på vei sørover på Abildsøfeltet.

Arten er truet i Norge (iht rødlista sårbar - VU). I en artikkel i "Vår fuglefauna" nr. 33 2010 viser Øien og Aarvak at færre brushaner enn før trekker gjennom/hekker i Sør-Norge. Mye tyder på at arten legger trekkrutene lenger mot øst. Den har blitt såpass sjelden i Norge at den burde karateriseres som sterkt truet (EN) i rødlista. Nå er den karakterisert som sårbar (VU). Dette er første observasjon av brushane ved Østensjøvannet siden 2008. (Publ. 11.07.2014).

 

Kalveslipp på Bekkasinmyra

To kalver av rasen skotsk høylandsfe ble torsdag 19. juni sluppet ut på Bekkasinmyra. Kvigene er ett år gamle og har hittil bodd på Persbråten gård i Bærum. Eieren Johan Persbråten til venstre sammen med gjeterhunden Molly og Finn Arnt Gulbrandsen til høyre sluser kalvene inn gjennom grinden.

 

Johan Persbråten gir kavlene sine litt brød å smake på. Det er nok av gress på Bekkasinmyra så det skal ikke bli mangel på mat i sommer.

Skotsk høylandsfe er en godmodig rase.

 

MILJØPRIS TIL RUSTAD SKOLE

Østensjøvannets Venners miljøpris for 2013 er tildelt Rustad skoles elever og lærere og ble overrakt ved en samling i skolens aula tirsdag 17. juni.

Bakgrunnen er skolens flotte innsats både i Rusken-aksjonen ved vannet og i arbeid i skolens adopsjonsområde. Prisen, som er en vandrepremie, ble overrakt av foreningens leder Amund Kveim og består av et flott bilde tatt av naturfotografen Ståle Dahlberg.

 

Saueslipp på Bakkehavn

Sauene var knapt kommet innenfor gjerdet tirsdag 27. mai før de ga seg til å spise av det saftige gresset. Bare lammene virket litt tilbakeholdne til å begynne med. I år der det rasen Norsk hvit sau som skal ha sommeropphold på Bakkehavn. Totalt er det fem søyer og ti lam. Saueeier er som tidligere år Lise Hartviksen fra Nittedal. Dette er 7. år med sauebeite på Bakkehavn. (Publ. 27.05.2014).

Fornøyd med jobben? Border collien Bløff ser seg spørrende tilbake etter å ha ledet sauene ut på engen. Den andre hunden, Ben, som var med på jobben tok det mer for gitt at jobben var gjort.

Barna i Havehagan friluftsbarnehage står ved gjedet ved Bakkehavn og venter på at sauene skal komme bort til dem. Som i fjor var det stor glede over å få sauene som naboer.

 

 

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Følg "Østesjøvannets Venners julekalender" på Facebook

Klikk på lenken over

 

Norsk Botanisk Forening sitt bilde.

 

Forberedelse til bygging av nytt avløp

Torsdag 18. desember startet arbeidet med å reise arbeidsriggen til byggingen av de nye avløspssystemet fra Østensjøvannet. Riggen blir etablert like ved turveien opp mot Manglerud. Arbeidet med nytt avløp starter på nyåret 2015.

 

Lav desembersol

Lav desembersol lørdag 6. desember skinte i nyisen.

 

Skarv og rustand holder ut

Mange fuglefotogerafer var på plass ved utløet av Bølerbekken lørdag 6. desember. En skarv satt med utslåtte vinger på fast plass på "Påskeøya" og rustanda tok oppstilling og speilte seg i vannet.

 

Første is

Onsdag 26. november 2014 var første dag denne vinteren isen la seg på større områder. Det er åpent i sør og rundt bekkeosene, men også på store felt ute på vannet. I nordre del er isen noe mer heldekkende. Snødrysset på isflaten gir et fint skinn. Men isen er langt fra sikker noe sted! (Publ. 01.12.14).

 

Julemesse på Abildsø gård

I helgen 29.-30. november var det full aktivitet ute og inne på Abildsø gård.

Hestertidning for barn på tunet var et populært innslag.

 

Stallbygningen var åpen på låven, i grisehuset og i verkstedet.

Østensjøvannets Venner leier foreningslokaler i stallen som for anledningen var ominnredet til salgslokale av brukskunst og andre gavegjenstander.

Blomsterhagen på Abildsø solgte kranser og dekorasjoner til hjemmet.

 

Turveien utbedres

Etter oppdrag fra Bymiljøetaten utbedrer i disse dager entreprenøren Mesta turveien rundt Østensjøvannet. Det legges på subus på utsatte steder, grøftes, lages nødvendige stikkrenner for avrenning og dreneringsrør skiftes etter behov. (Publ.22.10.2014).

 

BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2015

GODE NYHETER FOR ØSTENSJØVANNET!

 

Den nåværende utløpsmekanismen i nordenden av Østensjøvannet fungerer ikke tilfredsstillende. Bildet viser gitteret foran utløpet.

Byrådet har nå lagt frem sitt budsjettforslag og her kommer det tiltak vi har ventet lenge på.

Våtmarkene ved vannet har gjennom flere tiår vært svært erosjonsutsatt dels som følge av at turveiene stedvis er plasssert alt for nær vannet og dels fordi avløpsmekanismen i nordenden ikke fungerer tilfredsstillende.

Byrådet setter nå av midler til flytting av turvei og nytt avløpssystem.

Videre vil Langerudbekken rensepark bli rehabilitert. Dette er bekken som går i slynger vest for Bogerudmyra. Her er det lekkasjer fra dammene ut mot turveien og tersklene mellom dammene må rehbiliteres.

Det er også foreslått å avvikle en midlertidig barnehage i bydelen og vi antar det blir de midlertidige brakkene ved Lopperud barnehage i Paal Bergs vei som ligger i miljøparken

 

 

Spurvehauken landet på taket av fugleskjulet lørdag 13/9.

Foto : Paul Fekjær

Ny trekkvei for spissnutefrosk?

spissnutefrosk, 6. sep 2014, foto: Audun Brekke Skrindo

Det er oppdaget at området mellom Bølerbekkn og Eterfabrikken utgjør en viktig trekkrute for den rødlistede arten spissnutefrosk. Les om funnet

Miljøbyråden på befaring
ved Østensjøvannet

 

Byrådsbesøk på Østensjøvannet våtmarkssenter 1. sep. 2014. Midten: leder i Østensjøvannets Venner Amund Kveim og byråd for miljø og samferdsel Guri Melby.

Mandag var miljøbyråd Guri Melby (V) på befaring ved Østensjøvannet og ble vist hvilke verdier og utfordringer området har. Med seg hadde hun en stor delegasjon fra byrådsavdelingen, bymiljøetaten og vann-og avløpsetaten. Amund Kveim og Finn A. Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner fortalte om vannet og om behovet for å få fortgang i arbeidet med nytt avløp, rehabilitering av bredde, omlegging av turveier, håndtering av vasspest og renovering av terskelen mot Bogerudmyra m.m.

Blant de mange fuglene byråden fikk se var bl.a. storskarv, rustand og brushane. Det tre timer lange besøket ble avsluttet med omvisning på Østensjøvannet Våtmarksenter på Bakkehavn.

 

Prøvefiske

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag fra Oslo kommune å foreta et prøvefiske med garn i Østensjøvannet. Fisket vil foregå etter samme mønster som i 1997, med en natts fiske med bruk av garn, og bruk av båt med påhengsmotor. NHM har gitt fisketillatelse og dispensasjon fra verneforskriften. Fisket vil foregå i uke 35, sannsynligvis 27.-29.august.

 

Feriestemning

På Bakkehavn tar sauene livet med ro. De har godt med gress på jordet mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem. Til sammen er det fem søyer og ni lam. (Publ. 09.08.2014).

 

Fylkesmannen på befaring ved Østensjøvannet

Representanter for Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen og Bymiljøetaten ved øyene på vestsiden av vannet.

Fredag 20. juni var representanter for Fylkesmannens miljøvernavdeling på befaring ved vannet sammen med Østensjøvannets Venner og Bymiljøetaten. Her ble det gitt en orientering om aktuelle saker som f.eks. omlegging av turveien ved Abildsøfeltet. Som kjent skal turveien flyttes til innsiden av trerekken for å gjenskape tapt våtmark og hindre ytterligere erosjon på bredden.

Videre så man på resultatet av Østensjøvannets Venners arbeidsgruppes vegetasjonsrydding på øyene på vestsiden. Arbeidet er utført på oppfdrag fra Fylkesmannen. Her registrerte man at hettemåkene igjen har etablert seg med hekking. Fylkesmannen ga uttrykk for stor tilfredshet med det som er utrettet.

 

Algeoppblomstring

I mai har tette matter med alger, vesentlig langs land, kommet til syne. Limno-Consult (Norsk Institutt For Anvendt Limnologi) har på oppdrag av Vann- og avløpsetaten foretatt undesøkelser. Det meldes at torsdag 22. mai ble det tatt prøver som viser at grønnalgen Spirogyra og gulgrønnalgen Tribonema er registrert. Det ble også observert brede tråder av grønnalgen Oedogonium - som er indikatorer på eutrofiering (økt tilførsel av næringsalter). Alle algene er kjent fra gjengroing i grunne, eutrofierte innsjøer. Algene var døende, heter det, noe som gjør det vanskelig med bestemmelsen. Det er derfor mulig at oppblomstringen er nedadgående.

Det vil bli fulgt opp med flere prøver utover sommeren. Ingen blågrønnbakterier i ble funnet i prøven. (Publ. 27.05.2014).

I kanalene på vestsiden av Østensjøvannet er algeoppblomstringen særlig tydelig som en tett matte.