sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Topping av hettemåkeøy

Oppslag fra fjorårsskudd som ble klippet i vinter legges som et toppdekke på en av øyene på østsiden av Østensjøvannet. Isen gikk opp allerede for et par uker siden. Derfor måtte kvisten trekkes over i en gummibåt. Reservatreglene tilsier at fra 1. april er det ikke adgang til å drive sjøtsel på øyene av hensyn til hekketiden. Denne øya, som er godt synlig fra turveien, er rehabilitert og avhengig av tilførsel av et nytt lag med kvist for ikke å forsvinne under vann. Håpet er at hettemåkene vil finne seg bedre til rette etter prepareringen. (Publ. 25. mars 2015).

 

 

Kvistkverning

De store haugene med kvist som har vært deponert rett sør for broen over Bølerbekken har en tid dominert området. Kvisten er ryddet på øyene og dratt på land så lenge isen var farbar. Onsdag 11. mars dro Dugnadsgjengen fra Østensjøvannets Venner i gang med kverning. Arbeidet vil foregå også neste uke før kvistkuttet deretter fraktes vekk.

 

Klargjøring for hettemåkene

Rotskuddene på "Hettemåkeøya" på østsiden av Østensjøvannet ble torsdag 5. mars fjernet med ryddesag av dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. Jobben ble utført i siste liten før isen i kanalen mellom turveien og øya gikk opp. Åpent vann gjorde det nødvendig med et solid fraspark for ikke å tråkke i vann. Særlig med et fange rotskudd under armen. Samme dag ble de første hettemåkene observert. Våren er i anmarsj!

 

Snekret sin egen fuglekasse

Markus 6 år har fra Høyenhall snekret fuglekasse under Åpen dag på Østensjøvannet våtmarkssenter søndag 1. mars. Kalle Turkerud fra NRK Østlandssendingen intervjuet Markus etter vellykket snekring. Fuglekassen fikk Markus, slik også alle de andre som snekret, ta med seg hjem uten byggekostnader.

Det ble snekret på løpende bånd godt hjulpet av mor og far. Til venstre Victor 8 år, til høyre Hedda 10 år i full gang med oppgaven. Til sammen 40 sett med materialer lå klare for sammensetting på Bakkehavn under Åpen dag. Østensjøvannets Venner både assisterte og grillet pølser til deltakerne.

 

Krafttak

Øya rett sør for Bølerbekken har høy vegetasjon med trær som bør felles om øya skal overleve. Fylkesmannen har pekt ut det som bør fjernes. Foreningen ØX har gjort en stor jobb med å skjære ned trær og busker. ØVVs dugnadsgjeng drar vekk nedfallet. Andreas Petter Jensen (til høyre) og Jan Egil Pedersen trekker her et tre over den frosne kanalen og inn på land. (Publ. 19.02.2015).

 

Vinternatur på våtmarkssenteret

Østensjøvannet våtmarkssenter underviser i perioden januar-mars om dyr og planters tilpasning til vinteren. Opplegget har fått navnet «Vinternatur», og foregår på Bakkehavn. Innholdet er som følger:

  • Forelesning inne på Østensjøvannet våtmarkssenter om hva som skjer med naturen på vinteren, med eksempler fra utvalgte arter av insekter, amfibier, pattedyr, fugler og trær.

  • Detektivleken. Elevene skal ut og lete etter spor og avsløre hvilke dyr som lever rundt våtmarkssenteret og hvor de overvintrer.

  • Fuglebingo. Elevene får hvert sitt bingobrett med bilder av ulike fuglearter, og skal krysse av for artene de observerer til de får fire på rad og «bingo». Elevene lærer gjennom denne aktiviteten både å bruke kikkert og å kjenne igjen noen av våre vanligste standfugler.

  • Dyr i bolle. Mimelek i grupper hvor formålet er å beskrive dyr/fugler uten å bruke dyrets navn, samt å gjette hvilket dyr som blir beskrevet.

Nivået er tilpasset 5.-7. klasser, og interessen fra Osloskolene har vært så stor at det er undervisning nær alle dager. Opplegget er utarbeidet av naturveileder Torill Hasle med bistand fra Oda Fosse, Ragnhild Heimstad og Randi Osen.

 

Verdens våtmarksdag

Oslo våtmarkssenter / Østensjøvannets venner markerte søndag 1. februar «Verdens våtmarksdag» med stand ved Fugleskjulet. Selv på en grå og sur vinterdag var det en god del besøk og deltakelse på «våtmarks-quiz» som var lagd for anledningen.

Det ble trukket 3 vinnere av quizen, disse er:Hilde Midttømme, Anne Grönqvist og Signy Ryen. Disse vil motta hver sin thermokopp med Sothøne-motiv i posten i løpet av få dager.

Kvistryddere

Det er bruk for mange hender når kvist fra trær som er felt skal samles sammen. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner var tirsdag 21. januar i gang med å trekke fram kvist for kjøring til kvistkvernemaskinen. Som en fortsettelse av jobben for en uke siden var det en av øyene utenfor Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet som på denne måten ble skjøttet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Publ. 22.01.2015).

Av en voksen bjerk blir det mye kvist.

 

Kvistkverneren gikk trofast så lenge den ble matet med kvist og det gjorde den i flere timer. Store kvisthauger ble omdannet til en langt mindre og kompakt masse som lett lar seg håndtere til forkjellig bruk. (Publ. 22.01.2015).

 

Trefall

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har startet med skjøtsel på en av øyene rett ut for Lilleskogen eller omtrent 200 meter nord for Østensjøbrua. Fylkesmannen har gitt instruks om å felle vegetasjonen som står 2-3 meter fra bredden. Dette for å forhindre at trærne faller ut i vannet ved et serkt vindkast og drar med seg jordmassene rundt rota. Erosjonen for tak og etter en tid forsvinner store deler av øya. Samtidig åpnes landskapet og fuglene får bedre hekkeforhold. Det gjelder særlig hettemåken. (Publ. 14.01.2015)

 

Måking av isen rundt øya som skal skjøttes er et fornuftig knep. Snøen isolerer dårligere og isen blir tykkere. Og varer dermed lenger om temperaturen stiger og smelting inntreffer før jobben er ferdig. Fjerning av snø gjorde man også da det ble skåret isblokker før kjøleskapenes tid. Da ble isen gjerne 40-50 cm tykk. Nå er den 15-20 cm. (Publ. 14.01.2015)

 

Arthur Fonnesland med et fange kvist og stokker til videretransport.

 

Nytt avløpssystem

Arbeidet satt i gang

Turveien nærmest vannet stengt

Vann- og avløpsetaten har satt opp plakater som informerer om arbeidet som er satt i gang:

Fra desember 2014 til mars/april 2015 vil det pågå anleggsarbeider ved overløpet på Østensjøvannet. Midlertidig fangdam etableres. Eksisterende hevertoverløp fases ut og erstattes med damluke. Nytt lukehus bygges. Ny permanent varegrind etableres istedenfor dagens lense. Normal vannstand skal opprettholdes i hele byggeperioden.

Turveien nærmest vannet stenges for publikum i anleggsperioden, veien lenger nord kan benyttes som normalt.

Formålet med arbeidet som nå er satt i gang er å få mer stabil vannstand slik at erosjonsproblemene langs bredden reduseres.(Publ. 09.01.2015).

 

Turveien nærmest vannet er stengt. Bildet er tatt fra turveien lenger nord som er åpen.

Turveien nærmest vannet som går inn fra fortauet i Østensjøveien er stengt.

 

Er fisken for folk eller fugl?

Det som gjør Østensjøvannet attraktivt er fuglelivet. Fisk og bunndyr er for mange arter en viktig del av matbehovet, ja enkelte arter har det som hovednæring. Uten fisk trekker fuglene til andre steder, særlig til fjorden. Isfiske er fullt lovlig og en artig hobby. men å spise fisken er neppe å anbefale. Matfisk kan den neppe kalles fordi vannet er sterkt forurenset. Ideelt sett bør fisken slippes ut igjen. Gjerne som mat for fiskespisende fugl når isen går opp og våren kommer. Vannet er som kjent spiskammer for sultne fugler enten de er på trekk eller velger å bli her hele sesongen. (Publ. 04.01.2015).

 

Matvett

Det er flere måter å mate fuglene på. Småfuglene kan spise av nek, men vannfuglene må finne mat i vannet eller på bakken. I sørenden av vannet kunne man 2. nyttårsdag se eksempler på dårlig kunnskap om mating. Legg ikke en haug med brød på isen!(Publ. 02.01.2015)

Hele eller halve brød skal ikke tømmes på isen! Skal du mate endene, gi de en bit ad gangen. (Publ. 02.01.2015).

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Østensjøvannet våtmarkssenter

De første hestehov

Langs Østensjøvannet titter nå hestehoven fram. Bildet er tatt 15. mars på vestsiden av vannet.

Minna Wetlesens Husholdningsskole 150 år

Minna Wetlesens Husholdningsskole åpnet 17. mars 1865 på Abildsø gård som den første i Europa. Østensjøvannets Venner ønsket å holde hennes minne levende ved en markeringsstand søndag 15. mars. Husholdningsskolen var forløperen til opprettelse av husholdningsskoler i Norge.

Standen til Østensjøvannets Venner på vestsiden av vannet (ved garasjene) søndag 15. mars. Det ble servert gratis kaffe og kaker til forbipasserende samtidig som de besøkende ble fortalt om Minna Wetlesen.

 

Ytre fangdam ferdig

Arbeidet med det nye avløpssytemet går etter planen. Den midlertidige ytre fangdammen som skal holde vannet unna anleggsområdet er ferdig og kan på avstand sees som en jordvoll. Vannstanden er senket med 5-10 cm slik at det skal være tilstrekkelig med smeltevannskapasitet om midværet vedvarer. (Publ. 19.02.2015).

 

Nytt lukehus

Arbeidet med å bygge nytt lukehus i avløpet er påbegynt. Eksisterende hevertoverløp fases ut og erstattes med damluke. (Publ. 24.01.2015).

 

Arbeidsriggen

Arbeidsriggen kom på plass noen dager før jul og skal benyttes under bygging av nytt avløpssystem fra Østensjøvannet. Seks seksjoner utgjør riggen som ligger inntil turveien i nordenden av vannet. (Publ. 27.12.2014).

Forberedelse til bygging av nytt avløp

Torsdag 18. desember startet arbeidet med å reise arbeidsriggen til byggingen av de nye avløspssystemet fra Østensjøvannet. Riggen blir etablert like ved turveien opp mot Manglerud. Arbeidet med nytt avløp starter på nyåret 2015.

 

Lav desembersol

Lav desembersol lørdag 6. desember skinte i nyisen.

 

Skarv og rustand holder ut

Mange fuglefotogerafer var på plass ved utløet av Bølerbekken lørdag 6. desember. En skarv satt med utslåtte vinger på fast plass på "Påskeøya" og rustanda tok oppstilling og speilte seg i vannet.

 

Første is

Onsdag 26. november 2014 var første dag denne vinteren isen la seg på større områder. Det er åpent i sør og rundt bekkeosene, men også på store felt ute på vannet. I nordre del er isen noe mer heldekkende. Snødrysset på isflaten gir et fint skinn. Men isen er langt fra sikker noe sted! (Publ. 01.12.14).

 

Julemesse på Abildsø gård

I helgen 29.-30. november var det full aktivitet ute og inne på Abildsø gård.

Hestertidning for barn på tunet var et populært innslag.

 

Stallbygningen var åpen på låven, i grisehuset og i verkstedet.

Østensjøvannets Venner leier foreningslokaler i stallen som for anledningen var ominnredet til salgslokale av brukskunst og andre gavegjenstander.

 

Blomsterhagen på Abildsø solgte kranser og dekorasjoner til hjemmet.

 

Turveien utbedres

Etter oppdrag fra Bymiljøetaten utbedrer i disse dager entreprenøren Mesta turveien rundt Østensjøvannet. Det legges på subus på utsatte steder, grøftes, lages nødvendige stikkrenner for avrenning og dreneringsrør skiftes etter behov. (Publ.22.10.2014).

 

BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2015

GODE NYHETER FOR ØSTENSJØVANNET!

 

Den nåværende utløpsmekanismen i nordenden av Østensjøvannet fungerer ikke tilfredsstillende. Bildet viser gitteret foran utløpet.

Byrådet har nå lagt frem sitt budsjettforslag og her kommer det tiltak vi har ventet lenge på.

Våtmarkene ved vannet har gjennom flere tiår vært svært erosjonsutsatt dels som følge av at turveiene stedvis er plasssert alt for nær vannet og dels fordi avløpsmekanismen i nordenden ikke fungerer tilfredsstillende.

Byrådet setter nå av midler til flytting av turvei og nytt avløpssystem.

Videre vil Langerudbekken rensepark bli rehabilitert. Dette er bekken som går i slynger vest for Bogerudmyra. Her er det lekkasjer fra dammene ut mot turveien og tersklene mellom dammene må rehbiliteres.

Det er også foreslått å avvikle en midlertidig barnehage i bydelen og vi antar det blir de midlertidige brakkene ved Lopperud barnehage i Paal Bergs vei som ligger i miljøparken