sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Sothøna på nett

Samlige 52 Sothøne-utgaver er nå å finne på nett. Du finner oversikten her.

Les siste utgave her :

 

 

Skjøtsel på Bogerudmyra

Kvist og stokker bæres ut fra myra på dugnaden tirsdag 24. januar.

Forvaltningsplanen for Bogerudmyra anbefaler at vegetasjonen skal kuttes ned til 30 %. Det betyr at en del trær og kratt fjernes. Denne oppgaven har dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jobbet med i januar. Arbeidet vil fortsette i februar. Det er når isen har lagt seg på kanalene at det er mulig å komme ut på myra. Da det var gårdsdrift på Bogerud ble Bogerudmyra utnyttet til høyproduksjon slik at myra ble benytet til slått. Etter opphør av dyreholdet og dermed slåtten på myra vokste krattskogen opp. Det som forsøkes bevart er sårbare plantearter (rødlistede) som trenger bedre lysforhold. Skjøtselsjobben legger til rette for det. Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten. (Publ. 26.01.2017).

 

Liv og lek på isen

 

Første nyttårsdag ble en flott dag på isen. (Publ. 01.01.2017).

 

 

T

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

Mystikk i is

Den blanke isflaten gir mange underlige muligheter for selvportrett - over eller under isen. (Publ. 18.01.2017).

 

Årets første

Denne gjedden ble fisket fra isen 1. januar. Den veide 2,65 kg og fikk slippe ut igjen etter at den var veid. (Publ. 01.01.2017).