sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Les om alle arrangementene i 2019 her.

 

Fuglenes dag

Østensjøvannet , Oslo, 26. mai


Sørvest for fugleskjulet, kl. 11.00–16.30– alle foredrag, kurs og turer er gratis!
Østensjø husflidslag Norsk Ornitologisk Forening markerer Fuglenes dag over hele landet,
siste helg i mai hvert år. Med dette ønsker vi å rette fokus mot fugl og naturvern.
Arrangementet ved Østensjøvannet er i samarbeid med Østensjøvannets venner og Østensjø Husflidslag. Hjertelig velkommen, og ta gjerne med hele familien, for her skjer noe for alle og enhver! Eget aktivitetstelt for barna, hvor de blir tatt hånd om under de spennende miniforedragene og kursene. Det blir fuglebingo med flotte premier fra Natur og Fritid. Les hele programmet her.

 

 

Saueslipp på Bekkasinmyra

Sauene holdt seg tett inntil gjerde til stor oppmerksomhet fra forbipasserende.

 

Sauene er kommet til Bekkasinmyra! Søndag 19. mai ble fire søyer og åtte lam fra Bogstad gård sluppet inn på Bekkasinmyra. Gresset står høyt og grønt. Det fristet dyrene til å starte beitingen med en gang. Mange som passerte på turveien stoppet opp for å hilse dyrene velkommen. (Publ. 19.05.2019)

 

Kalver til Bakkehavn

 

Kalvene gresser rolig på enga nedenfor Bakkehavn gård.

 

Syv kalver fra Søndre Nesgutu Gård på
Slattum i Nittedal inntok enga mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem søndag 19. mai. Etter litt urolig oppførsel ved ankomst roet kalvene seg ganske raskt. Eieren Lise Hartviksen hadde navn på samtlige: Ferdinand, Tjorven, Buste, Crem, Paulius, Gruella og Sjokko. Den eldste var 15 måneder, den yngste 5 måneder. Kalvene var av forskjellig rase, bl.a. skottsk høylandsfe og hereford.
(Publ. 19.05.2019).

 

Følg hettemåkene

Det er i år satt opp flere viltkameraer for å overvåke hettemåkekoloniene på øyene i Østensjøvannet. Et av dem tar bilde hvert 20. minutt og kan følges ved å klikke på bildet under

 

 

Inngrep i Miljøparken – omreguleringens konsekvenser

Turveien nord for Manglerud skole utvides til trafikk for personbil og buss.

 

Anlegg av den nye veien nord for Manglerud skole er i full gang. Den skal erstatte dagens kjøreatkomst til idrettsanleggene som går gjennom Manglerud skolegård. Den nye veien tilrettelegges for personbiler og buss. Dette betyr at veien griper inn in Østensjø Miljøpark og er i strid med Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030. Som kjent er omreguleringen vedtatt i Bystyret, men Østensjøvannets Venner klaget på vedtaket som medførte tap av grøntareal i miljøparken. Kommunen tok ikke klagen til følge. Saken ble tatt videre til Fylkesmannen som henviste til det kommunale selvstyret og ville ikke sette til side kommunens vedtak.

Arbeidet med å sprenge en del av fjellknausen som før omreguleringen lå i miljøparken er snart ferdig. Slik det fortoner seg er det ikke lenger kun en turvei, men en bred gate som i Kommuneplanen var vist som et stille område.  Det betyr også endrede støyforhold. (Publ. 08.04.2019).

 

 

Sothøneprisen

Leif-Dan Birkemoe, i en årrekke styremedlem, tidligere kasserer, redaktør av medlemsbladet Sothøna, foreningens drivkraft i Østensjø lokalhistoriske bilder og representant i Oslo Elveforum siden 2005, m.m. fikk på årsmøtet overlevert foreningens utmerkelse, Sothøneprisen, en utmerkelse som henger høyt i foreningen.

 

Årsmøte

Etter årsmøtet fikk de fremmøtte et innblikk i insektlivet ved Østensjøvannet

På årsmøtet i Østensjøvannets Venner onsdag 27. mars i Oppsal Samfunnshus ble årsberetning, regnskap og valg gjennomført i tradisjonell stil. Det ble gjenvalg av leder og styremedlemmer. Som nytt varamedlem ble Grete Edholm valgt.  

Etter de ordinære årsmøte-sakene var det et engasjerende foredrag om insekter med tittelen «Insekter - Østensjøvannets små superhelter». Foredragsholder var Tone Birkemoe, professor i entomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det spennende foredraget vil vi komme tilbake til i kommende nummer av Sothøna. (Publ. 29.03.2019).

 

Rydding av kvist

 

Bymiljøetatens entreprenør NCC hjalp til med å kjøre kvist til deponier for kverning.

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har i løpet av mars kuttet vegetasjon på øyene i Østensjøvannet og på Bogerudmyra. Kvisten ble samlet i deponier og kvernet for på den måten å minimere volumet. Grovere stokker ble samlet i hauger og kjørt bort. Rundt Klopptjern inne på Bogerudmyra ble vegetasjonen fjernet på enkelte felt av hensyn til sårbare plantearter slik som forekomsten av kjempestarr. Det er viktig å optimalisere vekstvilkårene. (Publ. 26.03.2019).

 

 

Kverning av kvist ved et deponi.

Inne på Bogerudmyra er det ryddet et felt med en kjempestarrforekomst.

 

 

Kanalen ut til Bogerudmyra må forseres med gummibåt.

 

Flytting av kvist

Nord for Østensjøvannet ved Vadedammen lastes det opp kvist på tilhengere for transport til en samleplass for kverning.

 

Langs turveiene rundt Østensjøvannet ligger det stedvis store hauger med kvist etter rydding av vegetasjon på bredden og på enkelte øyer. Kvisten blir nå samlet på utvalgte deponier for kverning. Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner vil være opptatt med dette arbeidet i en tid fremover. Arbeidet har resultert i bedre sikt mot vannet samtidig som forholdene er lagt til rette for vårens hekkesesong. (Publ. 26.02.2019).

 

Støyende anleggsarbeid

 

Anleggsarbeidet foregår helt inntil Østensjøveien

 

I et par uker har det pågått anleggsarbeid langs Østensjøveien der turveien, også kalt Rønningbakken, går opp til Skøyenåsen skole. Det er Vann- og avløpsetaten som bygger det som på fagspråket heter reduksjonskum. Denne styrer trykk på vann inn og ut ved hjelp av reduksjonsventiler på hovedvannledningen. Anleggsstedet ligger kun få meter fra miljøparken og reservatet, men det er bare støy når jernbjelker slås ned som sjenerer. Arbeidet går nå mot ferdigstillelse. (Publ. 24.01.2019).

 

Ferdigstillelse

Etter rundt tre måneder er endelig anleggsabeidet avsluttet. (Publ. 11.04.2019).

 

Gråmåken som ble haukemat

Under dugnaden til Østensjøvannets Venner 15. januar på en øy på vestsiden av Østensjøvannet ble det funnet en gråmåke der kun fjær og noen bein var igjen. Dette er typisk et angrep fra en spurvehauk som har spist alt med unntak av fjær, uttalte Sindre Molværmyr fra UiO som var til stede som spesialist på hettemåker. Arbeidet med å kutte rotskudd på vestsiden av vannet er nå ferdig. (Publ. 16.01.2019).

 

 

 

Alt for hettemåkene

 

Med ryddesager ble krattet kuttet og fjernet fra øyene.

 

Første dugnad i 2019 ble utført på øyene øst for Abildsø idrettsfelt. Rotskuddene eller krattet som er vokst opp etter at hekkesesongen for hettemåkene var avsluttet sommeren 2018 måtte kuttes, slik at forholdene ble lagt til rette for kommende hekketid. Dersom denne skjøtsel ikke gjennomføres vil det fort føre til at fuglene ikke kommer tilbake. I vinter er 60-70 % av hettemåkene fra Østensjøvannet på De britiske øyer eller i andre land langs Nordsjøen. De som drar lengst finner vi i Cadiz, sør i Spania. Bergen nevnes også som sted for vinteropphold. Dette og mer til om hettemåkene fikk vi vite av Morten Helberg og Sindre Molværmyr fra UiO som deltok under dugnaden. (Publ. 08.01.2019).

 

 

Rotskuddene, det vi opplever som kratt, står høyt og tett. Her gjøres det forberedelse til å kutte.

 

 

Samme sted som ovenfor etter en times kutting og fjerning av kvist. Området er åpnet. Arbeidet må gjøres mens det er is på vannet.

 

 

 

 Trestammer er kuttet opp i passende lenger for transport ut av myra.

 

Etter tre-fire timer har rundt femten deltakere fraktet ut vedkubber og kvist som kan kvernes. Egen haug er lagt opp av sibirkornell som skal bringes til forbrenning.

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

Naturperlen

Ved Bølerbekkens utløp er det fin sikt til fuglelivet. Amund Kvein var turleder, mens Tore Nesbakken assisterte med å peke ut fugler av særlig interesse.

 

Søndag 28. april var det guidet tur rundt Østensjøvannet naturreservat. Hettemåkene var i full gang med hekkingen og skapte et yrende liv på øyene, men også andre fugler tiltrakk oppmerksomheten. Arrangør var Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark Oslo. Vandringen var et ledd i Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019. (Publ. 29.04.2019).

 

Vårtegn

 

 

Hestehoven har strukket seg mot sola i flere dager, faktisk før isen gikk på Østensjøvannet. (Publ. 11.04.2019).

 

Isfritt

Kun enkelte steder langs bredden var det is å se mandag 8. april.

På lørdag 6. april lå isen på Østensjøvannet, men mandag var den helt forsvunnet. Det er ikke uvanlig at isen forsvinner på denne tiden i april, men man blir like overrasket hvert år hvor fort det går. Når vind, sol og mildvær setter inn må isen vike. Enda et vårtegn ved Østensjøvannet. (Publ. 08.04.2019).

 

Tørrmuren bygges opp

 

Foreløpig er tørrmuren bak et spinkelt gjerde som hindrer adgang til steinene.

 

 

Steinene settes på plass langs kanten av turveien. Det virker trygt med en solid tørrmur mellom turveien og flerbrukshallen. Fortsatt gjenstår det en del steiner før muren er bygget opp. (Publ. 24.01.2019)

 

Etter 12 år......

 

Rehabilitering av skråningen mellom flerbrukshallen på Manglerud og turveien ble 15. januar endelig påbegynt etter masseutglidningen i desember 2007.

 

Tidlig i desember 2007 skjedde det en utglidning av stein og jord på vestsiden av turveien rett under den nye flerbrukshallen på Manglerud. Store steiner sperret veien som raskt ble midlertidig ryddet. Slik har det vært i 12 år inntil januar 2019. Entreprenørselskapet som for tiden har store byggeprosjekter på Manglerud fikk oppdraget om permanent rehabilitering som ble påbegynt 15. januar. Idrettslaget på Manglerud som egentlig  hadde ansvaret for utglidningen kunne neppe makte oppgaven. I realiteten ble det derfor Undervisningsbygg som tok seg av saken. En del av steinene fra 2007 har ligget på østsiden av veien i hele perioden. De vil nå bli plassert i den muren som bygges opp på vestsiden. (Publ. 16.01-2019)