sothøna-logo

velkomstbanner

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Kalvene gjemmer seg

Det er ikke alltid like enkelt å få øye på de to kalvene som har feriebeiting på Bekkasinmyra. Men fortvil ikke om du ikke ikke oppdager de med en gang. Se godt etter og du vil plutselig se en bevegelse i vegetasjonen. Brunfargen er god kamuflasje. (Publ. 09.08.2014).

Brushaner på besøk

3. juli fikk Anne Kari Norland (foto) dokumentert at 4 brushaner rastet på vei sørover på Abildsøfeltet.

Arten er truet i Norge (iht rødlista sårbar - VU). I en artikkel i "Vår fuglefauna" nr. 33 2010 viser Øien og Aarvak at færre brushaner enn før trekker gjennom/hekker i Sør-Norge. Mye tyder på at arten legger trekkrutene lenger mot øst. Den har blitt såpass sjelden i Norge at den burde karateriseres som sterkt truet (EN) i rødlista. Nå er den karakterisert som sårbar (VU). Dette er første observasjon av brushane ved Østensjøvannet siden 2008. (Publ. 11.07.2014).

 

Kalveslipp på Bekkasinmyra

To kalver av rasen skotsk høylandsfe ble torsdag 19. juni sluppet ut på Bekkasinmyra. Kvigene er ett år gamle og har hittil bodd på Persbråten gård i Bærum. Eieren Johan Persbråten til venstre sammen med gjeterhunden Molly og Finn Arnt Gulbrandsen til høyre sluser kalvene inn gjennom grinden.

 

Johan Persbråten gir kavlene sine litt brød å smake på. Det er nok av gress på Bekkasinmyra så det skal ikke bli mangel på mat i sommer.

Skotsk høylandsfe er en godmodig rase.

 

MILJØPRIS TIL RUSTAD SKOLE

Østensjøvannets Venners miljøpris for 2013 er tildelt Rustad skoles elever og lærere og ble overrakt ved en samling i skolens aula tirsdag 17. juni.

Bakgrunnen er skolens flotte innsats både i Rusken-aksjonen ved vannet og i arbeid i skolens adopsjonsområde. Prisen, som er en vandrepremie, ble overrakt av foreningens leder Amund Kveim og består av et flott bilde tatt av naturfotografen Ståle Dahlberg.

 

Saueslipp på Bakkehavn

Sauene var knapt kommet innenfor gjerdet tirsdag 27. mai før de ga seg til å spise av det saftige gresset. Bare lammene virket litt tilbakeholdne til å begynne med. I år der det rasen Norsk hvit sau som skal ha sommeropphold på Bakkehavn. Totalt er det fem søyer og ti lam. Saueeier er som tidligere år Lise Hartviksen fra Nittedal. Dette er 7. år med sauebeite på Bakkehavn. (Publ. 27.05.2014).

Fornøyd med jobben? Border collien Bløff ser seg spørrende tilbake etter å ha ledet sauene ut på engen. Den andre hunden, Ben, som var med på jobben tok det mer for gitt at jobben var gjort.

Barna i Havehagan friluftsbarnehage står ved gjedet ved Bakkehavn og venter på at sauene skal komme bort til dem. Som i fjor var det stor glede over å få sauene som naboer.

 

Søndag 25. mai ble Fuglenes dag arrangert ved Østensjøvannet med et spekket program med masse aktiviteter for hele familien. Arrangementet var et samarbeid mellom Østensjøvannets venner og NOF OA. Ved Østensjøvannet var det flere foredrag, korte fugleturer, eventyrfortelling for barn, minikurs i fuglesang, fuglefotografering og fugletegning. samt demonstrasjon av ringmerking. Programmet fikk litt våt start, men oppmøte på de korte fulgeturene var det ingen tingå klage på.

 

Møt Østensjøvannets Venner!

 

Ønsker du å bli bedre kjent med Østensjøvannet eller har spørsmål om noe du lurer på? Da kan du på veien rundt vannet stoppe ved standen til Østensjøvannets Venner. Vi tar sikte på å være tilstede enten ved utløpet av Bølerbekken eller ved fuglekikkerskjulet ved utløpet av Smedbergbekken på søndager i mai, tidsrom ca. kl. 12-15. Kanskje du ikke er medlem av foreningen? Innmelding ordnes på standen!

 

Siste mulighet for skjøtsel i reservatet

Fra øya ved Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet ble de siste greinene fraktet over til fastlandet i en gummibåt mandag 31. mars. Fra 1. april sier reservatreglene at da skal det være rolig i naturreservatet. Hekketiden er innledet.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i vinter hugget ned store trær og kratt. Det grunne jordsmonnet på øya, kombinert med erosjonsutsatte bredder fører lett til rotvelt og øya går raskere i oppløsning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, har pekt ut hvilke trær som burde felles. Da isen gikk i oppløsning i slutten av februar var det ingen annen råd enn å frakte stokker og kvist med båt.

Det blir mye kvist til kverning. Det tar sin tid når hver kvist må mates inn i kvernen.

Flere slike lass med flis ble kjørt vekk i løpet av 31. mars.

De store haugene med flis som har ligget inntil turveien ble fjernet 31. mars. Statens naturoppsyn (SNO) kom med nødvendig redskap og mannskap. De hjalp til med kvisting og bortkjøring. I alt var det to tipphengere, fem biler, traktor og kvistkutter som var i sving for å rekke tidfristen innen 1. april.

 

AKTIVT ÅR FOR ØSTENSJØVANNETS VENNER

På foreningens årsmøte tirsdag 25. mars fikk de fremmøtte en gjennomgang av årets arbeid og begivenheter. 

Det er lagt ned utrolig mye frivillig arbeid i området i form av bl.a. krattrydding og andre skjøtselsoppgaver. «Dette er helt fantastisk! Uten de frivilliges innsats hadde vi aldri klart å bevare området på en tilfredsstillende måte» sier lederen Amund Kveim. «Vår innsats skal imidlertid komme som et supplement, ikke som en erstatning, til kommunens tiltak. Det vi venter utålmodig på nå er at kommunen endelig skal starte arbeidet med ny vannstandsregulering for vannet samt en nødvendig justering av turveitraseene der veien nå går for nær vannet. Allerede i 2012 fikk vi jo bygget fugleskjulet på vestsiden som skulle inngå som en del av denne omleggingen.»

Fra salen kom det oppfordringer om at foreningen må be kommunen få opp skilt som oppfordrer besøkende til å være langt mer tilbakeholdne når det gjelder mating av fugl. Ofte ser man at hele søppelsekker med mat dumpes og dette er som forurensning å regne. Ta gjerne med noen brødbiter til fuglene, men hiv dem ikke i vannet. Velg gjerne andre steder enn ved p-plassen og broen i sørenden. Videre ble det foreslått skilting langs Østensjøveien som viser at man nå kommer til Østensjøvannet og miljøparken. Dette vil forhåpentligvis virke som en oppfordring til å ta hensyn.

Amund Kveim ble gjenvalgt som leder for ytterligere ett år, og de aller fleste i styret tok gjenvalg. Nye navn i styret er Randi Osen og Morten Jensen. Årsmøteforedraget ble holdt av den kjente naturfotografen Jørn Areklett Omre som er oppvokst i området og som sammen med Finn A. Gulbrandsen ga ut boken «Østensjøvannet, naturreservatet i Oslo i år 2000». Boken er dessverre forlengst utsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Østensjøvannets Venner har mange medlemmer, men vil svært gjerne ha fler både på medlemslisten og som aktive i foreningens arbeid. Mer om foreningen og dens arbeid er å finne på hjemmesidene deres: www.ostensjovannet.no

Årsberetning 2013

 

Bedre hekkeforhold

Ved Vadedammen vokser det mye takrør. Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har skåret ned noe takrør, buntet og fraktet den over til en av øyene nord for Bølerbekken som tradisjonelt har vært tilhold for fugl under hekking.

Takrørbunter ble 23. mars fraktet over til øya nord for Bølerbekken og lagt ut som underlag for hettemåkene som vanligvis holder til her. Vannstandsvariasjonene hadde løst opp deler av øya som trengte utbedring til hekkeformål. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen som har anbefalt rehabiliteringen.

 

Blomster og pengepremie fra Nordstrands Blad / dittOslo og Møller Bil Ryen

Fra venstre: Redaktør Fredrik Eckhoff, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner og markedssjef Stein Erik Skai fra Møller Bil Ryen. Foto: Nina Schyberg Olsen.

 

ÅRETS NAVN 2013: Tirsdag ble Østensjøvannets Venner overrakt blomster og premie i konkuransen Årets navn 2013 i Nordstrands Blad/dittOslo. Redaktør Fredrik Eckhof overrakte blomster, og pengepremien kr. 10.000 ble overrakt fra Møller Bil Ryen ved markedssjef Stein Erik Skai.

Vi setter stor pris på at Nordstrands Blad formidler stoff om Østensjøvannets fantastiske natur og om vårt arbeid med å bevare dette, uttalte Amund Kveim. Det å bli kåret til årets navn er motiverende og pengene vil komme godt med i vårt arbeid. Vi setter også stor pris på at næringslivet engasjerer seg, og vi håper Møller Bil Ryen vil styrke sitt nærmiljøengasjement ved å samarbeide med Østensjøvannets Venner.

Vi takker Nordstrands Blad/dittOslo, Møller Bil Ryen og alle som har bidratt til at Østensjøvannets Venner fikk denne utmerkelsen. (Publ. 20.02.2014).

Artikkel i Nordstrand Blad

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannet Venner er i virksomhet både vinter og sommer. Det er derfor kanskje noe av det mest synlige av foreningens sesongarbeid.

 

ÅRETS NAVN 2013

Stemmene strømmet inn og Østensjøvannets Venner gikk helt til topps i Nordstrands Blads kåring. I en bredt anlagt artikkel  idag vises det til foreningens arbeid gjennom 30 år for bevaring av området og dets naturmangfold, men det er altså avisens lesere som ved stemmegiving har avgjort konkuransen.

Vi er stolt av Østensjøområdet og foreningens arbeid, og kåringen inspirerer oss alle til å fortsette. Det er vårt håp at også myndighetene ser at dette er et verdifult og sårbart område som fortjener langt mer oppmerksomhet. Skal vi lykkes med å bevare det unike biologiske mangfoldet i Østensjøområdet er det viktig både å beholde arealene og de ulike naturtypene. Dette gjelder ikke minst områdets hovedattraksjon, fuglene, som er helt avhengige av sine ulike biotoper og muligheten til å opptre uforstyrret. I et tett befolket område krever dette både årvåkenhet, tilrettelegging, naturfaglig skjøtsel og at vi alle som brukere av området viser hensyn.

Vi takker alle som gjennom mange år og på ulikt vis har bidratt i vårt arbeid. Spesielt vil vi fremheve foreningens arbeidsgruppe som under Finn Gulbrandsens ledelse gjør  et fantastisk arbeid. Det ville vært umulig for oss å oppnå resultater uten å ha mange støttespillere og vi oppfordrer alle som nå har støttet oss til å bli med videre, enten ved å ta del i vårt arbeid, bli medlem i foreningen eller ved å huske oss med «grasrotandelen» i Norsk Tipping.

For Østensjøvannets Venner

Amund Kveim

Leder

Se Nordstrands Blads oppslag

Sauer og kalver har gitt miljøparken tilleggsverdier basert på lange tradisjoner rundt Østensjøvannet.

Publ. 06.02.2014

 

Hagefugltelling

I år går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 25. og søndag 26. januar. Alle oppfordres til å delta på Hagefugltellingen. Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også! Les mer på www.fuglevennen.no

Vinterdag

Etter mildværet kom minusgradene. Men Østensjøvannet er forsatt åpent over store deler med et yrende fugleliv, spesielt ved Bølerbekkens utløp. Små og store studerte svanenene, stokkendene og stjertanden som er betydelig slankere og mer elegant enn stokkanden, kfr. bildet til høyre. Kvinand var også å se. (Publ. 12.01.2014)

Fossekall

Fossekallen er for tiden gjest i Østensjøbekken. Der turveien krysser bekken kan den lett betraktes. Den sitter gjerne på en stein ved kanten av bekken. Derfra dykker den etter vanndyr. Når den sitter stille kan dens speilbilde gjøre det lettere å få øye på den. Drakten er mørk med stort hvitt brystparti. Den går nesten i ett med snø og mørk vannflate. (Publ. 12.01.2014)

Stjertand

En stjertand hann har i noen uker holdt til ved Bølerbekkens utløp. Stjertand (anas acuta) har vi sett før ved Østensjøvannet. En hunn holdt lenge til sammen med en stokkand. Hunnen er mer lik en stokkand hunn og ikke så lett å oppdage i farten. Denne hannen derimot har tegninger som skiller seg ut. Foto: Rune Finstad 06.01.2014.

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

 

Flaggermusnatt


Fredag 29. august 2014 kl. 21.00

Benytt sjansen til å se og høre levende flaggermus i aktivitet på nært hold!

Oppmøte ved gangbrua i sørenden av Østensjøvannet kl. 21.00.

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner forteller om flaggermus og demonstrerer flaggermus-detektor. Passer for voksne og barn.

For mer informasjon gå inn på www.zoologi.no/

 

 

Kanadagullris må fjernes

Dugnad torsdag 28. august kl. 18

 

Kanadagullris i Østensjøområdet miljøpark i august 2014

Som du sikkert har sett i avisen, er det en del innførte plantearter som skaper problemer i norsk natur. En av dem er kanadagullris. Den planten blomstrer i disse dager. Vi i Østensjøvannnets Venner har bekjempet denne planten i 8 år, og vi begynner å få kontroll på den i miljøparken. Hver enkelt plante kan produsere opptil 10 000 frø som spres med vinden. Arten danner tette kjerr som skygger ut andre planter. Samtidig skiller den ut veksthemmende stoffer (for andre planter) fra rota.

Torsdag 28. august kl. 1800 møtes vi på parkeringsplassen ved sydenden av vannet for å fjerne denne problemplanten. Vi håper at flest mulig kan delta. Ta med arbeidshansker og godt humør.

Vel møtt!

 

Feriestemning

På Bakkehavn tar sauene livet med ro. De har godt med gress på jordet mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem. Til sammen er det fem søyer og ni lam. (Publ. 09.08.2014).

 

Fylkesmannen på befaring ved Østensjøvannet

Representanter for Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen og Bymiljøetaten ved øyene på vestsiden av vannet.

Fredag 20. juni var representanter for Fylkesmannens miljøvernavdeling på befaring ved vannet sammen med Østensjøvannets Venner og Bymiljøetaten. Her ble det gitt en orientering om aktuelle saker som f.eks. omlegging av turveien ved Abildsøfeltet. Som kjent skal turveien flyttes til innsiden av trerekken for å gjenskape tapt våtmark og hindre ytterligere erosjon på bredden.

Videre så man på resultatet av Østensjøvannets Venners arbeidsgruppes vegetasjonsrydding på øyene på vestsiden. Arbeidet er utført på oppfdrag fra Fylkesmannen. Her registrerte man at hettemåkene igjen har etablert seg med hekking. Fylkesmannen ga uttrykk for stor tilfredshet med det som er utrettet.

 

Algeoppblomstring

I mai har tette matter med alger, vesentlig langs land, kommet til syne. Limno-Consult (Norsk Institutt For Anvendt Limnologi) har på oppdrag av Vann- og avløpsetaten foretatt undesøkelser. Det meldes at torsdag 22. mai ble det tatt prøver som viser at grønnalgen Spirogyra og gulgrønnalgen Tribonema er registrert. Det ble også observert brede tråder av grønnalgen Oedogonium - som er indikatorer på eutrofiering (økt tilførsel av næringsalter). Alle algene er kjent fra gjengroing i grunne, eutrofierte innsjøer. Algene var døende, heter det, noe som gjør det vanskelig med bestemmelsen. Det er derfor mulig at oppblomstringen er nedadgående.

Det vil bli fulgt opp med flere prøver utover sommeren. Ingen blågrønnbakterier i ble funnet i prøven. (Publ. 27.05.2014).

I kanalene på vestsiden av Østensjøvannet er algeoppblomstringen særlig tydelig som en tett matte.

 

 

Østensjø Rotary: Årlig dugnadsøkt i brenneriruinen

Østensjø Rotary gjennomførte onsdag 7. mai i samarbeid med Østensjøvannets Venner sin årlige dugnadsøkt med å rydde brenneriruinen på vannets vestside. Fjerning av krattvegetasjon og oppslag er nå gjennomført i flere år og murene er nå lett synlige langs turveien. Vi takker Østensjø Rotary for innsatsen!

Østensjø Rotarys dugnadsgjeng. (Publ. 07.05.2014)

 

Ruskenaksjonen

Elever på fjerde trinn fra Østensjø skole ryddet "sitt" område rundt Vadedammen og nordøstre del av Østensjøvannet

Ruskenaksjonen i år fikk stor oppslutning fra ryddevillige elever Østensjøvannet rundt. Elever fra Oppsal, Bøler, Nøklevann, Rustad, Abildsø, Manglerud, Høyenhall og Østensjø hadde avsatt et par skoletimer i slutten av april og begynnelsen av mai til å rydde. Rundt 400 elever tok del i aksjonen, en innsats som kan beregnes til ca. 600 arbeidstimer. Det står det respekt av! Og det ga synbart resultat!

Hver skole fikk tildelt et område som elevene flittig ryddet for alle typer søppel. Det ble veldig mange svarte plastsekker!!!!

Østensjøvannets Venner takker elever og lærere for en fantastisk innsats!

 

Rustand (Tadorna ferruginea)

Onsdag 23. april ble det oppdaget en rustand ved Bølerbekken. Den ble senere observert og fotografert på jordet nedenfor Østensjø gård. Simon Rix skriver følgende i en rapport på Artsobservasjoner : "Det ser ut som denne fuglen er den samme som var sett i Akershus og Buskerud høsten 2013 og som var en rømling fra en gård i Østfold. Alle bør krysse av for "ikke spontan" i ArtsObs."

Se rapport på NOF-OA eller på ArtsObs

Foto : Jan Erik Haugen

Knoppsvanekamp

Det pågår en kamp om revirene mellom de fire knoppsvaneparene som nå er på Østensjøvannet. Mandag barket de sammen rett utenfor fugleskjulet. Johnny Brekkås og Tommy R. Stølen fikk flotte bilder fra skjulet.

Foto : Johnny Brekkås (24. mars)

Havørn sett ved Østensjøvannet 21/3!

Foto : Eirik Bornø

Kongeørn sett ved Østensjøvannet 8/3!

 

Nå er det tid for å betale kontingenten

Det er en beklagelig feil på noen av giroblankettene for 2014-kontingenten, i det KID-nummeret bare er riktig der det har 5 sifre. Hvis KID-nummeret på din giroblankett har færre enn fem sifre, så kan du sette inn nuller til venstre slik at det blir totalt fem sifre. Kontrollsifferet er riktig, men systemet krever altså innledende nuller i KID-nummeret.

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel
av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap,
herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Endelig is som holder fallende trær

Isen på Østensjøvannet har hittil i vinter vært utrygg og varierende. Det har medført at dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner ikke har kunnet utføre oppdrag for Fylkesmannen i naturreservatet før 3. februar. Det er nødvendig å fjerne store trær som står i vannkanten enten det er på øyene eller langs land. På grunn av varierende vannstand vaskes jorda langs kantene gradvis ut. Slik erosjon fører plutselig til at trær velter. I fallet tar de med seg jordmasser rundt rotfestet. Over tid brytes bredder og øyer ned. Det er bare om vinteren når jorden er frosset man kan felle trær på slike utsatte steder. Bildet viser et tre i det det faller ned på isen. Isen holdt og treet ble delt opp. (Publ. 03.02.2104).

Fylkesmannen med fokus på dugnad

Besøk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, mandag 27. januar. Fra venstre Pernille Botzet fra Fylkesmannen, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner og Jon Markussen fra Fylkesmannen. Besøket fant sted i forbindelse med Fylkesmannens møte med Østensjøvannets Venner på Østensjøvannet våtmarkssenteret på Bakkehavn.

Stokker fra trær felt langs gjerdet til sauebeite på Bakkehavn må bæres ut av området.

Kari Torske med et kvistfang fra felte trær.

Tore Dahl kaster kvist i haug for senere kverning.

Dugandsgjengen mandag 27. januar har tatt oppstilling ved gjerdet til sauebeite på Bakkehavn i anledning Fylkesmannens besøk.

En gruppe fra dugnadsgjengen som driver skjøtsel ved Østensjøvannet. Bildet er hentet fra dugnaden 20. januar 2014 der jobben besto i å felle trær som står for nær det elektriske gjerdet til sommerbeiteområde for sau. Gruppen står foran foreningens redskapsbod på Bakkehavn.

* * * *

Nyhetshistorikk