sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

"Hull" i gjerde

Vi får tro at det var vindkastene fra "Tor" som på kvelden fredag 29. januar fikk store deler av sperregjerdene rundt turveianlegget ved Abildsøfeltet til å falle. Dermed var det åpent fra alle kanter for turvandrere som ikke visste om de var på utsiden eller innsiden av sperringene. (Publ. 31.01.2016).

 

Grunnlaget for den nye turveien er lagt på et kort strekk, nok til at noen tok den i bruk. Samtidig var det stor trafikk på den gamle veien nærmere vannet.

 

Forvirringen var stor når noen plutselig møtte gjerdet og måtte ut på isen for å komme videre.

 

Øyrydding utført

Rydding av øya sør for Bølerbekkens utløp ble avsluttet tirsdag 26. januar av dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. I tillegg til at det burde bli en god hekkeplass for hettemåker er det nå fri sikt fra turveien over vannet mot vest. (Publ. 26.01.2016).

Stokker og kvist ble fraktet fra øya for videre behandling.

Kvistkutteren mates med kvist trukket inn fra øya rett utenfor. Den store kvisthaugen ved turveien vil det trolig ta et par tirsdager før den er vekk.

 

Bak trerekken

Det er bak trerekken langs den gamle turveien mot Abildsøfeltet det nå foregår. Her opparbeider maskiner fra Østlandske Vei og Betong den nye turveien.

 

Sørfra møter man anleggsgjerdet ved Abildsøfeltet. Til høyre for trerekken går den gamle turveien, til venstre opparbeides den nye turveien.

 

Opparbeiding av fundamentet til den nye veien på vestsiden av trerekken. (Publ. 25.01.2016).

 

Turveien legges om

Fra riggplassen ved enden av Smedbergveien og ned til der den nye turveien skal anlegges ble det lagt ut filt før jord og grusmasser ble tilkjørt og jevnet ut.

Østlandske Vei og Betong er entreprenøren til Bymiljøetaten ved omlegging av turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Riggen er etablert og arbeidene startet mandag 18. januar. (Publ. 18.01.2016).

 

Plakaten gir orientering om bakgrunnen for omleggingen.

 

På plakaten gis det orientering om bakgrunnen til omleggingen. Det er store erosjonsskader på våtmark, bredd og turvei på vestsiden av Østensjøvannet ved Abildsøfeltet. Turveien her må derfor flyttes lenger inn samtidig som vi skal rehabilitere området langs bredden. Målet er å stanse erosjon, gjenskape våtmark og legge til rette for fortsatt stort biologisk mangfold. Samtidig får vi en ny fin turvei med sikt mot vannet.

I byggeperioden må man gå via Abildsø klubbhus.

 

Plakaten gir anvisning om ny turvei.

I byggeperioden vil man måtte gå via Abildsø klubbhus.

 

Den nye turveien er stukket ut og markert med orange striper i terrenget. Her fra fugleskjulet ved turveikrysset.

 

Her kommer den nye turveien inn på den gamle veien. Omleggingen omfatter derfor veistykket fra fugleskjulet til avslutningen av trerekken.

Tilførselsveien ved turveien fra fugleskjulet til riggplassen anlegges.

 

Øyrydding 2

Øya syd for Bølerbekken (rett vest for lekeplassen) ryddes etter oppdrag av Fylkesmannen av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner. Øyrydding fortsatte tirsdag 12. januar.

 

Lise M. Johansen med to stokker godt festet til tømmersaks.

 

Kvist er som å bære staur, den spriker til alle kanter.

 

 

Abildsø skole, klasse 8C hadde utetime i kroppsøving og fikk anledning til å trekke kvist som ble lagt i den stadig voksende kvisthaugen.

(Publ. 12.01.2016.)

 

Øyrydding

Et bjerketre faller for motorsaga på øya syd for Bølerbekken.

Øya syd for Bølerbekken (rett vest for lekeplassen) ryddes av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner for å gi fuglearter som foretrekker åpne hekkeplasser bedre forhold. Hettemåka er en slik art. Den er svært viktig ved Østensjøvannet da den beskytter andre arter som toppand, toppdykker, sivhøne og sothøne med sin aggressive adferd slik at ikke rovfugler angriper de hekkende fuglene. Ryddingen gir også bedre vekstforhold for karplanter og bedre utsikt over vannet.

 

Et bjerketre kvistes.

 

Arbeidet med å rydde øya ble påbegynt i forrige sesong, men måtte avbrytes da isen gikk opp. Nå fortsettes skjøtselsarbeidet. På den første ryddedagen fikk dugnadsgjengen hjelp fra klasse 7A på Rustad skole som tilfeldig vis kom forbi. De hjalp til med å trekke kvist fra turveien til en kvisthaug. Området er ellers adoptert av Bøler skole.

 

Grå- og svartor felles.

Det er for det meste selje på øya, men det er også større bjerketrær, gråor og litt svartor. Dersom de store trærne velter tar de med seg jordmasser slik at øya gradvis vil forsvinne.

Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akerhus. (Publ. 05.01.2016).

 

Speilblankt

Turveien på vestsiden av Østensjøvannet 1. nyttårsdag var speilblank. Østsiden var noe bedre. Flere hadde vanskeligheter med å holde seg på beina. (Publ. 01.01.2016).

Godt nytt år!

Når isen ikke er trygg er gluggene i fugleskjulet et fint altenativ til å få nærkontakt med Østensjøvannet. (Publ. 01.01.2016).

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Østensjøvannet våtmarkssenter

 

3.-7. klasse i Oslo er velkomne til Østensjøvannet våtmarkssenters undervisningsopplegg om vinternatur. Opplegget tar utgangspunkt i naturen rundt Østensjøvannet og ser på forandringene som skjer med naturen på vinteren. Opplegget dekker mål i læreplanen i både naturfag og kroppsøving og varer i ca. 2 timer (fra 09.00 – 11.00 eller fra 11.30 – 13.30, veiledende tidspunkt) i januar og februar. Det er mulighet for både for- og etterarbeid, men opplegget kan også gjennomføres uavhengig av dette. Påmelding sendes til toril.hasle@sabima.no. Skriv gjerne hvilke dager som passer dere best. Førstemann til mølla, så ikke nøl med å ta kontakt! Maks 30 elever pr. gruppe. For mer informasjon klikk her.

 

 

Undervisningsopplegget "vinternatur" har hatt stor pågang. Her er det Grünerløkka skole som kommer på besøk mandag 25. januar. Natur- og undervisningsleder Randy Gunnar Lange står i døra og ønsker velkommen inn. (Publ. 26.01.2016).

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

Årsrapport for fugler sett ved Østensjøvannet i 2014

 

 

Høyvann og juletretenning

 

1. søndag i advent - 29. november - etter kraftig regnvær sto vannstanden høyt. Turveien var delvis ufremkommelig på vestsiden, i sør ved Østensjøbroen flommet vannet over turveien og ved Bølerbekkens utløp sto bordet i vann. Våtmarken ble godt gjennombløtt i høstflommen. Før juletreet til Lions ble tent kl. 16 ble det fyrt i bålpannensom som lyste og varmet i tussmørket. (Publ. 29.11.2015).

Råk

 

Åpen råk midt midt ute på vannet skyldes trolig metangass.

I løpet av helgen 21. og 22. november la isen seg over hele Østensjøvannet. Men midt ute på vannet omtrent rett øst for Manglerud ishall dannet det seg en stor råk. Mange fugler søkte til den åpne vannfalten noe som ga en viss oppmerksomhet blant folk som gikk på turveien. Som vi har sett tidligere år er det trolig metangass som stiger opp og holder isen vekk. Tilfellet varsler om svak is i en periode når den omsider legger seg. (Publ. 23.11.2015).

De fleste fulgene som søkte til den åpne vannflaten var sothøner.