foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nordenden av Østensjøvannet

Arrangementer 2017

Søndag 19. mars : Minna Wetlesen-dagen. Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 19. mars kl. 11.00 til 14.00 markerer vi dette med en stand ved vannet. Kaffe og enkel servering.

Onsdag 29. mars : Årsmøte. Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal senter. Årsmøtet starter kl. 18.30. Etter det ordinære årsmøtet vil det bli foredrag ved Christian Steel fra Sabima. Foredraget er åpent for alle og starter ca. kl. 20.00.

Søndag 23. april : :Vandring: Smedbergbekken–Abildsømyra–Bjørnsenskogen–Bakkehavn
I forbindelse med ny E6 fra Ulven til Klemetsrud (Manglerudprosjektet) legges det opp til tunnelutløp rett vest for Abildsømyra og en kraftig utvidelse av kjørebanen herfra og videre sørover til Skulleruddumpa. Om prosjektet gjennomføres iht. de foreslåtte planer, vil dette sterkt berøre Abildsømyra og Bjørnsenskogen som er viktige bufferområder for Østensjøområdet miljøpark. På turen beveger vi oss gjennom de aktuelle områdene og ser nærmere på konsekvensene dersom prosjektet realiseres iht. de foreslåtte planer. Oppmøte ved Fugleskjulet på vestsiden av vannet kl. 12.00
.

Søndag 14. mai : Fugleturer i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) - Oslo og Akershus. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 05.00 til kl. 09.00. Deretter en familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Både NOF-O/A og Østensjøvannets venner vil ha informasjonsstand ved Fugleskjulet på vestsiden fra kl. 12.00 til 15.00

 

Søndag 28. mai :Fuglenes dag og Bydelsdag - Østensjøvannet rundt
Fra kl. 11.00 stiller NOF med sitt fugletelt ved Fugleskjulet på vestsiden av vannet. ØVV og Østensjø Husflidslag vil ha stand samme sted. En ypperlig anledning for alle venner av vannet til å få svar på spørsmål om fugl og alt som ellers skjer ved vannet.

 

Fredag 25. august : Flaggermusnatt. Et meget populært arrangement for hele familien. Det blir tur ved vannet for å lytte etter flaggermus og, om været tillater, utendørs foredrag. Arrangør er NZF – Flaggermusgruppen i samarbeid med ØVV. Oppmøte ved gangbrua i sørenden av vannet kl. 21.00.

 

Søndag 10.september : Østensjødagen. Vårt tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med Østensjø Husflidslag finner sted på Bakkehavn kl. 12.00-15.00. Nærmere informasjon når dagen nærmer seg. Fugleturer i samarbeid med NOF-O/A. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 06.30 til kl. 09.30. Deretter en familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Denne turen avsluttes på Bakkehavn.

 

Arrangementer etter 10. september vil bli kunngjort på andre måter: på hjemmesiden, på facebook, ved e-mail til medlemmene og i lokalpressen. Utearrangementer kan bli innstilt ved dårlig vær.

Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet
I tillegg til arrangementene nevnt over, legges det i perioden april til oktober opp til en rekke «Åpne dager» ved våtmarkssenteret på Bakkehavn. I likhet med andre mulige arrangementer vil disse bli opplyst på andre måter, dvs:
ved e-mail til medlemmene, på hjemmesiden, på facebook og eventuelt i lokalpressen.