foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nordenden av Østensjøvannet

Arrangementer 2019

Søn 24. mars

Minna Wetlesen-dagen. Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. 154 år etter dette markeres dagen med en stand ved vannet søndag 17. mars kl. 11.00 til 14.00. Kaffe og enkel servering.

Ons 27. mars

Årsmøte. Oppsal Samfunnshus. Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal senter. Årsmøtet starter kl. 18.30. Etter det ordinære årsmøtet vil det bli foredrag ved Tone Birkemoe. Foredraget er åpent for alle og starter ca. kl. 20.00. For en bredere omtale av årsmøtet, se side 1.

Søn 28. april

 

 

Østensjøvannet; Oslos naturperle nr. 1. Guidet tur rundt Østensjøvannet naturreservat. Se det eventyrlige fuglelivet, den varierte naturen og kulturlandskapet som er bevart midt i Oslos byggesone. Arrangør: Østensjøvannets venner og Besøkssenter våtmark Oslo. Fremmøte kl. 12.00 ved lekeplassen i sørenden av vannet.

Søn 26. mai

Fuglenes dag. Fra kl. 11.00 stiller NOF-O/A med sitt fugletelt sør for Fugleskjulet på vestsiden av vannet. ØVV og Østensjø Husflidslag vil ha stand samme sted. En ypperlig anledning for alle venner av vannet til å få svar på spørsmål om fugl og alt som ellers skjer ved vannet.

Fre 23. august  

Flaggermusnatt. Et populært arrangement for hele familien. Det blir tur ved vannet for å lytte etter flaggermus og - om været tillater - utendørs foredrag. Arrangør er NZF – Flaggermusgruppen i samarbeid med ØVV. Oppmøte ved gangbrua i sørenden av vannet kl. 21.00. Det tas forbehold om at dato kan bli endret. Dette blir i så fall kunngjort ved e-mail til medlemmene, på hjemmesiden og på facebook.

Søn 8. september

Østensjødagen. Vårt tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med Østensjø Husflidslag finner sted på Bakkehavn kl. 12.00-15.00. Nærmere informasjon når dagen nærmer seg.  
Fugleturer i samarbeid med NOF-O/A. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 06.30 til kl. 09.30. Deretter en familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Denne turen avsluttes på Bakkehavn.

Søn 6. oktober

Euro Birdwatch. Fra kl. 08.00 til 12.00 har NOF-O/A i samarbeid med Besøkssenter våtmark tur rundt vannet for registrering av fugl. Fremmøte ved Fugleskjulet på vestsiden. Selve turen rundt vannet avsluttes ved Fugleskjulet ca. kl. 12. Her vil registreringene fortsette fram til kl. 15.00.

 

Utearrangementer kan bli innstilt ved dårlig vær!

 

Besøkssenter våtmark Oslo – avdeling Østensjøvannet

I tillegg til arrangementene nevnt over, vil det på søndager kl. 12.00-15.00 (utenom juli) legges opp til «Åpne dager» ved Besøkssenter våtmark på Bakkehavn. I likhet med andre mulige arrangementer vil disse bli opplyst på andre måter, dvs. ved e-mail til medlemmene, på hjemmesiden, på facebook og eventuelt i lokalpressen. Mange spennende aktiviteter planlegges og vi oppfordrer alle til å følge med.

Vi sender regelmessig ut informasjon om arrangementer og annet ved e-post direkte til medlemmene. Derfor fint om du sender din e-post adresse til oss om du ikke allerede har gjort det. Gå inn på vår hjemmeside (www.ostensjovannet.no) og velg «kontakt oss».