sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett[an error occurred while processing this directive]

Arkiv 2017

 
 

 

Godt nytt år!

 

 

Østensjøvannet søndag 31. desember 2017

 

God jul!

 

Fra dekorasjon på Abildsø gård

 

 

Før og etter

 

 

Utsikt mot Vadedammen 11. desember 2017

Bymiljøetaten engasjerte entreprenøren NCC til å rydde vegetasjonen i og rundt Vadedammen i andre og tredje uke i desember. Resultatet har ikke uteblitt. Nå kan man se Østensjøvannet fra rundkjøringen i nord. To til tre mann har utført jobben med solid maskinelt utstyr, men de har gått meget varsomt frem. Frossen bakke og kanal har gjort det mulig uten å sette store spor i terrenget. Østensjøvannets Venner har lenge ønsket at Bymiljøetaten skulle utføre ryddejobben. (Publ. 11.12.2017).

Utsikt mot Vadedammen 14. september 2017

Med løv på trærne var utsikten selvsagt mer stengt enn nå på vinteren. Likelvel er området i betydelig grad åpnet opp for utsyn.

 

 

Kvisthaugen vinsjes ut fra en av øyene i Vadedammen og kjørt bort for senere kverning.

 

 

Ringbarking

 

Trerekken på vestsiden av vannet rett ved den nye rasteplassen skal tynnes for å bedre sikten.

 

Femten honningpopler mellom turveien og vannet er ringbarket etter oppdrag fra Bymiljøetaten. I forbindelse med omlegging av turveien ble det hugget ut en del trær for å åpne for sikt mot vannet. For å utvide siktlinjene skal flere trær fjernes. Første trinn er ringbarking for senere felling. (Publ. 5.12.2017).

 

På låven...

Julerød løper på låvebroen.

 

Abildsø gård samlet søndag 3. desember folket fra nærområdet til julemesse. Låvedørene var slått opp, stallen fylt med salgsboder, den nye driftsbygningen med kafe, uteservering og bålpanner skapte glød og varme. For de minste var nok hesteridning en fulltreffer. Blomsterhagen fristet med julekranser i kristtorn og ener. Her kunne også juletreet anskaffes. (Publ. 4.12.2017)

 

Til forbrenning

 

 

Presenning ble lagt på bakken for å samle opp kvist uten at noe ble liggende igjen på bakken ved bortkjøring.

Sibirkornellen er en fremmed og uønsket plante i naturreservatet og miljøparken. På Bekkasinmyra ble alle tiltak for spredning under kutting av kvist ivaretatt. Greinene ble lagt på presenning slik at bortkjøring kunne skje uten at noe ble liggende igjen på marken. Dette var en enklere løsning enn å legge kvistene i sekker, slik det ble gjort ved forrige dugnad. Dugnadsgjengen var i sving tirsdag 21. november med 22 deltakere som tok et krafttak i det fine kalde vinterværet. Allerede dagen etter ordnet Bymiljøetaten med bortkjøring til brenning. (Publ. 23.1.2017).

 

 

 

Sibirkornellen sto som en rødlig vegg og ble klippet ned ved roten. Helst skulle roten også fjernes, men

jorda var frosset så det lot seg ikke gjøre.

Kvistene av sibirkornell fraktes ut av Bekkasinmyra.

 

 

Kvisthaugen med sibirkornell ble stor etter ryddingen på Bekkasinmyra.

 

 

Sibirkornell - en fremmed art

På Bekkasinmyra ned mot vannet kuttes det sibirkornell med ryddesakser.

Mange har kanskje fra turveien lagt merke til et rødlig skjær blant vegetasjonen på Bekkasinmyra. Det er den fremmede arten sibirkornell som ikke hører hjemme i naturreservatet. De skyldige er fuglene som har spredd plantene fra private hager. Dugnadsgjengen førsøkte tirsdag 14. oktober å begynne fjerning av planten etter oppdrag fra Fylkesmannen. (Publ. 14.11.2017).

 

Greinene bæres ut fra Bekkasinmyra.

Sibirkornellen klippes opp, legges i sekker for bortkjøring av Bymiljøetaten. Det ble om lag 25 sekker denne tirsdagen.

 

SLEPEBÅT OBSERVERT PÅ VANNET

 

Her er slepet omtrent på høyde med Østensjøveien 146, der vannet er på det dypeste.

 

Mange la merke til et uvanlig syn på vannet torsdag 2. november. En rød jolle, med noe ubestemmelig på slep, beveget seg sakte sørover vannet.

Det var Østensjøvannets Venner som med tillatelse og anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus forsøkte å berge en liten flyteøy som nylig hadde drevet i land i nordenden.

 

Torvøya, som var rundt fire kvadratmeter stor, ble rodd sørover med sikte på å benytte den til å reparere våtmark eller øyer som har begynt å gå i oppløsning. Endelig plassering er foreløpig ikke bestemt, så øya er fortøyd på vestsiden av vannet. (Publ.03.11.2017).

 

 

Kulturlandskapspris til ØVV

Fra venstre: Byråd Lan Marie Berg overleverte Kulturlandskapsprisens diplom og blomster til ØVVs leder Amund Kveim. Fylkeslandbrukssjef Knut Samseth overleverte et gavebeløp på kr. 10 000 samt en løvkniv som vandrepris.

 

Mandag 23. oktober ble Kulturlandskapsprisen 2017 for Oslo og Akershus tildelt foreningen ved en tilstelning på Besøkssenteret på Bakkehavn. Det er fylkeslandbrukskontoret som står bak prisen, og den høytidelige overrekkelsen ble utført av Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg.

Fylkeslandbrukssjef Knut Samseth ledet arrangementet og delte ut både vandreprisen og et gavebeløp på kr. 10.000,-. Vandreprisen var en snidel, en type løvkniv som i gamle dager ble benyttet til å skjære kvister med løv som dyrefor.

Byråd Lan Marie Berg overleverte diplom og blomster og tok i sin tale bl.a. for seg juryens begrunnelse for tildelingen og takket for innsatsen. I takketalen viste Østensjøvannets Venners leder Amund Kveim spesielt til dugnadsgjengens fantastiske innsats under Finn A. Gulbrandsens ledelse. De har i årevis utført slått og andre skjøtselsoppgaver i kulturlandskapet på oppdrag fra både Fylkesmannen og Bymiljøetaten. I tillegg har det vært leid inn beitedyr, både sau og krøtter, for å pleie kulturlandskapet på den gode gamle måten. Mange fra dugnadsgjengen var møtt frem for å overvære tildelingen og få sin velfortjente takk for innsatsen.(Publ. 26.10.2017).

 

Mange fra dugnadsgjengen var møtt frem for å overvære tildelingen og få sin velfortjente takk for innsatsen. I første rekke fra venstre: Leif-Dan Birkemoe, fylkeslandbrukssjef Knut Samseth, leder i ØVV Amund Kveim, Byråd Lan Marie Berg og Finn Arnt Gulbrandsen med blomstene.

Foto: Arne Vidar Jenssen - Nordstrands Blad.

 

Junkfood kan gi landfaste fugler

Østensjøvannet er en fantastisk naturperle, men de store besøkstallene har en bakside. Overmating og dumping av junkfood fører med seg både rotter og fugler som ikke klarer å fly.

 

Les artikkelen i Nordstrand Blad

 

Østensjødagen 2017 på Bakkehavn

Utstillingen på Besøkssenter våtmark Oslo, avdeling Østensjøvannet ble åpnet av ordfører Marianne Borgen søndag 10. september.

 

Marianne Borgen fikk hjelp av Aina og Astrid på 4 år til å holde snoren hun klippet over for å markere åpningen av utstillingen. Til venstre naturveileder Toril Elisabeth Hasle og til høyre leder i ØVV Amund Kveim.

Fra v.: Toril Elisabeth Hasle naturveileder for besøkssenteret, Runhild Dammen som har designet utstillingen, ordfører Marianne Borgen og leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim har satt seg ned i besøkssenteret som også har utstillingsmateriell til bruk i undervisning.

 

Østensjøvannets Venners tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med Østensjø Husflidslag, ble gjennomført med riding, fuglekassesnekring, pinnebrødgriling, natursti, sauesanking ved hjelp av hunder, trekkspillkonsert og andre spennende aktiviteter for store og små. Servering av sveler og kaffe hørte også med. Norsk Ornitologisk Forening deltok med eget Fugletelt. Innledningsvis ble det arrangert fugletur. Per Amble holdt programmet sammen med intervjuer og egen musikk. (Publ. 10.09.2017. Oppdatert 11.09.2017).

 

Ordfører Marianne Borgen takket Østensjøvannets Venner for foreningens innsats med å skjøtte området rundt vannet.

 

Mye røyk over bålet speiderne hadde tent opp for pinnebrødgrilling

 

Ridning for de minste er alltid en populær aktivitet.

Sauesanking ved hjelp av tre border collier viste hvordan denne hunderasen egnet seg som gjeterhund. Sauene til Lise Hartvigsen fra Nittedal, som i sommer har gått på beite på Bakkehavn, lot seg lett lede ved kommandoord til hundene.

Snekring av flaggermuskasse kan bli en nyttig bolig for flaggermus som det finnes flere arter av ved Østensjøvannet. Tale og Hilde på 8 år fikk god hjelp til arbeidet.

Østensjø husflidslag stekte mange sveler i løpet av dagen.

Salget som Husflidslaget sto for gikk strykende.

 

Her studeres en av postene på naturstien.

Å gå på stylter krever trening. Det fikk Lea på 8 år erfare.

 

Foreningen gjør en stor innsats med å utrydde såkalte fremmede arter i miljøparken. Audun Brekke Skrindo trekker frem russekål, kanadagullris og hagelupin.

Trekkspillmusikk ved Jan Wesenberg - på torader - gjorde seg godt som underholdning på tunet.

 

"Kjenn din by" - Kjenn Østensjøvannet

Deltakerne skuer ut over Østensjøvannet med Østensjø gårds jorder i bakgrunnen.

 

Tirsdag 29. august var rundt 80 deltakere møtt frem for å høre om Østensjøvannet og Østensjø Miljøpark. Turen gikk fra lekeplassen i sør til Abildsø gård under ledelse av Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner. Arrangementet var et ledd i Oslo Bymuseums guidede vandringer i Oslo. (Publ. 31.08.2017)

 

FLAGGERMUSNATT - FLAGGERMUSKASSESNEKRING

Flaggermusarrangementene 25. august ble særdeles vellykket.
25 personer, derav de fleste barn, deltok i flaggermuslassesnekringen på Besøkssenter våtmark Oaslo - Østensjøvannet på Bakkehavn. Hele 65 personer inkludert smått og stort, deltok på flaggermusnatten ved Østensjøvannet. Kari Rigstad fra flaggermusgruppa til Norsk Zoologisk forening (NZF) holdt et flott foredrag om disse spennende og populære pattedyrene.
(Publ. 26.08.2017)

 

Foredrag om flaggermus ved Østensjøvannet

 

Etterslått på Bakkehavntoppen

Tohjulstraktoren med slåttebjelke slår et brett felt med gress på hver runde.

Dugnadsgruppen i ØVV slo gresset på Bakkehavntoppen tirsdag 22. august. Som utvalgt naturtype er det viktig å slå gresset å riktig tidpunkt.

Tre lass med gress ble kjørt til Ekeberg Husdyrpark.

Gresset fra Bakkehavnstoppen ble kjørt over til Ekeberg Husdyrpark. Sauer, gjeiter og storfe kunne knapt vente på at det friske gresset ble lesset av. Midt i juni fikk dyrene gress fra den første slåtten. (Publ. 24.08.2017).

Historisk vandring

Den historiske vandring gitt også opp på Bakkehavntoppen.

Første åpne dag i høst på Besøkssenter våtmark - Østensjøvannet var lokalhistorisk vandring søndag 20. august med utgangspunkt på Bakkehavn. Beretning om Bakkehavn gård og omkringliggende steder ble fortalt for 25-30 deltakere. (Publ. 21.08.2017).

 

Sommerlek

Lekeplassen ved Østensjøvannet er et populært sted å utfolde seg i sommervarmen. God sikt til vannet er det også når det klatres i stativene. Det er plass til flere! (Publ. 07.07.2017)

 

Slåttegress fra Bakkehavntoppen til Ekeberg

Slåttegresset ble lesset av direkte til sauene.

 

Slåttegress fra Bakkehavntoppen ble tirsdag 13. juni kjørt over til EKT Ridesenter og Husdyrpark på Ekeberg der sauer og kalver fikk glede av det fine foret. Det er rikelig med gress i Østensjøområdet miljøpark til dyrene som er på sommerbeite og overskuddet fra slåtten som dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner slo måtte fjernes. Gleden var stor da behovet for gress kunne komme andre dyr i Oslo til gode.

 

Gresset må rakes sammen etter at tohjulstraktoren har slått gresset.

 

På Bakkehavntoppen ble det brukt tohjulstraktor med slåttekniver. Gresset ble raket sammen i hauger for bortkjøring. Bakkehavntoppen er en såkalt utvalgt naturtype med egen forskrift etter naturmangfoldloven og prioriteres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jobben med å slå gresset har Østensjøvannets Venner påtatt seg. (Publ. 14.06.2017).

 

Storfeet på Bekkasinmyra

To ungdyr av rasen skotsk høylandsfe ble sluppet på beite på Bekkasinmyra 7. juni. Dyrene kommer fra Persbåten gård, Skui i Bærum. Mye saftig gress ventet dyrene som virket godmodige ved første møte. Forholdene skulle ligge godt til rette for et fint sommeropphold. (Publ. 08.06.2017)

 

FUGLENES DAG

Søndag 28. mai ble "Fuglenes dag" arrangert ved Østensjøvannet. Østensjøvannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus var arrangører i samarbeid med Østensjø Husflidlag. Arrangementet var en del av Bydelsdagene med støtte fra Kulturbydel Østensjø.

 

Aktivitetene på "Fuglenes dag", like ved turveien sør for fugleskjulet, var hovedsaklig rettet mot fuglelivet ved Østensjøvannet. I foredragsteltet reiste Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, spørsmål om bypark kontra naturområde og trakk frem utbyggingspresset mot Miljøparken. For barna var det eventyrfortelling, minikurs i fuglefotografering og fugleturer. Østensjø Husflidlag serverte sveler og drikke hele dagen. (Publ. 28.05.2017).

 

 

Håkan Billing, leder i Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, holdt et muntert minikurs om fuglesang. Her om svarttrosten.

 

 

 

På en av fuglevandringene dukket den sjeldne gjesten ringgåsa opp på gressplenen. Turleder Håkan Billing stilte inn teleskopet og alle fikk se fuglen klart og tydelig.

 

 

Ringgåsa kjennes igjen på den hvite tegningen på halsen. Gåsa hekker på den arktiske tundraen
og passerte Østensjøvannet under trekket. Her har den tatt oppstilling i anledning deltakere på "Fuglenes dag".

 

Østensjø Husflidlag stekte og solgte sveler fra eget telt.

 

 

Ruskenaksjonen i gang

 

 

Ruskengeneralen Jan Hauger deler ut ruskeneffekter til elevene ved Abildsø skole onsdag 24. mai.

Stemningen var stor og engasjert da ruskengeneralen Jan Hauger svingte inn på Abildsøfeltet for å møte elever fra Abildsø skole. Tilhegneren var fylt med plasthansker, poser til å samle rusk i og miljøbager til å ta med hjem. 

I alt åtte skoler rundt Østensjøvannet deltar i år med Ruskenaksjonen. Denne gang var det Abildsø skole som fikk besøk av kommunens profilerte sekretariat med Jan Hauger i spissen. Entusiasmen var det ingen ting å si på. Om noen elever kaster fra seg søppel i naturen? Det var det samstemt enighet om at det gjør man bare ikke. (Publ. 24.05.2017)

 

 

Lise Johansen fra Østensjøvannets Venner instruerer hvor elvene skal gå for å samle plast- og papirbiter. Og annet rusk og rask som ikke hører hjemme i miljøparken.

 

 

Ivrige ruskenryddere i klasse 4 A ved Abildsø skole. Fra venstre: Are Sema, Leah, Alma, Maja og Alice.

 

Klargjøring for beite

 

 

Tirsdag 16. mai tok dugnadsgjengen et tak med klargjøring av Bekkasinmyra for beitedyrene som er ventet om kort tid. Gammel og vissen høymol og mjødurt ble fjernet slik at det grønne gresset nå dominerer området. Feltet som ble bråtebrent i slutten av mars er klart mer grønt og friskt enn øvrige områder. (Publ. 16.05.2017).

 

 

 

Bekkasinmyra er som navnet sier opprinnelig en myr og stedvis er det fortsatt slik. Bekkeblommen blomstrer og setter farge på feltet.

 

Vårsol

 

Det spirer grønt og glitrer fra Østensjøvannet i maisolen. Foredraget om mikroplast og forurensing av Eirik Wærner på Besøkssenter våtmark på Bakkehavn søndag, står litt i kontrast til det glitrende vannspeilet. (Publ. 08.05.2017).

 

Vandring langs Abildsømyra og gjennom Bjørnsenskogen

I forbindelse med ny E6 fra Ulven til Klemetsrud (Manglerudprosjektet) legges det opp til tunnelutløp rett vest for Abildsømyra og en kraftig utvidelse av kjørebanen herfra og videre sørover til Skulleruddumpa. Om prosjektet gjennomføres iht. de foreslåtte planer, vil dette sterkt berøre Abildsømyra og Bjørnsenskogen som er viktige bufferområder for Østensjøområdet miljøpark. På turen beveget vi oss gjennom de aktuelle områdene og så nærmere på konsekvensene dersom prosjektet realiseres iht. de foreslåtte planer. Vandringen fant sted søndag 23. april med start ved Fugleskjulet og endestasjon på Bakkehavn.

(Publ. 23.04.2017).

Vandringen gikk langs gjerde mot E6 i vest og Abildsømyra i øst.

Bjørnsenskogen er skogstykket langs østsiden av E6 frem til Lambertseterveien.

 

Humlekassesnekring

 

 

Søndag 23. april var det snekring av humlekasser på Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet, Bakkehavn. Jamato på syv år får hjelp av pappa til å sette sammen humlekassen. (Publ. 23.04.2017).

Fuglekassesnekring på Bakkehavn

Søndag 2. april fra 12-15 var det snekring av fuglekasser på Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet, Bakkehavn som har adresse Enebakkveien 278. Thomas 4 1/2 år var en av de som snekret sin egen fuglekasse med god hjelp av pappa. (Publ. 02.04.2017).

 

Bråtebrenning

 

 

Johan Ellingsen fra Beitepatruljen til Norges Vel representerte den profesjonelle del av bråtebrenningen.

 

Østensjøvannets Venner, i samarbeid med Beitepatruljen Norges Vel, gjennomførte onsdag 29. mars en begrenset bråtebrenning på Bekkasinmyra. Avbrenningen av tørt gress ble foretatt mens det fortsatt var frost i bakken. Formålet var å bedre beiteforholdene for storfe som vi venter i løpet av våren.

Bråtebrenning er som kjent forbudt i Oslo, men de nødvendige tillatelser var innhentet i dette spesielle tilfellet. Brannvesenets alarmsentral var forhåndsvarslet og publikum ble varslet ved oppslag langs turveien.

 

Minna Wetlesen markert

 

 

Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 19. mars ble dette markert ved en stand med kaffe og enkel servering på vestsiden av vannet. Mange benyttet anledningen til en prat om vannet og miljøparken. (Publ. 20.03.2017).

 

 

Hettemåker ankommet!

En av de første hettemåkene i år seiler over Påskeøya.

 

De første hettemåkene er ankommet! En inspeksjonsrunde over Påskeøya fredag 17. mars kunne registreres. Samme dag meldte observatører om en flokk på 40 noe slitne hettemåker som lå stille på vannet, trolig etter en lang flygning. Samme kilde mente å ha sett et par hettemåker allerede søndag 12. mars. (Publ. 17.03.2017).

 

Hekkefugl sikres tilhold

Påskeøya, øya utenfor Bølerbekkens utløp, har lenge vært et godt tilhold for hekkende hettemåker. Øyas tilstand har de senere år blitt merkbart dårligere og hettemåker som benytter øya har gått ned. Derfor ble det bestemt, med Fylkesmannens godkjennelse, å gjøre noe med det. Blytunge furustokker som del av rammeverket rundt øya ble trukket ut på isen. Tirsdag 14. mars ble siste del av jobben utført av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner.

 

T

Råk i isen ble skåret og isblokkene fisket opp av vannet. Vestsiden av øya var siste del av arbeidet.

To stokker ble lagt inntil hverandre med plass til et lenserør i midten. Johan Mollatt som oppfinnsom konstruktør skrur sammen stokkene.

 

Lenserøret skyves mellom stokkene for å gi oppdrift.

 

Lenserøret må ligge midt mellom stokkene. Litt plasking og strev for å få det til.

 

Arbeidet er vellykket utført!

Dagfinn, Johan, Per Arne og Andreas kan være fornøyd med innsatsen.

Påskeøya er nå omgikk av et solid rammeverk med furustokker og lenserør. Oppfinnsomt stykke ingeniørarbeid som vi håper kan gi plass til mange av vårens hekkende hettemåker!

(Publ. 15.03.2017).

 

Øyreparasjon

Issag ble brukt til å sage i isen slik at det ble plass til stokker og rørlenser for oppdrift. Johan Mollatt har tatt i bruk en gammel issag som tidligere ble benyttet til skjæring av is i Østensjøvannet.

 

Øyene i Østensjøvannet brytes gradvis ned av is og erosjon. En av de første øyene Østensjøvannets Venner forsøkte å rehabiltere ligger rett ut for Bølerbekkens utløp. Det var like før påsken i 2003 at det ble gjort et grunnleggende arbeid med å stabilisere øya som dermed ble gitt navnet Påskeøya. Utbedringer ble forsøkt i 2005, men deretter har øya stadig blitt en dårligere hekkeplass for spesielt hettemåker. De senere år har imidlertid skarven benyttet øya på sensommeren. Gode isforhold har i år gjort det mulig å lage en solid ramme ved å legge rørlenser i stokkefundamentet i et forsøk på å få bedre oppdrift. For å komme til rundt øya ble isen skåret opp med issag og motorsag. Istykkelsen varierte mellom 18 og 28 cm. Innenfor rammen skal det legges kvist for å gi et stabilt underlag for hekkende fugl. Fylkesmannen har gitt tillatelse til rehabiliteringen. (Publ. 07.03.2017).

 

Kverning av kvist

Kvistkvernemaskinen kuttet kvist i stort tempo under dugnaden ved Bogerudmyra 7. mars.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har felt mange trær, ryddet i busker og kratt. Store mengder kvist ble samlet på egnede steder for kverning. Kjøring av kvist ut av området for deponering ble derved unngått. Mest kvist ble det fra Bogerudmyra, men også ved Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet der foreningen ØX hjalp til med felling av trær som sto utsatt til mot kanalene. Rotvelt ut mot vannet fører gjerne til at jord dras med og bredden sterkt skadet dersom store trær som vipper utover ikke fjernes i tide. Dette er arbeid som Fylkesmannen og Oslo kommune har overlatt til ØVV. (Publ. 09.03.2017).

Nye broer

 

Gangbroene mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er åpnet for ferdsel. Her fra søndag 26. februar.

Broene over erosjonsterskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er åpnet! Helt siden begynnelsen av september 2016 har de buede broene vært avstengt av sikkerhetsmessige årsaker. Bymiljøetaten skiftet ut de gamle med helt nye broer. Kun en liten forhøyning i stedet for et til tider glatt og bratt brospenn gjør det nå lettere å passere. (Publ. 27.02.2017).

 

Sothøna på nett

Samlige 52 Sothøne-utgaver er nå å finne på nett. Du finner oversikten her.

Les siste utgave her :

Skjøtsel på Bogerudmyra

Kvist og stokker bæres ut fra myra på dugnaden tirsdag 24. januar.

Forvaltningsplanen for Bogerudmyra anbefaler at vegetasjonen skal kuttes ned til 30 %. Det betyr at en del trær og kratt fjernes. Denne oppgaven har dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner jobbet med i januar. Arbeidet vil fortsette i februar. Det er når isen har lagt seg på kanalene at det er mulig å komme ut på myra. Da det var gårdsdrift på Bogerud ble Bogerudmyra utnyttet til høyproduksjon slik at myra ble benytet til slått. Etter opphør av dyreholdet og dermed slåtten på myra vokste krattskogen opp. Det som forsøkes bevart er sårbare plantearter (rødlistede) som trenger bedre lysforhold. Skjøtselsjobben legger til rette for det. Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten. (Publ. 26.01.2017).

 

Liv og lek på isen

 

Første nyttårsdag ble en flott dag på isen. (Publ. 01.01.2017).

 

Nyhetene fra 2016 finner du i arkivet

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Fuglerapporten 2017

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

 

Nytt nummer av Sothøna :

 

Russekål

 

 

 

Rettelse:

På side 50 i Sothøna nr. 54 desember 2017 er det dessverre satt inn et bilde av kanadagullris, skulle vært russekål som omtales i artikkelen Russekål som nyttevekst - svartelistet og spiselig. Ovenstående bilder er russekål med blomst og blader som skulle illustrert artikkelen.

 

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

Krattrydding ved Vadedammen

 

Trær og kratt felles ved Vadedammen.

 

Bymiljøetaten har satt i gang entreprenøren NCC med å krattrydde i området ved Vadedammen, helt nord i miljøparken. Vadedammen er i ferd med å gro igjen. Trær og busker har grodd opp langs breddene og ute på øyene. Dette er første trinn i rehabilitering siden 2007-2008. (Publ. 5.12.2017).

 

 

Hageavfall forbudt - hele året

 

 

 

 

Bymiljøetaten fikk satt opp skiltet om forbud mot hageavfall på vinterens første dag med snø. Skiltet står nord i Østensjøveien rett før man svinger inn på turveien ved Vadedammen. Her har det vært dumpet noe hageavfall - nå er det kommet skriftlig advarsel. Skiltet gjelder hageavfall hele året!

(Publ. 14.11.2017).

 

Den første isen

Ikke forsøk å gå på den!

På vannets søndre del lå isen ganske stabilt unntatt ved bekkeosene.

 

Etter en kald natt lå sesongens første is over store deler av vannet søndag 12. november. Karakteristisk nok dekket isen generelt sett de grunneste partier, dvs. at søndre del hadde mest stabil is, mens de største isfrie områder fant vi i nord. Tykkelsen var neppe mer enn 1-2 cm. Ikke forsøk å gå på den! (Publ. 13.11.2017).

 

Miljøpris til Bøler skole

 

 

Fra venstre: rektor Morten Sesseng, Helmer Hauglin med diplomet for Miljøprisen, Jenny Husebøhagen med Vandreprisen og Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner som overakte prisen.

 

Hele 5. klassetrinn var torsdag 26. oktober samlet til overrekkelse av Østensjøvannets Venners Miljøpris 2017 i Bøler skoles auditorium. Elevene utførte miljøarbeidet som del av Ruskenaksjonen i mai da de gikk på 4. klassetrinn. Amund Kveim, leder i ØVV som overrakte prisen, berømmet både elever og lærere for kjempefin innsats. De utmerket seg spesielt blant skolene som deltok i ryddearbeidet. Rektor Morten Sesseng ga uttrykk for at det var hyggelig at skolen vant prisen i år og at han var stolt av elevenes innsats.

På vegne av elevene var det Jenny Husebøhagen og Helmer Hauglin, som mottok diplom og vandrepris for flott innsats ved foreningens ryddeaksjon i 2017.(Publ. 29.10.2017)

 

Geologitur

 

Her får turdeltakerne vite at rundsvaet ble dannet for 1540 millioner år  og senere polert av isen.

 

Besøkssenteret på Bakkehavn arrangerte søndag 22. oktober en geologisk vandring i sørenden av Østensjøvannet med professor i geologi Arild Andresen som turleder. På rundsvaet ble det forklart at det var øyegneis dannet for 1540 millioner år siden. Isen har under siste istid glattpolert svaet. (Publ. 24.10.2017).

 

Byråkratisk innsats

Ansatte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus dro til med praktisk innsats på Bekkasinmyra fredag 15. september.

 

Catrine Curle og Jon A. Markussen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har byttet kontoret for en dag med å dra kvist i naturreservatet. Egil Strøm fra Statens Naturoppsyn, utstyrt med hjelm og visir, kjørte ryddesagen.

 

 

Mer fart på beitet

Et forsøk på å få fart på sommerbeitet på Bekkasinmyra neste år startet onsdag 13. september. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner fjernet mjødurt og høymol fra Bekkasinmyra. Myra som gjennom flere sesonger har vært skjøttet for beiting fikk spesielt i sommer sterk oppblomstring av mjødurt som storfeet ikke spiste. To ungdyr av rasen skotsk høylandsfe ble sluppet på beitet i begynnelsen av juni og hentet tilbake til fjøset i slutten av august. (Publ. 13.09.2017).

 

Ryddesager ble brukt for å kutte de strie plantene.

 

Planterestene ble sanket sammen for bortkjøring.

 

Blågrønnalger

 

Østensjøvannet virket grønt i den sørlige delen.

 

Om kvelden 4. september ble det meldt om en sterk misfarging av Østensjøvannet, særlig i kanalene på sørvestvestsiden av vannet. Tirsdag 5. september kunne Vann- og avløpsetaten etter vannprøver meddele at det var oppblomstring av blågrønnalger som er årsaken til fargeendringen av vannet. Blågrønnalger eller cyanbakterier forekommer naturlig i vannkilder. I noen vann kan disse bakteriene forekomme i store mengder. Dersom oppblomstringen skjer i drikkevannskilder og i badevann, er det problematisk fordi cyanobakteriene produserer giftstoffer (toksiner) og/eller lukt eller smakskomponenter. Giftstoffene kan i verste fall være skadelige for lever og de kan blokkere nerveimpulser.

Vil du vite mer, se https://www.fhi.no/ml/badevann/cyanobakterier-blagronnalger/ og https://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/planteplankton/blogronnbakterier.php

(Publ. 05.09.2017).

 

I kanalene på sørvestsiden av Østensjøvannet var det sjateringer i grønt og blått.

 

Villblomstenes dag

 

Jan Wesenberg studerer noen planter i Miljøparken. Foto: Lena Mannsåker.

Det var stor oppslutning på botanisk vandring ved Østensjøvannet søndag 18. juni. Vi takker Jan Wesenberg fra Norsk Botanisk Forening (NBF) for dyktig formidling om plantelviet i Miljøparken. Aktiviteten var arrangert av NBF, Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet og Østensjøvannets Venner. (Publ. 18.06.2017).

 

 

Hjelp oss!

 

Russekål er lett gjenkjennelig med sine mange små gule blomster.

 

Har du denne planten i hagen eller ser den i nærområdene rundt Østensjøvannet er det på tide å luke.

Russekål er en fremmed planteart som sprer seg fra hager ut i naturen. Den er skadelig ettersom den brer seg eksplosivt og fortrenger andre stedegne planter.

Denne flerårige planten er lett gjenkjennelig i disse dager med sine mange små gule blomster. Den er ofte fra 60-120 cm høy og har en kraftig pålerot. Et sikkert kjennetegn er at den er rødlige i aller nederste del av stengelen. Bladene er lange med sagtenner. Den kan forveksles med vinterkarsesom også har gule blomster på denne tiden av året, men den er mindre og har rundere blader

Den klippes, eller om mulig rykkes opp med roten, og hele planten legges i en tett pose og behandles som restavfall. Hold den unna komposthaugen og husk at dumping av hageavfall i naturområdene er forbudt.

Østensjøvannets Venner har i mange år luket i miljøparken med stor fremgang. Det er viktig at den ikke får lov å spre seg ytterligere. Meld gjerne fra om bestander du ser, men vi klarer ikke å dekke alt.

 

 

Bladene til russekål er lange med sagtenner.

 

Nytt nr. av Sothøna

 

Sothøna nr. 53 er i disse dager levert i medlemmenes postkasser. Bladet har en rekke interessante artikler fra området rundt Østensjøvannet. (Publ. 09.06.2017).

 

 

Bak elektrisk gjerde

Storfeet går trygt bak det elektriske gjerde på Bekkasinmyra. (Publ. 08.06.2017).

Så enkelt viste det seg ikke å være. Sterkt regn kombinert med rask vekst forårsaket at gress la seg over strømledningene. Det resulterte i lite strøm i gjerdet og dermed lett for et ungdyr å bryte seg ut. På twittersidene til OPS Politiet Oslo ble følgende melding lagt ut samme dag som ovenstående bilde ble tatt:

«En ku har rømt fra sitt trygge beite rundt Østensjøvannet for å innta mer urbane beitemarker nord for vannet. Politiet har hånd om rømlingen».

Det endte godt, dyrene kom tilbake til Bekkasinmyra med god hjelp av dyreeier og Beitepatruljen til Norges Vel. (Publ. 10.06.2017).

 

Mens vi venter

 

 

Gress som er i kontakt med det elektriske gjerde på Bekkasinmyra ble onsdag 30. mai kuttet ned av ØVVs dugnadsgjeng. Det er viktig å ha et gjerde som er effektivt når storfeet inntar området. (Publ. 30.05.2017).

 

Sauene på Bakkehavn

 

Fire søyer og sju lam, totalt 11 dyr ble 24. mai sluppet på beitet på Bakkehavn. Nå beiter sauene på sletta mellom Abildsø sykehjem og Havnehagan friluftsbarnehage som holder til på Bakkehavn gård. (Publ. 30.05.2017).

 

Blåstrupe

 

Søndag 14. mai var det fugletur sammen med Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus med start kl. 05 om morgenen. Mange arter ble observert, blant annet denne blåstrupen ved Fugleskjulet. Foto: Paul Fekjær. (Publ. 15.05.2017).

 

 

En sjelden gjest

 

 

Mandarinanda viste seg kun et par dager rundt 17. april før den forlot Østensjøvannet. En vakker og stilig gjest. Foto: Svein Walter Hiis.

 

Hvitveisen mot vannet

 

I Tallbergåsens skråninger kryper hvitveisen ned mot vannet.

(Publ. 30.04.2017).

 

Hvitveis i Manglerudskogen

 

Nå blomstrer hvitveisen i Mangelrudskogen!

(Publ. 23.04.2017)

 

Stengt for parkering

 

Bymiljøetaten har satt opp plakat som meddeler at fra og med 18. april er parkering på plassen mellom sauebeitet og Enebakkveien stengt. Plassen ligger rett nord for Abildsø sykehjem ved innkjøringen til Bakkehavn gård, Enebakkveien 278. (Publ. 18.04.2017).

Dette er park og friområde. All kjøring og parkering er forbudt. Overtredelse medfører borttauing for eierens regning og risiko, skriver Bymiljøetaten på plakater ved plassen nord for Abildsø sykehjem.

 

Vår i grøftekanten

 

Hestehoven titter fram i grøftekanten. enten du sykler eller går, bare se etter, den er der! Bildet er tatt 2. april 2017. (Publ. 02.04.2017).

Hva skal vi med naturen?

 

Christian Steel, generalsekretær i SABIMA, holdt foredrag etter årsmøtet over temaet Hva skal vi med naturen?

ØVVs årsmøte 2017 fant sted på Oppsal Samfunnshus 29. mars. Hele styret ble gjenvalgt med Amund Kveim som fortsatt leder. Etter årsmøtet kåserte Christian Steel over temaet Hva skal vi med naturen?

Han trakk frem den store utryddelsen av arter og viste til rapporter som fastslår at artene utryddes 1000 ganger raskere en det som er naturlig, og ti ganger raskere enn det vitenskapen til nå har trodd. Tap av areal enten det er flatehogst, boligbygging eller industrialisering har selvforsterkende effekt. Oppfatningen om at naturen er i veien eller en trussel for utviklingen må reverseres. Christian understreket behovet for å beholde mer av naturlandskapet og viste ved flere eksempler menneskenes avhengighet av naturen. Han trakk særlig frem NOU 2013:10 Økosystemtjenester - naturens goder som synliggjør betydningen av naturen. (Publ. 30.03.2017).

 

 

Lunsj ved vannet

Arbeidsgruppen, gjerne kalt dugnadsgjengen, til Østensjøvannets Venner har for første gang denne sesonget bevilget seg lunsj ved bordene som ble satt opp ifm. omlegging av turveien. (Publ. 28.03.2017)

Fliskjøring

Statens naturoppsyn (SNO) halp til med å kjøre bort flis etter vinterens kverning av kvist. Skolehagen på Rusta, Eterjordet parsellhagelag og Abildsø gård var blant de som fikk flis tilkjørt. (Publ. 28.03.2017)

Rotskudd til øyene

Isen smeltet fortere enn at arbeidet med å legge rotskudd på øyene ble fullført. Derfor måtte den gamle teknikken med å føre greinene over med båt tas i bruk. (Publ. 28.03.2017)

Tautrekking

Et lag sto ute på øya og dro en gumibåt med rotskudd over kanalen. Rostskuddene legges på øya som underlag for hekkende fugl, vesentlig hettemåker.

(Publ. 28.03.2017)

 

Vårstemning

 

Søndag 26. mars var det vårstemning blant både fugler og folk ved Østensjøvannet med en varmende temperatur på 17-18 grader. Svanene - åtte i tallet - samlet seg på land ved utløpet av Bølerbekken til glede for forbipasserende. Isen trekker seg raskt tilbake. (Publ. 26.03.2017).

 

Mystikk i is

Den blanke isflaten gir mange underlige muligheter for selvportrett - over eller under isen. (Publ. 18.01.2017).

 

Årets første

Denne gjedden ble fisket fra isen 1. januar. Den veide 2,65 kg og fikk slippe ut igjen etter at den var veid. (Publ. 01.01.2017).