sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

[an error occurred while processing this directive]

 

 

Godt nytt år!

Solnedgangen sett fra turveien på østsiden av vannet nyttårsaften. Vi takker for 2016 og ønsker velkommen til 2017. (Pub. 31.12.2016)

 

God jul!

Fra dekorasjon på Abildsø gård.

 

Siktlinje fullført

Her er gjengen fra Østensjøvannets Venner som har stått for trefellingen på Sjølienga. Åpningen av sikten mot Østensjøvannet ble sluttført 6. desember. Fra turveien under Tallberget får man nå god sikt over vannet mot sør. Det største grantreet som ble felt var snaut 50 år etter telling av årringer. (Publ. 07.12.2016).

 

Enda bedre sikt

På veststsiden av Østensjøvannet, nederst på Sjølienga, har dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner fortsatt jobben med å fjerne trær som stengte for utsikten, enten det var bjerk eller grantrær. Den største grana kunne gjerne vært en julegran mente Bjørn Pleym Myhr som holder saga, men også denne grana måtte over ende tirsdag 29. november. Sett fra turveien får man nå et langt mer åpent skue over vannet. (Publ. 29.11.2016).

 

Trefelling

Ospestokken ligger på tvers av turstien og må kuttes i bærbare kubber.

På Bakkehavntoppen felte dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner 8. november et par store ospetrær for å gi området et enda mer åpent preg. Både forvaltnings- og skjøtelsplanen for Bakkehavntoppen tilsier en landskapspleie som fremmer vekst av de planter som naturlig hører hjemme i området. Det krever gode lysforhold. (Publ. 09.11.2016).

Åpent preg

Dugnadsgruppen bærer kvist ned fra Eikelunden for bortkjøring.

 

Eikelunden mellom Plogveien og Treskeveien er i høst skjøttet ved at oppslag av trær som hindrer god vekst for de store eiketrærne er fjernet. I løpet av tre tirsdager har området fått et åpent preg uten konkurranse fra uønsket vegetasjon. Eikelunden er en såkalt "utvalgt naturtype" og spesielt ivaretatt i naturmangfoldloven. Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner har utført arbeidet etter anmodning fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten. (Publ. 01.11.2016).

 

Fri sikt

Fra benken ved turveien langs Sjølienga er det åpen sikt mot Østensjøvannet. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner felte noen trær som stengte for utsikten vinteren 2015/2016. Oslo kommune gjennomført i august slått av enga. En pust i bakken kan belønnes med god sikt. Søndag 30. oktober kunne den første isen på Østensjøvannet registreres i kanaler og på grunne partier. (Publ. 30.10.2016.)

"Guanotrær"

I kikkert kan man se fem-seks skarv i de hvite "guanotrærne" litt nord for fugleskjulet. (Bildet er tatt 18.10.2016).

Litt nord for fugleskjulet kan man se et par trær som virker helt hvite. Med kikkert kan en se fem-seks skarv og en hegre som har tatt plass på greinene. Slik har de funnet en hvileplass etter å ha vært på matsøk ved vannet og fanget fisk. Det er oppsamlet avføring fra skarvene som inneholder store mengder nitrogen som gir hvitfargen. Guano kan brukes som gjødsel i jord som mangler organisk materiale. I enkelte land i Sør-Amerika og i øyer i Stillehavet har skarvekolonier gitt så store mengder guano at det har blitt handelsvare. I Østensjøvannet får vi nøye oss med guanoen som en naturattraksjon.

(Publ. 20.10.2016).

 

Eikelunden skjøttet

Dugnadsgruppen i forkant av Eikelunden som har flere "hule eiker".

Eikelunden er en såkalt "utvalgt naturtype" og spesielt ivaretatt i naturmangfoldloven. Det skyldes den verneverdige eikeskogen med flere "hule eiker" og sårbare insektarter. Flere unge eiketrær trenger lys og luft slik at de får gode vekstvilkår.

Med unntak av eik og hassel er det fjernet en del løvtrær og ryddet rundt veltede trær slik at skogbunnen fremstår med en mer åpen skogbunn. Store greiner har fått ligge igjen med tanke på nedbrytere og biologisk mangfold.

Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner har derfor også i år forsøkt å skjøtte skogteigen som ligger vis a vis trafostasjonen i Plogveien. Dugnaden fant sted 11. oktober. (Publ. 13.10.2016).

Blindpassasjer

Forskremt frosk på tilhengeren

 

På en av turene med kjøring av kvist og gress fra Miljøparken til Grønmo var det på lasset kommet med en blindpassasjer. Frosken gjemte seg forskrekket i hjørnet på tilhengeren etter at lasset var tømt. Vi tok den selvsagt med tilbake til Miljøparken der den hørte hjemme. (Publ. 04.10.2016).

 

Bekkasinmyra klargjøres for neste års beite

Tilhengeren fylles med rotskudd fra Bekkasinmyra.

Mange lass med rotskudd fra Bekkasinmyra ble på den siste tirsdagen i september og den første i oktober kjørt til Grønmo. Den siste tirsdagen fikk dugnadsgruppen hjelp av SNO (Statens naturoppsyn) som stilte med ekstra tilhegner. Bekkasinmyra var i sommer beitområdet for storfe som ikke tok for seg av rotskudd. For å tilrettelegg neste års beiting måtte rotskuddene fjernes nå på høsten.

(Publ. 04.10.2016)

 

Mange ivrige hender fra dugnadsgruppen lempet kvist på tilhengeren.

Etter at rotskuddene på Bekkasinmyra er kuttet med ryddesag må de bæres frem til turveien. De brune vesktene er høymol som storfeet heller ikke vil spise.

 

Flaggermuskassesnekring

 

Det snekres flaggermuskasser på Bakkehavn.

 

Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet, arrangerte søndag 2. oktober flaggermuskassesnekring på Bakkehavn. Det møtte opp ca. 60 personer derav over halvparten barn som snekret kasser. I det strålende været koste alle seg på Bakkehavn. Teknisk arrangør var Østensjøvannets Venner.

 

Besøkssenteret hadde samme dag en liten delutstilling ved Østensjøvannet, betjent av Østensjøvannets Venner ved Sigrun Antonsen, Ole Nielsen og Randy Gunnar Lange. Over 220 personer var innom.

 

SIKTLINJER MOT VANNET

Innenfor markeringsgjerdet langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet fjernes vegetasjon for å bedre sikten mot vannet.

 

På vestsiden av Østensjøvannet ved idrettsfeltet på Abildsø ble det tidligere i år anlagt ny turvei litt lenger inn fra vannet. I trerrekka langs veien ble det felt en del trær for å beholde kontakten og sikten ut mot Østensjøvannet. I løpet av sommeren har det vært stor tilvekst og den nye vegetasjonen tok mye av sikten. For å åpne for bedre sikt utførte dugnadsgrupen i Østensjøvannets Venner, etter oppdrag fra Bymiljøetaten, nødvendig fjerning av vegetasjon tirsdag 20. september.

(Publ. 21.09.2016)

Etter fjerning av vegatsjon ble sikten og kontakten til Østensjøvannet langt bedre.

 

ØSTENSJØDAGEN

11. september 2016 i fint vær

 

2 Big spilte


 

Bjørn Zarbell sang og spilte

 

Fuglekassesnekring


Ridning


Ringmerking av fugl


Husflidslaget solgte sveler, mineralvann og kaffe.

Ornitologisk forening hadde aktiviteter

 

Østensjø historielag hadde aktiviteter

 

1. Bryn speidere steker pinnebrød: Fra venstre: Hilde-Kristine, Luca, Silje-Sofie, Mathias, Sissel-Margrethe og Per-Yngve

 

Flaggermus - nattens akrobat

 

Lerret ble spent opp mellom to trær med visning av bilder om flaggermusenes levekår og de forskjellige arter. Ypperlig uteundervisning ved vannkanten som engasjerte de mange tilhørere.

 

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner arrangerte flaggermusnatt fredag 26. august etter mørkets frembrudd. Kari Rigstad fra flaggermusgruppen fortalte om flaggermus og viste bilder av de forskjellige flaggermusartene. Etter orienteringen ble de fremmøtte delt opp i grupper som fikk være med på søk etter flaggermus med flaggermus-detektor. Det ble registrert og sett dverg-, vann og nordflaggermus i den fine sensommerkvelden.

For mer informasjon
gå inn på www.zoologi.no

 

Utrulling

Det rulles ut meter etter meter med rødt sykkelfelt i Østensjøveien.

Langs hele Østensjøveien fra rundkjøringen ved Haakon Tveters vei til Eterveien er det nå rullet ut rødt sykkelfelt på begge sider av veien.

(Publ. 19.07.2016)

 

Røde sykkelfelt

Store asfaltarbeider med anlegg av røde sykkelfelt på Østensjøveien tett inntil Miljøparken.

 

Østensjøveien får røde sykkelfelt som utbedring for feltet med den hvite stiplede linjen. Det freses opp asfalt på begge sider og rød asfalt fylles i. Selv under et sterkt regnskyll gikk maskinene for fullt onsdag 13. juli. Bymiljøetatens kart viser at Østensjøveien helt fra Bryn til Abildsø skal få rød asfalt i sommer. På kartet er turveien mellom Østensjøvannet og Østensjøveien markert som "sykkelbar turvei". Det er å håpe at de raskeste sykkelryttere nå tar den "røde vei". (Publ. 15.07.2016).

 

Sauene på Bakkehavn

Tre sauer, to søyer og ett lam, i forkant av Abildsø sykehjem. Totalt er flokken på fire søyer og syv lam.

Sauene på Bakkehavn synes å ha det greit i de frodige gressgangene på jordet mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem. Det er 9. året på rad at det er sauer på dette jordstykket. Årets flokk fra Nittedal er på fire søyer og syv lam. De ble sluppet i begynnelsen av juni og har rukket å bli kjent med beitemarken.

(Publ. 08.07.2016)

Paviljongen på plass

 

Anleggsområdet er inngjerdet mens arbeidet pågår.

Onsdag 22. juni kom det trailere med 16 moduler, plassert i to etasjer til den nye paviljongen på Østensjø skole. Bygningen er plassert på asfalten ut mot Østensjøveien og Østensjøvannet og skal stå ferdig til skolestart i august. (Publ. 29.06.2016).

 

Sommerbeite

Tre storfe synes å ha funnet seg vel til rette på Bekkasinmyra. De virker meget tillitsfulle og i god form i det høye gresset.

Det er nå sluppet tre storfe på Bekkeasinmyra. Dyrene kom fra gården Søndre Oppegård i Svartskog og ble utplassert av Johan Ellingsen fra Beitepatruljen og eieren Hilde Hammer Aukrust. (Publ. 22.06.2016).

 

IMPACT DAY

Ni DISCOVERY-ansatte har avsluttet "IMPACT DAY" ved å fjerne 25 sekker hagelupin fra Bakkehavnområdet.

Rydding av fremmede plantearter rundt Østensjøvannet ble utført av rundt 30 DISCOVERY-ansatte på fredag 17. juni. Deltakerne fra medieselskapet ble delt i tre grupper med prioritert fjerning av russekål og hagelupin på utvalgte steder. Stor takk for innsatsen! (Publ.20.06.2016).   

 

DISCOVERY- gjengen under dugnadsaksjonen IMPACT DAY. Bak gjengen en voll fyllt av russekål som effektivt ble fjernet.

 

Utbyggingstrusler

 

Utstrakt boligbygging på grensen til Miljøparken er svært uheldig, er ikke nødvendig og må forhindres, understreket Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner for bydelsutvalget i Bydel Østensjø ved befaring mot tomten til Eterfabrikken 13. juni.

 

Østensjøområdet har en utrolig flott natur med stort biologisk mangfold og mange ulike naturtyper samlet på et geografisk svært begrenset område inne i byggesonen. Oslos politikere legger opp til en enorm boligbygging de kommende årene, og dette vil få konsekvenser om man ikke tar lokale hensyn. Det ble tydelig understreket for bydelsutvalget i Bydel Østensjø ved befaring mandag 13. juni på områder i Miljøparken som vil bli berørt av boligbygging på tomten til Eterfabrikken og planene om å rive den gamle Borgerudheimen (Bogerudveien 15) og erstatte den med boliger. (Publ.18.06.2016).

Planene om å rive den gamle Borgerudheimen (Bogerudveien 15) og erstatte den med boliger vil få konsekvenser for det biologiske mangfold i Miljøparken. På utkikkspunktet rett nedenfor Bogerudveien ble bydelsutvalget orientert om konsekvensene og at planene må forhindres.

 

Vis respekt for reservatet

På østsiden av Østensjøvannet er det på utvalgte steder satt opp et gjerde som markerer grensen for naturreservatet.

 

 Østensjøvannet har rundt 250.000 besøkende hvert år og mange ønsker å se og fotografere fugl på så nært hold som mulig. Resultatet er dessverre at randsonen langs vannet, i reservatet, blir nedtråkket og hekkende fugl forstyrret. Bl.a. er en rødlistet planteart tråkket ned flere steder. Problemet er blitt så stort at Fylkesmannen og kommunen, i samråd med ØVV og NOF, nå ønsker å sette opp et markeringsgjerde som viser hvor langt ut det er tilrådelig å gå. Tiltaket gjennomføres i løpet av de kommende ukene. Vi ber dere alle vise forståelse og respekt for dette, slik at naturverdiene ved vannet kan bevares til glede for oss alle og kommende generasjoner. (Publ. 12.06.2016)

 

Siste kvisting

Kvistmaskinen ble matet med tykke og tynne greiner, raskt omgjort til flis.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner kvernet kvist for siste gang denne sesongen tirsdag 7. juni. Etter trefellingen ved den omlagte turveien på vestsiden av vannet ble kvist deponert langs anleggsveien rett nord for idrettsfeltet på Abildsø. Her tårnet det seg opp en formidabel kvisthaug som nå er omgjort til flis. Stedet ligger på god avstand fra naturreseervatet og dermed vernebestemmelsen i hekketiden. Samme dag fjernet dugnadsgjen russekål fra områder rundt vannet. (Publ. 08.06.2016).

Rotary ryddet opp

 

Rotary rydder langs brenneriruienen. Et lass ble kjørt bort som hageavfall.

Østensjø Rotary hadde onsdag 1. juni dugnad for å fristille murene ved brenneriruinen langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Vegetasjonen står høyt på dette stedet og skjuler deler av den store muren. Området ligger innenfor naturreservatet og tillatelse var derfor innhentet fra fylkesmannen. Takk til Rotary for årlig å rydde opp! (Publ. 02.06.2016).

 

 

 

 

FUGLENES DAG

 

 

Teltet til Østensjøvannets Venner på Fuglenes dag ved Østensjøvannet.

Østensjøvannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening, Oslo og Akershus, i samarbeid med Østensjø Husflidslag, arrangerte søndag 29. mai Fuglenes dag på vestsiden av Østensjøvannet, ikke langt fra fugleskjulet. Det var demonstrasjon av ringmerking av fugl, guidede fugleturer, fordrag og servering.

 

 

Fugleturer 16. mai

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVD OSLO OG AKERSHUS OG ØSTESJØVANNET VÅTMARKSSENTER/ØSTENSJØVANNETS VENNER ARRANGERTE TO FUGLETURER VED ØSTENSJØVANNET. "BIRDLIFE PRO" tur kl. 0500 - 0900 med 19 deltakere og en familietur fra kl. 1000 - 1200 med et høyt antall deltakere. 19 deltakere på den første turen må sies å være meget god deltakelse i en langhelg der mange reiser ut av byen. I tillegg er det ikke lett å komme opp så tidlig.

57 ARTER BLE SETT.

Turdeltakerne fra "birdlife pro" tur lytter til kjernebiterens sang.
Foto: Håkan Billing.

 

Rusken er i gang!

Ruskengeneral Jan Hauger ønsker 4. trinn på Østensjø skole velkommen til årets ruskenaksjon.

 

Elever fra 4. klassetrinn på Østensjø skole startet ruskenaksjonen 2016 med besøk av ruskengeneral Jan Hauger fra Oslo kommune til høyre, Lise Johansen og Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner. Ingen tvil om engasjement og iver etter å starte oppryddingen!  (Publ. 04.05.2016)

Gulveis

På vestsiden av Østensjøvannet blomstrer i år gulveisen samtidig med hvitveisen! (Publ. 01.05.2016)

Vellykket humlekassesnekring på Bakkehavn.

Hele Norges humleekspert, Atle Mjelde, besøkte oss for tredje gang. Alltid like engasjert og interessant å høre på. De besøkende lærte om humler og humlekassebygging, ikke minst hvordan man lager en god kasse til humlene. I det ustabile været kom 70 personer som svingte hammerene og produserte humlekasser. Over halvparten av de besøkende var barn. Mjelde hjalp omtrent alle med å lage skikkelige bol inne i kassene. Kassene ble fylt med tørket, plenklipt gress, og selve bolet ble kledd med fettet vatt. Medlemmer av Dugnadsgjengen og fra styret i Østensjøvannets Venner utgjorde funksjonærstammen. (Publ. 24.04.2016)

 

 

Den nye turveien åpnet

Forbindelsen mellom fugleskjulet og turveien er etablert

Etter arbeidstid torsdag 21. april ble anleggsgjerdene for bruk av turveien ved Abildsøfeltet fjernet. Traseen til den gamle veien er avstengt med parkgjerde. Her skal området føres tilbake til våtmark og ingen ferdsel tillatt. Forbindelsen mellom fugleskjulet og den nye turveien er etablert. (Publ. 24.04.2016).

 

 

I sør er anleggsgjerdet åpnet. Parkgjerdet skal hindre ferdsel i våtmarka på området for den gamle veitraseen.

Turveien snart ferdig

I løpet av uke 16 blir den nye veien ved Abildsøfeltet ferdig. Nå legges det siste fine gruslaget på toppen av veidekket.

(Publ. 19.04.2016)

 

Vårtegn

Hestehoven i blomst langs turveien på Østsiden av Østensjøvannet. (Publ. 10.04.2016)

Rensedammen

Langerudbekken rensepark består av flere dammer. Eterfabrikken i bakgrunnen.

Langerudbekken rensepark har fått tilført bra med vann etter regnværet de siste dagene. Dammene i renseparken er både fordrøynings- og sedimentteringsdammer. (Publ. 10.04.2016).

Utbedring av turveien ved Bogerudmyra

Turveien ved Bogerudmyra er bygd opp og får et fint dekke.

Prosjektet for rehabilitering av Langerudbekken rensepark omfatter også utbedring av turveien. Veien bygges opp og veigrøft er gravd ut på vestsiden. Når vannstanden er høy vil grøften fylles med vann som ledes sørover mot fangdammen like før turveibroa. Anleggsgartnermester Løvold AS står for arbeidet etter oppdrag fra Bymiljøetaten.

Arbeidet med veien avsluttes i løpet av uke 14.

(Publ. 05.04.2016).

Flott innsats av elever fra Østensjø skole

Elever fra Østensjø skole lemper høymol og skudd fra fjorårets sesong på tilhenger for bortkjøring.

Elever fra 6a og 6b på Østensjø skole fjernet høymol og fjorårsskudd  fra Bekkasinmyra mandag 4. april. Når beitedyrene kommer er det viktig at det kun er friske skudd og vekster på Bekkasinmyra. Gamle vekster vil dyrene ikke ha. (Publ. 05.04.2016)

 

Langerudbekken rensepark rehabilitert

Langerudbekken rensepark etter reahbiliteringen i mars 2016.

Langerudbekken ble bygd som rensepark i 2005. Rehabiliteringen ble ferdig i slutten av mars 2016. Sedimenter er fjernet og tersklene er forsterket. Renseeffekten skal nå være mye bedre. Det mørkere feltet til høyre på bildet er en ny grunn flomdam som vil bli fylt med vann ved stor nedbør. Vannet fra første rensedam renner over og inn i flomdammen. (Publ. 02.04.2016).

 

Fugleskjulet midlertidig stengt

Adkomsten til fugleskjulet vil være stengt frem til midten av april.

Fugleskjulet er midlertidig stengt. Det skyldes omleggingen til ny vei. Vann i grunnen som legger seg over den nye turveien kombinert med høy vannstand i Østensjøvannet gjør gjør at arbeidet går saktere og fremkommeligheten for entreprnøren svært klinete. Den nye turveien må stedvis heves noe og gjenfylling av den gamle turveien er under arbeid. Bymiljøetaten melder at den nye turveien forhåpentligvis vil bli åpnet i løpet av uke 15. (Publ. 01.04.2016).

Ny vei og ny våtmark

Folk fra entreprenøren Østlandske Vei og Betong er i ferd med å sette opp plankegjerde.

Det settes nå opp plankegjerde der den eksisterende veien møter den nye veien i sør. Veitraseen til den gamle veien og området ned mot vannet omdannes til våtmark ved at det eneklte steder legges kokosfibermatter med ferdig dyrket våtmarksvegetasjon. Et fuglegjerde ut mot vannet er også under oppføring. Det forventes at den nye veien vi bli ferdigstilt midt i april. Mye vann i grunnen har ført til noe forsinkelse arbeidet. (Publ. 30.03.2016).

 

Fugleskjulet bak anleggsgjerdet

I forbindelse med omlegging av turveien på vestsiden av Østensjøvannet er adkomst til fugleskjulet delvis sperret.

Anleggsgjerdet på vestsiden av vannet er i forbindelse med omlegging av turveien midlertidig flyttet slik at det ikke er direkte adkomst til fugleskjulet. Dersom man likevel ønsker å komme ut på fugleskjulet. hold til venstre for gjedet. Ikke tråkk lenger enn absolutt nødvendig ut i gresset. Gå samme vei tilbake. Ikke forsøk å gå i våtmarka på hverken den gamle eller nye veien. Bruk den anviste trase på plakatene. (Publ. 24.03.2016).

 

Bortkjøring av flis og kvist

Traktor med grab tok store jafs av kvisthaugen.

 

Tungt redskap ble satt inn på dugnaden 15. mars. Statens Naturoppsyn stilte med solid trekkraft da flishaugene ved lekeplassen ble kjørt vekk. Traktor med solid grab fra Abildsø gård gjorde pålessing enklere. Fristen for bruk av forstyrrende redskap i miljøparken løper snart ut samtidig som våren kom med rekordhøye temperaturer. (Publ. 15.03.2016)

Solid tipphenger ble brukt for å lette lossingen av flisen. Egil fra Statens Naturoppsyn jevner flisen for å få mer på lasset.

 

På området vest på Bogerudmyra var oppgaven å kjøre vekk kvist.

Flomdammen i Langerudbekken

 

Flomdammen utformes. Staven for lasermåling holdes av Ole Jonny Delerud og i gravemaskinen Håkon Svarstad, begge fra Løvold AS.

 

Rehabilitering av Langerubekken rensepark omfatter bl.a. bygging av en flomdam som skal ta unna vann ved sterk nedbør. Det er anleggsgartnermester Løvold AS som står for arbeidet i marken etter oppdrag fra Bymiljøetaten. Med GPS og laser måles koordinater og høyder med stor presisjon. Ikke minst gravemaskinen må styres med stø hånd. Marginene er små. Vannet skal renne i riktig retning ved ulike nivåer. Derfor må den skråne litt mot utløpet i retning turveibroen. (Publ. 15.03.2016).

 

Langerudbekken rensepark rehabiliteres

Gravemaskinen fjerner sedimenter fra den nordlige sedimenteringsdam. Østensjøbroen i bakgrunnen.

Bymiljøetaten rehabiliterer nå Langerudbekken rensepark. Formålet er å øke renseeffekten av vannet som renner ut i kanalen mot Østensjøvannet. Sedimenter fjernes, tersklene mellom sedimenteringsdammene forsterkes og lekkasjer stanses. En flomdam skal etableres for å regulere vannmengden ved sterk nedbør. Tiltaket skal også bedre fremkommeligheten på turveien på vestsiden av kanalen ved Bogerudmyra. Risikoen fra oversvømmelser vil reduseres. Renseparken ble offisielt åpnet i august 2005. Arbeidet skal være ferdig rundt 1. april. (Publ. 08.03.2016).

 

Fuglekasser under hammeren

 

Olav (3) slår i den siste spikeren mens Kjell Maalø fra Østensjøvannets Venner holder fuglekassen fast.

På Østensjøvannet våtmarssenteret, Bakkehavn, søndag 6. mars ble det snekret fuglekasser i stor stil. For 50 kroner kassen fikk hver snekker med seg sin egen kasse. Trolig blir det stort boligtlbud for nærområdets fugler til hekketiden. Østensjøvannets Venner stilte med hjelpesnekkere. (Publ. 06.03.2016)

Kværning

Kvistmaskinen i virksomhet rett vest for lekeplassen.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner fortsatte tirsdag 1. mars med kverning av kvist som er ryddet i miljøparken. Kvisten ble hentet fra deponier langs turveiene. I alt 19 deltakere tok del i arbeidet som utføres etter opdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Publ. 2.3.2016).

 

 

Kvist ble hentet fra deponier langs turveien. Her fra østsiden av Bogerudmyra og kjørt frem til kvistmaskinen på oppsamlingsstedet.

 

Nyveien

 

Utsjakting av veitraseen er tydelig. Til venstre Østensjøvannet og den gamle veien som skal tilbakeføres som våtmark.

Omlegging av turveien på vestssiden fremstår nå klart i terrenget. Selve traseen er gravd ut, duk legges ned og knuste steinmaterialer av pukk og kult legges oppå som bærelag. Overskuddsmassene av jord er transportert til godkjent tipp på anlegget. De fremtrer som tydelige hauger på området. Alle steinmaterialer er tilkjørt. Stikkrenner er lagt fra drensgrøfter til Østensjøvannet. (Publ. 28.02.2016).

 

DUGNAD PÅ LAND

Mye vann på isen gjorde at dugnadsgjengen valgte å utføre alt arbeid på land tirsdag 9. februar. Vi kvernet det meste av haugen ved lekeplassen. I tillegg startet vi på å lage siktlinjer mot Bogerudmyra og Klopptjern fra utsiktsplass i Bogerudskogen. Hilsen dugnadsgjengen.

"Hull" i gjerde

Vi får tro at det var vindkastene fra "Tor" som på kvelden fredag 29. januar fikk store deler av sperregjerdene rundt turveianlegget ved Abildsøfeltet til å falle. Dermed var det åpent fra alle kanter for turvandrere som ikke visste om de var på utsiden eller innsiden av sperringene. (Publ. 31.01.2016).

 

Grunnlaget for den nye turveien er lagt på et kort strekk, nok til at noen tok den i bruk. Samtidig var det stor trafikk på den gamle veien nærmere vannet.

 

Forvirringen var stor når noen plutselig møtte gjerdet og måtte ut på isen for å komme videre.

 

Øyrydding utført

Rydding av øya sør for Bølerbekkens utløp ble avsluttet tirsdag 26. januar av dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. I tillegg til at det burde bli en god hekkeplass for hettemåker er det nå fri sikt fra turveien over vannet mot vest. (Publ. 26.01.2016).

Stokker og kvist ble fraktet fra øya for videre behandling.

Kvistkutteren mates med kvist trukket inn fra øya rett utenfor. Den store kvisthaugen ved turveien vil det trolig ta et par tirsdager før den er vekk.

 

Bak trerekken

Det er bak trerekken langs den gamle turveien mot Abildsøfeltet det nå foregår. Her opparbeider maskiner fra Østlandske Vei og Betong den nye turveien.

 

Sørfra møter man anleggsgjerdet ved Abildsøfeltet. Til høyre for trerekken går den gamle turveien, til venstre opparbeides den nye turveien.

 

Opparbeiding av fundamentet til den nye veien på vestsiden av trerekken. (Publ. 25.01.2016).

 

Turveien legges om

Fra riggplassen ved enden av Smedbergveien og ned til der den nye turveien skal anlegges ble det lagt ut filt før jord og grusmasser ble tilkjørt og jevnet ut.

Østlandske Vei og Betong er entreprenøren til Bymiljøetaten ved omlegging av turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Riggen er etablert og arbeidene startet mandag 18. januar. (Publ. 18.01.2016).

 

Plakaten gir orientering om bakgrunnen for omleggingen.

 

På plakaten gis det orientering om bakgrunnen til omleggingen. Det er store erosjonsskader på våtmark, bredd og turvei på vestsiden av Østensjøvannet ved Abildsøfeltet. Turveien her må derfor flyttes lenger inn samtidig som vi skal rehabilitere området langs bredden. Målet er å stanse erosjon, gjenskape våtmark og legge til rette for fortsatt stort biologisk mangfold. Samtidig får vi en ny fin turvei med sikt mot vannet.

I byggeperioden må man gå via Abildsø klubbhus.

 

Plakaten gir anvisning om ny turvei.

I byggeperioden vil man måtte gå via Abildsø klubbhus.

 

Den nye turveien er stukket ut og markert med orange striper i terrenget. Her fra fugleskjulet ved turveikrysset.

 

Her kommer den nye turveien inn på den gamle veien. Omleggingen omfatter derfor veistykket fra fugleskjulet til avslutningen av trerekken.

Tilførselsveien ved turveien fra fugleskjulet til riggplassen anlegges.

 

Øyrydding 2

Øya syd for Bølerbekken (rett vest for lekeplassen) ryddes etter oppdrag av Fylkesmannen av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner. Øyrydding fortsatte tirsdag 12. januar.

 

Lise M. Johansen med to stokker godt festet til tømmersaks.

 

Kvist er som å bære staur, den spriker til alle kanter.

 

 

Abildsø skole, klasse 8C hadde utetime i kroppsøving og fikk anledning til å trekke kvist som ble lagt i den stadig voksende kvisthaugen.

(Publ. 12.01.2016.)

 

Øyrydding

Et bjerketre faller for motorsaga på øya syd for Bølerbekken.

Øya syd for Bølerbekken (rett vest for lekeplassen) ryddes av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner for å gi fuglearter som foretrekker åpne hekkeplasser bedre forhold. Hettemåka er en slik art. Den er svært viktig ved Østensjøvannet da den beskytter andre arter som toppand, toppdykker, sivhøne og sothøne med sin aggressive adferd slik at ikke rovfugler angriper de hekkende fuglene. Ryddingen gir også bedre vekstforhold for karplanter og bedre utsikt over vannet.

 

Et bjerketre kvistes.

 

Arbeidet med å rydde øya ble påbegynt i forrige sesong, men måtte avbrytes da isen gikk opp. Nå fortsettes skjøtselsarbeidet. På den første ryddedagen fikk dugnadsgjengen hjelp fra klasse 7A på Rustad skole som tilfeldig vis kom forbi. De hjalp til med å trekke kvist fra turveien til en kvisthaug. Området er ellers adoptert av Bøler skole.

 

Grå- og svartor felles.

Det er for det meste selje på øya, men det er også større bjerketrær, gråor og litt svartor. Dersom de store trærne velter tar de med seg jordmasser slik at øya gradvis vil forsvinne.

Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akerhus. (Publ. 05.01.2016).

 

Speilblankt

Turveien på vestsiden av Østensjøvannet 1. nyttårsdag var speilblank. Østsiden var noe bedre. Flere hadde vanskeligheter med å holde seg på beina. (Publ. 01.01.2016).

Godt nytt år!

Når isen ikke er trygg er gluggene i fugleskjulet et fint altenativ til å få nærkontakt med Østensjøvannet. (Publ. 01.01.2016).

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

 

Mystikk i is

Den blanke isflaten gir mange underlige muligheter for selvportrett - over eller under isen. (Publ. 18.01.2017).

 

Årets første

Denne gjedden ble fisket fra isen 1. januar. Den veide 2,65 kg og fikk slippe ut igjen etter at den var veid. (Publ. 01.01.2017).

 

Vandalisme

Første juledag ble det oppdaget at deler av markeringsgjerdet langs naturreservatet var kuttet ned, trolig med en skarp gjenstand, på flere steder langs vannet. Trist hærverk. Saken er rapportert til Bymiljøetaten. (Publ. 27.12.2016).

 

Damhuset

Fra tid til annen er det virksomhet ved Damhuset nord i Østensjøvannet. Det er herfra vannregime styres, både sommer og vinter. At det er virksomhet ved huset betyr at Vann- og avløpsetaten, med ansvar for driften, holder systemet under oppsikt. Bildet er tatt fra Østensjøveien 13.12.2016. (Publ. 14.12.2016).

 

Trafikksikkerhet

I nærområdene til Østensjøvannet har det i den senere tid vært omlegging og utbedring av flere veier. Nye humper og kanter skal få ned farten på kjøretøyer og dermed øke sikkerheten, spesielt for gående. Bildet viser arbeidene ved krysset Haakon Tveters vei og Låveveien. Samtidig er juletrærne fra Gol nettop kommet på plass og danner en juletreskog mot krysset. (Publ. 13.12.2016).

 

Hvit flate

Noen små minusgrader og litt dryss gjorde isflaten hvit. Det tiltrakk mange på søndag 4. desember, men isen er absolutt ikke sikker. For et par dager siden var et område midt på vannet åpent som en råk, trolig av metangass fra bunnskiktet. (Publ. 04.12.2016).

 

Juletreet tent

Juletreet til distrikets Lionsklubber ble tent søndag 27. november, 1. søndag i advent, ved en tradisjonell seremoni kl. 16. (Publ. 27.11.2016).

Vassenga

Bymiljøetaten har fjernet skudd og oppslag på VASSENGA, området begrenset av Bølerbekken i syd, turveien i vest, Østensjø gårds jorder i nord og turveien mot gården i øst.

(Publ. 11.11.2016)

 

Fjernsstyring

Damhuset i norden av Østesnjøvannet.

Denne uken startet legging av kabelen som skal gå fra damhuset i nordenden av Østensjøvannet for tilknytning til Vann- og avløpsetatens hovedkontor i Oslo sentrum. Herfra kan da vannstanden fjernstyres og regulering finne sted etter årstidsplan og nedbørsforhold. (Publ. 11.11.2016).

 

 

Kjørevei østover?

Manglerud bad til høyre foreslås revet og som erstatning bygge nytt bad ut mot Plogveien. På det gamle badets tomt planlegges snuplass.

Forslaget med nytt bad mot Plogveien og kjørevei østover til turveien som kommer opp Manglerudbakken, for så å fortsette rundt ishallen og idrettshallen, dvs. ute i Østensjøområdet Miljøpark, liker Østensjøvannets Venner dårlig. Planforslaget er en del av rehabiliteringen av en ny stor skole ved at den gamle barneskolen og videregående skole slås sammen til en stor barne- og undomsskole. For å unngå trafikk gjennom skoleområdet er planen å legge kjørevei rundt hele anlegget.

(Publ. 11.11.2016)

 

Vindstille

Vindstille og lav temperatur førte til frossent vann over hele flaten fredag 11. november. Kun bekkeosene er åpne. Isen er tynn og farlig å gå ut på. (Publ. 11.11.2016).

Regn i helgen førte til mye vann på isen mandag 14. november. Altså fortsatt ustabilt. (Oppdatert 14.11.2016).

 

Ustabilt

 

Vind fører til at store deler av Østensjøvannet igjen er åpent fra fugleskjulet mot vannets nordlige område. Isforholdene vil derfor variere avhengig av vind og temperatur. Bildet er tatt 8.11.2016. (Publ. 09.11.2016)

 

Nyis

Torsdag 3. november kunne det registreres at store deler av vannet var dekket med ny is. Bare i sør, ved bekkeosene og enkelte steder langs land var det åpent vann. Bildet er tatt 4.11.16. (Publ. 04.11.2016).

 

Stand om Ramsarkonvensjonen og Besøksenter våtmark Oslo - Østensjøvannet

Søndag 9. oktober hadde Østensjøvannets Venner stand ved lekeplassen.

 

Stands ved vannet

Søndag 25. september hadde Østensjøvannets Venner stand ved lekeplassen.

På søndager i september og oktober har Østensjøvannets Venner stand ved Østensjøvannet. Her kan du spørre om det meste som dreier seg om vannet og miljøparken. Enkelte dager er det tematiske presentasjoner, som om f.eks. fugl, bunndyr og insekter. Stikk gjerne innom! (Publ. 25.09.2016).

Enkeltbekkasin ved vannet

En gruppe på 5 enkeltbekkasin fløy fra oset av Bølerbekken og dreide sørover mandag (19/9).

Foto : Svein Walther Hiis

Klikk for større bilde.

Stengt for ferdsel

Oslo kommune har satt opp sperring for ferdsel over broene ved erosjonsterskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet.

 

Broene mellom Bogerudmyra og søndre del av Østensjøvannet, den såkalte erosjonsterskelen, er midlertidig stengt av Bymiljøetaten. Årsaken er råtne planker som skal skiftes ut. (Publ. 09.09.2016).

 

Slått på Vassenga

 

Kommunens entreprenør slår på Vassenga.

 

Vassenga ved Bølerbekken er en utvalgt naturtype som Fylkesmannen har definert som slåttemyr og bevilget midler til Oslo kommune for å slå om høsten. Onsdag 7. september var kommunens entreprenør på plass med slåtteutstyr. (Publ. 08.09.2016).

 

Slått på Bakkehavntoppen

Det brukes tohjulstraktor, ryddemaskiner og rive for å samle opp gresset. Bildet er tatt tirsdag 6. september.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har i to tirsdager hatt slått på Bakkehavnstoppen, kollen bak Bakkehavn gård, helt sør i Miljøparken.

Slåttemark er en truet naturtype i Norge. Miljøverndepartementet har plukket ut denne og 5 andre truete naturtyper som det satses spesielt på. Hensikten er å redde naturtypen før den går tapt for ettertiden.(Publ.08.09.2016).

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

Årsrapport for fugler sett ved Østensjøvannet i 2015

Årsrapport for fugler sett ved Østensjøvannet i 2014