temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Dagsommerfugler og smygere

Tekst og foto: Audun Brekke

Her følger en gjennomgang av de fotograferte sommerfuglartene ved Østensjøvannet. For en total systematisk gjennomgang av denne insektordenen, se Sommerfugler i Norge (Zoolgisk Museum/Norsk Entomologisk forening)

Sommerfuglene er, sammen med billene, en av de aller største insektordner, med 150 000 arter på verdensbasis. De mange familiene grupperes i 8 overfamilier for å forenkle oversikten og to av disse skal vi se nærmere på her: smygere (Hesperiidae) og dagsommerfugler (Papilionoidea)

Smygere og dagsommerfugler kjennes lett på kraftige farger, oftest aktive på dagen, kølleformete antenner og at de ofte hviler med vingene loddrett opp (når de ikke solbader for å samle varme).

Sommerfuglene har sugesnabel og drikker nektar fra blomster. Fugl og snylteveps er blant deres viktigste fiender. Artene har som regel 2 hvilestadier (egg og puppe). Eggene som legges blir til larver som ofte har en helt annen diett enn de voksne individene. Når larven har utviklet seg ferdig, forpupper den seg. Enten ved å vikle seg inn i beskyttende objekter eller bare feste seg selv opp ned under en gren/blad. Så skjer den fantastiske forvandlingen som ender med at det kommer en fiks ferdig sommerfugl ut, med et helt annet utseende og funksjon enn larven den nettopp var.


Overfamilie Smygere

Det finnes bare én familie smygere, som til gjengjeld har 3000 arter i verden. I Norge ca. 10 arter.

Engsmyger
Engsmyger

Overfamilie Dagsommerfugler

4 familier med tilsammen ; svalestjerter, hvitvinger, glansvinger og nymfevinger.

Svalestjerter

Svalestjertene har gått drastisk tilbake i nord-Europa og er totalfredet. ikke sett ved Østensjøvannet siden Tveter fant larver i 1925. Larven er hovedsaklig grønn og svart med flere oransje prikker i rader, for den som skal ut å lete.

Hvitvinger

Stor kålsommerfugl
Stor kålsommerfugl
Liten kålsommerfugl
Liten kålsommerfugl
Rapssommerfugl
Rapssommerfugl
Aurorasommerfugl
Aurorasommerfugl

Foto: Odd Bruce Hansen

Sitronsommerfugl
Sitronsommerfugl

Glansvinger

Ildgullvinge

ildgullvinge, 7.8.2013, foto: Leif-Dan Birkemoe

Nymfevinger

Dagpåfugløye
Dagpåfugløye
Admiral
Admiral
Tistelsommerfugl
Tistelsommerfugl
Hvit C
Hvit C, foto Audun Skrindo
Neslesommerfugl
Neslesommerfugl
Gullringvinge
Gullringvinge
Bergringvinge

bilde ikke fremskaffet ennå

Grønnvinge
Grønnvinge, foto Audun Skrindo