temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Registreringsoversikt for fugl

Når er de sjeldne artene sett sist gang? Hvor mange ganger på 90-tallet er arten sett? osv osv. Denne tabell er en oversikt over registreringsstatus opp til og med våren 2005.

NrArtsnavnHvilke(t) år er den sett
1Smålom70
2Storlom69
3Dvergdykker77,92,94,00,01,05
4Toppdykker91-05
5Gråstrupedykker97
6Horndykker92,95,99,00,02-04
7Svarthalsdykker86
8Storskarv91,93-96,01-05
9Gråhegre91-05
10Knoppsvane91-05
11Sangsvane91-05
12Stripegås93,97,03-04
13Sædgås91,96,98
14Kortnebbgås91-94,96-05
15Tundragås83,94,02,04
16Grågås91-05
17Snøgås91-05
18Kanadagås91-05
19Hvitkinngås91-02
20Ringgåsfør 1964, 05
21Gravand93-95,00-02,04-05
22Brunnakke91-05
23Snadderand91-93,96,01,03-04
24Krikkand91-05
25Stokkand91-05
26Stjertand93-96,99-03
27Knekkand92-93,95-99,01
28Skjeand92-03
29Taffeland91-93,95-96,99-00,03-05
30Toppand91-05
31Bergand91-93,95-96, 99,03,05
32Svartand71,99
33Sjøorre81,95
34Kvinand91-05
35Lappfiskand95-96,98,01,04-05
36Havelle72,75,82,97,05
37Siland98,01
38Laksand91-05
39Vepsevåk79,01
40Enghauk2005
41Sivhauk81,93,96,01,03-05
42Myrhauk77,95
43Hønsehauk91-05
44Spurvehauk91-05
45Musvåk91,93-98,01-04
46Fjellvåk91,00,05
47Kongeørn76
48Fiskeørn91,93-98,02-03
49Tårnfalk95-96,01-02
50Dvergfalk78,80,96-97,01-02
51Lerkefalk96,7,00,01
52Jaktfalk72,02
53Vandrefalk71,94-97,01-02,04-05
54Orrfuglårviss før 64, 04
55Vaktel0
56Fasan74
57Vannrikse73,97,8,01
58Myrrikse60,01
59Åkerrikse48-49
60Sivhøne91-05
61Sultanhøne1923
62Sothøne91-05
63Trane73,80,94-95,97,01-03,05
64Tjeld93,95-96,98,03
65Dverglo91,93,94,97,99,00
66Sandlo75-77,79,01
67Heilo91,97
68Vipe91-05
69Dvergsnipe68,79,98
70Temmincksnipe79,81,95-97,99,02
71Myrsnipe69,76-78,92-93
72Brushane91-01, 03
73Kvartbekkasin70,78,01
74Enkeltbekkasin91-05
75Dobbeltbekkasin74,76,78,95-96,98,03
76Rugde91,94-95,98,02
77Småspove69,77,95-97,01,03-04
78Storspove92-98,02-05
79Sotsnipe97-98
80Rødstilk91-92,94-96,01,05
81Gluttsnipe91-92,95-99,01-05
82Skogsnipe91-05
83Grønnstilk91-05
84Strandsnipe91-05
85Polarsvømmesnipe1
86Svømmesnipe2
87Storjo05
88Dvergmåke74,93-96,98,02,04
89Sabinemåke97
90Hettemåke91-05
91Fiskemåke91-05
92Sildemåke91-05
93Gråmåke91-05
94Grønlandsmåke4
95Polarmåke1,04
96Krykkje82
97Svartbak91-92,94-98,00-01,03-04
98Makrellterne91-05
99Svartterne77,79,97-98
100Hvitvingesvartterne71
101Rødnebbterne71,93,94,98,00,05
102Lomvi97
103Bydue91-05
104Skogdue93,95-98,01,03,05
105Ringdue91-05
106Tyrkerdue91-92,96-99
107Turteldue2
108Gjøk94-95,97,01-04
109Hubrofør 64
110Snøugle70
111Spurveugle79,02
112Kattugle91,03,05
113Hornugle91,95,00,03
114Jordugle79,91,93,95
115Perleuglefør 64
116Nattravn70,72
117Tårnseiler91-05
118Isfugl99
119Vendehals77,79
120Gråspett69,74 75 og 77
121Grønnspett91-05
122Svartspett91,93,95-99,01,03,05
123Flaggspett91-05
124Hvitryggspettfør 64
125Dvergspett92-93,95,98-99,01-05
126Topplerkefør 64
127Trelerke01,03,05
128Sanglerke91-05
129Fjellerke74,99
130Sandsvale91-05
131Låvesvale91-05
132Taksvale91-05
133Trepiplerke91-04
134Heipiplerke91-05
135Lappiplerke69,78,94,03
136Gulerle91-05
137Vintererle91-05
138Linerle91-05
139Sidenvans91-05
140Fossekall92,96-97,01-03
141Gjerdesmett91-05
142Jernspurv91-05
143Rødstrupe91-05
144Nattergal97,98,03
145Blåstrupe93,95-99,01,04
146Svartrødstjert3
147Rødstjert93,95-96,99,01,05
148Buskskvett91,93-99,01-05
149Svartstrupe77
150Steinskvett91,3,96-98,01-05
151Ringtrost96-99,00,03-05
152Svarttrost91-05
153Gråtrost91-05
154Måltrost91-05
155Rødvingetrost91-05
156Duetrost92,96,98-03
157Gresshoppesanger80,81,01
158Sivsanger94-95,97-98,02-05
159Myrsanger91-98,00-05
160Rørsanger91-05
161Trostesanger75
162Gulsanger91,97.01-05
163Møller91-05
164Tornsanger91-05
165Hagesanger91-05
166Munk91-05
167Fuglekongesanger0
168Bøksanger91-05
169Gransanger91-05
170Løvsanger91-05
171Fuglekonge91-05
172Gråfluesnapper91-05
173Dvergfluesnapper95
174Svarthvit fluesnapper91-05
175Skjeggmeis93,95
176Stjertmeis91-95,97-99,05
177Løvmeis92,94,97,00,04
178Granmeis91-96,98-00,03-05
179Toppmeis91-97,99-01,03
180Svartmeis91-05
181Blåmeis91-05
182Kjøttmeis91-05
183Spettmeis91-05
184Trekryper91-05
185Tornskate92-93,95,98,01-04
186Varsler74-75,01,05
187Nøtteskrike91-05
188Lavskrike93
189Skjære91-05
190Nøttekråke91-05
191Kaie91-05
192Kornkråke91-93, 03-04
193Kråke91-05
194Ravn91,93-97,99-04
195Stær91-05
196Gråspurv91-05
197Pilfink91-05
198Bokfink91-05
199Bjørkefink91-05
200Grønnfink91-05
201Stillits91-05
202Grønnsisik91-05
203Tornirisk92-01,03-05
204Bergirisk74,77,78,95-97,02-05
205Gråsisik (Brunsisik)91-05 (00-01,03-04)
206Polarsisik77-79,97,01-02
207Grankorsnebb91,93-95,98,00-03
208Rosenfink91-93,98,04-05
209Konglebit93,95
210Dompap91-05
211Kjernebiter91,95,97-98,03,05
212Lappspurv77-79,95-98,01-02
213Snøspurv81,94-98,02-04
214Gulspurv91-05
215Hortulan70
216Sivspurv91-05