temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er noe som skremmer mange. I Østensjøområdet miljøpark kommer mennesker og fugl nært hverandre. Trusselbildet som tegnes opp er at virusvarianten (H5N1, som er ett av en lang rekke influensavarianter hos fugl) skal spres til mennesker, forandre sitt genetiske materiale og bli en smittsom influensavariant som går fra menneske til menneske.

Det er viktig å være klar over at eksperter fortsatt holder fast ved at det er en svært liten sannsynlighet for at dette skal skje. Når Asia har opplevd at mennesker er blitt syke av dette viruset er det likevel grunn til å rope et varsku.

Spesielt synd er det at viruset har fått et navn som peker i retning av at alle fugler har det. Et mulig riktigere navn ville vært "fjærkrevirus". Det er ikke tilfeldig at utbruddet kommer fra områder i verden hvor det praktiseres åpne tradisjonelle markeder for fjærkre. På disse markedene er det utstrakt kontakt mellom mennesker og fugl. Smittede fugler tas med tilbake hjem til gården etter at de eventuelt ikke er solgt på markeder. På den måten har spredningen av viruset gått fort på landsbygda.

Når spredningen blant tamfuglbestander er omfattende tar det selvfølgelig ikke lang tid før én eller annen fugl fra en vill bestand blir smittet. Det er kun et spørsmål om tid.

Siden saken dukket opp har det vært spekulert mye på hvor omfattende dette problemet vil være på verdensbasis.Vi kan bare konstatere at døde fugler som er har viruset i seg blir oppdaget stadig nye steder. Østensjøvannet er ikke mer beskyttet mot fugler som måtte ha dette viruset enn alle andre steder. Det kan derfor være på sin plass å minne om de forholdsregler som offentlige myndigheter gir om hvordan man skal forholde seg til omgang med døde/syke fugler.

Østensjøvannets Venner følger utviklingen omkring fugleinfluensa fortløpende

Mattilsynet har følgende huskeliste

Linker til relevant informasjon

Ansvarsfordeling

Det kan være nyttig å minne om hvilke aktører som informerer om status og/eller risikovurderinger

Siden er laget Audun Brekke Skrindo