temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleobservasjoner ved Østensjøvannet gjennom 2004

Fugler sett ved Østensjøvannet i Oslo, inkludert faste tellinger (annenhver uke mars-oktober) og tilfeldige observasjoner. Noen forklaringer: STORE bokstaver = årets første observasjon, M=hann og F=hunn, pt=på trekk, ptN=på trekk nordover osv. NB: Hos sangfuglene vil tallene som oftest reflektere antall syngende hanner. Noen observasjoner er 2. og 3. håndsopplysninger og må godkjennes av LRSK før de kan siteres andre steder!

125 arter i år (brunsisik regnes ikke som egen art)

Audun Brekke Skrindo27.12.2004Grågås4hvorav én var hybrid med kanadagås
Kanadagås17hvorav én hadde halsringen F45
Hvitkinngås2
Stokkand400
Hønsehauk1
Sothøne20
Gråmåke140
Bydue25
Svarttrost1
Gråtrost1
Fuglekonge5
Blåmeis7
Kjøttmeis8
Spettmeis3
Skjære15
Kråke61
Grønnfink4
Gråsisik3
Dompap8

Jan Olav Nybo19.12.2004Hvitkinngås2
Grågås
Kanadagås
Laksand1M
Toppand1M
Sothøne10

Audun Brekke Skrindo12.12.2004Grågås3
Snøgås13
Stokkand400
Toppand1M
Sothøne12
Flaggspett1
Gråtrost25
Blåmeis3
Kjøttmeis7
Skjære4
Kaie1
Kråke17
Grønnfink7
Stillits4
Gråsisik3
Dompap3

Rune Olsen05.12.2004Brunsisik1

Rune Olsen08.11.2004Storskarvad
Laksand6
Sivhøne1(1K)

Rune Olsen02.11.2004Gråmåke1En 2K hybrid med Polarmåke. Bilde

Finn Gulbrandsen31.10.2004Storskarv6
Laksand29+
Stillits30

Ulla-Brit Andersen30.10.2004Storskarv4

Geir Fugelsø30.10.2004Hvitkinngås750
Storskarv1

Finn Gulbrandsen24.10.2004Knoppsvane6
Laksand12
Grønnsisk15

Lars Erik Johannessen23.10.2004Hvitkinngås900

Leif Dan Birkemoe23.10.2004Storskarv3

Fredrik Georg Gustaf Hägnemark22.10.2004Snadderand1hann

Geir Fugelsø22.10.2004Sidensvans90

Finn Gulbrandsen18.10.2004Storskarv9

Geir Fugelsø18.10.2004Hvitkinngås400
Grågås15

Jan Olav Nybo17.10.2004Knoppsvane6det samme paret med 4 unger
Storskarv2
Snadderand1hann
Toppand1hann
Kvinand1hann

Geir Fugelsø17.10.2004Sidensvans100
Hvitkinngås350

Finn Gulbrandsen16.10.2004Storskarv3
Knoppsvane6
Snadderand1
Laksand1
Kaie9

Finn Gulbrandsen14.10.2004Sidensvans100

Audun Skrindo13.10.2004Storskarv2
Laksand6
Spurvehauk1
Gråtrost150
Rødvingetrost20
Kjøttmeis7
Spettmeis1
Kråke7
Dompap4

Jostein Vattøy10.10.2004Spurvehauk1

Audun Brekke Skrindo10.10.2004Toppdykker5
Knoppsvane6fam. med 4 unger
Grågås40
Hvitkinngås100
Brunnakke1
Laksand4
Gråtrost106
Rødvingetrost4
Kjøttmeis2
Kaie1
Stær40
Pilfink20

Finn Gulbrandsen10.10.2004Storskarv1
Nøtteskrike4
Nøttekråke2

Audun Skrindo09.10.2004Toppdykker7
Storskarv1
Knoppsvane6
Grågås100
Hvitkinngås400
Krikkand3
Stokkand150
Toppand5
Kvinand11
Laksand8
Spurvehauk1
Sivhøne4
Sothøne14
Enkeltbekkasin2
Hettemåke6
Fiskemåke12
Gråmåke8
Bydue7
Ringdue54
Flaggspett1
Gjerdesmett1
Rødstrupe1
Gråtrost28
Rødvingetrost3
Blåmeis12
Kjøttmeis7
Spettmeis2
Nøtteskrike2
Skjære18
Kråke4
Pilfink50
Bokfink3
Bjørkefink14
Stillits9

Audun Brekke Skrindo06.10.2004Grågås150
Snøgås4hvorav 1 var "blågås"
Hvitkinngås400
Snadderand1M
Hettemåke4
Gråmåke2
Ringdue12
Svarttrost1
Gråtrost20
Rødvingetrost45
Blåmeis7
Kjøttmeis4
Skjære10
Grønnfink4

Finn Gulbrandsen 04.10.2004 Storskarv 3
Snøgås 3
Hvitkinngås 270

Audun Skrindo04.10.2004Toppdykker7hvorav 3 var unger
TAFFELAND1M
Kvinand4kun nordenden
Ringdue2
Grønnspett1på Tallberget
Rødvingetrost50
Grønnfink22

Jostein Vattøy 03.10.2004 Tornirisk 3 M

Svein Dale 01.10.2004 HVitkinngås 250

Jan Olav Nybo 29.09.2004 Snadderand 1 M

Audun Skrindo 28.09.2004 Storskarv 4
Snøgås 4 Hvorav én hadde "blågås-kropp", men hvit hals og hode
Hvitkinngås 270
Grågås 150

Audun Skrindo26.09.2004Sothøne3
Rødstrupe1
Buskskvett1
Gransanger3
Blåmeis7
Kjøttmeis4
Nøttekråke2

Audun Skrindo 25.09.2004 Toppdykker 8
Storskarv 4
Knoppsvane 6 det vanlige paret med 4 unger
Grågås 583
Snøgås 1
Kanadagås 9
Hvitkinngås 330
Brunnakke 2
Krikkand 1
Stokkand 111
Toppand 13
Kvinand 8
Spurvehauk 1
Sivhøne 1
Sothøne 3
Fiskemåke 12
Gråmåke 48
Bydue 28
Ringdue 420
Låvesvale 4
Heipiplerke 26
Gjerdesmett 3
Rødstrupe 2
Gråtrost 310
Løvsanger 3
Blåmeis 8
Kjøttmeis 6
Spettmeis 1
Trekryper 1
Nøtteskrike 2
Skjære 25
Nøttekråke 2
Kråke 37
Stær 1
Pilfink 18
Bokfink 3
Grønnfink 13
Stillits 17
Grønnsisik 13
Sivspurv 40

Finn Gulbrandsen 21.09.2004 Storskarv 1
Knoppsvane 6 ett par med 4 unger
Brunnakke 5

Finn Gulbrandsen 19.09.2004 Storskarv 2

Finn Gulbrandsen12.09.2004Storskarv1 
  Knoppsvane6(2 ad og 4 juv)
  Brunnakke1 
  Gransanger1 
  Låvesvale10 
  Heipiplerke3 
  Pilfink150+ 
  Nøttekråke1 

Bård Bredesen11.09.2004gråhegre 
  storskarv3
  krikkand5
  spurvehauk 
  sivhøne5
  enkeltbekkasin 
  sildemåke2
  tornskate 
  vintererle2
  trepiplerke8
  heipiplerke10
  låvesvale3
  jernspurv 
  gransanger2
  nøtteskrike4

Erling Hobøl 12.09.2004 Snøgås 1
Snadderand 1 M

Ketil Knudsen 11.09.2004 Snøgås 1 skadet
Nøttekråke 1
Stillits 30

Audun Skrindo 11.09.2004 Toppdykker 18 både voksne og unger
Knoppsvane 6 paret ser ut til å klare å beholde de 4 siste ungene
SNADDERAND 1 M
Toppand 24
Kvinand 18 M
Sivhøne 5
Sothøne 46 M
Sildemåke 3
Grønnspett 1 ved vadedammen i nord
Linerle 2
Gjerdesmett 1 sang
Spettmeis 1
Sivspurv 7

Svein Dale 10.09.2004 Snøgås 1

Geir Fugelsø 10.09.2004 Tårnseiler 1

Audun Skrindo 10.09.2004 Snøgås 1
Grågås 100
Grønnspett 1 på tunet til Østensjø gård

Jonas Langbråten 09.09.2004 Snøgås 1

Mette Simensen 09.09.2004 Sivhøne 1 uvanlig seint klekket unge

Bård Bredesen 04.09.2004 Enkeltbekkasin 3 skremt opp fra sletta øst for Rognerudskogen
Gråhegre 2

Audun Skrindo 02.09.2004 Brunnakke 1 M

Eyvind Rugland29.08.2004Tornskate1 

Audun Skrindo29.08.2004Toppdykker19 
  Knoppsvane6ad 2 og 4 juv
  Grågås17 
  Hvitkinngås3 
  Krikkand6 
  Stokkand62 
  Toppand49 
  Kvinand20 
  Sivhøne16 
  Sothøne69 
  Strandsnipe2 
  Hettemåke3 
  Sildemåke2 
  Gråmåke28 
  Makrellterne2 
  Bydue93 
  Ringdue38 
  Tårnseiler130 
  Låvesvale1 
  Taksvale1 
  Gulerle11 
  Vintererle1 
  Linerle30 
  Blåstrupe3 
  Buskskvett25 
  Gråtrost2 
  Rørsanger1 
  Løvsanger9 
  Gråfluesnapper1 
  Blåmeis6 
  Kjøttmeis3 
  Tornskate1 
  Skjære22 
  Nøttekråke4 
  Kråke10 
  Pilfink50 
  Bokfink20der én sang også
  Grønnfink74 
  Stillits20 
  Sivspurv3 

Rune Olsen 21.08.2004 Storskarv 3
Krikkand 2
Tårnseiler 12
BLÅSTRUPE 1
Tornsanger 1 F
TORNSKATE 1 (1K)

Erik Brenna 15.08.2004 Snøgås 1

Finn Gulbrandsen 15.08.2004 Storskarv 7

Svein Dale 08.08.2004 Snøgås 1
SKOGSNIPE 1

Audun Skrindo 30.07.2004 Storskarv 1

Audun Skrindo 29.07.2004 Storskarv 1

Audun Skrindo og Nicholas John Clarke 29.07.2004 Snøgås 1

Audun Skrindo 29.07.2004 Snøgås 1

Lars Helge Lien 20.07.2004 Stripegås 1

Marius P. Pedersen 15.07.2004 Snøgås 1

Audun Skrindo 07.07.2004 Stripegås 1
Snøgås 1
Strandsnipe 1

Audun Skrindo 04.07.2004 Toppdykker 30
Gråhegre 1 satt i gran i Tallberget
Grågås 372 3 av de 4 hybridungene er merket: BA18938, BA18637, BA18638 (ringen sitter opp ned), siste ungen har ikke ring
Snøgås 1 som har ring: 275381
Kanadagås 100
Hvitkinngås 15
Stokkand 158
Toppand 7 hanner
Kvinand 6 hunner
Sivhøne 8
Sothøne 37 ett par hekker i vadedammen
Hettemåke 600 der 230 av dem er unger
Fiskemåke 1
Sildemåke 11
Gråmåke 6
Makrellterne 14
Bydue 20
Ringdue 14 der én var juv
Tårnseiler 160
Taksvale 21
Linerle 27
Gjerdesmet 3
Jernspurv 1 (Tallberget)
Rødstrupe 2
Svarttrost 2
Rødvingetrost 1
Rørsanger 2
Gulsanger 1 hann nummer 2 i miljøparken
Møller 1
Tornsanger 1
Munk 5
Løvsanger 6
Kjøttmeis 6
Spettmeis 3
Kråke 2
Stær 65
Pilfink 35
Bokfink 7
Stillits 7
Grønnsisik 2
Sivspurv 5

Audun Skrindo 29.06.2004 Snøgås 1  
    Rørsanger 5
Myrsanger 2

Audun Skrindo 27.06.2004 Toppdykker 28 (14 par)
    Knoppsvane 11 to par der ett av dem har 7 unger
    Grågås 319 der et par hadde 3 unger
    Snøgås 1  
    Kanadagås 93 hvorav 14 unger
    Hvitkinngås 48  
    Stripegås 1  
    Stokkand 151  
    Toppand 24  
    Kvinand 22  
    Sivhøne 4  
    Sothøne 55  
    Hette måke 500  
    Fiskemåke 1  
    Sildemåke 4  
    Gråmåke 2  
    Makrellterne 2  
    Bydue 33  
    Ringdue 2  
    Tårnseiler 11  
    Låvesvale 1  
    Taksvale 5  
    Linerle 11  
    Gjerdesmett 1  
    Gråtrost 40  
    Rødvingetrost 2  
    Rørsanger 3  
    Tornsanger 2  
    Gransanger 2  
    Løvsanger 3  
    Blåmeis 4  
    Kjøttmeis 6  
    Skjære 9  
    Kråke 1  
    Pilfink 4  
    Grønnfink 2  
    Stillits 2  
    Sivspurv 4  

Audun Skrindo 26.06.2004 VANDREFALK 1 kom fra nordøst

Finn Gulbrandsen 22.06.2004 Hvitkinngås 40 +
    Snøgås 1  
    Tårnseiler 200 +

Audun Skrindo 14.06.2004 Toppdykker 28 (14 par)
    Knoppsvane 3  
    Grågås 294 der 1 par hadde 3 unger
    Snøgås 1 ringmerket, men fikk ikke lest av ringen
    Kanadagås 28 der 4 par hadde 14 unger
    Hvitkinngås 18  
    Stokkand 169  
    Toppand 24 der 5F/19M
    Kvinand 5 hunner
    Sivhøne 1 de er tydeligvis godt gjemt denne dagen
    Sothøne 32  
    Dvergmåke 1  
    Hettemåke 500  
    Fiskemåke 7  
    Sildemåke 11  
    Gråmåke 12  
    Makrellterne 20  
    Bydue 22  
    Ringdue 7  
    Tårnseiler 150 +
    Taksvale 2  
    Linerle 7  
    Rødstrupe 2  
    Svarttrost 2  
    Gråtrost 15  
    Rødvingetrost 2  
    Myrsanger 1  
    Rørsanger 4  
    Sivsanger 1  
    Møller 1  
    Tornsanger 3  
    Hagesanger 2  
    Munk 1  
    Gransanger 1  
    Løvsanger 7  
    Fuglekonge 2  
    Blåmeis 7  
    Kjøttmeis 5  
    Spettmeis 1  
    Skjære 40  
    Kråke 4  
    Stær 14  
    Pilfink 21  
    Bokfink 3  
    Grønnfink 2  
    Grønnsisik 2 (et par)
    Sivspurv 4  

Joar Flynn Jensen 03.06.2004 Snøgås 1
Stripegås 1

Bård Christensen 02.06.2004 Stripegås 1

Bård Christensen 01.06.2004 Stripegås 1

Audun Skrindo 01.06.2004 Gråhegre 1
Brunnakke 1 F
Laksand 1 F
Vintererle 2
Gulsanger 1 på sin "faste" plass i nordvest
Hagesanger 3
Gransanger 1 midt i Bogerudmyra
Skjære 40 i samlet flokk

Christoffer Mikalsen 31.05.2004 Stripegås 1

Joar Flynn Jensen 30.05.2004 Stripegås 1

Bård Christensen 30.05.2004 Sothøne 7 et par med 5 unger

Rune Olsen 28.05.2004 Stripegås 1
Dvergmåke 1 2K

Bård Bredesen 25.05.2004 MYRSANGER 1 syngende

Audun Skrindo 24.05.2004 Toppdykker 27
Knoppsvane 4
Stripegås 1
Grågås 270
Kanadagås 82 hvorav 3 par hadde hvert sitt kull på 6, 4 og 3 unger
Stokkand68
Toppand16
Kvinand5
Sivhøne2
Sothøne16
Strandsnipe2
Hettemåke450
Sildemåke5
Gråmåke7
Bydue18
Ringdue22
Tårnseiler5
Flaggspett1
Låvesvale3
Vintererle4
Linerle1
Gjerdesmett2
Rødstrupe2
Svarttrost3
Gråtrost350
Rødvingetrost12
Rørsanger4
Møller2
Tornsanger4
Hagesanger1
Munk5
Løvsanger7
Fuglekonge2
Svarthvit fluesnapper1
Blåmeis5
Kjøttmeis5
Spettmeis2
Skjære50
Kråke2
Pilfink10
Bokfink7
Grønnfink2
Sivspurv7

Per-Roald Valvåg 23.05.2004 TUNDRAGÅS 1 (Anser albifrons albifrons), ringmerket

Håkan Billing 22.05.2004 Toppdykker 25 +
    Gråhegre 1  
    Knoppsvane 9  
    Grågås 220 +
    Kanadagås 20 +
    Stokkand 100 +
    Toppand 30 +
    Kvinand 3  
    Hønsehauk 1  
    Sivhøne 4  
    Sothøne 30 +
    Strandsnipe 5  
    Hettemåke 250 +
    Fiskemåke 3  
    Gråmåke 2  
    Sildemåke 5  
    Bydue 10 +
    Ringdue 30 +
    Tårnseiler 10 +
    Låvesvale 4  
    Taksvale 1  
    Linerle 15 +
    Gulerle 1  
    Gjerdesmett 1 sy
    Jernspurv 1 sy
    Rødstrupe 5  
    Rødvingetrost 5  
    Gråtrost 50 +
    Svarttrost 10 +
    Hagesanger 4  
    Munk 11  
    MØLLER 1  
    Tornsanger 5  
    Rørsanger 5  
    Løvsanger   vanlig
    Gransanger 1 sy
    Fuglekonge 1  
    GRÅFLUESNAPPER 2  
    Svarthvitfluesnapper 1  
    Kjøttmeis   vanlig
    Blåmeis   vanlig
    Skjære 30 +
    Nøttekråke 1  
    Kråke 15 +
    Stær 20 +
    Gråspurv 2 1M/1F
    Pilfink 30 +
    Bokfink   vanlig
    Bjørkefink 1 M
    Grønnfink   vanlig
    Grønnsisik 2  
    Sivspurv 14  

Per Bådshaug 22.05.2004 Stripegås 1

Ole Skimmeland 22.05.2004 STEINVENDER 1 ny art for vannet

Knut Waagan 21.05.2004 Dvergmåke 1 2K
    GJØK 1  

Knut Waagan 20.05.2004 Stripegås 1  
    Dvergmåke 1 2K
    Flaggspett 1  
    Gulerle 1  
    GULSANGER 1 sy. i nord
    HAGESANGER 3 sy.
    Rørsanger 6 sy.
    Gransanger 1 sy. i sør

Morten Günther 20.05.2004 Dvergmåke 1 (2K)

Eirik Grønningsæter 19.05.2004 DVERGMÅKE 1 (2K)

Audun Skrindo 18.05.2004 Makrellterne 1
Steinskvett 1

Audun Skrindo 16.05.2004 STRIPEGÅS 1

Kari Hollung 12.05.2004 ROSENFINK 1 syngende

Rune Olsen 12.05.2004 MAKRELLTERNE 6
Småspove 2
TÅRNSEILER 1
Låvesvale 30
Taksvale 40
Gulerle 12 "Såerle"
Steinskvett 20
Rørsanger 1 sy.

Audun Skrindo11.05.2004GRØNNSTILK4
  Fiskemåke17
  Låvesvale40
  Taksvale100
  GULERLE3
  Buskskvett4
  Steinskvett10
  Rørsanger2

Audun Skrindo10.05.2004Toppdykker43
Knoppsvane5
Grågås40
Kanadagås39
Hvitkinngås1
Stokkand37
Toppand32
Kvinand189M/9F, en av dem antatt hybrid mellom kvinand og lappfiskand, såkalt "kvinfiskand"
LAPPFISKAND1F
Laksand1M
Sivhøne3
Sothøne40
Strandsnipe3
Hettemåke300
Fiskemåke3
Sildemåke8
Gråmåke11
Bydue7
Ringdue37
Flaggspett3
Linerle3
Jernspurv1
Rødstrupe2
BUSKSKVETT3
STEINSKVETT31F/2M
Svarttrost6
Rødvingetrost7
RØRSANGER2
TORNSANGER1
Munk2
Gransanger1
Løvsanger15
Fuglekonge1
Svarthvitfluesnapper3
Blåmeis4
Kjøttmeis8
Spettmeis2
Skjære26
Kråke4
Stær8
Gråspurv9
Pilfink5
Bokfink11
Grønnfink7
Stillits1
Sivspurv6

Erik Greiner09.05.2004Munk2(1M/1F)

Finn Gulbrandsen03.05.2004GRAVAND1
  Låvesvale5

Finn Gulbrandsen02.05.2004Sanglerke1
  Taksvale10
  Jernspurv1
  Måltrost1
  Kaie3
  Bjørkefink50
  Bokfink40

Jan Olav Nybo02.05.2004SVARTHVITFLUESNAPPER1

Finn Gulbrandsen01.05.2994Toppdykker  
  Knoppsvane6 
  Grågås15 
  Kanadagås18 
  Hvitkinngås2 
  Stokkand  
  Kvinand  
  Laksand13 
  Sivhøne9 
  Sothøne  
  Vipe5 
  Gluttsnipe1 
  Hettemåke  
  Fiskemåke4 
  Sildemåke2 
  Gråmåke3 
  Bydue  
  Ringdue6 
  Flaggspett1 
  Sanglerke2 
  Linerle6 
  Gjerdesmett2 
  Rdstrupe3 
  Svarttrost6 
  Gråtrost44 
  Måltrost1 
  Rødvingetrost4 
  MUNK3 
  Gransanger1 
  Løvsanger8 
  Fuglekonge2 
  Blåmeis10 
  Kjøttmeis6 
  Skjære  
  Kråke  
  Stær4 
  Gråspurv1 
  Pilfink3 
  Bjørkefink80 
  Grønnfink8 
  Grønsisik6 
  Sivspurv3 

Audun Skrindo30.04.2004KORNKRÅKE1trakk sørover

Jan Olav nybo30.04.2004Vintererle1
  STRANDSNIPE1

Jan Olav Nybo28.04.2004Dvergfalk1på trekk nordover

Audun Skrindo (+ fellestur m/50 deltagere)28.04.2004HORNDYKKER2
Toppdykker
Knoppsvane35
Grågås
Kanadagås
Hvitkinngås1
Krikkand2ett par
Stokkand
Toppand
Kvinand
Laksand
Sivhøne
Sothøne
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke12
Gråmåke20
Bydue
Ringdue
Flaggspett2
Sanglerke
Låvesvale3
Taksvale4
Linerle
Rødstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost2
Rødvingetrost
Gransanger1
Løvsanger1
Fuglekonge3
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Skjære
Kråke
Bokfink
Grønnfink
Grønnsisik3
Sivspurv

Finn Gulbrandsen27.04.2004Laksand27(20F/7M)
LÅVESVALE5
TAKSVALE6
Måltrost1
Grønnsisik43

Bård Bredesen26.04.2004Løvsanger1
Vintererle1

Audun Skrindo25.04.2004GLUTTSNIPE2

Erik Greiner25.04.2004RINGTROST1

Knut Angen23.04.2004Bjørkefink5000+++

Finn Gulbrandsen23.04.2004STORSPOVEhørt

Finn Gulbrandsen22.04.2004Krikkand16 

Finn Gulbrandsen21.04.2004Grønnsisik30 

Bård Christensen20.04.2004Toppdykker5reirbygging igang

Rune Olsen20.04.2004Snøgås1 
  Bjørkefink10000 

Geir Fugelsø 18.04.2004 toppdykker
50
knoppsvane
6
(3M/3F)
snøgås
1
grågås
8
kanadagås
14
hvitkinngås
3
stokkand
krikkand
12
(6M/6F)
toppand
98
kvinand
38
laksand
19
Dvergfalk
1
F
sivhøne
9
sothøne
hettemåke
(hundrevis)
fiskemåke
(lite)
gråmåke
sildemåke
15
bydue
80
ringdue
14
sanglerke
1
heipiplerke
10
linerle
8
vintererle
1
gjerdesmett
1
rødstrupe
20
MÅLTROST
3
rødvingetrost  
gråtrost
50
svarttrost
3
LØVSANGER
1
gransanger
2
fuglekonge
1
kjøttmeis
blåmeis
spettmeis
1
trekryper
1
skjære
(mye)
kråke
stær
5
gråspurv
5
pilfink
bokfink
50
bjørkefink
2320
bergirisk
3
stillits
2
grønnfink
sivspurv
1

Finn Gulbrandsen 17.04.2004 Toppdykker 32
Knoppsvane 9
Snøgås 1
Krikkand 4
Laksand 24
Spurvehauk 1
Sivhøne 3
Sanglerke 2
Linerle 10
Gjerdesmett 2
Jernspurv 1
Gransanger 3
Bjørkefink 500 ++

Kjetil Johannessen 16.04.2004 hvitkinngås 3
SNØGÅS 1
Laksand 20
krikkand 5
spurvehauk 3 kanskje 4
hønsehauk 1 (M m. bytte)
TÅRNFALK 1 F
dvergfalk 1 F
MUSVÅK 1 PT
ORRFUGL 1 F
enkeltbekkasin 2
heipiplerke 20
jernspurv 1 sy
gjerdesmett 2
måltrost 1
rødvingetrost 1 +
bjørkefink 100
tornirisk 1
stillits 10
gråsisik 1 (kan ha vært brunsisik)

Finn Gulbrandsen 16.04.2004 GRANSANGER 1

Øyvind Traagstad 13.04.2004 Toppdykker 1  
    Sivhøne 2  

Finn Gulbrandsen 13.04.2004 Toppdykker 25 +
    Knoppsvane 9
    Krikkand 2
    Laksand 25 +
    Sivhøne 2
    Sanglerke 2
    Gråtrost 200
    Rødvingetrost 75 +
    Bokfink 100 +
    Bjørkefink 75 +
    Bergirisk 6

Geir Fugelsø 10.04.2004 JAKTFALK 1  

Audun Skrindo10.04.2004SMÅSPOVE5 

Håkan Billing 10.04.2004 Toppdykker 20 +
    Knoppsvane 11
    Grågås 30 +
    Kanadagås 35 +
    Hvitkinngås 3
    Stokkand 50 +
    Krikkand 11
    Toppand 20 +;
    Kvinand 10 +
    Laksand 8
    Sivhøne 1
    Sothøne 30 +
    Vipe 1
    Hettemåke 300 +;
    Fiskemåke 10 +
    Gråmåke 100 +
    Sildemåke 50 +
    Bydue 35 +
    Ringdue 2
    Sanglerke 2
    Linerle 2
    Gjerdesmett 2
    Rødstrupe vanlig
    Rødvingetrost 2
    Gråtrost 50 +
    Svarttrost 3
    Fuglekonge 1
    Kjøttmeis vanlig
    Blåmeis vanlig
    Spettmeis 2
    Skjære 10 +
    Kråke 10 +
    Pilfink 1
    Bokfink 100 +
    Bjørkefink 50 +;
    Tornirisk 4
    Bergirisk 50 +
    Stillits 1
    Grønnfink vanlig
    Grønnsisik 3
    Kjernebiter 1
    Sivspurv 2
    Gulspurv 10 +

Paul Fekjær 06.04.2004 toppdykker 4
linerle 30
vintererle 2
sivhøne 1
laksand 2 (1F/1M)
bokfink
tornirisk
bergirisk

Bård Bredesen 05.04.2004 TOPPDYKKER 2
    STORSKARV 2 ptØ
    knoppsvane 4
    KRIKKAND 8
    BRUNNAKKE 7
    kvinand 30
    toppand 35
    laksand M
    SIVHAUK 1 ptN
    DVERGFALK 1
    spurvehauk 1 ptN
    sothøne 100 ++
    sivhøne 5
    sildemåke 8
    hettemåke 500
    ringdue 150 ptN
    sanglerke 3
    heipiplerke 5
    linerle 8
    JERNSPURV
    rødvingetrost 12
    bokfink 40
    bjørkefink 2
    stillits 2
    sivspurv 5
    bergirisk 200

Rune Olsen 31.3.2004 TORNIRISK 1  
    Bergirisk 12  

Finn Gulbrandsen 28.03.2004 knoppsvane
6
 
sothøne
125
flaggspett
3
gulspurv
1
sivspurv
2

Rune Olsen 28.03.2004 hønsehauk 1 jaga av kråker
hvitkinngås 3
sildemåke
6
fiskemåke
4
sivspurv
1
knoppsvane
2
gråsisik
kvinand
10
+
toppand
6
+
sothøne
30
+
SIVHØNE
1

Audun Brekke Skrindo 27.03.2004 Sangsvane 4  
    Vipe 2  
    Gråmåke 39 Hvorav én som har dobbelt så langt nebb. Den er fotografert i Oslo havn tidligere
    Hettemåke 189  
    RØDVINGETROST 2  
    Fuglekonge 5  
    Grønnspett 1 Tallberget
    Spurvehauk 1 M

Audun Brekke Skrindo 26.03.2004 Granmeis 3  
    Ringdue 5  
    Gjerdesmett 4  
    Rødstrupe 4  
    GRØNNSPETT 1 Tallberget
    Stillits 4  
    Kvinand 10 6M/4F
    Toppand 3 2M/1F
    Stær 2  
    Sivspurv 2  
    Fiskemåke 4  
    Bokfink 40  
    Svarttrost 2  
    Svartmeis 2  
    Sanglerke 17  

Finn Gulbrandsen 26.03.2004 Knoppsvane 2
    Kvinand 9
    Hvitkinngås 3
    Sothøne 111
    Sildemåke 4
    Flaggspett 1
    Sanglerke 1
    VINTERERLE 1
    Rødstrupe 4
    Trekryper 1
    Bokfink 2
    Dompap 3

Finn Gulbrandsen 24.03.2004 Knoppsvane 4
    Sothøne 105

Finn Gulbrandsen 22.03.2004 Knoppsvane 4

Rune Olsen 21.03.2004 HEIPIPLERKE 1 hørt

Audun Brekke Skrindo 21.03.2004 ENKELTBEKKASIN 1
    Sivspurv 2  
    Gråmåke 150  
    Vipe 27  
    Toppand 3 2M/1F
    Kaie 2  

Bård Bredesen 21.03.2004 Knoppsvane 2  
    Grågås    
    Kanadagås    
    Hvitkinngås    
    Stokkand    
    Toppand 2 M/F
    Sothøne    
    Hettemåke 150  
    Fiskemåke 2  
    Gråmåke 40  
    Vipe 2  
    Bydue 30  
    Ringdue 10  
    Sanglerke 8  
    Gjerdesmett 2  
    Rødstrupe 2  
    Svarttrost 2  
    Blåmeis    
    Kjøttmeis    
    Spettmeis    
    Granmeis 1  
    Skjære    
    Kråke    
    Kaie 1  
    Stær 5  
    Pilfink    
    Bokfink 2  
    Gulspurv 5  
    Stillits 5  
    Grønnfink 15  
    Dompap 5  
    Kjernebiter 4 Almedalen/Østensjø-gård
    SIVSPURV 2  

Finn Gulbrandsen 21.03.2004 Knoppsvane 4  
    Vipe 24  
    Sildemåke 4  
    Ringdue 2  
    Flaggspett 2  
    Sanglerke 1  
    Rødstrupe 4  
    Svarttrost 3  
    Gråtrost 6  
    Kaie 10  
    Dompap 3  
    BOKFINK 1  

Bård Bredesen 20.03.2004 Skjære 150 overnattet

Finn Gulbrandsen 20.03.2004 Toppand 3  
    Kvinand 6 5M/1F
    Sthøne 84  
    Svatrtrost 2  
    Gråtrost 3  
    Stær 16  
    Kaie 1  
    Stillits 1  

Finn Gulbrandsen 19.03.2004 Toppand 3 2M/1F
    Kvinand 3 2M/1F
    Sothøne 81  
    Hettemåke 50 +
    Fiskemåke 6  
    Sanglerke 16  
    Rødstrupe 1  
    Stær 6  
    Dompap 2  

Rune Olsen 18.03.2004 Grågås 3 hybrid med kanadagås
    Kvinand 4 (3M+F)
    Toppand 1 M
    Vipe 1  
    SILDEMÅKE 1 ad
    Svartbak 1 2k
    Sanglerke 40 +
    BERGIRISK. 7  

Finn Gulbrandsen 18.03.2004 Toppand 2 M
    Kvinand 2 M/F
    Sothøne 45  
    VIPE 2  
    Hettemåke 3  
    Sanglerke 7  

Jan Olav Nybo 18.03.2004 Stær 3
    Sanglerke 5

Odd Bruce Hansen 17.03.2004 Hettemåke 2
    Sanglerke 14
    Stær 2
    Snøspurv 2

Odd Bruce Hansen, Bård Bredesen og Audun Brekke Skrindo 16.03.2004 Gjerdesmett 1
    Ringdue 6
    Spettmeis 4
    Svarttrost 1
    Flaggspett 1
    Grønnfink 5
    Kjøttmeis 5
    Blåmeis 5
    Dompap 4
    Rødstrupe 1
    SNØSPURV 4
    SANGLERKE 20
    Grågås 11 hvorav 3 hybrider m/kanadagås
    Stokkand 450
    Sothøne 15
    Kanadagås 37
    Hvitkinngås 3
    Skjære 32
    Kråke 40
    Bydue 30
    HETTEMÅKE 2
    Stillits 17
    STÆR 5
    Kvinand 2 M
    Kjernebiter 2

Odd Bruce Hansen 15.03.2004 Kvinand 1 M
    FISKEMÅKE 1  
    Gråmåke 100 +

Finn Gulbrandsen 13.03.2004 Toppand 1  

Audun Brekke Skrindo 13.03.2004 Flaggspett 4
    Hønsehauk 2
    Spettmeis 5
    Grønnfink 10
    Skjære 28
    Kråke 32
    Kjøttmeis 10
    Blåmeis 10
    Svarttrost 1
    Ringdue 2
    Dompap 2
    KATTUGLE 1
    Gråmåke 5
    Stillits 16
    Kvinand 2 M
    Sothøne 30
    Hvitkinngås 3
    Grågås 3
    Kanadagås 6
    Bydue 11
    LAKSAND 2 M/F
    Bjørkefink 1

Audun Brekke Skrindo 12.03.2004 KNOPPSVANE 2  

Odd Bruce Hansen 12.03.2004 Toppand 1 M
    Kvinand 1 M
    Sothøne 20 +
    Ringdue 2
    Svarttrost 1 M
    Fuglekonge 5 +
    Granmeis 1
    Spettmeis 2
    Stillits 5
    Grønnfink 30 +
    Kjernebiter 12 +

Audun Brekke Skrindo 11.03.2004 RINGDUE 1  
    Gråtrost 1  
    Svarttrost 2  
    Guspurv 3  

Ulla-Brit Andersen 11.03.2004 KVINAND 1 M

Odd Bruce Hansen 10.03.2004 Gjerdesmett 1  

Odd Bruce Hansen 05.03.2004 Flaggspett 3
    Gjerdesmett 1
    Fuglekonge 5
    Granmeis 1
    Spettmeis 2

Odd Bruce Hansen 03.03.2004 RAVN 2  

Odd Bruce Hansen 27.02.2004 Toppand 1 M
    Sothøne 14 +
    Gråmåke 50 +
    Flaggspett 1 F
    Granmeis 1
    Stillits 10 +
    Dompap 6

Rune Olsen 27.02.2004 SPURVEHAUK 1 F

Finn Gulbrandsen 26.02.2004 SANGSVANE 3 passerte over vannet

Anne-Berit Gyberg 22.02.2004 Grønnfink 25  
    Stillits 8  

Finn Gulbrandsen 17.02.2004 Toppand 1
    Sothøne 15
    Flaggspett 1
    Trekryper 1
    Gjerdesmett 1
    Gulspurv 4
    Stillits 3

Nicholas Clarke 10.02.2004 Kanadagås 25
    Hvitkinngås 3
    Grågås 2
    Sothøne 10

Odd Bruce Hansen 06.02.2004 Toppand 1 m
    Sothøne 15 +
    Gråmåke 130 +
    Grønlandsmåke 1  
    Flaggspett 1  
    Gråtrost 1  
    Svarttrost 1  
    Fuglekonge 5  
    SVARTMEIS 1  
    Granmeis 2  
    TREKRYPER 1  
    Kaie 5  
    Bjørkefink 3 +
    Kjernebiter 1  

Audun Skrindo 27.01.2004 Stillits 5
    Kråke 7
    Gråmåke 150
    Kjøttmeis 5
    Blåmeis 2

Audun Skrindo 25.01.2004 HØNSEHAUK 1

Rune Olsen 16.01.2004 DVERGSPETT 1

Jan Olav Nybo 15.01.2004 Grønlandsmåke 1

Herman Farebrot 15.01.2004 Hvitkinngås 3
    Kanadagås x Grågås 4  
    Toppand 1 M
    Sothøne 15  
    Kaie 10  

 Audun Skrindo  12.01.2004 Grønlandsmåke  
    Hvitkinngås 3  
    Kanadagås 7  
    Kaie 5  
    Sothøne 6  

Håkan Billing 11.01.2004 Grønlandsmåke 1
    Hvitkinngås 3  
    Sothøne 25  
    Toppand 1 M
    Kaie 1  

Svein Dale 11.01.2004 Brunsisik 3

Geir Fugelsø 10.01.2004 Grønlandsmåke 1

Geoffrey Acklam 09.01.2004 Grønlandsmåke 1 2K

Ukjent 09.01.2004 NØTTEKRÅKE 2  

Jens Kristiansen 07.01.2004 GRØNLANDSMÅKE 1 Ny art for vannet, 2K

Odd Bruce Hansen 07.01.2004 Toppand 1 M
    Flaggspett 1  
    Kaie 10  
    Spettmeis 1  
    Stillits 10 +
    GRÅSPURV 10  
    Pilfink 25 +

Odd Bruce Hansen 06.01.2004 Kanadagås 10 +
    Grågås 5 +
    Stokkand 100 +
    Toppand 1 M
    Sothøne 10 +
    Gråmåke 25 +
    Bydue 20 +
    Flaggspett 1  
    SIDENSVANS 24  
    SVARTTROST 2 MF
    RØDSTRUPE 1  
    Fuglekonge 3  
    Skjære 30 +
    Kråke 120 +
    Kaie 3  
    Kjøttmeis 10 +
    Blåmeis 10 +
    SPETTMEIS 4  
    Pilfink 20  
    Grønnfink 100 +
    Grønnsisik 2  
    Stillits 15 +
    Dompap 1 M

Odd Bruce Hansen 04.01.2004 Kanadagås 15  
    Hvitkinngås 3  
    Grågås 5 +
    Stokkand 100 +
    TOPPAND   M
    Sothøne 14 +
    Gråmåke 100 +
    POLARMÅKE 1 ungfugl (2.vinter?)
    Bydue 5 +
    Flaggspett 1  
    GJERDESMETT 2  
    FUGLEKONGE 1  
    Kjøttmeis 5 +
    Blåmeis 10 +
    Kråke 5 +
    Skjære 5 +
    KAIE 3  
    BJØRKEFINK 20 +
    Grønnfink 100 +
    GRØNNSISIK 5  
    Stillits 2  
    KJERNEBITER 1  

Rune Olsen 03.01.2004 GRANMEIS 6  
    LØVMEIS 1  

Geir Fugelsø 02.01.2004 FLAGGSPETT 2  
    GRÅTROST 1  

Odd Bruce Hansen 01.01.2004  KANADAGÅS 10 +
    HVITKINNGÅS 2  
    GRÅGÅS 5 +
    STOKKAND 100 +
    SOTHØNE 10 +
    GRÅMÅKE 50 +
    BYDUE 25 +
    KRÅKE 10 +
    SKJÆRE 5  
    KJØTTMEIS 1  
    BLÅMEIS 1  
    PILFINK 1  
    GRØNNFINK 1  
    GRÅSISIK 1  
    STILLITS 5 +
    DOMPAP 3  
    GULSPURV 2  

Du er velkommen til å melde observasjoner til naturtips @ ostensjovannet.no