temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Sjøorre

Vitenskapelig navn:

Melanitta fusca

 

FOTO :PAUL SHIMMINGS

Kjennetegn Mellomstor-stor and, kraftig bygget med lang kropp. Tjukk hals, kileformet nebb, ganske grovt. Helmørk drakt med hvite armsvingfjær, hvit stripe på svømmende fugl (ikke alltid).
Hva spiser den? Muslinger, snegler, krepsdyr. I hekketida også vanninsekter og plantekost.
Hvor er den? I hekketida i høyereliggende fjellvann i bjørkeregionen sørover til Telemark. På Vestlandet og i Nord-Norge også ved kysten. Mange overvintrer langs kysten, men trekker også til Danmark, Frankrike, Spania der den overvintrer langs kysten.
Hekkebiologi Reiret er forseggjort og legges i kratt av vier, einer eller lyng. Egglegging fra slutten av mai til tidlig i juni. 5 – 9 egg. Ungene klekkes etter 27-28 døgn ruging
Når er den her? Sett en gang Østensjøvannet.
Annet Rødlistet som ”nær truet” (NT). Dykkand

Tilbake til totallisten