temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Ringgås

Vitenskapelig navn:

Branta bernicla

FOTO : AUDUN SKRINDO

Kjennetegn En liten og slank gås. Mørk, med lysende hvitt bakparti. En liten hvit månesigd på øvre del av halsen (herav navnet) sees best på kort hold. Mørkt nebb
Hva spiser den? Vannplanter (ålegress) og alger, men også gress og andre planter på fuktig våtmark og eng
Hvor er den? En arktisk art som hos oss hekker på Svalbard. Passerer Norge under trekket til og fra overvintringsområdene i V-Europa
Hekkebiologi Hekker på øyer og kyster, helst på tundra nær kysten. Reir på bakken hvor den den gjerne hekker sammen med ærfugl
Når er den her? Er observert ved Østensjøvannet under vårtrekket i mai og også en observasjon fra juli (i 2005)
Annet En meget sjelden gjest hos oss da hovedtrekket for ringgås følger norskekysten og arten er relativt uvanlig på Østlandet

Tilbake til totallisten