temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Kongeørn

Vitenskapelig navn:

Aquila chrysaetos

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Kongeørn er 80 – 93 cm. Vingespennet er 190 - 225 cm. Svært stor med karakteristisk lang stjert. Vingen smalner noe inn mot kroppen. Artens mange drakter har gyllengul isse og nakke, Bena er fjørkledt ned til de gule tærne
Hva spiser den? Små pattedyr bl.a. hare, revunger og ryper. Overrasker byttet.
Hvor er den? Kongeørnen hekker hovedsakelig på fjellet eller i høytliggende barskog, kan også hekke helt ut til kysten
Hekkebiologi Ungene blir i redet ca 10 uker, men er ikke selvstendige før etter ytterligere 3 måneder.
Når er den her? Standfugl
Annet Kun to observasjoner ved Østensjøvannet. Den siste i 2014.

Tilbake til totallisten