temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Fiskeørn

Vitenskapelig navn:

Pandion hahaetus

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn 52 - 60 cm lang . Vingespenn 152 -167 cm, betydelig større enn musvåken. Vingene er lange og smale, som får dem til å se spisse ut. Avskåret og kort hale. Oversiden er mørkebrun,men issen og nakken er lysere. Undersiden er hvit med et brunlig bånd rundt brystet. Hvit isse. Stiller over vann, stuper.
Hva spiser den? Fisk som fanges ved stupdykking
Hvor er den? Den foretrekker klare, fiskerike innsjøer i skogslandskap eller ved kysten I brakkvannsområder.
Hekkebiologi

Reiret i toppen av et høyt tre, men må ikke ligge nær et vann.

Hannen fisker til make og barn inntil ungene er flyvedyktige,ved 7-8 ukers alder.
Når er den her? Mars - september
Annet Tilhører Pandionidae, kun denne arten i Norge. Fiskeørnparet holder i utgangspunktet sammen gjennom livet. RØDLISTET som ”nær truet” (NT). Etter årtusenskiftet er den observert minst ti ganger ved Østensjøvannet.

Tilbake til totallisten