sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Adkomst til Østensjøvannet våtmarkssenter

Vi ønsker velkommen til våtmarkssenteret på Bakkehavn ved Bogerudmyra i sørenden av Østensjøvannet.

Under finner du et kart som viser deg nærmeste t-banestasjon, bussholdeplass osv.

adkomstkart
Se Østensjøvannet våtmarkssenter på et større kart!

English presentation of the area (pdf)

- - -

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel
av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap,
herunder Østensjø og Abildsø gård."