temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

TAKSVALE

Vitenskapelig navn:

Delichon urbica

FOTO : ELLEN ASKUM

 

Kjennetegn Svart overside og hvit underside. Kort svart stjert med liten kløft. Kjennes i flukt lett på den hvite overgumpen i skarp kontrast til den ellers svarte ryggen
Hva spiser den? Insekter og andre smådyr som fanges i luften
Hvor er den? Hekker i hele Europa. I Norge over hele landet unntatt helt i nord. Vanlig også i byer Trekkfugl som overvintrer i Afrika  
Hekkebiologi Opprinnelig hekket den i klippevegger, men i dag legges reirene helst i små kolonier på bygninger, under takutspring o.l. 3-6 egg, ofte to kull pr. år 
Når er den her? Sees ved vannet gjennom hele sommerhalvåret
Annet Taksvalen er en art i tilbakegang. I den nyeste rødlista er den listet som nær truet (NT)

Tilbake til totallisten