sothøna-logo

     

velkomstbanner

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
     

 

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 67 av Sothøna

 

 

 

Fuglenes dag

Teltene på vestsiden av Østensjøvannet dominerte på gresssletta.

 

Det var anslagsvis 250 besøkende innom på arrangementene til Fuglenes dag i det varme været søndag 26. mai. Det var BirdLife Oslo og Akershus sammen med Østensjøvannets Venner som sto for det årlige arrangementet.

Gry Øvrehus holdt foredraget Opplev fuglenes paradis. Håkan Billing kommenterte. Begge fra BirdLife Oslo og Akershus.

Fra Besøkssenter Våtmark på Bakkehavn betjente Emma (til venstre) og Karoline standen.

 

 

Årsmøte i foreningen på Abildsø gård

Foreningens årsmøte fant sted i låven på Abildsø gård 20. mars. Her ble årsberetning og regnskap fremlagt, og valg av styret gjennomført. Styret har nå følgende sammensetning:

Leder:

Amund Kveim  

Styremedlemmer:

Finn Arnt Gulbrandsen

Tore Nesbakken

Leif-Dan Birkemoe

Sigrun Antonsen

Lise M. Johansen

Grete Edholm

Varamedlemmer: Morten Slang, Tiril Andersen, Bjørn Jacobsen og Eirik Wærner.

Valgkomiteen: Audun Brekke Skrindo, Jenny Helen Stillerud og Tore Nesbakken.

Seniorrådgiver Jon Markussen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og etter endringen til Statsforvalteren i Oslo og Viken frem til pensjonsalder, ble tildelt Sothøne-prisen for 32 års engasjert og konstruktiv kontakt med Østensjøvannets Venner.

 

Seniorrådgiver Jon Markussen med Sothøne-prisen.

 

Årsmøtefordraget ble holdt av Ole Andreas Krogness med tema «Å vokse opp ved Østensjøvannet på 1950-60-tallet. Vannet inspirerte til fantasifull lek og mye moro ved pionerbebyggelsen i Svaneveien hundre meter fra Østensjøvannets bredd.

 

 

Ole Andreas Krogness peker på Svaneveien ved Østensjøvannet.

 

 

Årets første dugnad

 

 

 

Dugnadsgjengen i gang med å fjerne kratt (skudd) på Bogerudmyra tirsdag 23. januar. Snø var ingen hindring.

Dugnadsåret ble innledet med rydding av fjorårsskudd på Bogerudmyra. Her ble det fjernet trær og kratt vinteren 2023 for om mulig å redde rødlistearten tuestarr (NT) som synes å være på fremmarsj. Statsforvalter og Bymiljøetaten var på befaring i august 2023 da man fant 10 tuer med tuestarr, trolig et resultat av god skjøtsel med å fjerne kratt (skudd). Med andre ord ser tuestarren ut til å være reddet på Bogerudmyra.(Publ. 24.01.2024)
.

 

Østensjøvannets Venner ønsker alle

et riktig godt nytt år!

Lav vintersol over Østensjøvannet

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 66 av Sothøna

 

 

Østensjøboka – årets julegave

 

Boka handler om Østensjøvannet og miljøparken, den unike naturen og områdets kulturminner og historie.

I tillegg til flotte bilder, gir den deg ny kunnskap og forståelse for verdier i Østensjøområdet.

Boka kan bestilles på post@ostensjovannet.no. Prisen er kr. 375. Hentes etter avtale. Porto kommer i tillegg dersom den sendes i posten. Boka vil også være til salgs på foreningens arrangementer og stands. Vipps nr. 481 58 776.

De fleste av distriktets bokhandlere vil også ha boken til salgs.

 

 

 

Abildsø gård – der det begynteOmvisning i hovedhuset på Abildsø gård.

 

Det var på Abildsø gård at Østensjøvannets Venner begynte virksomheten for 40 år siden. Derfor ble det 15. november arrangert et foreningsmøte på gården som del av 40 årsjubileet. Først gruppevis omvisning i hovedhuset med fortsettelse på møterommet i driftsbygningen (Låven). Programmet omfattet orientering om undervisningen av elever på Skolegård, foredrag om gårdens naturverdier og historie som også inkluderte husholdningsskolen til Minna Wetlesen. Avslutningsvis tanker om fremtiden for Østensjøområdet. Takk til Tone og Asgeir for omvisning og bidrag på arrangementet!

 

 

 

 

Stor oppslutning om 40-års jubileet

Foreningens jubileumsmøte med feiring av 40 års virksomhet fant sted mandag 16. oktober. Fellesskapshusets (Misjonskirkens) sal ble fylt opp med rundt 170 deltakere. (Publ. 18.10.2023)

Alle foto: Solfrid Therese Nordbakk

 

Abildsø bygdekor åpnet med en hyldest til 40-åringen.

 

Ordfører Marianne Borgen gratulerte.

 

Karsten Butenschøn, seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken gratulerte.

 

Forfatteren Tove Nilsen kåserte og gratulerte.

Erling Fløttum fremførte et klaverstykke av Bach.

 

 

Morten Slang på torader og Atle Haugen på hardingfele spilte slåtter.

 

 

Håkan Billing fra BirdLife Oslo og Akershus med et friskt innslag på keyboard.

 

Fotografen Jørn Areklett Omre gledet tilhørerne med vakre bilder fra Østensjøvannet.

 

 

 

Sentrale aktører, Marianne Borgen, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen.

.

 

Stor oppslutning om Østensjødagen

 

Morten viste hvordan man ringmerker fugl, en aktivitet som tiltrakk seg mange små.

 

Det var stor oppslutning om de mange aktiviteter på Østensjødagen 10. september som fant sted på Besøkssenter våtmark Oslo, Bakkehavn gård. BirdLife Oslo og Akershus viste ringmerking av fugl, en spennende attraksjon for store og små. Saueeier Lise demonstrerte effektiv oppvisning av gjeterhundene Tim og Greg. Østensjø Husflidslag sto for servering av kaffe og sveler, for ikke å glemme salg av strikkemønstret «Østensjøvotten». Atle underholdt med friske toner på hardingfela og Finn berettet om fremmede og rødlistede planter i miljøparken. Lang kø av ivrige barn for å ri på islandshestene Dreki og Atli. Fuglekassesnekring tiltrakk seg som ventet mange familier. (Publ. 11.09.2023)

 

 

Barna fikk ta på kjøttmeisen før den ble sluppet fri, med en liten og lett ring på det ene beinet.

Atle underholdt med friske toner på hardingfela.

 

 

Islandshestene Atli og Dreki fikk mange turer med barn.

 

Flere trengte litt hjelp med snekring av fuglekasser.

 

 

Fargerikt bord til Østensjø Husflidslag der også mønsteret til «Østensjøvotten» kunne kjøpes.

Gjeterhundene Tim og Greg var flinke til å samle inn sauene.

Det ble anslått at ca. 600 besøkende var innom i løpet av dagen.

 

 

Jubileumsmøte - Østensjøvannets Venner 40 år

Det er i år 40 år siden Østensjøvannets Venner ble stiftet. Dette vil bli markert med et jubileumsmøte mandag 16. oktober i Fellesskapshuset på Abildsø kl. 18.30. Invitasjon til medlemmer med program vil bli kunngjort senere. Reserver dagen allerede nå!  (Oppdatert 5.09.2023)

Merk sted og dato 16. oktober!

 

Styrtregn og flom

Natt til søndag 27. august kom styrtregnet som førte til at Østensjøvannet steg slik at turveiene over lange strekk sto under vann. Tilførselsbekkene var flomstore og utøpet klarte ikke å holde tritt med tilførslene. Om morgenen mandag 28. august var imidlertid vannet sunket til normal vannstand.

(Publ. 28.08.2023)

En syklist fosser gjennom vannet.

 

Bekkasinmyra der sauene holdt til.

Østensjøvannet i sør.

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 65 av Sothøna

 

 

KONTINGENT 2023

Krav om kontingent for 2023 er nå sendt ut til alle hovedmedlemmer. De vi har e-postadresse til har fått dette som en e-post, og øvrige i form av tradisjonell giro. Hvis noen ikke har mottatt krav innen utløpet av uken, ber vi om å bli kontaktet på post@ostensjovannet.no.

Dessverre har det skjedd en teknisk feil ved utsendelsen av e-posten slik at den til dels har fått ukjente tegn i teksten, og i tillegg manglet kontonummeret i noen utsendelser.

Vi kan bekrefte at kravet kommer fra oss, at standard kontingent for 2023 er kr. 250 pluss kr. 20 pr. registrert husstandsmedlem. Foreninger betaler kr. 400 og bedrifter kr. 800. Kontonummer for innbetaling er som før 5082 07 54112.

Vi er i en prosess med å omlegge rutinene for slike utsendelser og håper av vi fra neste utsendelse har fått rettet feilen. Vi beklager.

Østensjøvannets Venner

 

 

Årsmøte i foreningen med varierte innslag

Foreningens årsmøte fant sted i Oppsal Samfunnshus 21. mars. Her ble årsberetning og regnskap fremlagt, og valg av nytt styre gjennomført. Styret har nå følgende sammensetning:

Leder:

Amund Kveim  

Styremedlemmer:

Finn Arnt Gulbrandsen

Tore Nesbakken

Leif-Dan Birkemoe

Sigrun Antonsen

Lise M. Johansen

Grete Edholm

Varamedlemmer: Morten Slang, Tiril Andersen, Bjørn Jacobsen og Eirik Wærner.

Valgkomiteen: Audun Brekke Skrindo, Jenny Helen Stillerud og Tore Nesbakken.

Etter årsmøtet underholdt Atle Haugen med friske toner på hardingfele.

Deretter foredrag av Even Saugstad om nye og gamle historier rundt Østensjøvannet. Planer om tømmertransport i tunell og sluser fra Øyeren til Oslofjorden via Østensjøvannet, alternative traséer for Østensjøbanen, travløp og israce, hopp- og slalåmbakker, isskjæring for husmenn og dagarbeidere og om gårder i området for å nevne noe fra Evens varierte beretning.

 

Atle med friske toner på hardingfele.

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 64 av Sothøna

 

 

 

Vadedammen

Slått av takrør for begrensning av gjengroing

 

Med Alex ved spakene dro grabben på amfibiemaskinen opp røtter for å begrense vegetasjonen i dammen.

 

For å begrense gjengroing av Vadammen engasjerte Bymiljøetaten Amfibie Service AS til å slå vannvegetasjonen som har kommet opp i år. Samtidig ble det dratt opp en del takrør med røtter og biomassen deponert langs kantene. Arbeidet utføres i uke 45 og 46.

 

Høsten 2021 ble sørøstre del av den kunstig anlagte dammen nord for Østensjøvannet gravet opp slik at vannspeilet igjen er synlig. Dammen ble i sin tid anlagt som et habitat for vadefugl, men den grodde dessverre raskt igjen. Også tidligere har dammen vært delvis rehabilitert. Vegetasjonen domineres av takrør.

(Publ.11.11.2022, oppdatert 14.11.2022)

 

Med røtter i grabben.

 

Amfibiemaskinen slår takrør langs kantene. Grabben er skiftet ut med en saks som klipper gresset.

 

Miljøprisen til Østensjø skole

 

 

I forkant Filip som mottok diplomet og Elida med vandreprisen, et innrammet fotografi av en stokkand. Fra venstre i bakre rekke: Oslo kommunes Ruskengeneral Jenny Wallheden Krohn, Lise M. Johansen, lokal Ruskengeneral i Østensjøvannets Venner og Amund Kveim leder i Østensjøvannets Venner. De fire andre er representanter fra de tre klassene som deltok med ruskenarbeidet.

 

 

Østensjø skole ble torsdag 27. oktober tildelt årets Miljøpris for ryddearbeider under Rusken-aksjonen i våres. Rektor Terje Bergersen ønsket velkommen. Det var 8 skoler som deltok i rydding av område rundt Østensjøvannet. Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, takket elvene nå i 5. klasse som gjorde best arbeid denne gangen. Oslos kommunes Ruskengeneral, Jenny Wallheden Krohn, holdt også appell og roste elevene for jobben de hadde utført. På vegne av elvene mottok Filip diplomet og Elida vandreprisen. (Publ. 27.10.)

 

 

Euro Birdwatch med god utsikt

I sommer har vegetasjonen vokst kraftig rundt fugleskjulet/observasjonsplatformen på vestsiden av Østensjøvannet. Utsikten ble dermed sterkt redusert eller ingen utsikt i det hele tatt i visse retninger. Etter oppdrag fra Statsforvalteren ble det ryddet med ljå fredag 30. september. Slåttekar var Jens Petter Homleid fra dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner. For ikke å synke ned i myra ble det lagt planker og andre materialer som en kavlevei over våtmarken som var tett bevokst med dunkjevler. Med dette som underlag gikk arbeidet rimelig sikkert og raskt unna. Fjerning av de høye dunkjevlene som hindret utsikten var avgjørende for gjennomføringen av arrangementet Euro Birdwatch med ornitologen Håkan Billing søndag 2. oktober. Mange interesserte fikk gleden av å observere fugler på vannet, også i kikkert og teleskop fra fugleskjulet. (Publ.02.10.2022)

 

Håkan Billing noterte arter og antall fugl observert søndag 2. oktober på Euro Birdwatch. Ved 13.30-tiden var det til da observert 47 arter.

 

Jens Petter Homleid som slåttekar slår seg gjennom dunkjevleskogen 30. september. For å få fotfeste i våtmarka ble det lagt ut lange planker.

 

Håkan Billing veileder om bruk av teleskop. Fin utsikt etter slåtten.

 

Stor deltakelse på Østensjødagen

 

Nesten trengsel på tunet.

Store og små fant veien til Besøkssenter våtmark på Bakkehavn gård søndag 11. september. Aktivitetene var mange. Saueeier Lise hadde spennende oppvisning med border collien Tim og en gruppe sauer. Ridning for barn viste seg svært populært. Østensjø Historielag informerte om lokalhistorie. BirdLife Oslo og Akershus utfordret barna til fugletegning. Speidere fra 1. Bryn lot ivrige små få steke pinnebrød. Fuglekassesnekring gikk med liv og lyst. Østensjø Husflidslag viste frem garn farget av planter fra området. Strikkemønsteret «Østensjøvotten» ble introdusert. Lang kø for å kjøpe sveler til husflidslaget gikk tom for røre. (Publ.11.09.2022)

 

Pinnebrød fra speiderne i 1. Bryn stekt over åpen flamme.

 

Snekring av fuglekasser.

 

Barna fikk mate sauene som gikk i en liten innhegning.

 

Gjeterhunden Tim leder sauene dit Lise har gitt ordre om.

 

 

Lise forklarer teknikken om samling av sauer med hund for et interessert publikum.

 

Bydelsprisen til Finn

Finn Arnt Gulbrandsen med håndfast bevis på Bydelsprisen.

Under en seremoni på Haraløkka lørdag 27. august ble Bydelsprisen utdelt til Finn Arnt Gulbrandsen. Det var Bjørn Strøm, leder av bydelsutvalget, som overleverte prisen. Juryens begrunnelse var bl.a. hans sterke engasjement i svært lang tid i Østensjøområdet. Med prisen fulgte det i tillegg kr. 15 000 et trykk av Inis Gro Finne. Finn takket Bydelen for gaven og nevnte bl.a. Oppsal Idrettsforening og deres mange ildsjeler som han hadde lært mye av. Også de som hadde nominert han ble takket.  Dugnadsgjengen i ØVV fikk en ekstra takk og applaus som alltid stiller opp når det trengs. (Publ. 29.08.2022)

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 63 av Sothøna.

 

 

 

 

Aktivitetsdag på Bakkehavn

 

 

Inger Halland fra Østensjø Husflidslag har kokt bjerkeblader tilsatt metallskruer og avsiler her fargestoffene.

 

 

På Bakkehavn, Besøkssenter Våtmark, var det søndag 12. juni demonstrasjon av karing og spinning på håndteine. Farging av ull fra planter ved Østensjøvannet ga imponerende resultater. Alt i regi av Østensjø Husflidslag som viste at de behersket teknikkene. Et eksempel var den gule kanadagullrisen som ga en fin gyllen farge på ullen. Strikkemønsteret til «Østensjøvotten» ble lansert. I en innhegning beitet fire sauer som representanter for kulturlandskapets ressurser.

 

 

En av de besøkende får her prøve seg på karing av ull fra sau.

 

Tre av sauene beitet i innhegningen til glede for besøkende.

 

 

Restaurering av øy

 

 

Furustokkene er satt ned og kvist legges i rommet på innsiden.  

 

I vinter har dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner forsøkt å restaurere en øy på vestsiden av Østensjøvannet. Noen dype viker hadde dannet seg som kunne føre til at økt erosjon delte øya i flere mindre deler. Det ble satt ned furustokker og rommet bak stokkene fylt med kvist. Arbeidet ble utført etter avtale med Statsforvalter. Etter 1. april tillates ingen aktivitet ved vannet iht. reservatreglene. En slik restaurering ble med hell for noen år siden utført på en av øyene litt lenger mot nord. (Publ. 30.03.2022)

 

 

Fjellsikring

 

To mann fra Fjerby ser mot rasstedet sør på Tallberget.

 

Ved flere anledninger har det etter steinraset mot turveien i februar vært jobbet med å sikre fjellskrenten for steinblokker. Fjærby Fjellsikring AS har også sikret fjellskrenten nord for der raset gikk. Alt på oppdrag fra Bymiljøetaten. (Publ. 02.03.2022)

 

 

 Det ble klatret opp i fjellsiden og boret festepunkter.

 

 

Steinras ved turveien

 

 

 

Rasstedet er sperret, men med passasje ut mot vannet.

 

Onsdag 9. februar om morgen ble Bymiljøetaten varslet om at det lå stein i turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Stein hadde rast ned fra skråningen sør på Tallberget, litt nord for der det går en mindre vei opp til Manglerud. Etter det Bymiljøetaten meddeler vil veien bli ryddet og stedet sikret i løpet av uka. (Publ.10.02.2022)

 

Se også Nordstrands Blad:  https://www.noblad.no/oppdaget-steinras-ved-ostensjovannet-hadde-noen-blitt-truffet-ville-man-blitt-godt-kvestet/s/5-56-518755

 

 

Fast is

 

 

I helgen var det fine forhold på isen, men ruglete etter mildvær og overvann. De fleste valgte derfor turveien.

(Publ. 17.01.2022)

 

 

Overvann

 

Vann- og avløpsetaten har senket vannstanden noe for å kunne gjennomføre inspeksjon av kulverten nord ved damhuset i Østensjøvannet. Derfor er det åpent vann på enkelte steder, slik som her nord i Østensjøvannet. Det er særlig langs bredden det blir overvann og naturlig nok ved utløpet. (Publ. 12.01.2022)

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 62 av Sothøna.

 

 

FUGLETELLINGER ØSTENSJØVANNET 2020

 

Ferdig utgravd

 

 

Arbeidene med Vadedammen er nå ferdig i denne omgang. Dybden i dammen er drøyt 40 cm. Leirmassene er deponert på kantene og planert. Til våren skal vollene sprøytesåes.

(Publ. 29.11.2021)

 

 

Planering

 

Rundt Vadedammen ble det lagt opp store mengder med leire etter at dammen var rensket opp. Leirhaugene blir nå planert.   (Publ. 25.11.2021)

 

 

Veien er igjen åpen

 

 

NCC åpnet turveien for ferdsel fredag 12. november, en fra mandag 22.november igjen stengt.

(Publ. 12.11.2021) (Oppdatert 23.11.2021)

 

 

 

Den søndre delen av Vadedammen har nå åpen vannflate.

 

Dammen er åpen

 

 

Gravemaskinene har på kort tid gravd frem dammen i takrørskogen. Store mengder masse er foreløpig lagt langs kantene. (Publ.11.11.2021)

 

Turveien sør for Vadedammen er nå stengt. Det ble for trangt for gravemaskinene samtidig som det var ferdsel på veien.

 

 

Restaurering

 

 

Rett nord for Østensjøvannet ligger Vadedammen anlagt i 1996. Prosjektet var bare delvis vellykket, den var litt for grunn, ble ikke i tilstrekkelig grad skjøttet og dammen grodde raskt igjen.  Dammen har gjennomgått flere restaureringsrunder med utgraving og vegetasjonsfjerning, senest i 2007 da 2/3 av dammen ble gravet ut. Massene ble lagt på vollene rundt dammen.

Nå gjennomfører Bymiljøetaten, ved entreprenøren NCC, en ny runde restaurering med særlig vekt på de delene som ikke ble gravd ut i 2007. (Publ. 03.11.2021)

 

Planker danner vei i takrørskogen, nødvendig som underlag for gravemaskinen.  

 

Graving i takrørskogen krever stødig underlag.

 

 

Miljøprisen til Manglerud skole

 

 

Fra venstre: Lise M. Johansen, lokal Ruskengeneral i Østensjøvannets Venner, Amund Kvein leder i Østensjøvannets Venner, rektor ved Manglerud skole Peter Streijffert og Oslo kommunes Ruskengeneral Jenny Wallheden Krohn. I forkant Tobias som mottok diplomet og Even med vandreprisen, et innrammet fotografi av en stokkand.

 

Manglerud skole ble torsdag 21. oktober tildelt årets Miljøpris for ryddearbeider under Rusken-aksjonen i våres. Det var 8 skoler som deltok i rydding av område rundt Østensjøvannet. Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, takket elvene nå i 5. klasse som gjorde best arbeid denne gangen. Oslos kommunes Ruskengeneral, Jenny Wallheden Krohn, holdt også appell og roste elevene for jobben de hadde utført. På vegne av elvene mottok Tobias diplomet og Even vandreprisen. (Publ. 24.10.2021).

 

 

 

Gangveien gjenåpnet

 

 

En grøft er anlagt som samler opp regnvann langs veistykket ved Bekkasinmyra.

Gangveien på østsiden av Østensjøvannet ble ferdig renovert fredag 22. oktober etter å ha vært stengt en måneds tid. Etter pløying av jordene på oversiden av veien høsten 2020 ble veien svært gjørmete i regnvær og snøsmelting, særlig langs veistykket ved Bekkasinmyra.

(Publ. 23.10.2021).

 

Gangvei stengt

 

 

I slutten av uke 37 ble gangveien på østsiden av Østensjøvannet stengt. Årsaken var som tidligere varslet at enkelte deler av turveien var under rehabilitering for å gjøre de mindre gjørmete og mer fremkommelige. (Publ. 20.09.2021).

 

 

Det er særlig veistykket ved Bekkasinmyra som har vært gjørmete. Rundt 10 dreneringsgrøfter er gravd ut på tvers av veien i påvente av videre arbeid.

 

 

Oppgradering

 

 

Bymiljøetaten har satt i gang oppgradering av turveiene rundt Østensjøvannet, med varsling på denne plakaten.

 

 

Arbeidet begynte på vestsiden av Østensjøvannet 31. august med å grøfte langs turveien. (Publ. 31.08.2021)

 

 

Arbeidet med grøfting og forsterkning av turveien på sørvestsiden av Østensjøvannet fører gjerne til litt venting. (Publ. 02.09.2021)

 

 

Kanadagullris

 

 

Langs åkerkanten på Abildsø gård ble kanadagullris fjernet.

 

Dugnadsgjengen utførte tirsdag 24. august slått på Abildsøfeltets nordlige del og fjerning av kanadagrullris rundt Abildsø gård. Denne planten dominerer og fortrenger andre norske arter og er uønsket i miljøparken. Kampen mot kanadagullris har pågått i flere år noe som har gitt synlige resultater, men fortsatt er det bestander og enkeltpanter igjen. Kandagullris med sin sterke gulfarge virker svært tiltrekkende på insekter. Det betyr at insektene velger feil plante. Stedegne planter kan derfor i mindre grad bli pollinert. (Publ. 25.08.2021)

 

 

Skjøtsel på Vassenga

 

Bymiljøetatens entreprenør NCC brukte tohjulstraktor med slåttebjelke til å slå Vassenga 4.august.

 

 

Vassenga kalles jordstykket nord for Bølerbekken. Enga er en såkalt fukteng som slås en gang om året av Bymiljøetaten for å hindre at trær og buskvegetasjon tar over. For ikke å belaste enga med tungt redskap ble det brukt tohjulstraktor og dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner rakte sammen slåttegresset dominert av mjødurt, en vanlig plante i denne naturtype. Se gjerne skiltet om Vassenga som er slått opp ved turveien. (Publ. 17.08.2021)

 

 

I tre tirsdager på rad rakte Østensjøvannets Venner Vassenga nedenfor Østensjø gård.

 

Det rakes sammen i hauger som enten bæres eller fraktes bort med en presenning som underlag. Ingen traktor skal kjøre ut på enga.

 

 

Slåttegraset samles langs veikanten slik at det er enkelt å laste opp for å bli kjørt bort.

 

 

Blomster og insekter

På østsiden av turveien ligger blomsterenga på Sjøli. Den er en utvalgt naturtype som skjøttes slik at artsmangfoldet av blomster og insekter kan opprettholdes. I blomsterenga på Sjøli er det et i disse dager et yrende insektliv. En rappssommerfugl har landet på en myrtistel. (Publ.20.07.2021)

 

 

På en prestekrage har en blomsterflue satt seg vel til rette.

Mot skogen i nord fjernet dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner en del små trær og busker i vinter som gjorde den øvre delen av Sjøli mer lysåpen. Trolig er det som et resultat dukket opp flere blomster. Her en gruppe med fagerklokke.

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

 

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 61 av Sothøna

 

Skiltserie i miljøparken

 

 

Lars og Henning fra NCC har nettopp skrudd opp skiltet fra bymiljøetaten ved p-plassen. Skiltet har både kart og info om Østensjøområdet miljøpark.

 

Bymiljøetaten har utformet en serie skilt som nå er skrudd opp på stålstativer, plassert på utvalgte steder rundt Østensjøvannet. Ved flere av innfartsårene til området er det kart over området. Skiltene forteller om dyrelivet, fuglelivet, hettemåkene, skjøtsel av fukteng og slåttemark. Oppfordring til å avstå fra mating av fugl forklarer hvorfor det er viktig. Skilt om Bogerudmyra med Klopptjern er også med i serien. Retningsskilt som viser hvordan man kommer seg til Besøkssenter våtmark Oslo er nyttig info. (Publ. 02.06.2021)

 

Ved utløpet av Bølerbekken skrur Lars og Henning fra NCC opp bymiljøetatens skilt om fuglelivet. Til høyre skiltet om fuglemating.

 

Nord på Bekkasinmyra er skiltet om Dyrelivet kommet opp.

 

 

Storfeslipp på Bakkehavn

 

Straks lemmen ble slått ned sprang dyrene ut på gresset.

Tre storfe ble sluppet på Bakkehavn 27. mai. Vi kjenner de igjen fra i fjor den hornfagre Buste av rasen skotsk høylandsfe, lyse Blondi av en blandingsrase og den svarte Tjorven også av blandingsrase. Straks de ble sluppet ut av lastebilen gikk det i fullt sprang oppover bakken mot gamle trakter. Det er Lise Hartviksen fra Slattum i Nittedal som er eier av dyrene. Sommerbeite blir det frem til september.

(Publ. 27.05.2021)

Blondi sentralt i bildet. Til venstre Tjorven, til høyre Buste.

 

 

Eieren Lise Hartviksen gir Buste en klapp som farvel.

 

FRISKE MIDLER TIL ØSTENSJØVANNET

 

Byråd Lan Marie Berg offentliggjorde beslutningen om de friske midlene til Østensjøområdet miljøpark i det reviderte Oslo-budsjett. Her intervjuet av NRK TV ved Østensjøvannet.

 

Byrådet presenterte 20. mai sitt reviderte Oslo-budsjett. Her kom det en gladmelding om at de ønsker 5,7 millioner i ekstra bevilgninger til Østensjøvannet. Tre millioner skal benyttes til å utrede utvidet og forsterket vern av miljøparken og buffersonene, samt ny reguleringsplan som skal muliggjøre etablering av nytt våtmarkssenter.

Videre settes det av betydelige midler til naturfaglig skjøtsel og restaurering, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging for hekkende fugl, utbedring av turvei og informasjonstiltak. Satsingen er i tråd med, og forskutterer, tiltakspakken som er utarbeidet i forbindelse med ny forvaltningsplan for området. Forslaget ble offentliggjort av byråd Lan Marie Berg ved Bølerbekkens utløp, der hun sammen med leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim, ble intervjuet av NRK Radio og TV.

Østensjøvannets Venner anser forslaget som en god start på det vi vil kalle en redningspakke for natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold. (Publ. 20.05.2021)

NRK Østlandssending Radio

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/sesong/202105/DKOA01009421

 

 

Amund Kveim, Leder i Østensjøvannets Venner i samtale med byråd Lan Marie Berg. Til høyre byrådssekretær Morten Nordskag og Finn Arnt Gulbrandsen, nestleder i Østensjøvannets Venner.

 

Beiteglade sauer

 

 

Straks portene ble åpnet strømmet sauene ut på enga. Eieren Roy Holth ble assistert av sin datter Eirin.

 

Med saueslippet onsdag 19. mai ankom 6 søyer og 12 lam fra Sørkedalen til Bekkasinmyra på østsiden av Østensjøvannet. Alle er av rasen pelssau. Lammene er omtrent en måned gamle, født midt i april. De voksne sauene er nyklippet. Sauene var svært glade i det grønne friske gresset. Her skal de være på sommerbeite til ut i september. Eier er, som i fjor, Roy Holth fra Sørkedalen.

(Publ. 19.05.2021)

 

 

Hunden Aron var en dyktig gjeterhund som holdt orden i flokken.

 

Broforbindelse

Bymiljøetaten satser på at broforbindelsen er en permanent løsning.

 

Vinteren 2009/2010 ble det bygget en trebru, også kalt gangbro, på fagspråket "pælet bordgang", fra parkeringsplassen og sørover. Hafslund gjennomførte tiltaket etter at fjernvarmerøret ble lagt ned på samme sted. Vannet under bordgangen har trolig stått noe høyere enn beregnet med den følge at gulvet i broen ble ødelagt på flere steder til tross for at materialet var sibirsk lerk. Høsten 2017 ble broen av sikkerhetshensyn stengt av Bymiljøetaten. I mars 2018 ble broen revet. I november 2019 fylte man det våte partiet med stein for å lage en ny fast vei, men etter få dager forvant alt ned i dypet. Nå er det nettopp åpnet en ny gruset sti som er forbundet med en liten bro for å komme over det våte partiet. Det er ikke lenger nødvendig å gå opp på fortauet for å komme over til den ordinære turveien.

(Publ. 30.04.2021)

 

Ny benk

 

Plattingen nedenfor Lilleskogen har nå fått en benk der det før stod en høy stubbe etter bjerketreet. Etter 8. april var det ikke lenger is på vannet. (Publ. 14.04.2021).

 

 

Ikke mat vannfugler nå

 

Stian fra Bymiljøetatens entreprenør NCC har satt opp plakater på steder der vannfugler vanligvis mates.

 

 

Bymiljøetaten har i dag 25. mars slått opp plakater på seks steder ved Bogerudmyra og Østensjøvannet for å varsle om utbrudd av fugleinfluensa. Fugleinfluensa er svært smittsom og har dødelig utfall for 30-50% av fuglene som smittes. For å unngå smitte ber Bymiljøetaten om at fuglene ikke mates, da dette fører til ansamling av mange fugler på ett sted og øker smittetrykket. Smittefaren til mennesker er relativt liten.

(Publ. 25.03.2021)

Se gjerne NRKs sak om fugleinfluensa

 

 

 

FUGLEINFLUENSA PÅVIST VED ØSTENSJØVANNET

 

Død kanadagås fotografert 22. mars av Thomas Granerød.

 

Resultatene av obduksjonen av gåsa som ble levert til veterinær for få dager siden foreligger nå. Det ble påvist fugleinfluensa.

Av sikkerhetsgrunner ber Bymiljøetaten om at fuglene IKKE MATES. VED MATING SAMLES VANNFUGLENE NÆR HVERANDRE OG SMITTEN SPRES LETTERE.

Etaten har bedt oss spre denne informasjonen.

Bildet viser en død kanadagås fotografert 22. mars ved Østensjøvannet av Thomas Granerød.

I dag 24. mars ble nok en død gås funnet på isen ved vannet. Derved er fire gjess ved Østensjøvannet døde av influensaen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.

Les mer om fugleinfluensa

Publ. 24.03.2021

 

Risikotrær felt

 

 

En dobbel osp har falt i bakken. Kvist og greiner fraktes vekk.

 

Langs turveien på østsiden av Østensjøvannet like nord for jordstykket Vassenga sto det en dobbel osp som har hengt utover noen år. Ospen var på vei ned og tiden var inne til å fjerne den av sikkerhetshensyn for trafikken på veien. Litt nordenfor var det en selje som ikke hadde noe hold igjen i rota og den kunne falle ned når som helst. Bymiljøetatens entreprenør NCC felte trærne 10. mars. (Publ. 12.03.2021)

 

Frossen vasspest

 

 

En mørk bølge av vasspest kan med litt fantasi oppfattes som en «sjøorm» som dukker opp av isen.

Vasspest dominerte Østensjøvannet i store deler av 2020. Mye lå rett under vannflaten og ikke synlig. Da frosten kom frøs oppsamlet vasspest, noe som kommer til syne når snøen er forsvunnet fra isen. Vi finner vasspesten som en «sjøorm» innfiltret med annet rusk, spesielt greiner og pinner. Vasspesten ser ut som en frossen bølge, eller samlet i klumper på isen. (Publ.04.03.2021)

 

 

Hønsehauk   fra plattingen

 

 

Hønsehauk i fokus.

 

Plattingen ved utløpet av Bølerbekken er mye benyttet. Godt fotfeste på tørt underlag for raske bevegelser. En hønsehauk sirklet plutselig over plattingen med noen kråker på slep. Flere fotografer rettet omgående sine linser mot hønsehauken. (Publ. 26.02.2021)

 

Det tok brått slutt

 

 

Fra folkevandring på isen til vann og sørpe på få dager.

 

Mildværet de to siste dagene endret brått forholdene på Østensjøvannet. I går var de preparerte skøytebanene små tjern på isen. I dag 21. februar var store deler av isen endret til vann og sørpe. (Publ. 21.02.2021)

 

 

"Skulpturpark" på Sjølienga

 

En av fuglefigurene hadde tydelig tilknytning til vann.  

Sjølienga fremsto på ettermiddagen fredag 19. februar som en slette med 10-15 figurer av snømenn, snøballer og kyllinger som gjerne kunne være snøender, etter at mildværet endret snøen til egnet byggematriale. Skulptørene forlot noe som kan betegnes som snøens "skulpturpark". Ikke alt ble fullført, men skapergleden må ha vært til stede i byggeperioden. (Publ. 19.02.2021)

Mildværet fortsatte og dagen etter var mesteparten av byggverkene falt sammen. Bare noen snøballer var igjen.

(Publ. 18.02.2021)

 

 

En traust snømann hørte med i samlingen.

 

Skøytedag på Oppsal skole

 

Aktivitetene til elevene fra 5.-7. trinn fordelte seg på mange baner.

 

Nysnø og snødrev hindret ikke 5. – 7. trinn på Oppsal skole å ha skøytedag onsdag 17. februar. Stor aktivitet på de mange baner som var nybrøytet i den nordre delen av Østensjøvannet. Ingen tvil om at dette var en flott dag.

(Publ. 17.02.2021)

 

 

Gøy med fart

 

Sykkeltrekk i god fart.

 

Aktiviteten på isen helgen 13. og 14. februar var høy. Artig var det å se barn bli trukket på sklibrett festet til sykkel eller at en far løp med brettet etter seg. Det tynne laget med snø gjorde det mulig å holde høy hastighet samtidig som det ga feste for fraspark eller tråkk med sykkel. (Publ. 15.02.2021)

 

 

Fort går det med trekket..

 

 

Aktiv helg

 

 

Det kan gå fort i svingene når snøen en feid vekk.

 

Hovedsakelig er det skøyter som gjelder på Østensjøvannet. Med litt snø kommer også andre fremkomstmidler til anvendelse. Ski og sykkel er stadig mer i bruk etter hvert som snøen gjør forholdene bedre. Helgen 6. - 7. februar var aktive dager på isen. (Publ. 08.02.2021)

 

Sykkel er greit å bruke når snølaget er lite og fast.

 

 

God plass

 

Det er sjelden at så mange søkte ut på isen, her fra Østensjøbroen i sør søndag 31. januar.

 

Stor glede over det fine vinterværet i helgen 30.-31. januar. I tillegg til å vandre på isen ga det lille snødekket mulighet for flere fremkomstmidler, enten det var sykkel, sparkstøtting, skøyter, ski eller sklibrett for de minste. Familier og venner laget sin egen skøytebane enten det var for bandy eller ishockey. Slik sett var det god plass til å utfolde forskjellige aktiviteter. (Publ. 01.02.2021).

 

 

I nord var mange aktiviteter på gang. Bildet er tatt lørdag 30. januar.

 

 

Det er fart og spenning når pucken helst skal i mål.

 

 

 

Isfiske er en stille aktivitet. Disse karene fikk ikke napp, men en avslappende dag på isen.

 

 

Skøytehelg

 

De fleste brukte skøyter. Noen syklet på isen.

 

Et lite snølag på isen gjorde det nødvendig å måke om isen skulle bli god nok for å spille bandy eller ishockey. Både små og store benyttet muligheten. Isflaten fikk på den måten en rekke baner der det ble kjempet om å skyte mål. Rundt 50 baner var preparert og innsatsen stor i mange lag. For andre ble det å gå i sirkel på egen bane. (Publ. 17.01.2021)

 

Dette var en god bane med stor aktivitet.(16.01.2021).

 

Store og små fikk prøve seg.(17.01.2021)

 

 

Søndagsisen

 

 

Stor trafikk på isen.

 

Det er lenge siden Østensjøvannet har blitt besøkt av så mange i det fine været søndag 10. januar. De fleste gikk på beina, men det var også de som tok seg raskt frem på skøyter. Den åpne råken var nå skrumpet inn der kun en svane og en stokkand fikk plass. I tillegg hadde turveiene rundt vannet stor trafikk, stedvis i meste laget. (Pulb. 10.01.2021)

 

 

Sjelden har det vært så mange på isen.

 

Samling på isen

Lørdag 9. januar innbød til familiedag på isen som endelig lå blank og fin. Mange var det som hadde funnet fram skøyter, kjelker eller sparkstøtting. For istykkelse og sikkerhet se iskart.no (Publ. 09.01.2021).

 

Bruk plattingene!

En hvitkinngås prøvegår plattingen ved Bølerbekkens utløp.

 

Ved Østensjøvannet ble det rett før jul ferdigstilt fire plattinger langs bredden der belastningen ved besøkende var spesielt stort. Slitasjen på strandsonen ble derfor særlig merkbar på disse stedene. 

Plattingen ved Bølerbekkens utløp fremstår nå som et fint sted med god sikt over Østensjøvannet. En hvitkinngås fant det greit å vandre rundt på plattingen før fotografene. (Publ.27.12.2020)

 

Fotografene tar oppstilling på plattingen.

Etter en solrik dag falt snøen over plattingen samtidig som vannstanden var betydelig senket. Vannet skvulpet ikke mot plattingen. Snøen la seg der vannet hadde trukket seg tilbake. I det åpne området utenfor var fuglelivet som vanlig helt ut til der isen hadde lagt seg. Nå kan besøkende komme ned til bredden i all slags vær.

 

 

Nytt medlemsblad er sendt ut

Er du medlem får du vårt medlemsblad i posten to ganger i året. Litt senere legger vi det på nett. Alle tidligere nummer finner du her. Vil du bli medlem gå til innmeldingsskjema.Klikk på bildet for å lese nummer 60 av Sothøna.

 

Poplene felles

 

Kranbilen har saget over den øverste delen av en poppel og senker den ned på bakken.

  

For noen år siden ble poplene langs turveien ved Abildsø idrettsfelt ringbarket av Bymiljøetaten slik at de skulle tørke ut. Poplene var ikke ønsket i miljøparken, de var en fremmed art. Tirsdag 8. desember begynte NCC på vegne av Bymiljøetaten å fjerne trærne. En kranbil med motorsag kappet trærne fra toppen og la stammene på bakken. Derfra ble de lastet over i en container for deponering. (Publ. 08.12.2020)

 

 

God utsikt

 

 

Plattingen ved utløpet av Bølerbekken var omtrent ferdig 1. desember. En fuglefotograf var allerede på plass. (Publ.2.12.2020).

 

Nesten fullført

 

 

Spuntkonstruksjonen nærmer seg fullførelse. Her bankes de nye spuntbordene ned ved Bogerudmyra.

 

 

NCC-folkene forteller at det stedvis er noe stein i grunnen. Da må bordene kuttes i overkant. (Publ. 25.11.2020).

 

Plattingen ved Bølerbekken tar form

 

 

Rammen for plattingen ved Bølerbekkens utløp er nesten på plass. Plattingen er festet til pæler som er skrudd ned i fast masse.(Publ. 25.11.2020).

 

Plattinger for bedre adkomst til vannet

Ved Bølerbekkens utløp bores det nå ned til fast fjell slik at pelene til plattingen får solid forankring.

 

Bymiljøetaten har lenge planlagt etablering av fem plattinger, bl.a. ved Bølerbekkens utløp. Formålet er å tilrettelegge for publikum og samtidig hindre ytterligere erosjon og slitasje. De aktuelle stedene er ved Bølerbekkens utløp, sør for Abildsøfeltet, begge sider av oset i sør og på østsiden av Østensjøvannet. Av disse er arbeidene ved Bølerbekkens utløp allerede påbegynt, og de øvrige (med unntak av østsiden) planlagt ferdigstilt innen nyttår. Den siste er planlagt etablert på nyåret. Det er kommunens entreprenør NCC som vil stå for gjennomføringen. (Publ. 14.11.2020)

 

 

Spunting

Bymiljøetatens entreprenør NCC jobber nå med utskifting og spunting av bord langs kanalen nord i Bogerudmyra.  De gamle bordene var i dårlig stand og trengte utskifting. Broene over den såkalte erosjonsterskelen ble fornyet tidlig i 2017. (Publ. 19.10.2020).

 

Østensjødagen på lavgir

 

 

Snekring av fuglekasser på Bakkehavn

 

Østensjødagen 13. september på Bakkehavn gård ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Stengt Besøkssenteret hindret ikke snekring av fuglekasser som en uteaktivitet for familier med barn. (Publ.14.09.2020)

 

 

Besøkende fikk også med seg litt lokalhistorie om Bakkehavn gård.

 

 

Fra Bakkehavntoppen til Ekeberg

 

 

 

Andreas tømmer hengeren med nyslått gress.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner tok tirsdag 25. august fatt på å slå naturengen på Bakkehavntoppen. Engen var ikke slått tidligere i år slik at gresset var høyt og kraftig. Etter avtale med Husdyrparken til EKT på Ekeberg fraktet vi gresset dit til stor glede for sau, geit og hest. (Publ. 27.08.2020).

 

 

Jens Petter gir hestene friskt gress i havnehagen.

 

Tohjulstraktor med slåttebjelke gir fint kuttet gress.

 

Gresset rakes sammen på Bakkehavntoppen.

 

 

Geitekillingene er særlig ivrige etter nytt gress.

 

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn til angrep

på fremmede arter

 

Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, forteller statsråd Sveinung Rotevatn om utfordringen med å utrydde kanadagullris i miljøparken.

 

 

Klima- og miljødepartementets lansering av tiltaksplan mot fremmede arter ble markert med besøk av miljøvernminister Sveinung Rotevatn 20. august på Bakkehavn. Østensjøvannet ble valgt som sted fordi Østensjøvannets Venner over lang tid har drevet kamp mot fremmede arter, en innstilling Bymiljøetaten ikke var i tvil om var et riktig valg.

I stortingsmelding 14 (2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold, ble det bestemt at det skulle utarbeides en ny tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer. Statsråden nevnte i sin innledning at ni statsråder har signert tiltaksplanen og at det nå er utviklet flere overordnede føringer bl.a. med en tydeligere prioritering hvor innsatsen skal settes inn. Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, var glad for at Østensjøområdet miljøpark ble prioritert av departementet ved lansering av planen for 2020-2025. Statsråden ble utstyrt med spade og greip og satt i gang med å fjerne problemplantene kanadagullris og hagelupin, to arter det har vært jobbet med å utrydde fra miljøparken. (Publ.21.08.2020).

 

Statsråd Sveinung Rotevatn i gang med å spa opp kanadagullris sammen med Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner og Bård Bredesen fra Bymiljøetaten.

 

En hagelupin er dratt opp av miljøvernministeren. Belgene med frø må ikke få spre seg slik at nye planter gror opp.

 

Statsråd Sveinung Rotevatn var fornøyd etter jobben i miljøparken.

 

Sothøna nummer 59 er kommet

Redaktør Leif-Dan Birkemoe har nok en gang sørget for at medlemmene har fått et nytt flott nummer av Sothøna i postkassa. Er du medlem i Østensjøvannets Venner får du dette bladet to ganger i året. Som en service til dere alle har vi lagt ut samtlige 59 nummer på nett. Se alle i menyen "Sothøna" til venstre. Dere vil finne mye godt lesestoff også denne gangen. Bare klikk på bildet nedenfor.

 

Rettelse: I artikkelen Brenneriloven 1816-1845 – Gårdsbrennevin fra Alna på side 30, er det skrevet feil produsent på akevitten Alna vitae. Akevitten er produsert av Arcus og ikke Oslo Håndverkdestilleri på Bryn. Alna vitae produseres ikke lenger.

 

Kuslipp på Bakkehavn

 

Storfeet ankom Bakkehavn i en tilhenger.

En okse og tre kviger ble 28. mai sluppet på beitet på Bakkehavn. De skal ikke gis mat, og de skal ikke besøkes innenfor gjerdet. Det vil bli satt strøm på gjerdet. Oksen heter Buste, kvigene Blondie, Cremefraiche og Tjorven. Alle dyrene var her i fjor også, og eies av Lise Hartviksen som har gård i Nittedal. (Publ.29.05.2020). 

 

 

Hele bølingen satte pris på det friske gresset

 

 

Bever i Østensjøvannet

 

Beveren på svømmetur i Østensjøvannet. Foto: Pål Bodin

 

«Plutselig fikk jeg øye på en v-formet stripe i vannet. Gjennom kameraet så jeg noe som lignet et beverhode», forteller Pål Bodin som sto i fugleskjulet og tok bilder av beveren klokken 21.15 søndag 10. mai. Litt senere samme kveld ble dyret observert av Jens Petter Homleid på østsiden av vannet, nord for Bølerbekkens utløp.  Ingen tvil om at det var bever. Etter det har ingen sett noe til beveren som trolig har trukket seg tilbake til mindre beferdede områder. Beveren er nattaktiv og holder seg unna mennesker. (Publ.27.05.2020)

 

Saueslipp på Bekkasimyra

 

De 19 sauene hadde det travelt med å komme ut av hengeren til Roy Holt. Border collien Aro var en god gjeterhund som fulgte nøye med.

 

Roy Holt fra Storbråten i Sørkedalen slapp 19 sauer av rasen norsk pelssau på Bekkasinmyra lørdag 16. mai. 7 søyer og 12 lam skal beite her frem til september. Sauene er av rasen norsk pelssau og oppstod ved at svensk Gotlandsfår ble krysset med den «gråblå» varianten av spælsau. Pelssauen er mer høybeint enn spælsauen, bemerket Roy.

For at sauene skal få lett tilgang til vann fra Ulsrudsbekken ble sauegjerdet flyttet fredag 15. mai. Det medførte at flere gjerdestolper måtte bankes ned og de som skulle flyttes, trekkes opp. (Publ. 16.05.2020).

 

Saueflokken har roet seg.

 

 

 

En beltegående maskinen banket gjerdestolpene ned eller trakk opp de som skulle flyttes. Montøren Jon Stabekk manøvrerte maskinen.

 

 

FULL STOPP I UTBYGGINGSPLANEN FOR ETERFABRIKKEN

 

 

Eterfabrikktomten ligger sentralt i forhold til viktig og verdifull natur.

 

Kommunen ønsker nå å vurdere hele tomten opp mot Øtensjøområdet Miljøpark og kanskje inkludere den i denne. Dette betyr at hele planprosessen stopper opp på ubestemt tid.

«Dette er svært tilfredsstillende og helt i tråd med vårt ønske» sier leder i Østensjøvannets Venner Amund Kveim.  «Kampen er imidlertid slett ikke vunnet enda, men dette er absolutt et skritt i riktig retning. Eterfabrikktomten ligger sentralt i forhold til viktig og verdifull natur, og selve Eterfabrkken er et verdifullt kulturminne med en spennende historie.»

Saksdokumentene er å finne på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn : her

Publ.22.04.2020

 

Hold avstand!

 

ØVV oppfordrer besøkende til Østensjøvannet å følge myndighetenes råd om å holde avstand.

Velkommen til Østensjøvannet.

Vis hensyn - hold avstand. Vi har ingen venner å miste.
God tur!

(Publ. 28.03.2020)

 

 

 

 

Alle arrangementer og samlinger inklusive årsmøtet, i regi av Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark Oslo er, som følge av risiko for korona-smitte, avlyst eller utsatt på ubestemt tid.

 

 

Alle øyer ryddet

 

 

Øya sør for Bølerbekkens utløp ble ryddet 3. mars.

 

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner klarte til slutt å rydde alle øyene for skuddene som kom opp i løpet av sommeren 2019. Dermed er øyene lagt til rette for besøk av hettemåkene når de kommer for å hekke. Det eneste som gjensto var å samle sammen kvistene på to av øyene. Det meste av isen forsvant rundt helgen 7.-8. mars, da det blåste ganske kraftig, en drøy måned før det som har vært vanlig. (Publ. 21.03.2020)

 

 

To øyer ryddet

 

Dugnadsgjengen fikk ryddet to øyer for fjorårsskudd.

 

Trygg is gjorde at dugnadsgjengen tirsdag 4. februar startet med å rydde øyene på vestsiden av Østensjøvannet for fjorårsskudd. Til nå har det ikke vært mulig å komme ut på øyene for å legge forholdene til rette til vårens hekking for hettemåker. Nå er to øyer ryddet, en god begynnelse. (Publ. 06.02.2020)

 

 

Grønn vinter

Etter en mild og for det meste snøfri januar ved Østensjøvannet var første helg i februar intet unntak. Sola trakk mange ut på tur rundt vannet. Behagelig temperatur fristet til å slå seg ned på benkene ved rasteplassen. (Publ. 02.02.2020)

Aktiviteten på lekeplassen søndag 2. februar ga inntrykk av en helt annen årstid.

 

Årets første dugnad

 

Rydding av årsskudd på Bogerudmyra øst ble utført på rekordtid når 18 deltakere var i sving på myra.

 

Overvann på isen hindret dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner med å starte kutting av årsskudd på øyene. Derfor ble det på årets første dugnad, tirsdag 7. januar, klipping av årsskudd på Bogerudmyra øst, som viste seg å være svært våt, men det ble likevel ryddet. Området ligger på østsiden av turveien mot Rustad idrettsfelt.

Vi flyttet oss deretter til et tørrere sted, inntil skogen i nord på slåtteenga Sjøli. Det er viktig å holde enga mest mulig åpen også langs kantene. Forhåpentligvis også til glede for de som går på turveien med sikt mot Østensjøvannet.

Arbeidet ble som vanlig utført etter avtale med Bymiljøetaten.

(Publ. 08.01.2020)

 

 

Ryddesag er effektiv redskap til å kutte årsskudd. Her på slåteenga Sjøli som ligger langs turveien.

 

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

 

 

Besøksenter våtmark Oslo  -  Østensjøvannet

 

 

Besøkssenter våtmark Oslo tilbyr naturveiledning og undervisning innenfor våtmarksøkologi, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. Målgruppen er barnehager og skoler på hverdager, og barnefamilier og alle interesserte på åpne dager i helgene.

 

 

Sauene er kommet!

 

 

Saueeier Roy Holth leverte 11. juni 4 søyer og 7 lam, totalt 11 sauer som skal beite på Bekkasinmyra i sommer. Collien Aron står her ved siden av Roy for å påse at sauene kommer greit ut av tilhengeren. Roy måtte 22. juni hente hjem en søye og to lam fordi søya hadde fått jurbetennelse. Det er derfor nå 8 sauer på Bekkasinmyra.

(Oppdatert 22.06.2024)

 

 

 

 

Slipp av storfe på Bakkehavn

 

Buste virket litt nølende i døra før han kjente seg igjen.

 

Først ut av lastebilen var Blondi, deretter Tjorven og til sist Buste som måtte se seg godt omkring før han forsto hvor han var kommet. Alle tre løp raskt mot kjente marker. Jo da, her har vi vært før! Dyrene kom rett fra fjøset i Nittedal til et frodig grønt gress på Bakkehavn. Ikke rart at de følte friheten. Her skal de være på sommerbeite fra 30. mai til september, slik som i fjor. Dyreeier Lise Hartviksen kontrollerte at strømgjerdet og trauet med drikkevann var i orden. (Publ. 30.05.2024)

 

Dyreeier Lise drev dyrene mot den store enga.

 

Nå må dere beite, ropte Lise til dyrene.    

Buste er den eneste som ser opp, mens Blondi og Tjorven var opptatt med å beite. Dyrene er godt synlige fra sykehjemmet som nok har ventet på at beitedyrene skulle komme.

 

 

Tidlig slått på Slora

 

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i flere år stått for slåtten på Slora, engstykket nord for turveien og Vadedammen. I år tok Bymiljøetatens entreprenør Agaia over jobben 24. mai.

 

 

 

Vårtegn

 

Hestehoven viste seg ved vannet 23. mars.

 

 

 

Om isskjæring og salg av Østensjøboken

 

Amund Kveim beretter om isskjæring og illustrerer med et bilde av isskjæring på Østensjøvannet i 1902.

 

 

På vestsiden av Østensjøvannet ved rasteplassen hadde Østensjøvannets Venner søndag 28. januar stand med salg av Østensjøboken kombinert med at Amund Kveim fortalte om isskjæring i gamle dager. Utstyr brukt til isskjæring, bl.a. issagen med store grove tagger ble vist frem for interesserte.

Lise Johansen assisterte med salg av Østensjøboken med det meste om livet ved og rundt Østensjøvannet!

Standen til Østensjøvannets Venner der Lise Johansen sto for salg av Østensjøboken. (Publ.28.01.2023)

 

 

Miljøprisen 2023 til Rustad skole

I forkant fra venstre: Mie som mottok vandreprisen, et innrammet fotografi av en stokkand, og Aurora med diplomet. Fra venstre i bakre rekke: Anna Horgen, trinnkoordinator for 5.-7. klasse, Amund Kveim leder i Østensjøvannets Venner, Lise M. Johansen, lokal Ruskengeneral i Østensjøvannets Venner, Heidi Kase rektor ved Rustad skole og Oslo kommunes Ruskengeneral Jenny Wallheden Krohn.

 

 

Rustad skole ble onsdag 18. oktober tildelt Østensjøvannets Venners miljøpris for ryddearbeider under Rusken-aksjonen våren 2023. Det var 8 skoler som deltok i rydding i området rundt Østensjøvannet. Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, takket elvene som nå går i 5. klasse som gjorde best arbeid denne gangen. Oslos kommunes Ruskengeneral, Jenny Wallheden Krohn, holdt en appell og roste elevene for jobben de hadde utført. På vegne av elvene mottok Mie (5a) vandreprisen og Aurora (5c) diplomet.  (Publ. 19.10.2023)

 

«Alna i fakkellys»

Standen til Østensjøvannets Venner ved Bryn fikk besøk av mange forbipasserende.

Den tradisjonelle årlige lysvandringen langs Alnaelven ble arrangert torsdag12. oktober. Start var øverst i Groruddalen med flere kunstneriske attraksjoner og lysarrangementer. Der Østensjøbekken kommer ut i Alnaelven ved Bryn jernbanestasjon, hadde Østensjøvannets Venner stand. Videre ned mot Svartdalen var det innslag av kor, korpsmusikk og lysinstallasjoner. Ikke minst var Nygårdsfossen og Kruttverket var et besøk verdt. Tidvis var det trangt om plassen, særlig på Alnastien. (Publ.13.10.2023)

 

På standen til Østensjøvannets Venner fortalte Lise og Grete om foreningens mange tilbud og delte ut materiell.  

 

 

Ved Nygårdsfossen og Kruttverket var det lysinstasjoner over fossen. Alnastien, som også inkluderer hengebro med fakler langs Nygårdsfossen, ga et magisk inntrykk.

 

 

Ved Svartdalparken lå det lysende kajakker på elvebredden.

 

Bekkevandring

Amund Kveim orienterer her om siste utvikling i saken om Eterfabrikken.

 

Rundt 25 deltakere var med på vandringen langs Bølerbekkens nedre del søndag 17. september. Fra utløpet av bekken gikk først turen til Bølerfossen, videre til Eterfabrikken og Bøler kirke med puljevise besøk i klokketårnet for å avslutte på tunet til Bøler gård. Turleder var Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner. (Publ.18.09.2023)

 

 

 

 

Til alle medlemmer i Østensjøvannets Venner 

 

Vi tar nå i bruk et system som heter StyreWeb for å forbedre og effektivisere vårt medlemsregister. Kontingentkrav og påminnelser vil derfor i fremtiden bli sendt ut gjennom dette systemet. Purringer på kontingent for 2023 sendes ut i disse dager.

Vi håper flest mulig vil sende oss sin e-postadresse så vi slipper å sende brev.

Meldinger fra foreningen gjennom dette systemet vil se slik ut:

""Østensjøvannets venner"" <post+ostensjovannetsvenner.dtxkbia@styrewebmail.com> .

Fint om dere sjekker at dette ikke havner som søppelpost.

Eventuelle spørsmål og kommentarer kan sendes post@ostensjovannet.no

 

 

Den viktige nærnaturen

 

I forbindelse med Friluftslivets Uke 2023 inviterte FNF – Forum for natur og friluftsliv - organisasjoner, myndigheter, fagfolk og politikere til seminar om grønnstruktur i tettbebygde strøk 8. september på Bakkehavn, et egnet sted til å belyse og debattere nærnatur. En rekke foredragsholdere var i aksjon, blant disse forsker Helene Figari fra NINA - Norsk Institutt for Naturforskning – som foredro over temaet mot en mer inkluderende nærnatur, med status og dilemmaer i forskning og politikk. Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner tok for seg trusler om utbygging i miljøparkens randsoner og Sidsel Andersen fra Oslo Elveforum omtalte Oslo-vassdragene. Bård Bredesen fra Bymiljøetaten utrykte sterk bekymring for arter som blir borte. Den politiske debatten mellom de seks partiene i panelet ble ledet av Aslak Bonde. Partiene viste stor enighet om at nedbygging av natur må unngås, men dilemmaene er mange. (Publ.09.09.2023)

 

Forsker Helene Figari, Norsk Institutt for Naturforskning, snakket om mer inkluderende nærnatur, status og dilemmaer i forskning og politikk. 

 

Bård Bredesen fra Bymiljøetaten aktiviserte deltakerne og da særlig de politiske representantene til å så gullris, et eksempel på å gjenskape blomsterenger.

 

Den politiske debatten mellom de seks partiene i panelet ble ledet av Aslak Bonde. Partiene viste stor enighet om at nedbygging av natur må unngås, men dilemmaene er mange.

 

 

Storfeets hjemreise

 

I nesten tre måneder har Buste & Co vært på sommerbeite på Bakkehavn. Litt motvillig forlot dyrene beiteområdet mandag 29. august der eieren Lise Hartviksen først lokket forsiktig med brødmat. Etter at Buste (med horn) og Tjorven fikk en brødbit med Blondi avventende opp i enga, løp alle tre dyrene resolutt hver sin vei og endte deretter øverst oppe i enga. Med smidig strategi og bruk av et langt rødt plastnett som et slags gjerde ble dyrene trinnvis ledet mot slusen som førte de mot lastebilen. Buste var den første som vandret ombord med Tjorven og Blondi rett bak. Neste stopp er Slattum gård i Nittedal. Lise sa at hun aldri før hadde strevd så lenge med å samle dyrene. (Publ. 29.08.2023)

Lise står stille med et brød i hånden, Buste til venstre og Tjorven til høyre. Blondi står avventende oppe i enga. Øyeblikket etter løp dyrene hver sin vei.

Med ny strategi ved hjelp av et langt rødt plastnett som et slags gjerde ble dyrene ledet ned mot slusen.

 

Dyrene er kommet inn bak et solid gjerde og slusen ved lastebilen.  

Ingen vei tilbake nå. Buste er først på broen til lastebilen.

 

Sauehenting

 

 

Gjeterhunden Aro (6) venter på instruks.

Styrtregnet natt til søndag 27.august førte til flom i tilførselsbekkene til Østensjøvannet. Dermed steg vannet kraftig med den følge at store deler av Bekkasinmyra ble utsatt for flomvann. De 15 sauene som har gått på beite i sommer fant nesten ikke en tørr flekk å oppholde seg på. Eieren ble kontaktet og mandag 28. ble sauene hentet hjem til gården i Sørkedalen godt hjulpet av gjeterhunden Aro. Da hadde vannet trukket seg tilbake, men mattilgangen og kvaliteten på bekkevannet var usikker.

(Publ. 28.08.2023)

 

 

Utålmodige sauer.

 

Takk for i sommer.

 

Aro har klart jobben og ser de siste sauene inn i vognen. Saueeier Roy er også fornøyd med Aros innsats.

 

 

Dugnadsgjengen i gang etter ferien

 

 

Først kuttes gresset med ryddemaskin. Deretter rakes det sammen.

 

Tørrbakkene og engene på Abildsø gård er de botanisk rikeste, og antageligvis de mest opprinnelige og verdifulle kulturmarksarealene i miljøparken. Det er påvist flere rødlistede planter i området. Etter råd fra botanikere ble disse tørrbakkene slått av Østensjøvannets Venner fra og med 1997. Høstens første dugnad ble gjennomført på tørrbakkene tirsdag 22. august  med 23 deltakere.

(Publ. 23.08.2023).

 

Skifte av skilt

 

 

Skiltet om «Den truede hettemåka» som står ved rasteplassen på vestsiden av vannet er fornyet og oppdatert.

 

I begynnelsen av juli skiftet Bymiljøetaten noen av skiltene om naturforhold rundt Østensjøvannet. Enkelte skilt var ødelagt, andre hadde fått mye fuktighet mellom glasset og bildet som reduserte lesbarheten. (Publ.13.07.2023)

 

Sommerbeite på Bakkehavn

 

Sommersesongen med storfe på Bakkehavn ble innledet tirsdag 6. juni. Da ble de tre kjenningene Buste med de store hornene, Blondi den lysebrune og den svarte Tjorven sluppet løs på enga ved Bakkehavn. Dyrene kommer fra Slattum gård i Nittedal. Eier er Lise Hartviksen.

  

Buste med de store hornene, er vanligvis den som stikker seg fram. Blondi og Tjorven, skimtes bak Buste.

 

 

 

Sauer på Bekkasinmyra

Sauene ankom Bekkasinmyra tirsdag 23. mai. 5 søyer og 10 lam skal nå beite der til slutten av august, begynnelsen av september. Årets sauer er av rasen pelssauer. (Publ.29.05.2023)

 

Vårpuss

 

 

Bymiljøetatens entreprenør Gaia, børstet og blåste turveien fri for løv og sand fredag 14. april. Det er særlig der det er asfaltert at børsting og bladblåsing er aktuelt. Her i bakken nedenfor Manglerud.

 

 

Vårtegn

 

 

Årets første hestehov ved vannet strekker seg etter lyset 13.april.

 

 

Vårprogrammet 2023

Fra Oslo Bystyre 10. mars 2023:

 

Amund Kveim får St. Hallvard-medaljen for sin utrettelige kamp for å bevare naturen rundt Østensjøvannet

Oslo bys høyeste utmerkelse tildeles Amund Kveim, leder av Østensjøvannets Venner, for sin verdifulle innsats for hovedstaden. Han har vært, og er, en viktig stemme for lokalt miljøengasjement.

– Amund Kveim er et stort forbilde for mange og en høyst fortjent mottaker av St. Hallvard-medaljen. I over 20 år har han ledet Østensjøvannets Venner og kjempet for å bevare naturen rundt Østensjøvannet. Han har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk. Frivillige fra Østensjøvannets Venner arbeider blant annet med å rydde vegetasjon og bekjempe fremmede arter i området, som et viktig supplement til kommunens innsats. Gjennom Besøkssenter våtmark Oslo, som foreningen står bak, får tusener av Oslo-elever naturkunnskap og naturglede. Amund Kveim fremstår som en imponerende inspirator, både med sitt miljøengasjement og med sin mangeårige frivillige innsats i lokalsamfunnet, sier ordfører Marianne Borgen. 

– St. Hallvard-medaljen er en stor ære for meg. Utmerkelsen er likevel først og fremst en oppmuntring til de mange frivillige som arbeider for å bevare Østensjøvannet, Oslos og hele Norges perle. Verdiene her er unike, sårbare og umistelige, og det er derfor oppmuntrende at kommunen setter fokus på dette. Mitt ønske er at man øker både oppmerksomhet, engasjement og ambisjoner for området. La Østensjøvannet bli et utstillingsvindu for hovedstadens natur- og miljøpolitikk. Det er mitt håp at tildelingen bidrar til dette, sier Amund Kveim.

 

Foto av Amund: Hanne Kamilla Kveim. Foto av St. Hallvard-medaljen: Sturlason Oslo kommune.

 

Øyrydding

 

 

Oppslag av skudd ble fjernet med ryddesag.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner hadde dugnad tirsdag 24. januar på to av øyene ved den såkalte rasteplassen på vestsiden av Østensjøvannet. Oppdraget fra Statsforvalter var å fjerne oppslaget av skudd for å legge til rette for hettemåkene kommende hekkesesong. Kvistene som ble kuttet med ryddesag ble plukket opp, fraktet på presenning og lagt bak stokkene på en øy lenger syd. Dette ble gjort for å fortsette restaureringsarbeidet på øya i et forsøk på å hindre at øya over tid går i oppløsning. (Publ. 25.01.2023)

 

 

Kvistene ble fraktet bort på presenning.

 

 

Kvistene ble lagt bak stokkene som masse for restaurering av øya.

 

 

To øyer ble ryddet!

 

 

ØSTENSJØVANNETS VENNER

ØNSKER GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

 

 

 

 

Vinterlig

 

 

 

Tynn is med litt snødryss og lav sol. (Publ. 07.12.2022)

 

Vadedammen med et lite islag.

 

 

 

Slått på Bakkehavntoppen

 

 

Med ryddesager ble gresset slått og raket sammen. For å lette transporten ble gresset dratt på en presenning til bilen.

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner slo gresset på Bakkehavntoppen tirsdag 6. september. Det meste av gresset ble fraktet til Ekeberg husdyrpark. Sauer, geiter og kalver satte åpenbart pris på det friske og nyslåtte gresset. (Publ. 6.09.2022)

 

 

Denne sauen tok en jafs av gresset med en gang.

 

Skurtresking på Østensjø gård

 

 

Fra Østensjøveien var det god utsikt til skurtreskingen

 

Skurtreskeren er helautomatisk, skjærer, tresker, sålder, og samler kornet i en tank. Når den er full, tømmes kornet over i en traktortilhenger for transport bort fra jordet. I Østensjøveien stod det fire containere som etter hvert ble fylt med havrekorn. «Støvet» er finhakket halm. I løpet av tirsdag 6. september ble jordstykkene på til sammen 150 mål tresket av forpakteren til jordene på Østensjø gård.

(Publ. 6.09.2022)

 

Sommeravslutning

 

 

Roy Holth og collien Aron klare for å hente sauene.

 

Sauene på Bekkasinmyra ble av eieren Roy Holth hentet mandag 29. august. Da en av sauene forrige mandag satte seg fast lengst ute på myra, trolig på jakt etter saftig gress, oppstod det en redningsaksjon. OBRE – Brann og redningsetaten - ble tilkalt og fikk reddet sauen inn på fast grunn. Eieren fant det derfor fornuftig å ta dyrene hjem til gården i Sørkedalen litt tidligere enn beregnet. Fristelsen til å strekke seg etter gress på utsatte steder ble dermed redusert. Etterveksten av gress har vært mindre enn vanlig. (Publ. 29.08.2022)

 

 

Litt dytt må til for å få alle sauene inn i bilen.

 

 

Alle på plass før avgang.

 

 

Gode beiteforhold på Bekkasinmyra

 

Pelssauene har hatt gode beiteforhold på Bekkasinmyra i sommer.

 

Takk for i sommer

 

De tre dyrene venter på transport. I midten Blondi, til venstre Buste med de store hornene og til høyre den svarte Tjorven.

 

Etter å ha beitet på jordet mellom Abildsø sykehjem og Bakkehavn gård i hele sommer ble de tre dyrene hentet hjem til Slattum gård i Nittedal torsdag 25. august. Buste, Blondi og Tjorven har gjort en god jobb – jordet var helt nedbeitet, det var rett og slett ikke gress igjen. (Publ.27.08.2022)

 

 

Dyrene har entret lemmen til bilen som skal kjøre de hjem. Buste først, deretter Tjorven og til sist Blondi. Amund passer på at dyrene kommer sikkert ut fra kveet og inn i bilen.

 

Sommerbeite

 

 

Mot slutten av beitesesongen begynte det å bli lite gress.

 

 

 

Storfeslipp på Bakkehavn

 

Buste på vei ned fra bilen.

 

Sommersesongen med storfe på Bakkehavn ble innledet onsdag 8. juni. Da ble de tre kjenningene fra tidligere år sluppet på enga øst for sykehjemmet med Buste i spissen.

Eier Lise Hartviksen passer på.

 

Sauene på Bekkasinmyra

 

 

Det gjelder å komme først ut på beitemarken til det grønne gresset. Eier Roy Holt passer på.

 

Torsdag 19. mai ble sauene til Roy Holt fra Sørkedalen sluppet på sommerbeite. I år er det 6 søyer og 10 lam som skal nyte tilværelsen på Bekkasinmyra. Flere av søyene var her også i fjor og så ut til å kjenne seg igjen.

 

6 søyer og 10 lam skal i sommer beite på Bekkasinmyra

 

 

Vår i anmarsj

 

Hestehoven lyser opp langs turveien på østsiden av Østensjøvannet. (Publ. 31.03.2022)

 

 

Depot for sibirkornell

 

Dette bildet viser litt av sibirkornellen i depotet.

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har i vinter fjernet sibir- og alaskakornell i store mengder i naturreservatet. Etter avtale med Bymiljøetaten er kvisten deponert langs turveien nord for Vadedammen. Der skal kornellen bli hentet av kommunen til forbrenning. Kornellen er en uønsket plante reservatet. (Publ. 30.03.2022)

 

Hestefølge

 

 

Hyggelig møte med 10 hester fra Tveten gård 2. januar, pluss hesten Dreki som har sin daglige runde ved vannet.

(Publ.03.01.2022)

 

Godt Nytt År!

 

God jul

 

 

Aktivitet på isen

 

 

Første og annen juledag var det stor aktivitet på isen.

 

Besøkssenteret reautorisert

 

Besøkssenteret holder vanligvis åpent på søndager. Her fra Østensjødagen  2019.

 

 

Styreleder Amund Kveim i Besøkssenter våtmark Oslo, her ved avdeling Østensjøvannet, på Bakkehavn gård, Enebakkveien 278 B.

Østensjøvannets Venner står bak den ene avdelingen av Besøkssenter våtmark Oslo, på Bakkehavn gård. Den andre avdelingen ligger på Lilløyplassen på Fornebu. Senteret driver utstrakt undervisning, og holder vanligvis åpent på søndager. I 2019 underviste naturveiledere fra senteret hele 12 000 barn og unge ved Østensjøvannet.

Senteret er et av seks besøkssentre for våtmark som er autorisert av Miljødirektoratet og får driftsstøtte derfra. Sentrene autoriseres for en femårsperiode, og direktoratet har nettopp gitt oss fem nye år. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle vårt tilbud. Vi gratulerer styreleder i Besøkssenter våtmark Oslo, Amund Kveim og senterleder Lisa Marie Lindsø med nye fem år som autorisert senter. (Publ. 22.12.2021)

 

 

Finn hedret med blomster

 

 

Blomstene fikk Finn på lekeplassen sør ved Østensjøvannet torsdag 9. desember.

 

Finn Arnt Gulbrandsen, leder av dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner, ble av Lise Johansen nominert til Nordstrands Blads blomsterhilsen i desember.  Nominasjonen resulterte med blomster for stå-på-vilje og innsats gjennom mange år ved en enkel seremoni som samlet ca. 25 deltakere fra dugnadsgjengen som kunne heie på Finn. – Dette var en kjempeoverraskelse, og jeg ante ingen ting om det, fortalte han til Nordstrands Blad.

(Publ. 16.09.2021)

 

Boken om Minna Wetlesen og husmorskolen på Abildsø gård

 

 

Signert bok «Damer som baker kaker - Historien om Husmorskolen og Minna Wetlesen" av Sølve Wærhaug kan kjøpes på Besøkssenter Våtmark, Bakkehavn, for kr. 250. Senteret er vanligvis åpent på søndager. Boken kan også skaffes ved E-post til post@ostensjovannet.no for nærmere avtale.

 

Skiltflytting

Skiltet som sto nederst i bakken ved Sjølienga er nå flyttet lenger opp i bakken, litt sør for ved benken.

                                                                                         (Publ. 23.11.2021)

 

 

Bedre utsikt

 

 

Åpningene mot vannet er senket for bedre utsyn.

 

Fugleskjulet på vestsiden av Østensjøvannet er et populært sted til å observere fugl. Flere har utrykt ønske om større og lavere åpninger for bedre utsyn over vannet. Et par skamler har til nå gjort nytten for å komme litt høyere opp. Bymiljøetaten ga Østensjøvannets Venner i oppdrag å senke åpningene, noe dugnadsgjengens snekkerkyndige utførte i løpet av dugnaden tirsdag 2. november.  I tillegg ble det skåret ut glugger i den lange inngangen. (Publ.03.11.2021)

 

 

I den lange inngangen er det laget glugger.  

 

 

Vandring gjennom våtmarken.

 

Erik og Kjell i arbeid med åpningene mot vannet.

 

Uten graving

 

Tyskregistrerte spesialbiler har i oktober vært parkert nederst i Manglerudbakken.

 

Vann- og avløpsetatens entreprenør Kjeldaas med den tyske underentreprenør Vertiliner har i oktober renovert 9 avløpskummer rundt Vadedammen og det uten graving takket være en ny teknikk. En slange eller strømpe av glassfiber ble etter mål produsert i Tyskland og senket ned i kummen. Dermed har en kum blitt fornyet på kort tid. Det forbipasserende har sett er flere spesialbiler med tyske skilter. Uten den nye teknikken ville det sett helt annerledes ut med store grøfter og graving. (Publ. 24.10.2021).

 

Siktlinjer

 

 

Fjerning av vegetasjonen ut mot vannet er et årlig oppdrag.

I oktober har dugnadsgruppen til Østensjøvannets Venner fjernet vegetasjon mellom trærne på vestsiden av Østensjøvannet. Ved omlegging av veien for noen år siden ble det lovet å holde siktlinjene åpne. (Publ. 24.10.2021)

 

 

Bølerfossen

 

De siste dagenes nedbør har gitt stor vannføring i tilførselsbekkene. Mest imponerende er Bølerfossen nedenfor Eterveien. (Publ. 04.10.2021)

 

 

 

Slåtten på Slora

 

 

Slora, fuktenga på nordsiden av turveien mellom Østensjøveien og bakken opp til Manglerud, var også i år dominert av mjødurt. Enga er nå slått av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner. (Publ. 21.09.2021)

 

 

Kuene takker for seg

 

 

Onsdag 15. september ble de tre kuene som har gått på enga ved Bakkehavn hentet hjem til fjøset i Nittedal. På bildet ser vi at de har trukket ned mot grinda ved sykehjemmet der de blir hentet. (Publ. 16.09.2021)

 

"Buste" var den første som gikk gjennom grinda til hentebilen.

 

Østensjødagen 2021

 

Østensjødagen 12. september markerte Østensjøvannets Venner med stands langs turveien og ikke som vanlig som et arrangement på Bakkehavn. Her ble besøkende orientert om foreningens virksomhet eller fikk svar på spørsmål om Østensjøvannet. (Publ. 16.09.2021)

 

 

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus, var representert med aktiviteter knyttet til Fugleteltet.

 

 

Grøfting på østsiden

 

Nå jobbes det med å grøfte langs turveien mot jordene på Østensjø gård. Her har det vært svært vanskelig å passere tørrskodd ved sterkt regn og avrenning fra jordene uten god drenering. Se Bymiljøetatens plakat.

(Publ. 14.09.2021)

 

 

Takk for i sommer

 

 

Sauene på Bekkasinmyra ble søndag morgen 12. september hentet av saueeier Roy. Sommerbeite er over for i år og sauene takker for alt det fine gresset.(Publ.12.09.2021)

 

Takk til Rotary

 

Onsdag 8. september ryddet Rotary på Østensjø vekk vegetasjonen som hadde vokst opp i brenneriruinen på vestsiden av Østensjøvannet. Nå kan vi igjen se de solide steinmurene. (Publ. 12.09.2021).

 

 

Langerudbekken gråfarget

 

Vannet i rensedammene i Langerudbekken har i en drøy uke vært gråfarget. Årsaken er ikke funnet, men Vann- og avløpsetaten antar det ikke er noe alvorlig.  (Publ. 02.09.2021) 

 

Bedre plass

 

På østsiden av Østensjøvannet har Bymiljøetaten/NCC flyttet taugjerdet for å unngå tråkk på en svak passasje ned til bredden. Området som nå er frigjort burde gi bedre plass til å observere fugl nær vannet. (Publ. 01.09.2021)

 

 

 

Stor slåttedag for dugnadsgjengen

 

 

De såkalte tørrbakkene på Abildsø gård er særlig viktige for mangfoldet av blomster. Derfor er slått nødvendig for å opprettholde veksten, en oppgave dugnadsgjengen til Østensjøvannet Venner utførte tirsdag 31. august.

 

 

 

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner fortsatte slåtten på feltet nord på Abildsøfeltet. (Publ. 31.08.2021)

 

Slått på Sjølienga

Bymiljøetatens entreprenør NCC har også i år slått gresset på slåtteenga på Sjøli med tohjulstraktor. Sekkene og haugene med gress er samlet sammen og venter på å bli kjørt vekk. Slåtteenga er klassifisert som naturtype A, særlig viktig som levested for insekter. (Publ. 22.08.2021).

 

Fjerning av gress etter slåtten på Sjøli foregikk etappevis. Først med mindre lastebil for deponering nederst i Manglerudbakken der en større lastebil hentet ut gresset.(Publ. 25.08.2021)

 

Rugåker

Rugåkeren på Østensjø gård ble slått 20. august, dagen etter at dette bilde ble tatt. (Publ. 21.08.2021)

 

Vakker pynt

 

 

Svovelkjuke, Laetiporus sulphureus, på en død løvtrestamme rett ved turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Det vi ser er «blomsten» eller fruktlegemet til soppen. Resten av soppen består av sopptråder i kjernen til det døde treet. (Publ. 19-07.2021)

 

Nye benker

 

Ved Bogerudmyra har Bymiljøetaten plassert ut to nye benker.(Publ. 19.07.2021).

 

Mengder av almefrø

 

Langs turveien på østsiden av Østensjøvannet er det mengder av almefrø.

Langs turveien på østsiden av Østensjøvannet, parallelt med Østensjøveien, vasses det i disse dager i almefrø. De lysegrønne almefruktene på trærne langs veien varslet om en særlig fruktbar sesong. De sitter i tette knipper som nå er modnet og spres med vinden. Frøet sitter midt i en ovalformet, papirtynn vinge som er lett å se i veikanten.  Alm er definert som sårbar på rødlista over truede arter i Norge. (Publ. 17.06.2021) 

Frøet sitter i en papirtynn vinge.

 

 

De lysgrønne vingene på almetrærne var lette å se før de ble tatt av vinden.

 

 

Gulveis

 

Nær beslektet med hvitveisen, har også gulveisen sine voksesteder i miljøparken. Blåveis har vi ennå ikke sett i miljøparken. (Publ. 30.04.2021)

 

Hvitt teppe

 

 

I Manglerudskogen dekker hvitveisen nå store deler av skogbunnen. (Publ. 29.04.2021)

 

 

Hvitveisen dekker store deler av hassel- hagemarkskogen sør for Tallberget, helt inntil turveien.

Vårtegn

 

 

Hestehoven lyser opp langs turveien på østsiden av Østensjøvannet.

(Publ. 02.04.2021)

 

Utbedring avsluttet

 

Provisoriske avløpsrør rulles inn av entreprenør Kjeldaas som utførte utbedringsarbeidet for Vann- og avløpsetaten.

 

De provisoriske avløpsrørene er rullet inn og maskinparken flyttet ut av området. Tilbake er et område som nesten er urørt, selv etter utbedring av mange meter avløpsledninger. Alt arbeid fant sted under jorden, uten graving. Noe gjenstår riktignok, kummene som det er mange av skal også utbedres. Da kommer entreprenøren Kjeldaas tilbake. Også det arbeidet vil finne sted uten nevneverdig graving. (Publ. 12.03.2021)

 

 

Uten graving

 

«Ledningsfornyelse uten graving» står det på bilen ved kummen i rundkjøringen.

 

Vann- og avløpsetatene entreprenør Kjeldaas AS trekker en strømpe i det gamle avløpsrøret fra rundkjøringen i Østensjøveien/Haakon Tveters vei frem til Manglerudbakken. Ledningsfornyelse uten graving er miljøvennlig og hindrer ikke trafikken i nevneverdig grad. Graving hadde fått store konsekvenser for denne delen av miljøparken. (Publ. 24.02.2021)

 

Fra en kum like ved Manglerudbakken trekkes strømpen med vinsj gjennom den gamle avløpsledningen.

 

Avløpsrøret fra rundkjøringen til kummen rett før Østensjøbekken ble ferdig 25. februar.

 

 

Utbedring av avløpsrør

 

 

Skiltet gir forklaring på arbeidet.

Vann- og avløpsetaten skal utbedre de kommunale avløpsledningene i turområdet i nordenden av Østensjøvannet. En strømpe skal føres inn i eksisterende rør for å forlenge rørenes levertid. Det vil bli redusert fremkommelighet på turveiene. Skilt forklaret arbeidet nærmere. (Publ. 12.02.2021)

 

 

 

Helårs bålforbud

 

 

De fine forholdene på Østensjøvannet har fristet mange til å legge turen ut på isen. Dessverre har det vært observert flere bål langs bredden og på øyer for å gjøre oppholdet ekstra hyggelig. Bymiljøetaten i Oslo kommune har laget en plakat som er slått opp på steder langs vannet for å minne om at det er helårs bålforbud i naturreservatet og miljøparken.

(Publ. 27.01.2021)

 

 

 

Bymiljøetaten minner også om at det ikke er tillatt å bevege seg inn på øyene eller takrørskogene, områder som danner grunnlag for neste års hekkesesong.

 

 

Normale isforhold

 

 

I prosessen med å få vannivået tilbake til normalen ble vika helt nord i Østensjøvannet en åpen råk. Tirsdag 26. januar var vika igjen islagt.

 

I begynnelsen av januar var vannstanden i Østensjøvannet ekstremt lav etter at Vann- og avløpsetaten tappet ned vannet de siste dagene av desember etter kraftig nedbør. Vannstanden sank med ca. 50 cm som tilsvarer ca. ¼ av volumet. Det tok ca. tre uker å få vannstanden tilbake til normalt nivå. I denne prosessen fikk vi overvann langs breddene som gjorde det vanskelig å komme ut på isen. Vi er nå tilbake til det normale og kulden har sørget for at vannet langs breddene stort sett igjen er islagt. (Publ. 27.01.2021).

 

 

Vasspesten demper fiskelykken

 

Denne fiskeren meldte om "ingen fisk i dag" (17.01.2021).

Det meldes om liten fangst hos isfiskerne. Vasspesten gjør fiske vanskelig om ikke helt umulig. Ved siden av hullene i isen ligger det ofte litt vasspest som vitner om at her var det ikke annet å få på kroken. (Pulb. 17.01.2021).

 

 

En fisker fikk lørdag 9. januar denne gjedden på ca. 3 kg.

 

Brunt vant i Bølerbekken

 

Bølerbekkens vann var tydelig forurenset.

 

Ved 12-tiden torsdag 14. januar fikk Bølerbekken plutselig en brunaktig farge. Vann- og avløpsetaten ble varslet og innfant seg kort tid etter. Bekken ble undersøkt helt opp til området ved Bøler kirke, men ingen ting ble funnet. At noen hadde foretatt et utslipp var ganske klart. Kloakk var det ikke, men hva det var er fortsatt uklart. Etter et par timer fikk bekkevannet igjen mer normal farge. (Publ. 15.01.2021)

 

En hardfør knoppsvane

 

 

Knoppsvanen er nå tilbake i sitt rette element.

 

Knoppsvanen som i flere dager har ligget ensom midt ute på isen kunne i dag sees svømmende i oset ved Bølerbekkens utløp. Svanen ble født ved Østensjøvannet i 2014 og fikk i våres et kull på fire unger, iflg det som er notert om svanen etter nummeret på beinet. Mange undret seg over svanen i det kalde været. Svaner er tøffe dyr, de kan tåle ned mot 30 minusgrader. (Publ. 15.01.2021).

 

 

 

Slik lå knoppsvanen i flere dager og flyttet seg lite. Bildet er tatt 13.01.2021.

t.

Sibirkornell hentet

 

 

NCC henter sibirkornellen.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i flere år drevet en intens kamp med å fjerne sibirkornell fra Miljøparken. Planten er fremmed i Norge og ønskes utryddet. Etter de siste dugnader i 2020, før nedstengningen av dugnadsarbeidet, ga Bymiljøetaten beskjed om å deponere greinene ved turveien nord for Vadedammen for senere bortkjøring. I dag 13. januar ble haugen endelig hentet av NCC, kommunens entreprenør. Det er viktig at greinene ikke sprer seg i naturen. (Publ.13.01.2021)

 

Vakre farger

 

 

Over Østensjøvannet rundt klokken 14.45 tirsdag 5. januar kom det plutselig frosttåke drivende inn fra nord. Det dannet vakre farger da solstrålene gikk gjennom iskrystallene. Fenomenet kommer inn under begrepet bisoler. (Publ. 05.01.2021. Oppdatert 06.01.2021)

 

Råk i isen

Råken er omtrent rett ut for Sjøli på vestsiden av Østensjøvannet, der vannet er på det dypeste.

Det har i noen dager vært en råk i isen på Østensjøvannet som stadig har blitt mindre. Knoppsvaner og stokkender svømte rundt på matsøk. Lufttemperaturen 5. januar var rundt 8 minus, men dette er fugler som tåler mange minusgrader. Fryser vannet flyr fuglene til et annet sted med mattilgang. (Publ. 05.01.2021)

 

 

 

Godt nytt år!

 

Østensjøvannet med turveien forbi Sjøli fredag 1. januar 2021. Sola bryter nesten gjennom.

 

 

Bildet er tatt julaften 2020.

Tilnærmet normal vannstand

 

 

Vannstanden og dermed fremkommeligheten på veiene rundt Østensjøvannet er nå tilnærmet normal. Utløpet av Østensjøbekken ved Bryn jernbanestasjon viste stor vannføring i møte med Alna-elven ved 12-tiden 31. desember. Dermed er den unormale flomsituasjonen ved Østensjøvannet tilbakelagt. (Publ.31.12.2020).

 

Høy vannstand

 

 

Turveien på østsiden av Østensjøvannet hadde vann langt inn mot Østensjøveien. Bildet er tatt like før klokken 15.

 

Østensjøvannet hadde mandag 28. desember meget høy vannstand som skyldes store nedbørsmengder på kort tid, over 60 mm siste 48 timer. Vannet gikk flere steder inn over turveiene og hindret fremkommeligheten. Dette til tross for at Vann- og avløpsetaten hadde senket vannstanden i forkant.

Vann- og avløpsetaten meddeler at høy vannstand er styrt slik på grunn av store vannmengder overalt. Vannstanden har nå trolig steget så høyt at den har nådd overløpet, og da stiger det neppe mer. (Publ.28.12.2020).

 

 

Turveien  er fortsatt stengt av vann tirsdag 29. desember ca. klokken 12.

 

 

Vannet har sperret veien fra begge sider. Tirsdag 29.desember 2020 ca. klokken 12. De nye plattingene går klar av vannet.

 

God jul

 

Etter et par-tre uker med våte og tåkefylte dager fikk vi på ettermiddagen 21. desember blå himmel og solnedgang. Julegrana til Lionsklubbene ved Østensjøvannet strålte ekstra fint.  (Publ. 21.12.2020)

 

 

Solnedgang 21. desember.

 

Ny bro

 

 

Broen over erosjonsterskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet sto ferdig denne uke. Plankedekket på broen er nå flatt med solid rekkverk. Denne konstruksjon er trolig langt mer holdbar enn den forrige, utbedret i februar 2017. Arbeidet er utført samtidig som ny spuntkonstruksjon er fullført. Det gjenstår noe planering før NCC kan avslutte arbeidet. (Publ. 19.12.2020)

 

 

Broen sett mot Bogerudmyra.

 

Mot toppen

 

 

For å rydde plass til en platting nedenfor Lilleskogen var NCCs treklatrere i gang med å fjerne to trær fredag 20. november. Bjærketreet med to stammer og en osp måtte tas ned. Turveien var delvis sperret. (Publ.21.11.2020)

 

Rehabilitering av broen

Bymiljøetatens entreprenør NCC er nå i gang med å utbedre broen over den såkalte erosjonsterskelen i forbindelse med skifte av spuntkonstruksjonen i dammen nord i Bogerudmyra. (Publ. 19.11.2020)

 

 

Mandarinanda

 

 

Mandarinanda har vist seg i lengre tid sør i Østensjøvannet sammen med andre ender.

 

Hannen har praktfulle farger, og noen av vingefjærene står rett opp fra ryggen som to rødbrune seil.

Arten opptrer naturlig i Fjerne Østen, men den har blitt spredt til mange andre steder i verden gjennom import og rømninger. (Publ. 28.09.2020)

 

Gren- og trebrekk

 

 

Et tre har hengt seg over ledningene i Manglerudbakken.

 

Den sterke vinden har ført til flere grenbrekk langs turveien. I Manglerudbakken har et tre hengt seg over ledningene mellom to lysmaster med ukjent skadeomfang. Håndløperen er bøyd på et par steder etter kraftige slag fra fallende trær. Trær har også falt over noen stier. (Publ.26.09.2020)

 Dagen etter søndag 27. september var treet som lå over ledningene fjernet av Bymiljøetaten. (Oppdatert 27.09.2020)

 

Høstrug

 

Grønnskjær over jordene på Østensjø gård.

 

Tresking, pløying, harving og såing gikk etter hverandre i uke 37 og 38 til de grønne spirene kunne sees allerede i uke 39, dvs. rundt 24. september. Det er lenge siden forpakteren har satset på høsthvete. Vanligvis har det vært flerårig timotei og bygg som ble sådd om våren.

(Publ. 26.09.2020)

 

 

Takk for i sommer!

 

 

Roy Holt i saueflokken før avreise fra Bekkasinmyra

 

Sauene på Bekkasinmyra ble hentet hjem til Sørkedalen av eieren Roy Holt tidlig på morgenen søndag 13. september. Godt hjulpet av gjeterhunden Aro ble de 19 sauene rask samlet sammen for transport hjem til egne beitemarker. Sauene takker for et fint sommerbeite.

(Publ. 14.09.2020)

 

 

 

 

Tresking på Østensjø gård

 

Mandag 7. september ble byggkornet tresket på Østensjø gård. Sent på dagen var treskemaskinen kommet til Nordflaen, det nordligste jordet på gården. Senere i samme uke ble jordene pløyd. (Oppdatert 14.09.2020)

 

 

Nyveien

 

 

En bredere og mer dominerende turvei mot miljøparken får nå sin endelige form.

 

I lang tid har lite skjedd med den utvidete turveien ned fra idrettsfeltet på Manglerud og fram til møtet med turveien opp fra nordenden av Østensjøvannet. Nå skjer det synlige arbeider med legging av kantstein og asfaltering blir neste skritt.  Fyllingen øst for ishallen tar endelig form. Der skal det bli snuplass, parkering og etter det som meldes oppstilling av avfallscontainere. Vi får håpe at anleggets bakgård ikke vil virke skjemmende mot miljøparken. (Publ. 27.08.2020).

 

 

Grantrær felles i hasselskogen

 

Greinene på grantreet kappes før toppen kuttes.

Trefelling har i en ukes tid pågått i hasselskogen mellom de to stiene som går opp fra turveien sør for Tallberget mot jordene til Abildsø gård. Det er folk fra NCC, entreprenøren til Bymiljøetaten, som har fått oppdraget med å felle flere store grantrær. Først kappes grenene, til sist grantreets topp. Deretter felles stammen som skal ligge i terrenget som «hotell» for insekter. (Publ. 27.08.2020).

 

Høyt henger Kristoffer fra NCC på toppen av stammen som rager rundt 20 meter opp over den lavere løvskogen.

 

Det varsles om trefelling langs turveien.

 

Siste beitedag

 

Siste beitedag i sommer på Bakkehavn for en okse og tre kviger var 24. august. Da hadde de fire husdyra beitet fra 28. mai. Eieren Lise Hartviksen hentet dyrene hjem til gården i Nittedal.

 

 

Oksen Buste takker for i sommer.

 

 

Slått på Sjølienga

 

Sjølienga ligger vendt mot Østensjøvannet langs turveien nedenfor Tallberget. Gresset er lagt i sekker som trekkes inn med wire fra traktor som står ved turveien for å unngå skader i enga.

 

Slåtten på Sjøli ble av Bymiljøetatens entreprenør NCC utført i august. Slåtteenga er klassifisert som naturtype A, særlig viktig som levested for insekter. Enga var i sin tid et utmarksområde under Manglerud gård. Gresset ble på den tiden lagt i to løer og fraktet til gården senhøstes. Enga var hestebeite til etter siste krig. For å opprettholde den gode enga må den slås årlig. (Publ.27.08.2020).

 

 

Til destruering

 

 

Tre store lass med sibirkornell ble fraktet bort.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har, etter oppdrag fra Fylkesmannen og Bymiljøetaten, fjernet sibirkornell i Østensjøområdet Miljøpark. Av praktiske årsaker ble sibirkornellen samlet i et depot langs turveien ved fuktenga Sjøli nord for Vadedammen. Sibirkornell er en fremmed art som ikke hører hjemme i norsk natur. Bymiljøetaten i Oslo kommune sørget for å kjøre kvisten bort til destruering, dvs. forbrenning, fredag 24. april. (Publ. 25.04.2020)

 

Hvitveis ved vannet og i skogen

 

Hvitveisen i blomst langs Østensjøvannet.

 

 

I Manglerudskogen, godt synlig fra turveien, danner hvitveisen et hvitt teppe i skogbunnen. (Bildene er tatt 24.04.2020)

 

Gulveis

 

Nær beslektet med hvitveisen, har også gulveisen sine voksesteder i miljøparken.

(Bildet er tatt 26.04.2020).

 

Mot sommernivå

 

Endring i vannstanden er lett å se.

Vannstanden ble 31. mars regulert til normalt sommernivå, slik vi meddelte samme dag. Se nedenstående varsel. Allerede 2. april var nivået tydelig endret. (Publ. 02.04.2020)

 

Vannstandsvariasjon

Under Østensjøbroen er det lett å se at vannstanden en staund har vært relativt høy. Bildet er tatt 28.03.2020.

Vannstanden i Østensjøvannet har en stund vært relativt høy. I vinterhalvåret er damluken regulert slik at det tillates litt større vannstandsvariasjon enn om sommeren. Dette skyldes at tidvis høy vannstand er bra for vegetasjonen og de botaniske forholdene. Nå har hekkesesongen allerede startet, og Vann- og avløpsetaten vil f.o.m. i dag 31.3.2020 senke og stabilisere vannstanden på et normalt sommernivå. Vi håper dette sikrer gode hekkeforhold for fugl som legger redene på øyene og i vannkanten.(Publ.31.03.2020)

 

 

Pukk for klopp?

Stien som tar av fra turveien i Manglerudbakken fører inn i skogen. Bløte partier er nettopp drenert med pukk mellom kloppene som Østensjøvannets Venner la ut for noen år siden. Pukkstein i stien erstatter ikke klopper.

 

Store arbeider er på gang med veiutvidelse fra Plogveien frem til østsiden av ishallen på Manglerud. Arbeidet berører turveien som grenser til Manglerudskogen. I forbindelse med et dreneringsrør inn mot skogen er det også lagt pukk på tre våte partier i stien som tar av fra turveien. For noen år siden la Østensjøvannets Venner klopper på stiens bløte partier. Pukkstein hører ikke hjemme i et skogstykke vernet som Miljøpark. (Publ. 30.03.2020)

 

Enda et vårtegn

En gruppe hvitveis dukket opp i Manglerudskogen

i dag 27. mars. (Publ. 27.03.2020)

 

 

KOM DEG UT-dagen

Turveien er snø- og isfri. Det fristet mange til en lett tur rundt vannet søndag 2.februar, Turistforeningens Kom deg ut-dagen.