sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett[an error occurred while processing this directive]

Arkiv 2015

 
 

 

Snev av vinter


Romjulen ble innledet med hvite marker og et hvitt lag med snø på isen. Ved Bølerbekken er vannet fortsatt åpent og innbyr til møte med fugl. Svanen strekker hals da den ser at her er det ønskelig med fotopositur. (Publ. 28.12.2015).

 

Nøklevann tappes ned

Tappevannet fra Nøklevann kommer nå fra damfoten og møter den ordinære bekketraseen til høyre. Bildet er tatt 26.12.2015.

Vannledningen fra foten av demningen ved Rustadsaga kommer nå ut omtrent der den tørrlagte bekken fra Nøklevann har sin trase. Vannet er primærkilde for Ljanselva og er grunnlaget for minstevannsføringen i anleggsperioden, men bidrar også til nok vann for snøproduksjon på Skullerudanlegget. Det er herfra vannet som periodevis ble overført til Østensjøvannet gjennom den gamle drikkevannsledningen har sitt utstpring. Denne overføringsmulighet er det også lagt til rette for etter at demningen er rehabilitert. (Publ. 28.12.2015).

 

Vannstanden i Nøklevann nærmer seg det nivået som er nødvendig for å starte arbeidet med fangdammen foran demningen. Etter Vann- og avløpsetatens opplysning skal Nøklevann senkes med 5,5 meter. Bildet er tatt 26.12.2015.

 

God jul

Dekorasjon fra Blomsterhagen på Abildsø gård.

Østensjøvannets Venners dugnadsgjeng hadde 15. desember sesongavslutning i den nye driftsbygningen på Abildsø gård i innbydende lokaler nær Østensjøvannet. Gamle tømmerstokker er for en del benyttet som bygningsmateriale. Blomsterhagen på Abildsø gård dekorerte tømmerveggene med julekranser som, blant andre varer, også kan kjøpes i gårdsbutikkens åpningstid. (Publ. 22.12.2015).

 

Julelys

Juletreet til Lions ved Østensjøbroen speiler seg stemningsfullt i speilglatt turvei. Nok en gang har mildværet holdt vinteren på avstand. (Publ. 19.12.2015).

 

Rimfrost

Svaner og andre vannfugler svømte og flakset rundt i det det isfrie området ved Bølerbekkens utløp søndag 13. desember til stor oppmerksomhet fra turfolket. (Publ. 13.12.2015)

 

 

Isen har så videt lagt seg på Østensjøvannet unntatt rundt bekkeutløpene. Langs iskanten ved Bølerbekken er det fortsatt startbane for svaner. (Publ. 13.12.2015).

Mange fugler har samlet seg i der isfrie området utenfor Bølerbekken. Til og med rustanda nederst til venstre. (Publ. 13.12.2015).

 

Tynn ishinne har lagt seg på den stilleflytende Smedbergbekken. (Publ. 13.122015).

 

Åpning

En gruppe fra dugnadsgjengen står midt i åpningen i trerekken.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner har ferdigstilt siktlinjer i trerekken ved Abildsø idrettsfelt. Neste fase skal entreprenøren til Bymiljøetaten ta seg av. Anlegg av ny trase for turveien er planlagt satt i gang i januar. Da med god sikt ut mot Østensjøvannet. (Publ. 09.12.2015).

 

Siktlinjer

 

Turveien mot Abildsø idrettsfelt

Turveien mot Østensjøvannet.

Dugandsgjengen i Østensjøvannets Venner har i løpet av tre tirsdager åpnet flere felt i trerekken på vestsiden av Østensjøvannet. Nå er det tatt ut såpass mange trær at sikten mot vannet vil bli opprettholdt fra den nye veien som fra begynnelsen av 2016 skal anlegges på innsiden av trerekken.

(Publ. 1.12.2015).

 

Vestsiden

 

Trærne felles langs turveien på vestsiden av Østensjøvannet.

Forberedelser til omlegging av turveien på vestsiden av Østensjøvannet begynte mandag 10. november. Etter oppdrag fra Bymiljøetaten gikk Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner til verks med å felle merkede trær langs turveien. Dette for å bevare sikten mot vannet når turveien legges på innsiden av dagens trerekke. Oppslag om turveitraseen i anleggsperioden vil om kort tid bli satt opp. (Publ. 10.11.2015).

 

Miljøprisen 2015 til Høyenhall skole

Vandrepris og diplom ble overrakt i aulaen på Høyenhall skole 9. november. Fra venstre elevrådsleder Frida Hermansen, leder i Østensjøvannets Venner Amund Kveim og rektor Anne Nyland.

Ved en seremoni i aulaen på Høyenhall skole mandag 9. november ble Østensjøvannets Venners Vandrepris tildelt lærere og elver ved Høyenhall skole for flott innsats ved foreningens ryddeaksjon ved Østensjøvannet i 2015. Til stede var elever fra klassene 4A, 4B og 4C som representerte klassetrinnet som normalt deltar i Ruskenaksjonen. De som deltok går nå på 5. trinn.

-Hvor mange har gått rundt Østensjøvannet, spurte rektor Anne Nyland. En skog av hender strakte seg i været. Østensjøvannet er med andre ord godt kjent av elevene på skolen.

-Gjett hvor mange fuglearter som er sett ved Østensjøvannet, spurte Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner. Tipset de fikk var at det er flere arter enn skoledager i året. Etter mange forslag endte svaret på noe over 225 arter, altså ganske riktig.

For de som skal delta til våren minnet Finn Arnt Gulbrandsen, nestleder i Østensjøvannets Venner, at plasthansker og sekker blir arbeidsredskap også neste år.

Vandreprisen ble overrakt av Amund Kveim, en pris som kan beholdes inntil neste skole vinner. Rustad skole hadde prisen forrige gang. Har en skole fått den tre ganger beholdes prisen. Også et diplom til skolen ble overlevert. (Publ. 09.11.2015).

 

Siktlinjer

 

 

Et 20 meter høyt bjerketre er nettopp lagt i bakken.

 

 

 

Treet skal helst falle i riktig retning. Drahjelp er gjerne nødvendig.

 

På Slåtteenga Sjøli har Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner startet med å ta ut store trær som hindrer utsikt til Østensjøvannet. Sitter man på benken i turveibakken skal det være mulig å se ut over vannet. Trær skal ikke hindre siktelinjene. Arbeidet utføres på vegne av Bymiljøetaten etter anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Slåtteenga Sjøli er det store engstykke på vestsiden av Østensjøvannet, langs turveien under Tallbergåsen. Det felles også trær mot skogkanten i nord for å si mer lys til enga. (Publ. 03.11.2015).

 

 

Undervisningsopplegg om Østensjøvannets vinternatur ved Østensjøvannet våtmarkssenter i november – desember


3.-7. klasse i Oslo er velkomne til Østensjøvannet våtmarkssenters undervisningsopplegg om vinternatur. Opplegget tar utgangspunkt i naturen rundt Østensjøvannet og ser på forandringene som skjer med naturen på vinteren. Opplegget dekker mål i læreplanen i både naturfag og kroppsøving og varer i ca. 2 timer (fra 09.00 – 11.00 eller fra 11.30 – 13.30, veiledende tidspunkt). Det er mulighet for både for- og etterarbeid, men opplegget kan også gjennomføres uavhengig av dette. Påmelding sendes til erik.wegge.bergvik@gmail.com. Skriv gjerne hvilke dager som passer dere best. Førstemann til mølla, så ikke nøl med å ta kontakt! Maks 30 elever pr. gruppe. For mer informasjon klikk her.

 

Fristilling av eiketrær

Dugnadsgjengene under en av de grove eikene i Eikelunden mellom Plogveien og Treskeveien, nordvest for Abildsø gård. Denne eika har en omkrets på 2,55 meter og tilfredsstiller kravene til "hule eiker" som kommer inn under ordningen med "utvalgt naturtype" etter naturmangfoldloven.

Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner utførte tirsdag 20. oktober rydding av småtrær for å fristille de store eikene i Eikelunden vest for Plogveien ved trafostasjonen. Området er en del av Østensjøområdet Miljøpark, men også en "utvalgt naturtype" med flere "hule eiker". Det er viktig at trærne får gode vekstvilkår med tilstrekkelig sollys. I Eikelunden er det registrert 8 eiketrær på over 2 meter i omkrets. Videre er det ca. 25 eiketrær med en omkets på mellom 1,5 og 1,8 meter. I tillegg en rekke mindre eiker. Skjøtselsarbeidet ble utført etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Bymiljøetaten. (Publ. 20.10.2016).

 

Bedre turveier

 

Anleggsmaskinen på vei fra trebroen ved parkeringsplassen mot Østensjøvannet og Bogerudmyra.

 

Anlegg Sevice Øst AS, entreprenøren til Bymiljøetaten, utbedret turveien på østsiden av Østensjøvannet, ved Østensjøbroen og langs østsiden av Bogerudmyra tirsdag 13. oktober. Dekket ble behagelig å gå på til glede for de mange turgjengere. (Publ. 13.10.2015).

 

Euro Birdwatch 3.-4. oktober 2015

Takk for i sommer!

Sauene på Bakkehavn reiser hjem til Svartskog 24. september. Alle 11 søyer og lam takker for seg.

 

"Petra" ga full fart


Bølerbekkens utløp torsdag 17. september om fomiddagen

 

Den sterke nedbøren som fulgte med "Petra" ga kraftig fart i Bølerbekken torsdag formiddag. Bekkevannet fosset ut i Østensjøvannet. Og vannstanden har til nå holdt seg stort sett på normalt nivå. Damluken i nordenden virket også denne gang. Ingen turveier ble meldt å stå under vann. Vannpyttene var imidlertid store. (Publ. 17.09.2015).

 

Sol over BakkehavnGod stemning på Bakkehavn

 

Stor tilstrømning til Østensjødagen på Bakkehavn søndag 6. september. Aktivitetene strakte seg fra hesteridning, fuglekassesnekring, steking av pinnebrød, studie av bunndyr fra Østensjøvannet, natursti, humleleting, underholdning av jazztrompetisten Erik Thormod Halvorsen og mye mer. Østensjø Husflidslag serverte sveler, kaffe og mineralvann samtidig som de hadde egen stand med visning av spesielle teknikker. Underholdene var konferansier Per Amble som bandt sammen programmet på en smidig måte.

Østensjødagen begynte med fuglekikking «Birdlife Pro» kl. 06.30 for den mer fugleinteresserte.


Deltakere fra 1. Bryn speidertropp viste steking av pinnebrød som mange etter hvert forsøkte seg på. 

 
Hesteridning er alltid populært for barn.

 

Jazztrompetisten Erik Thormod Halvorsen

 

 

Bunndyr oppleves som spennende

 

 

Natursti med spørsmål fra natur- og dyreliv.

 

Snekring av fuglekasser

 

 

Salg av sveler gikk unna.

Norsk Ornitologisk forening, Oslo og Akershus informerte om fugler fra Fugleteltet.

 

Inger Myhre Kjærstad og Karen Margrethe Hjertaker agiterte for fredning av Eterfabrikken.

 

 

Per Ove Dahl (til venstre) og Knut Helge Midtbø fra Østensjø historielag viste lokalhistoriske bilder.

 

 

Konferansier Per Amble førte oss smidig gjennom programmet

 

 

Sauene gresset fredelig på jordstykket vest for Bakkehavn.

 

Arrangementet var støttet av Kulturbydel Østensjø

 

 

 

 

 

Flaggermusnatt

 

 

 

Nær 100 små og store deltok på flaggermusnatten 28. august.

 

De fremmøtte fikk først en innføring om flaggermus ledsaget av bilder på en duk hengt opp mellom to trær.

Etter foredraget om flaggermus - nattens akrobat - av Trude Starholm fra Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe, ble deltakerne delt i fire grupper som la ut på flaggermussafari langs Østensjøvannet. Spennende var det å høre flaggermusenes lyder ved hjelp av en flaggermus-detektor. Alle fire gruppene rapporterte å ha hørt nordflaggermus, dvergflaggermus og vannflaggermus, men ikke alle fikk et glimt av dyrene. Derimot var det praktfullt nordlys over Østensjøvannet!

Arrangør var Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner. Les mer: http://www.zoologi.no/flaggermus/.

 

 

Pløying på Østensjøjordene

Traktorpløying går raskt unna selv på stort jorde.

I fem år har timotei vært dyrket på jordene ved Østensjø gård ned mot Østensjøvannet uten pløying. Normalt er det en slått i juni/juli og en etterslått i august. I år har det bare vært en slått. Jorden har nettopp fått gjødningstilførsel i form av slam fra renseanlegget Veas. Først skal det pløyes, deretter harves og til sist såes med timotei i løpet av høsten. (Publ. 19.08.2015).

Endelig kom sauene!

Sauene kom i dyretilhenger og sluses inn på beiteområdet. Fem søyer og fire lam satte kurs for matfatet.

Sauene som skulle til Bakkehavn lot i år vente på seg. Først 31. juli ble fem søyer i alderen tre til syv år og fire lam sluppet på beiteområdet. Gresset var vokst høyt og kraftig så nå gjelder det bare å forsyne seg. Årsaken til at sau ikke kom tidligere var sykdom i den bestningen som var tiltenkt beiteoppgaven. Nå kommer sauene fra en annen bestetning på gården Søndre Oppegård i Svartskog.

Individene fra rasen gammel norsk spælsau er i flere farger noe som gir et artig fargespill i kløverenga.

Sauene spiser kun økologisk mat og skal ikke ha kraftfor, kun gresset de selv spiser. Rent tørt brød kan de få, men trolig sier de seg fornøyd med gresset det er rikelig av på Bakkehavn. (Publ. 31.07.2015).

Vasspest og alger slår til igjen

Vasspest og alger har etablert seg i matter på Østensjøvannets midtre og sørlige del.

 

Vasspest og trådalger har etablert seg med store flak eller matter på Østensjøvannets midtre og sørlige del. Enkelte andre steder med mindre matter, spesielt helt i nord.

Vasspest er en svartelistet vannplanteart som er en skadeplante i norsk natur. Den ble første gang observert i Norge allerede i 1925, nettopp i Østensjøvannet. Planten skygger ut og fortrenger stedegne norske vannplantearter. Planten er i praksis umulig å utrydde når den først har etablert seg, men den er mulig å begrense. Tiltak har vært vurdert, men ingen beredskap er så langt iverksatt. Dette er noe stat og kommune i fellesskap burde prosjektere og bekoste.

Undersøkelser utført av limnologer viser at algene er av samme type som i 2014, bl.a. Tribonema sp. Algene skal ikke være problematiske, bortsett fra at vannet ser grøtet ut. Algemattene gir en viss jordlukt som skyldes blågrønnbakterien Oscillatoria limosa.

Det er stort sett algene som danner mattene og gjerne når de begynner å dø og danne gass. Da flyter de opp og danner mattene. Men vasspesten henger seg også inn i mattene. Derfor finner man begge deler i disse mattene.

Vasspest spesielt, men også alger er periodisk slik at de blomstrer opp enkelte år for så å være mindre aktive andre år. I Østensjøvannet var siste store vasspestår 2011. I 2010 var det oppblomstring fulgt av kjempeoppblomstring i 2011. I 2014 var det noe oppblomstring av vasspest og alger og det ser så langt ut at 2015 blir et år med stor oppblomstring. Det vi kan forvente er at plantene driver mot nord og pakker seg i nordenden slik det gjorde i 2011, avhengig av vindretningen. (Publ. 26.06.2015).

Det begynner å komme mye vasspest under algemattene, melder VAV. (Publ. 29.06.2015)

 

Miljødirektoratet med handlingsplan mot vasspest

Miljødirektoratet meldte om handlingsplan mot vasspest 7. juli. http://miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Juli-2015/Ny-handlingsplan-mot-vasspest/

(Publ. 07.07.2015)

Konkurransen Levende Vassdrag 2015:

Førstepris til Oppsal skole Trinn 4C

 

 

Oppsal skole Trinn 4C kunne juble for førstepremien i konkurransen Levende Vassdrag i Oslo Rådhus.

I Oslo Rådhus ble det torsdag 18. juni utdelt priser til skoler som hadde levert prosjektoppgaver til konkurransen Levende Vassdrag 2015. Førstepremie i Gruppe I: 1.-4. trinn ble tildelt Oppsal skole Trinn 4C for prosjektet "Vannforskerne" med Østensjøvannet som undersøkelsesfelt. Prisen var på kr. 6000 likt fordelt på klassetrinnet og skolen, i tillegg maleri og diplom. Lærer for klassen er Camilla Bjordal Godø.

Andre premie gikk til Oppsal skole Trinn 4A for prosjektet "Østensjøvannets Eventyr" og fra samme skole Trinn 4B med prosjektet "Nærmiljøet - vårt ØV". Annenpremien var en værstasjon og diplom. Alle trinnene hadde sine prosjektoppgaver fra Østensjøvannet. Uranienborg skole (Frognerelven) og Ammerud skole (Alnaelven) fikk også andre premier.

I Gruppe II: 5.-7. trinn vant Uranienborg skole Trinn 6 med prosjekter fra henholdsvis Frognerelven og Alnaelven. I Gruppe III: 8.-10. trinn vant Kastellet skole, Trinn 9 for et prosjekt fra Ljanselven.

Alle elevene ble hilst velkommen av ordfører Fabian Stang.

Arrangør var Oslo Elveforum, Bærum Elveforum og Lysakervassdragets Venner.

Vi gratulerer!

 

Kamp mot russekål

Tiril Andersen lukte problemplanten russekål under medlemsaksjonen 10. juni.

På vollene rundt Manglerud kunstgressbane var det en stor bestand.

 

En ivrig gruppe møtte frem for å delta i Østensjøvannets Venners dugnad 10. juni. Målet var å luke problemplanten russekål som invaderer vårt område. Planten hører ikke hjemme i norsk natur og utkonkurerer lokale plantearter. Foreningen har i mange år bekjempet russekål og arbeidet viser gode resultater.

De fremmøtte fikk først en grundig orientering om planten av foreningens leder Amund Kveim, og ble deretter delt i grupper som dekket områder på Bogerud og Manglerud. En stor takk til alle fremmøtte!

Planten sprer seg lett, og vi oppfordrer alle hageeiere til å lære seg å gjenkjenne planten og utrydde den fra sitt nærområde. Lukede planter pakkes i tett plastpose og sendes til forbrenning sammen med restavfall.

Planten er flerårig så man må forvente at den dukker opp på nytt, men over tid vil den forsvinne. Det viktigste er at den ikke får frø seg og spres videre. (Publ. 11.06.2015)

 

 

Fuglenes dag søndag 31. mai var et samarbeid mellom Østensjø Vannets Venner, Norsk Ornitologisk Forening i Oslo og Akershus (NOF - OA) og Østensjø Husflidslag. Arrangementet fant sted på Merkantilfeltet på Bogerudmyra som et av innslagene på Bydelsdagene 31. mai til 7.juni.

 

Leder i NOF - OA, Håkan Billing, fokuserte teleskopet og inviterte deltakere til å betrakte fugler ute på vannet. Fugleturen omfattet også småfuglobservasjoner i løvskogen mellom Merkantilfeltet og Bakkehavn. Her ble den rødlistede rosenfinken hørt med sin karakteristiske sang som kan minne om det engelske - "Pleased to meet you" - som Håkan uttrykte det.

Teltene ved Merkantilfeltet lå rett ved turveien. I det største teltet var det flere foredrag i løpet av dagen.

Carsten Lome fra Oslo og Akershus ringmerkingsgruppe, demonstrerte hvordan man merker fugl for et lydhørt publikum. Her med en hettemåke som har fått en grønn plastring på det ene beinet. Ringen hadde en kode med bokstaver og tall. Fuglen, en hunn på litt over ett år, ble målt og veid (255 gram) før den ble sluppet fri. For å merke fulg må man ha lisens fra Miljøverndepartementet.

En årsgammel munk ble fanget i et fuglenett og fikk en liten ring på beinet. Ringen veier ikke mer enn 1/3 gram. Da den ble sluppet fri, fløy den uanstrengt inn blant løvtrærne mot Bakkenavn.

Østensjøvannets Venner stilte med stand og inviterte besøkende til å tegne seg som medlem.

 

 

KUER OG KALVER SLUPPET PÅ BEKKASINMYRA
NB! NÅ ER DET STRØM I EL-GJERDET

To kuer og to kalver beiter fra idag av (14. mai) og ut sommeren på Bekkasinmyra på østsiden av vannet. De er av rasen dexter. Rasen har sin opprinnelse sørvest i Irland. Dexter er en veldig liten rase. Gjennomsnittlig vekt for kyr er 300 kg med høyde på 90-110 cm. Svart er den dominerende fargen på fe fra denne rasen, men den finnes i andre fergevarianter. Den har økt i popularitet de site to tiårene. I Norge finnes det cirka 70 kyr av rasen. Kuene hater Hanna og Hedda, mens kalvene har fått navnet Josefine og Krise (minstemann). Publ. 14.05.2015.

 

Bilde 1: Krøtterne som skal beite ved Østensjøvannet denne sommeren.
Bilde 2: Johan Ellingsen, Beitepatruljen og eieren Hilde Aukrust med hjelpere
.

 

Kuene er pga. lite beitegress midlertidig flyttet rundt 16. juni, men kommer igjen! (Publ. 27.06.2015)

Kom innom vår stand

Det er vår og fint ved Østensjøvannet nå. Vi har nå hatt stand ved fugleskjulet to søndager og flere blir det. Kom innom vår stand for en prat. Østensjøvannets Venner trenger ditt medlemskap for å kunne drive nødvendig skjøtsel av området og for å kunne påvirke aktuelle myndigheter slik at dette unike området blir tatt vare på for fremtiden.

 

Nytt avløpssystem ferdig installert

 Det nye damhuset i den nordvestlige delen av Østensjøvannet er nå ferdig.

Reguleringsmekanismen for vannstanden er montert inne i  damhuset. I tillegg er det satt opp en ytre ristkonstruksjon for å fange opp drivved, søppel og planterester slik at ikke dette tetter for damluken eller overløpet. Damluken, og derved vannstanden, fjernstyres fra Vann- og avløpsetaten. Vannstanden har under byggetiden vært regulert ned med ca. 20 cm. Utløpssystemet vil nå, etter at vannet har nådd normal vannstand, holdes mest mulig stabilt.

Det er PA entreprenør AS som har utført arbeidet, og de håpet på en kald og tørr vinter. Som kjent ble det ikke slik og det gjenstår derfor noe etterarbeid som f.eks. endelig rydding av riggplassen og anleggsveien. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har fastsatt at arbeidene måtte være avsluttet pr. 20. april for å få ro ved vannet i fuglenes hekkeperiode. Arbeidet vil bli gjenopptatt etter ferien og området vil derfor inntil videre fortsatt være avsperret. Vi ber derfor publikum respektere gjerdene.

Stor oppslutning om snekring av humlekasser  

På Åpen dag på Østensjøvannet våtmarkssenter søndag 12. april ble det gitt instruksjon i snekring av humlekasse. Humleekspert Atle Mjelde holdt et engasjerende foredrag om de lodne krabatene og om hvordan kassen skulle innredes. Humlene liker å ha bol i musenes gamle ynglebol. Derfor prøver vi å lage bolet oppi humlekassen så likt som mulig et ekte musebol, jo større er sjansen for at en dronning vil flytte inn. Ekte musebol har god isoleringsevne og innfrir humlens krav om å ha rundt 30 grader C i bolet. Derfor fores bolet med tørket fint mykt plengress. Bolkammeret fores med flere svært tynne lag med fettvatt. Ut av bolkammeret lages det så en tunnel på ca. 2 cm i diameter som leder til inngangshullet. Når humledronningen er på leting etter bol tiltrekkes de av muselukt. Derfor kan man gjerne legge litt mat  (nøtter, frø) inni humlekassen på vinteren for å lokke musene dit. Da er det større sjanse for at det flytter inn en humledronning til våren.

Det ble snekret humlekasser i stor stil på tunet foran våtmarkssenteret.

 

Hvordan man bygger og innreder en humlekasse

Her er linker til instruksjonsark og video

Om humler og humlekasser

Montering av humlekasse

Video (hvordan lage innmaten)

 

 

Rottrekking

På østsiden av Østensjøvannet ligger Bekkasinmyra, jordstykket som de senere år har hatt sommerbeite av storfe. Oppslag fra røttene i myra har gjort det vanskelig å holde vegetasjonen nede. I desember 2014, administrert av Fylkesmannen, ble et område med røtter trukket opp av myra med gravemaskin for å stanse oppslag. Først når isen i myra gikk opp kunne dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner begynne å frakte bort røttene. Det viste seg at de var svært tunge. Fem mann måtte til for å løfte en rot ut av myra og bort til turveien for senere transport ut av området. (Publ. 7. april 2015).

 

Topping av hettemåkeøy

Oppslag fra fjorårsskudd som ble klippet i vinter legges som et toppdekke på en av øyene på østsiden av Østensjøvannet. Isen gikk opp allerede for et par uker siden. Derfor måtte kvisten trekkes over i en gummibåt. Reservatreglene tilsier at fra 1. april er det ikke adgang til å drive sjøtsel på øyene av hensyn til hekketiden. Denne øya, som er godt synlig fra turveien, er rehabilitert og avhengig av tilførsel av et nytt lag med kvist for ikke å forsvinne under vann. Håpet er at hettemåkene vil finne seg bedre til rette etter prepareringen. (Publ. 25. mars 2015).

 

 

Kvistkverning

De store haugene med kvist som har vært deponert rett sør for broen over Bølerbekken har en tid dominert området. Kvisten er ryddet på øyene og dratt på land så lenge isen var farbar. Onsdag 11. mars dro Dugnadsgjengen fra Østensjøvannets Venner i gang med kverning. Arbeidet vil foregå også neste uke før kvistkuttet deretter fraktes vekk.

 

Klargjøring for hettemåkene

Rotskuddene på "Hettemåkeøya" på østsiden av Østensjøvannet ble torsdag 5. mars fjernet med ryddesag av dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. Jobben ble utført i siste liten før isen i kanalen mellom turveien og øya gikk opp. Åpent vann gjorde det nødvendig med et solid fraspark for ikke å tråkke i vann. Særlig med et fange rotskudd under armen. Samme dag ble de første hettemåkene observert. Våren er i anmarsj!

 

Snekret sin egen fuglekasse

Markus 6 år har fra Høyenhall snekret fuglekasse under Åpen dag på Østensjøvannet våtmarkssenter søndag 1. mars. Kalle Turkerud fra NRK Østlandssendingen intervjuet Markus etter vellykket snekring. Fuglekassen fikk Markus, slik også alle de andre som snekret, ta med seg hjem uten byggekostnader.

Det ble snekret på løpende bånd godt hjulpet av mor og far. Til venstre Victor 8 år, til høyre Hedda 10 år i full gang med oppgaven. Til sammen 40 sett med materialer lå klare for sammensetting på Bakkehavn under Åpen dag. Østensjøvannets Venner både assisterte og grillet pølser til deltakerne.

 

Krafttak

Øya rett sør for Bølerbekken har høy vegetasjon med trær som bør felles om øya skal overleve. Fylkesmannen har pekt ut det som bør fjernes. Foreningen ØX har gjort en stor jobb med å skjære ned trær og busker. ØVVs dugnadsgjeng drar vekk nedfallet. Andreas Petter Jensen (til høyre) og Jan Egil Pedersen trekker her et tre over den frosne kanalen og inn på land. (Publ. 19.02.2015).

 

Vinternatur på våtmarkssenteret

Østensjøvannet våtmarkssenter underviser i perioden januar-mars om dyr og planters tilpasning til vinteren. Opplegget har fått navnet «Vinternatur», og foregår på Bakkehavn. Innholdet er som følger:

  • Forelesning inne på Østensjøvannet våtmarkssenter om hva som skjer med naturen på vinteren, med eksempler fra utvalgte arter av insekter, amfibier, pattedyr, fugler og trær.

  • Detektivleken. Elevene skal ut og lete etter spor og avsløre hvilke dyr som lever rundt våtmarkssenteret og hvor de overvintrer.

  • Fuglebingo. Elevene får hvert sitt bingobrett med bilder av ulike fuglearter, og skal krysse av for artene de observerer til de får fire på rad og «bingo». Elevene lærer gjennom denne aktiviteten både å bruke kikkert og å kjenne igjen noen av våre vanligste standfugler.

  • Dyr i bolle. Mimelek i grupper hvor formålet er å beskrive dyr/fugler uten å bruke dyrets navn, samt å gjette hvilket dyr som blir beskrevet.

Nivået er tilpasset 5.-7. klasser, og interessen fra Osloskolene har vært så stor at det er undervisning nær alle dager. Opplegget er utarbeidet av naturveileder Torill Hasle med bistand fra Oda Fosse, Ragnhild Heimstad og Randi Osen.

 

Verdens våtmarksdag

Oslo våtmarkssenter / Østensjøvannets venner markerte søndag 1. februar «Verdens våtmarksdag» med stand ved Fugleskjulet. Selv på en grå og sur vinterdag var det en god del besøk og deltakelse på «våtmarks-quiz» som var lagd for anledningen.

Det ble trukket 3 vinnere av quizen, disse er:Hilde Midttømme, Anne Grönqvist og Signy Ryen. Disse vil motta hver sin thermokopp med Sothøne-motiv i posten i løpet av få dager.

Kvistryddere

Det er bruk for mange hender når kvist fra trær som er felt skal samles sammen. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner var tirsdag 21. januar i gang med å trekke fram kvist for kjøring til kvistkvernemaskinen. Som en fortsettelse av jobben for en uke siden var det en av øyene utenfor Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet som på denne måten ble skjøttet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Publ. 22.01.2015).

Av en voksen bjerk blir det mye kvist.

 

Kvistkverneren gikk trofast så lenge den ble matet med kvist og det gjorde den i flere timer. Store kvisthauger ble omdannet til en langt mindre og kompakt masse som lett lar seg håndtere til forkjellig bruk. (Publ. 22.01.2015).

 

Trefall

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har startet med skjøtsel på en av øyene rett ut for Lilleskogen eller omtrent 200 meter nord for Østensjøbrua. Fylkesmannen har gitt instruks om å felle vegetasjonen som står 2-3 meter fra bredden. Dette for å forhindre at trærne faller ut i vannet ved et serkt vindkast og drar med seg jordmassene rundt rota. Erosjonen for tak og etter en tid forsvinner store deler av øya. Samtidig åpnes landskapet og fuglene får bedre hekkeforhold. Det gjelder særlig hettemåken. (Publ. 14.01.2015)

 

Måking av isen rundt øya som skal skjøttes er et fornuftig knep. Snøen isolerer dårligere og isen blir tykkere. Og varer dermed lenger om temperaturen stiger og smelting inntreffer før jobben er ferdig. Fjerning av snø gjorde man også da det ble skåret isblokker før kjøleskapenes tid. Da ble isen gjerne 40-50 cm tykk. Nå er den 15-20 cm. (Publ. 14.01.2015)

 

Arthur Fonnesland med et fange kvist og stokker til videretransport.

 

Nytt avløpssystem

Arbeidet satt i gang

Turveien nærmest vannet stengt

Vann- og avløpsetaten har satt opp plakater som informerer om arbeidet som er satt i gang:

Fra desember 2014 til mars/april 2015 vil det pågå anleggsarbeider ved overløpet på Østensjøvannet. Midlertidig fangdam etableres. Eksisterende hevertoverløp fases ut og erstattes med damluke. Nytt lukehus bygges. Ny permanent varegrind etableres istedenfor dagens lense. Normal vannstand skal opprettholdes i hele byggeperioden.

Turveien nærmest vannet stenges for publikum i anleggsperioden, veien lenger nord kan benyttes som normalt.

Formålet med arbeidet som nå er satt i gang er å få mer stabil vannstand slik at erosjonsproblemene langs bredden reduseres.(Publ. 09.01.2015).

 

Turveien nærmest vannet er stengt. Bildet er tatt fra turveien lenger nord som er åpen.

Turveien nærmest vannet som går inn fra fortauet i Østensjøveien er stengt.

 

Er fisken for folk eller fugl?

Det som gjør Østensjøvannet attraktivt er fuglelivet. Fisk og bunndyr er for mange arter en viktig del av matbehovet, ja enkelte arter har det som hovednæring. Uten fisk trekker fuglene til andre steder, særlig til fjorden. Isfiske er fullt lovlig og en artig hobby. men å spise fisken er neppe å anbefale. Matfisk kan den neppe kalles fordi vannet er sterkt forurenset. Ideelt sett bør fisken slippes ut igjen. Gjerne som mat for fiskespisende fugl når isen går opp og våren kommer. Vannet er som kjent spiskammer for sultne fugler enten de er på trekk eller velger å bli her hele sesongen. (Publ. 04.01.2015).

 

Matvett

Det er flere måter å mate fuglene på. Småfuglene kan spise av nek, men vannfuglene må finne mat i vannet eller på bakken. I sørenden av vannet kunne man 2. nyttårsdag se eksempler på dårlig kunnskap om mating. Legg ikke en haug med brød på isen!(Publ. 02.01.2015)

Hele eller halve brød skal ikke tømmes på isen! Skal du mate endene, gi de en bit ad gangen. (Publ. 02.01.2015).

 

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

Østensjøvannet våtmarkssenter

 

3.-7. klasse i Oslo er velkomne til Østensjøvannet våtmarkssenters undervisningsopplegg om vinternatur. Opplegget tar utgangspunkt i naturen rundt Østensjøvannet og ser på forandringene som skjer med naturen på vinteren. Opplegget dekker mål i læreplanen i både naturfag og kroppsøving og varer i ca. 2 timer (fra 09.00 – 11.00 eller fra 11.30 – 13.30, veiledende tidspunkt) i januar og februar. Det er mulighet for både for- og etterarbeid, men opplegget kan også gjennomføres uavhengig av dette. Påmelding sendes til toril.hasle@sabima.no. Skriv gjerne hvilke dager som passer dere best. Førstemann til mølla, så ikke nøl med å ta kontakt! Maks 30 elever pr. gruppe. For mer informasjon klikk her.

 

 

Høyvann og juletretenning

 

1. søndag i advent - 29. november - etter kraftig regnvær sto vannstanden høyt. Turveien var delvis ufremkommelig på vestsiden, i sør ved Østensjøbroen flommet vannet over turveien og ved Bølerbekkens utløp sto bordet i vann. Våtmarken ble godt gjennombløtt i høstflommen. Før juletreet til Lions ble tent kl. 16 ble det fyrt i bålpannensom som lyste og varmet i tussmørket. (Publ. 29.11.2015).

Råk

 

Åpen råk midt midt ute på vannet skyldes trolig metangass.

I løpet av helgen 21. og 22. november la isen seg over hele Østensjøvannet. Men midt ute på vannet omtrent rett øst for Manglerud ishall dannet det seg en stor råk. Mange fugler søkte til den åpne vannfalten noe som ga en viss oppmerksomhet blant folk som gikk på turveien. Som vi har sett tidligere år er det trolig metangass som stiger opp og holder isen vekk. Tilfellet varsler om svak is i en periode når den omsider legger seg. (Publ. 23.11.2015).

De fleste fulgene som søkte til den åpne vannflaten var sothøner.

 

Det grønnes

I løpet av en mild høst har det grodd i nysodd timotei på jordene til Østensjø gård. Det grønne draget skimtes over jordene. Søndag 15. november var isen kommet på vannpyttene som forteller at nå må fortsettelsen komme til våren. I kanalene rundt vannet hadde det også kravet på. (Publ. 15.11.2015).

Populær lekeplass

Etter at lekeplassen i sydenden av Østensjøvannet ble oppdgrader i siste halvdel av oktober har mange barn benyttet seg av lekeapparatene, særlig i helgene. Bildet er fra 15.11.2015.

(Publ. 8.11.2015, oppdatert 15.11.2015).

 

 

 

Feiing

Feiemaskinen kjører i bakken ved Manglerud skole.

Bymiljøetaten utførte ved etreprenøren Mesta tirsdag 3. november feiing av turveien. Det var særlig løv som lå på asfalten i bakken ved Manglerud skole. (Publ. 03.11.2015).

 

Oppgradering av lekeplassen

Det graves dypt for solid fundamentering av lekeparratene.

Bymiljøetaten har tatt initiativ til oppgradering av lekeplassen sør i Miljøparken. Nye lekeapprater, huske og sklie skal settes opp. Sikkerheten på lekeplassen er viktig, eldre utstyr skiftes ut. Gravearbeidet startet 13.10.2015.

(Publ. 13.10.2015)

 

Slåttegress

På Bakkehavntoppen helt sør i Miljøparken mot Paal Bergs vei har det i høst blitt slått gress og buskas for å fremme vekstmulighetene for planter man ønsker å gi bedre vilkår. Dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner kjørte bort gresset tisdag 13. oktober.

 

Snekring av flaggermuskasser

 

Snekring av flaggermuskasser gikk unna ved Østensjøvannet våtmarksenter Her er det Erik som slår i en spiker.

 

 

Instruksjonen må studeres før snekringen kan begynne

 

Snekring av flaggermuskasse som familieprosjekt

 

Snekre din egen flaggermuskasse for å hjelpe flaggermusene der du bor, var oppfordringen på søndag 20. september. Kassen fikk snekkerne gratis med seg hjem. Dugnadsgruppen i Østensjøvannets Venner hjalp til med snekringen. Stedet var Østensjøvannet våtmarksenter på Bakkehavn.

(Publ. 21.09.2015)

 

Kvalitetsstempel til parker og grønne områder:

UTMERKELSEN NORDIC GREEN SPACE AWARD 2015 TILDELT ØSTENSJØVANNET

 

På Østensjødagen 2015 ble utmerkelsen Nordic Green Space Award tildelt Østensjøområdets Miljøpark. Utmerkelsen er et nordisk kvalitetsmerke innenfor grønne område. Kulturbyråd Hallstein Bjercke mottok utmerkelsen på vegne av Oslo kommune.

 

Fra venstre:Kristin Sandaker, leder i Østensjø bydelsutvalg. representant for dommerkomiteen Maria Fall, kulturbyråd Hallstein Bjercke med tildelingens dokumentasjon utformet som et diplom, Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner (ØVV) og Finn Arnt Gulbrandsen, nestleder og leder av skjøtselsgruppen i ØVV.

Representant for dommerkomiteen Maria Fall, fra Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS), begrunnet tildelingen av utmerkelsen til Østensjøområdet Miljøpark med at den nordiske dommergruppen hadde notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby.

Mer om Nordic Green Space Award finner du her: http://nordicgreenspaceaward.com/

 

Østensjøvannets Venner sitt bilde.

 

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

Årsrapport for fugler sett ved Østensjøvannet i 2014

 

 

Broen holdt!

 

Ekstremnedbøren onsdag 2. september fikk stor virkning for vannføringen i tilførselsbekkene. Vannet nådde helt opp til broen over Bølerbekken. Vannstanden har ikke vært målt høyere etter at den nye damluken ble satt i drift. Bildet er tatt ved 10.30-tiden. (Publ. 02.09.2015)

 

Kuene tilbake på Bekkasinmyra!

Josefine og Hedda på Bekkasinmyra

 

Josefine og Hedda er på plass igjen på Bekkasinmyra fra 31. august. De skal beite her til midt i oktober. Første gang de ble sluppet ut var 14. mai (se nedenfor), men har vært hjemme på gården i Svartskog en periode. Gresset på Bekkasinmyra står nå grønt og saftig. (Publ. 01.09.2015).

 

Torgfest og stand på Bogerud

Østensjøvannets Venner stilte med egen stand på torgfesten på Bogerud lørdag 29. august. Flere T-skjorter ble solgt, her snakker Paul Fekjær med noen interesserte. (Publ. 01.09.2015).

Turveien er blitt åpen grøft

Bildet viser turveien fra infoskiltet mot Manglerudbakken.

Turveien inn i Miljøparken er nå en åpen grøft fra rundkjøringen ved Østensjøveien/Haakon Tveters vei. Høyspentkabelen er ferdig lagt ned Manglerudbakken, men foreløpig ikke på veistykket frem til rundtkjøringen. Gravingen fortsetter nå langs Haakon Tveters vei og opp Skappels vei. (Publ. 19.08.2015).

Østensjøbekken over høyspentkabelen

Turveien er stengt, men fra den midlertidige broen er det god sikt mot stedet der Østensjøbekken passerer kabelen.

Røret med Østensjøbekken vil gå over høyspentkabelen. Kabelen legges i selve turveitraseen. Det betyr at den enten kunne gå over eller under bekkerøret. Det ser ut til at kabelrøret som kabelen skal trekkes gjennom nå er lagt under bekkerøret. (Publ. 12.08.2015).

Kabelkryssing av Østensjøbekken

Alt ligger nå til rette for å grave ned høyspentkabelen over Østensjøbekken i selve turvetraseen.

Høyspentkabelen til Hafslund Nett skal krysse Østensjøbekken i veitraseen. Arbeidet utføreres av entreprenør Veflen og beregnes satt i gang tirsdag 11. august. Turveien fra rundkjøringen ved Østensjøveien/Haakon Tveteres vei til Manglerudbakken blir stengt samme dag. Turveien på motsatt side av Vadedammen holdes åpen. (Publ. 10.08.2015).

 

Manglerudbekken under høyspentkabelen

 

Rørene som skal føre høyspentkabelen over Manglerudbekken er på plass.

Manglerudbekken krysser under turveien opp til Manglerud ishall. Nå legges den nye høyspentkabelen til Hafslund Nett over Manglerudbekken. Det betyr at bekken fortsatt vil renne ned til Østensjøvannet i den vanlige traseen. Forrige gang det var graving i bakken ble bekken lagt dypt slik at fremtidig fremføring av kabler kunne skje over bekken. Det var Østensjøvannets Venner som gjorde de kommunale etater oppmerksom på mulige fremtidige inngrep. Dermed ungikk man anleggskomplikasjoner og kanskje tap av en tilførselsbekk.

(Publ. 12.07.2015)

 

Damluken motvirket flom

 

Vannet presset seg fram under broene ved Bogerudmyra

Den sterke nedbøren som falt i løpet 8. juli førte til at store vannmasser ble tilført Østensjøvannet gjennom tilførselsbekkene og over erosjonsterskelen ved Bogerudmyra. Vannet presset seg fram under broene. Etter målestaven i sørenden av vannet å dømme unngikk man flom ved at det nye avløpet i nord virket etter hensikten. (Publ. 08.07.2015).

Oppdatering:

I uke 32, første uke av august, var det flere store regnskyll som satte utløpssystemet under press. Dermed steg vannstanden kraftig, men så langt det ble rapportert unngikk man oversvømmelse av turveiene.

(Publ. 10.08.2015)

Sommerslått

Slåttemaskinene på jordet til Østensjø gård.

På Østensjø gård ble gresset pakket i baller 5. juli etter å ha vært slått noen dager tidligere. Også i år var det såkalt treårig timotei som ble dyrket. Høyballene ble i etterkant raskt pakket inn i hvit plast. Merk alge- og vasspestmattene ute på vannet. (Publ. 05.07.2015)

 

Nøklevann tappes ned

Rehabilitering av demningen

Noe av vannet til Østensjøvannet

Fra befaringen på Nøklevannsdemningen ved Rustadsaga 1. juli.

Nøklevannsdemningen skal rehabiliteres. Den ble bygget rundt 1900 og trenger oppgradering av sikkerhetsmessige årsaker. Derfor må Nøklevann midlertidig tappes ned med 5,5 meter. Nedtappingen begynner 1. september og arbeidene kan begynne rundt 1. oktober. I oktober 2016 er det beregnet at vannet er fyllt opp igjen til normal vannstand.

Befaring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Vann- og avløpsetaten (VAV) orienterte om prosjektet ved en befaring på demningen onsdag 1. juli for organisasjoner med medlemmer som blir berørt av nedtappingen og anleggarbeidene.

Konsesjon

Oslo kommune ved VAV fikk konsesjon av NVE til overføring av vann fra Nøklevann til Østensjøvannet gjennom den gamle drikkevannsledningen i 10 år på begynnelsen av 2000-tallet. I forbindelse med nedtappingen av Nøklevann har NVE gitt tidsbregrenset konsesjon for overføring av vann til Østensjøvannet. Nå overføres det 40 l/s inntill Nøklevann er tappet ned. Overføring av vann til Østensjøvannet vil også i fremtiden være mulig, men avhengig av konsesjon.

Ljanselva skal  under anleggsperioden ha minstevannsføring på 10 l/s, avgjørende for fiskebestanden i elva. (Publ. 01.07.2015).

 

BIOKORRIDOR FRA BOGERUD TIL TØYEN

Biokorridoren ble offisielt åpnet av Raymond Johansen på et arrangement 26. juni ved Manglerud kirke. Fra venstre Daniel Stephanek, Lena Andreassen, BU-leder Kristin Sandaker. Raymond Johansen med saks til høyre.

Foreningen Bydel i bruk har organisert en «biokorridor» fra Bogerud via Østensjøvannet og Kværnerdalen helt ned til Botanisk hage på Tøyen. Tanken er at man ved å plante ut blomster på områder som ligger brakk, skal fremme trivsel samtidig som det er nyttig for bier og humler.

Østensjøområdet er jo fra naturens side rikt på blomster og insekter, selv nå etter at Østensjøvannets Venner de siste ukene har fjernet store mengder russekål fra området. Der traseen går gjennom miljøparken har Bydel i bruk, i samarbeid med Østensjøvannets Venner, derfor bare satt opp plakater som minner om nettopp dette. Ved Bogereud er det etablert bed ved inngangen til miljøparken ved Paal Bergs vei, og tilsvarende er det bed ved trafoen i Plogveien på Manglerud. (Publ.27.06.2015).


Langs biokorridoren ved Østensjøvannet er det små plakater med informasjon om insektene som spiller en viktig rolle for pollinering av en rekke plantearter,

 

Kabelgraving

Hafslund Nett beklager ulempene, men skriver at det er et viktig arbeid for sikker strømforsyning.

Høyspentkabelen mellom Plogveien og Vetlandsveien legges nå i bakken opp til Manglerud. Grøften følger turveien, men et stykke opp i bakken svinger den inn i skogen ved siden av turveien. En del trær er felt der det skal graves grøft. Den gamle oljebaserte kabelen blir liggende i bakken. Det opplyses at arbeidet beregnes ferdig i november 2015. (Publ. 27.06.2015).

 

Guidet vandring i Miljøparken

Leder i ØVV Amund Kveim, til høyre, beretter om Østensjø gård for medlemmer av Søndre Aker Historielag. Leder i historielaget Anne Marie Hval Grøgaard sentralt i bildet.

Vår og forsommer er høysesong for vandringer i Miljøparken med omvisere fra Østensjøvannets Venner. Tirsdag 9. juni var det Søndre Aker Historielag som ble guidet fra fugleskjulet på vestsiden av Østensjøvannet via sørenden og opp til Østensjø gård. Både naturfaglige og lokalhistoriske temaer ble omtalt. (Publ. 10.06.2015).

 

Forsommerslått

Sommerslåtten på Bakkehavn startet tidlig i år. Dugnadsgjengen gikk løs på gresset med både motororisert og mer tradisjonelt redskap. Ljåen ble brukt der maskinelt utstyr ikke var så godt egnet. Gresset ble kjørt bort fra området. (Publ. 10.06.2015).

Verdens miljødag

Miljøagentene: Ta vare på miljøet!

Miljøagentene i Manglerudvangen Borettslag aksjonerte lørdag 6. juni.

Miljøagentene fra Manglerudvangen Borettslag aksjonerte lørdag 6. juni ved å rykke inn på Manglerud senter under mottoet Ta vare på miljøet – ikke kast mat!! Leder for gruppen Bergljot Dale var like optimistisk som barna da de under sin fane og med plakater marsjerte inn på senteret.

Miljøagentene - Barnas miljøvernorganisasjon – oppfordrer alle barn i Norge til å bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. -Vi kan gjøre noe med klimaendringene, og vi kan alltid bli flinkere til å ta vare på naturen. Meld dere inn i Østensjøvannets Venner, var en av parolene!

Bydelsbilder

Bildene er montert på et flyttbart veggsystem

I den sentrale hallen på Manglerud senter har det under Bydelsdagene 2015 stått en utstilling med bilder fra Bydel Østensjø i tidligere tider. Utvalget av bilder er hentet fra bildebasen Østensjø lokalhistoriske bilder, som driftes av Østensjø historielag og Østensjøvannets Venner i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Klikk på linken Lokalhistoriske bilder øverst på siden! (Publ. 06.06.2015).

 

USA-studenter i forrykende regnvær

Randy Gunnar Lange forteller om naturtyper ved Østensjøvannet

Østensjøvannets Venner guidet 2. juni en gruppe på 30 studenter fra West Chester University Pennsylvania. Studentene med to professorer ble tatt i mot og bespist på Abildsø gård før turen gikk videre langs vannet i et forrykende regnvær. Deretter var det besøk på Østensjøvannet Våtmarksenter der gruppen drøftet sine erfaringer bl.a. om hvorledes naturstier tilrettelegges i USA og i hvilken grad dette kan overføres til norske forhold. Arrangementet ble ledet av Amund Kveim og Randy Gunnar Lange.

 

Snøen viker

Brøytekantene fra det store snøfallet 26. mars er ennå synlig langs Østensjøveien ved inngangen til april. Men hestehoven holdt stand. På Østensjøvannet er isen smeltet, bortsett fra noen steder mellom trær langs bredden. Og rustanda er tilbake, ankomst ble meddelt 21. mars. For ikke å snakke om hettemåkene som forbereder hekklng. (Publ. 2. april 2015).

 

De første hestehov

Langs Østensjøvannet titter nå hestehoven fram. Bildet er tatt 15. mars på vestsiden av vannet.

Minna Wetlesens Husholdningsskole 150 år

Minna Wetlesens Husholdningsskole åpnet 17. mars 1865 på Abildsø gård som den første i Europa. Østensjøvannets Venner ønsket å holde hennes minne levende ved en markeringsstand søndag 15. mars. Husholdningsskolen var forløperen til opprettelse av husholdningsskoler i Norge.

Standen til Østensjøvannets Venner på vestsiden av vannet (ved garasjene) søndag 15. mars. Det ble servert gratis kaffe og kaker til forbipasserende samtidig som de besøkende ble fortalt om Minna Wetlesen.

 

Ytre fangdam ferdig

Arbeidet med det nye avløpssytemet går etter planen. Den midlertidige ytre fangdammen som skal holde vannet unna anleggsområdet er ferdig og kan på avstand sees som en jordvoll. Vannstanden er senket med 5-10 cm slik at det skal være tilstrekkelig med smeltevannskapasitet om midværet vedvarer. (Publ. 19.02.2015).

 

Nytt lukehus

Arbeidet med å bygge nytt lukehus i avløpet er påbegynt. Eksisterende hevertoverløp fases ut og erstattes med damluke. (Publ. 24.01.2015).

 

Arbeidsriggen

Arbeidsriggen kom på plass noen dager før jul og skal benyttes under bygging av nytt avløpssystem fra Østensjøvannet. Seks seksjoner utgjør riggen som ligger inntil turveien i nordenden av vannet. (Publ. 27.12.2014).

Forberedelse til bygging av nytt avløp

Torsdag 18. desember startet arbeidet med å reise arbeidsriggen til byggingen av de nye avløspssystemet fra Østensjøvannet. Riggen blir etablert like ved turveien opp mot Manglerud. Arbeidet med nytt avløp starter på nyåret 2015.

 

Lav desembersol

Lav desembersol lørdag 6. desember skinte i nyisen.

 

Skarv og rustand holder ut

Mange fuglefotogerafer var på plass ved utløet av Bølerbekken lørdag 6. desember. En skarv satt med utslåtte vinger på fast plass på "Påskeøya" og rustanda tok oppstilling og speilte seg i vannet.

 

Første is

Onsdag 26. november 2014 var første dag denne vinteren isen la seg på større områder. Det er åpent i sør og rundt bekkeosene, men også på store felt ute på vannet. I nordre del er isen noe mer heldekkende. Snødrysset på isflaten gir et fint skinn. Men isen er langt fra sikker noe sted! (Publ. 01.12.14).

 

Julemesse på Abildsø gård

I helgen 29.-30. november var det full aktivitet ute og inne på Abildsø gård.

Hestertidning for barn på tunet var et populært innslag.

 

Stallbygningen var åpen på låven, i grisehuset og i verkstedet.

Østensjøvannets Venner leier foreningslokaler i stallen som for anledningen var ominnredet til salgslokale av brukskunst og andre gavegjenstander.

 

Blomsterhagen på Abildsø solgte kranser og dekorasjoner til hjemmet.

 

Turveien utbedres

Etter oppdrag fra Bymiljøetaten utbedrer i disse dager entreprenøren Mesta turveien rundt Østensjøvannet. Det legges på subus på utsatte steder, grøftes, lages nødvendige stikkrenner for avrenning og dreneringsrør skiftes etter behov. (Publ.22.10.2014).

 

BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2015

GODE NYHETER FOR ØSTENSJØVANNET!

 

Den nåværende utløpsmekanismen i nordenden av Østensjøvannet fungerer ikke tilfredsstillende. Bildet viser gitteret foran utløpet.

Byrådet har nå lagt frem sitt budsjettforslag og her kommer det tiltak vi har ventet lenge på.

Våtmarkene ved vannet har gjennom flere tiår vært svært erosjonsutsatt dels som følge av at turveiene stedvis er plasssert alt for nær vannet og dels fordi avløpsmekanismen i nordenden ikke fungerer tilfredsstillende.

Byrådet setter nå av midler til flytting av turvei og nytt avløpssystem.

Videre vil Langerudbekken rensepark bli rehabilitert. Dette er bekken som går i slynger vest for Bogerudmyra. Her er det lekkasjer fra dammene ut mot turveien og tersklene mellom dammene må rehbiliteres.

Det er også foreslått å avvikle en midlertidig barnehage i bydelen og vi antar det blir de midlertidige brakkene ved Lopperud barnehage i Paal Bergs vei som ligger i miljøparken