sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett[an error occurred while processing this directive]

Arkiv 2014

 
 

Vintersol

Det tynne laget med snø på isen gir fin vinterstemning ved Østensjøvannet. (Publ. 27.12.2014).

Fossekallen i Østensjøbekken

Fossekallen viser seg frem ved Østensjøbekken. Den er på matsøk fra der bekken kommer frem under turveien og langs stien mot Barnas bro ved Granhekkveien. (Pub. 27.12.2014).

Aktivitet på isen

Romjulen gir mange muligheter til aktivitet når temperaturen synker. (Publ. 27.12.2014).

Oppsal skole adopterer deler av Østensjøområdet

Fra venstre: Trine Johnsen (Oslo Elveforum), Natascha Bækken (7A), Linus Baumbasch (7C), rektor Grethe Heen, Sebastian Wibe (7B) og Finn A. Gulbrandsen (Østensjøvannets Venner). Bak: Tor Inge Hjelmseth (Utdanningsetaten) og Amund Kveim (Østensjøvannets Venner).

Innenfor Østensjøområdet miljøpark har Oppsal skole adoptert Bekkasinmyra*, Ulsrudbekken og området nord for Oppsal terrassehus. Under julesamlingen for 1. - 7. trinn den 18. desember overleverte Trine Johnsen fra Oslo Elveforum adopsjonsbrevet til skolens rektor Grethe Heen. Brevet er underskrevet av Oslos ordfører Fabian Stang. Rektor og Trine skrev også under adopsjonsbrevet under påsyn av  over 400 elever. Skolen fikk en stor perm med ferdige undervisningsopplegg fra Oslo Elveforum.  Finn  A. Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner fortalte elevene om det spesielle området skolen skal arbeide med. Elevene fikk høre om det store biologiske mangfoldet som er i miljøparken. Området blir spennende å utforske for elevene. Østensjøvannet våtmarkssenter kan tilby undervisning til skolene. Leder av Østensjøvannets Venner, Amund Kveim og fagansvarlig for naturfag i Utdanningsetaten,Tor Inge Hjelmseth var også til stede under den flotte juleavslutningen på Oppsal skole.

*Bekkasinmyra deles med Østensjø skole.

Stubbebryting

Bekkasinmyra har i fire somre vært beitemark for storfe. Før det jobbet dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner med å rydde området for gråselje og annen vegetasjon som hadde grodd opp etter at åkerlandskapet mellom turveien og vannet opphørte i bruk rundt 1960. For å holde rotskudd nede har det vært nedlagt mange timers skjøtsel både av elever ved Østensjø skole og av dugnadsgjengen. Under en befaring i høst med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, ble det bestemt at en del av røttene skulle fjernes maskinelt for dermed å begrense oppslag av nye skudd. Torsdag 18. desember startet anleggsgartner Trond W. Johnsrud jobben med å trekke opp røttene med gravemaskin utstyrt med skuffer og annet spesialutstyr etter oppdrag fra Fylkesmannen. Til våren vil dugnadsgjengen fjerne haugene med røtter.

Skarven holder stand

Is- og værforhold har endret seg ganske mye de siste ukene. Utenfor Bølerbekken har det hele tiden vært åpent vann. Fire skarver kunne observeres tirsdag 16. desember. Bildet viser en av skarvene rett ut for Bølerbekken.

Kverning

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner ryddet kvist i Eikelunden tirsdag 2. desember. Eikelunden eller som den også kalles, Abellunden, vis-à-vis trafostasjonen i Plogveien er en av Miljøverndepartementets utvalgte naturtyper i Østensjøområdets Miljøpark. Skolegård på Abildsø gård har i høst sammen med dugnadsgjengen skåret ned oppslag av uønsket vegetasjon slik at de store og flotte eiketrærne får gode vekstvilkår. Kvisten ble kvernet og kjørt til Abildsø gård. Bildet er tatt i Skuronnveien mot Plogveien. Sjøtselsarbeidet er utført etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.

Hundremeterkloppen på Bogerudmyra øst

Fra bekk til tørr sti

Dugandsgjengen til Østensjøvannets Venner la tirsdag 25. november ut klopper fra turveien på østsiden av kanalene ved Bogerudmyra og ca. 100 meter mot bakken opp til Bogerudveien. Nå er det blitt tørr sti selv om det fosser vann under plankene. Dermed spares vegetasjonen for unødig slitasje.

 

100 meter klopper er ferdig lagt!

 

Stien fra turveien mot Bogerudveien har lenge vært som en bekk

 

Klopper bæres opp langs stien av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner

 

Kloppene skrus fast til underliggende stokker.

 

Nå kan det gås tørrskodd!

 

Spennende foredrag holdt tirsdag 25. november

Meteorolog og høyskolelektor Pål Jørgen Kirkeby Hansen kåserte tirsdag 25. november kl. 1900 i Oppsal samfunnshus over temaet. "Klima og klimaendringer: Globalt, nasjonalt og ved Østensjøvannet". Foredraget var i lys av FNs klimapanels siste rapport: IPPC's Climate Change 2013 - 2014.

 

Åpen dag på Østensjøvannet våtmarkssenter

Søndag 16. november fikk vi oppleve ringmerking på Bakkehavn. Været og fugleaktiviteten var ikke helt med oss, men det ble likevel en vellykket dag. Rundt 70 personer var innom arrangementet. Johnny R. Pedersen gjorde en flott jobb med nett på Bakkehavntoppen og med informasjon om ringmerkingen inne på Bakkehavn. Det ble servert pølser, kaffe og saft på tunet.

45 svaner på en gang!

Tirsdag 11. november ble det talt 45 svaner på en gang. Om det ikke er rekord er det i alle fall det største antall som er observert på en gang i 2014.

Eikene i Eikelunden

Østensjøvannets Venner sitt bilde.

Eikelunden/Abellunden vis-à-vis trafostasjonen i Plogveien er en av Miljøverndepartementets utvalgte naturtyper i Østensjøområdets Miljøpark. Dugnadsgjengen og elever fra Skolegård på Abildsø har nedlagt 89 dugnadstimer her de siste ukene. Etter befaring med Fylkesmannen ble det gitt oppdrag om å fjerne småoppslag og småtrær fra bunnsjiktet i Eikelunden slik at området framtrer mer åpent. Gravhauger er også ryddet. Vi anbefaler et beøk i denne delen av Miljøparken. Her gir kjempeeiker, en solid bestand av hassel og gravhauger et inntrykk av hvordan det kan ha vært i bronse- og jernalder. Hassel er en såkalt kontinuitetsplante som sammen med eik gir gode muligheter for et stort biologisk mangfold.
Åtte kjempeeiker går under definisjonen av "hule eiker".
Bildene viser dugnadsgjengen i arbeid og hele gjengen etter avsluttet jobb i Eikelunden for denne høsten.

 

 

Fortsettelseskampen mot høymole!

Resten av klasse 6a og 6b på Østensjø skole fortsatte med å klippe høymolen i dag 28. oktober. Tilsammen har 56 elver og to lærere vært med på to tirsdager. Takk til alle som deltok!

Til kamp mot høymolen!

Elever fra klasse 6a og 6b på Østensjø skole stilte opp til klipping av den visne planten høymole på Bekkasinmyra 21. oktober. Kalvene som beitet på myra i sommer ville ikke ha høymolen. Den utviklet seg derfor til store, brune og høye planter. Neste års beitesesong må begynne uten de gamle plantene. Østensjø skole har adoptert dette feltet ved Østensjøvannet og vil fortsette med jobben neste uke, da med den andre halvpart av klassenes elever. Takk til alle som deltok!

 

Høymolen klippes og lgges i svarte sekker for senere bortkjøring.

 

Bedre sikt mot vannet

Dugnadsgjengen ryddet tirsdag 14. oktober på Bekkasinmyra en "gate" langs det elektirske gjerdet ned mot vannet. Primært for å komme fram med rydderedskap til sommeren, med tilleggseffekt bedre utsyn fra turveien mot vannet. Det er viktig at ikke gress og kvist kommer i berøring med det eletriske gjerdet når storfe går på beite. Strømmen ble slått av etter at dyrene ble hentet i september.

Østensjøvannet sett fra Bekkasinmyra 14. oktober.

Gjessene flyr stadig i formasjon over vannet nå i oktober. Trolig er dette hvitkinngjess som senere slo seg ned på jordene på Østensjø gård. (Publisert 14.10.2014).

 

En vegg av rotskudd

Dugnadsgjengen brøt gjennom

Dugnadsgjengen har jobbet med å rydde det mest tilvokste feltet på Bekkasinmyra for rotskudd med selje og gråor.

Bekkasinmyra er gammel beitemark, men etter å ha ligget brakk i 50-60 år vokste særlig selje og gråor opp som ugress. Hovedjobben med å rydde myra ble gjort før kalvene ble satt ut, første gang for fire år siden. I sommer har veksten av rotskudd vært formidabel. Selv med ryddesager tar det tid å kutte seg gjennom. Se nedenstående oppslag om henting av kalver 23. september.

Neste års beitesesong er under forberedelse!

Rotskuddene har nådd opp i en høyde på 2-3 meter.

Endelig er feltet ryddet for rotskudd. Avkuttede kvister er alt som er igjen.

Publ. 07.10.2014

 

 

Dugnadsgjengen i sving

Høymolen må klippes vekk. Inger Johansen i sving med saksa på Bekkasinmyra.

For å holde vegetasjonen nede kreves det ved siden av beitedyrenes sommerjobb også inngrep for å fjerne rotskudd og planter som kalvene ikke vil ha på Bekkasinmyra. Høymole er en slik plante som liker næringsrik jord, gjerne jord med høyt innhold av organisk materiale, og kan være et ytterst brysomt ugress i eng og beite. Bekkasinmyra er intet unntak.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i høst også ryddet trær og busker på Bakkehavntoppen og flere skjøtselsoppdrag venter i løpet av høsten. (Publ. 30.09.2014).

 

Høst

Ved kanalen på sørvestsiden av Østensjøvannet var det 27. september praktfulle farger, særlig lønnetreet lyste opp.

 

Henting av kalver - det er høst

I sommer har to kalver av rasen skotsk høylandsfe gått på sommerbeite på Bekkasinmyra på østsiden av Østensjøvannet. Kalvene ble født i april 2013 og er blitt 1 1/2 år gamle. Tirsdag 23. september ble de hentet hjem til Persbråten gård på Skui i Bærum.

Kalveeier Johan Persbråten med brød som lokkemat og med gjeterhunden Villa bak, gikk ferden mot grinden.

På den siste etappen inn i tilhengeren tok kalvene seg god tid.

 

Kalvene er endelig på plass i dyretilhengeren. Storfeeier Johan Persbråten og Tor Breen fra Beitepatruljen til Norges Vel (nr. to og tre fra venstre) sammen med dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner som assisterte ved hentingen.

 

Lysvandring langs Alna

Standen til Østensjøvannets Venner ved Bryn jernbanestasjon hadde storbesøk av folk på vandring langs Alna torsdag 18. september. Randi Osen (fra venstre), Lise Johansen og Sigrun Antonsen betjente standen. Østensjøbekken som eneste utløp fra Østensjøvannet var opplyst med fakler der den møter Alnaelven rett bak standen. Elven nedstrøms var lyssatt med fakler langs turstien mot Kverner. Stasjoner med korsang, pinnebrødsteking, hornorkester og gratis servering var blant aktivitetene på veien. Også oppstrøms Bryn jernbanestasjon var det underholdningsstasjoner langt opp mot Alnas skognære områder.

Østensjøbekkens utløp i Alna ved Bryn jernbanestasjon

Alna i fakkellys

 

 

Utslipp i Ulsrudbekken

Ulsrudbekken er demmet opp i Almedalen rett nedenfor Østensjøveien, nord for Østensjø gård. Her var forurensningen tydelig.

Onsdag 10. september om ettermiddagen ble det oppdaget at Ulsrudbekken var gråhvit ved Østensjøveien. Bekken, som er en av de tre viktigste tilførselsbekkene til Østensjøvannet, kommer fra Oppsalområdet og ligger i det alt vesentligste i rør helt ned til Østensjøveien ved Ulsrudveien/Oppsalveien.

Vann-og avløpsetaten opplyser at de har lett etter kilden, og gjetter på at noen har tømt vannløslig maling eller skylt malingsutstyr og sluppet vannet i en overvannskum. Forurensningen avtok relativt raskt, men det lå fremdeles en film på vannet i dammen i Almedalen torsdag formiddag.

Dette er dessverre noe som skjer jevnlig i Oslo og mange er nok ikke oppmerksom på at det som tømmes i kummer havner i bekkene. I dette tilfellet ledet bekken til Østensjøvannet som er naturreservat. Vi oppfordrer på det sterkeste alle å levere malingrester o.l. til miljøstasjonene som vi har flere av i vår bydel, bl.a. på Statoil Bøler, Statoil Abildsø og Statoil Østensjø i Haakon Tveters vei.

Ser du uregelmessigheter i form av forurensning og utslipp i Østensjøvannet og bekkene våre, ber vi deg kontakte Vann- og avløpsetaten som har døgnvakt på telefon 23 43 79 00. Tips gjerne også Østensjøvannets Venner.

 

Vellykket familiedag på Bakkehavn gård

På Østensjødagen søndag 7. september var nærmere 600 personer innom arrangement som var et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner og Østensjø Husflidslag. Her var det en god blanding av naturinformasjon, underholdning og servering i det fine været.

På morgenen kunne fugleintereserte bli med guide fra Norsk Ornitologisk Forenings lokallag på fugletur ved vannet, og det ble sett bl.a. rustand, skjeand, bergand, krikkand, hegre, storskarv og lerkefalk, tilsammen 54 fuglearter.

Rustand

På Bakkehavn fikk barna prøve pinnebrødsteking, med hjelp fra Bryn speidergruppe, og fuglekassesnekring. Mange benyttet også muligheten til å prøve å ri hestene som vanligvis beiter ved vannet og til å prøve håndarbeidsteknikker, veiledet av husflidslagets barnegruppe. Akvariet med dyreliv fra Østensjøvannet, kombinert med filmvisning inne på Østensjøvannet Våtmarkssenter vakte stor interesse blant store og små nysgjerrige. Natursti, sansebokser og leker var også blant tilbudene.

De voksne fikk høre Karoline Heltberg spille og synge både selvskrevet materiale og fra moren Hilde Heltbergs repertoar. Eieren av sauene som hvert år beiter på Bakkehavn hadde en flott oppvisning med gjeterhunder. Sauene ble samme dag hentet hjem til gården i Nittedal.

Østensjø historielag viste lokalhistoriske bilder både fra Bakkehavn og bydelen forøvrig. Husflidslagets kaffe og sveler fikk så god avsetning at de til slutt gikk tom for varer.

Det ble gitt en fyldig presentasjon av utfordringene med fremmede plantearter i området og det arbeidet foreningen utfører for å bli kvitt planter som kanadagullris og russekål som skader norsk natur.

Østensjødagen støttes av kulturbydel Østensjø.

 

Flaggermusnatt

Fredag 29. august kl. 21.00

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe i samarbeid med Østensjøvannets Venner fortalte om flaggermus og demonstrerte flaggermus-detektor. Her ser vi Christine Sunding fortelle om flaggermus i Norge for de 200 frammøtte. Etterpå delte man seg i tre grupper og registrerte 2 arter ved hjelp av detektor.

For mer informasjon gå inn på www.zoologi.no

Kalvene gjemmer seg

Det er ikke alltid like enkelt å få øye på de to kalvene som har feriebeiting på Bekkasinmyra. Men fortvil ikke om du ikke ikke oppdager de med en gang. Se godt etter og du vil plutselig se en bevegelse i vegetasjonen. Brunfargen er god kamuflasje. (Publ. 09.08.2014).

Brushaner på besøk

3. juli fikk Anne Kari Norland (foto) dokumentert at 4 brushaner rastet på vei sørover på Abildsøfeltet.

Arten er truet i Norge (iht rødlista sårbar - VU). I en artikkel i "Vår fuglefauna" nr. 33 2010 viser Øien og Aarvak at færre brushaner enn før trekker gjennom/hekker i Sør-Norge. Mye tyder på at arten legger trekkrutene lenger mot øst. Den har blitt såpass sjelden i Norge at den burde karateriseres som sterkt truet (EN) i rødlista. Nå er den karakterisert som sårbar (VU). Dette er første observasjon av brushane ved Østensjøvannet siden 2008. (Publ. 11.07.2014).

 

Kalveslipp på Bekkasinmyra

To kalver av rasen skotsk høylandsfe ble torsdag 19. juni sluppet ut på Bekkasinmyra. Kvigene er ett år gamle og har hittil bodd på Persbråten gård i Bærum. Eieren Johan Persbråten til venstre sammen med gjeterhunden Molly og Finn Arnt Gulbrandsen til høyre sluser kalvene inn gjennom grinden.

 

Johan Persbråten gir kavlene sine litt brød å smake på. Det er nok av gress på Bekkasinmyra så det skal ikke bli mangel på mat i sommer.

Skotsk høylandsfe er en godmodig rase.

 

MILJØPRIS TIL RUSTAD SKOLE

Østensjøvannets Venners miljøpris for 2013 er tildelt Rustad skoles elever og lærere og ble overrakt ved en samling i skolens aula tirsdag 17. juni.

Bakgrunnen er skolens flotte innsats både i Rusken-aksjonen ved vannet og i arbeid i skolens adopsjonsområde. Prisen, som er en vandrepremie, ble overrakt av foreningens leder Amund Kveim og består av et flott bilde tatt av naturfotografen Ståle Dahlberg.

 

Saueslipp på Bakkehavn

Sauene var knapt kommet innenfor gjerdet tirsdag 27. mai før de ga seg til å spise av det saftige gresset. Bare lammene virket litt tilbakeholdne til å begynne med. I år der det rasen Norsk hvit sau som skal ha sommeropphold på Bakkehavn. Totalt er det fem søyer og ti lam. Saueeier er som tidligere år Lise Hartviksen fra Nittedal. Dette er 7. år med sauebeite på Bakkehavn. (Publ. 27.05.2014).

Fornøyd med jobben? Border collien Bløff ser seg spørrende tilbake etter å ha ledet sauene ut på engen. Den andre hunden, Ben, som var med på jobben tok det mer for gitt at jobben var gjort.

Barna i Havehagan friluftsbarnehage står ved gjedet ved Bakkehavn og venter på at sauene skal komme bort til dem. Som i fjor var det stor glede over å få sauene som naboer.

Møt Østensjøvannets Venner!

 

Ønsker du å bli bedre kjent med Østensjøvannet eller har spørsmål om noe du lurer på? Da kan du på veien rundt vannet stoppe ved standen til Østensjøvannets Venner. Vi tar sikte på å være tilstede enten ved utløpet av Bølerbekken eller ved fuglekikkerskjulet ved utløpet av Smedbergbekken på søndager i mai, tidsrom ca. kl. 12-15. Kanskje du ikke er medlem av foreningen? Innmelding ordnes på standen!

 

Siste mulighet for skjøtsel i reservatet

Fra øya ved Lilleskogen på vestsiden av Østensjøvannet ble de siste greinene fraktet over til fastlandet i en gummibåt mandag 31. mars. Fra 1. april sier reservatreglene at da skal det være rolig i naturreservatet. Hekketiden er innledet.

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har i vinter hugget ned store trær og kratt. Det grunne jordsmonnet på øya, kombinert med erosjonsutsatte bredder fører lett til rotvelt og øya går raskere i oppløsning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, har pekt ut hvilke trær som burde felles. Da isen gikk i oppløsning i slutten av februar var det ingen annen råd enn å frakte stokker og kvist med båt.

Det blir mye kvist til kverning. Det tar sin tid når hver kvist må mates inn i kvernen.

Flere slike lass med flis ble kjørt vekk i løpet av 31. mars.

De store haugene med flis som har ligget inntil turveien ble fjernet 31. mars. Statens naturoppsyn (SNO) kom med nødvendig redskap og mannskap. De hjalp til med kvisting og bortkjøring. I alt var det to tipphengere, fem biler, traktor og kvistkutter som var i sving for å rekke tidfristen innen 1. april.

 

AKTIVT ÅR FOR ØSTENSJØVANNETS VENNER

På foreningens årsmøte tirsdag 25. mars fikk de fremmøtte en gjennomgang av årets arbeid og begivenheter. 

Det er lagt ned utrolig mye frivillig arbeid i området i form av bl.a. krattrydding og andre skjøtselsoppgaver. «Dette er helt fantastisk! Uten de frivilliges innsats hadde vi aldri klart å bevare området på en tilfredsstillende måte» sier lederen Amund Kveim. «Vår innsats skal imidlertid komme som et supplement, ikke som en erstatning, til kommunens tiltak. Det vi venter utålmodig på nå er at kommunen endelig skal starte arbeidet med ny vannstandsregulering for vannet samt en nødvendig justering av turveitraseene der veien nå går for nær vannet. Allerede i 2012 fikk vi jo bygget fugleskjulet på vestsiden som skulle inngå som en del av denne omleggingen.»

Fra salen kom det oppfordringer om at foreningen må be kommunen få opp skilt som oppfordrer besøkende til å være langt mer tilbakeholdne når det gjelder mating av fugl. Ofte ser man at hele søppelsekker med mat dumpes og dette er som forurensning å regne. Ta gjerne med noen brødbiter til fuglene, men hiv dem ikke i vannet. Velg gjerne andre steder enn ved p-plassen og broen i sørenden. Videre ble det foreslått skilting langs Østensjøveien som viser at man nå kommer til Østensjøvannet og miljøparken. Dette vil forhåpentligvis virke som en oppfordring til å ta hensyn.

Amund Kveim ble gjenvalgt som leder for ytterligere ett år, og de aller fleste i styret tok gjenvalg. Nye navn i styret er Randi Osen og Morten Jensen. Årsmøteforedraget ble holdt av den kjente naturfotografen Jørn Areklett Omre som er oppvokst i området og som sammen med Finn A. Gulbrandsen ga ut boken «Østensjøvannet, naturreservatet i Oslo i år 2000». Boken er dessverre forlengst utsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Østensjøvannets Venner har mange medlemmer, men vil svært gjerne ha fler både på medlemslisten og som aktive i foreningens arbeid. Mer om foreningen og dens arbeid er å finne på hjemmesidene deres: www.ostensjovannet.no

Årsberetning 2013

 

Bedre hekkeforhold

Ved Vadedammen vokser det mye takrør. Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner har skåret ned noe takrør, buntet og fraktet den over til en av øyene nord for Bølerbekken som tradisjonelt har vært tilhold for fugl under hekking.

Takrørbunter ble 23. mars fraktet over til øya nord for Bølerbekken og lagt ut som underlag for hettemåkene som vanligvis holder til her. Vannstandsvariasjonene hadde løst opp deler av øya som trengte utbedring til hekkeformål. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen som har anbefalt rehabiliteringen.

 

Blomster og pengepremie fra Nordstrands Blad / dittOslo og Møller Bil Ryen

Fra venstre: Redaktør Fredrik Eckhoff, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner og markedssjef Stein Erik Skai fra Møller Bil Ryen. Foto: Nina Schyberg Olsen.

 

ÅRETS NAVN 2013: Tirsdag ble Østensjøvannets Venner overrakt blomster og premie i konkuransen Årets navn 2013 i Nordstrands Blad/dittOslo. Redaktør Fredrik Eckhof overrakte blomster, og pengepremien kr. 10.000 ble overrakt fra Møller Bil Ryen ved markedssjef Stein Erik Skai.

Vi setter stor pris på at Nordstrands Blad formidler stoff om Østensjøvannets fantastiske natur og om vårt arbeid med å bevare dette, uttalte Amund Kveim. Det å bli kåret til årets navn er motiverende og pengene vil komme godt med i vårt arbeid. Vi setter også stor pris på at næringslivet engasjerer seg, og vi håper Møller Bil Ryen vil styrke sitt nærmiljøengasjement ved å samarbeide med Østensjøvannets Venner.

Vi takker Nordstrands Blad/dittOslo, Møller Bil Ryen og alle som har bidratt til at Østensjøvannets Venner fikk denne utmerkelsen. (Publ. 20.02.2014).

Artikkel i Nordstrand Blad

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannet Venner er i virksomhet både vinter og sommer. Det er derfor kanskje noe av det mest synlige av foreningens sesongarbeid.

 

ÅRETS NAVN 2013

Stemmene strømmet inn og Østensjøvannets Venner gikk helt til topps i Nordstrands Blads kåring. I en bredt anlagt artikkel  idag vises det til foreningens arbeid gjennom 30 år for bevaring av området og dets naturmangfold, men det er altså avisens lesere som ved stemmegiving har avgjort konkuransen.

Vi er stolt av Østensjøområdet og foreningens arbeid, og kåringen inspirerer oss alle til å fortsette. Det er vårt håp at også myndighetene ser at dette er et verdifult og sårbart område som fortjener langt mer oppmerksomhet. Skal vi lykkes med å bevare det unike biologiske mangfoldet i Østensjøområdet er det viktig både å beholde arealene og de ulike naturtypene. Dette gjelder ikke minst områdets hovedattraksjon, fuglene, som er helt avhengige av sine ulike biotoper og muligheten til å opptre uforstyrret. I et tett befolket område krever dette både årvåkenhet, tilrettelegging, naturfaglig skjøtsel og at vi alle som brukere av området viser hensyn.

Vi takker alle som gjennom mange år og på ulikt vis har bidratt i vårt arbeid. Spesielt vil vi fremheve foreningens arbeidsgruppe som under Finn Gulbrandsens ledelse gjør  et fantastisk arbeid. Det ville vært umulig for oss å oppnå resultater uten å ha mange støttespillere og vi oppfordrer alle som nå har støttet oss til å bli med videre, enten ved å ta del i vårt arbeid, bli medlem i foreningen eller ved å huske oss med «grasrotandelen» i Norsk Tipping.

For Østensjøvannets Venner

Amund Kveim

Leder

Se Nordstrands Blads oppslag

Sauer og kalver har gitt miljøparken tilleggsverdier basert på lange tradisjoner rundt Østensjøvannet.

Publ. 06.02.2014

 

Hagefugltelling

I år går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 25. og søndag 26. januar. Alle oppfordres til å delta på Hagefugltellingen. Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også! Les mer på www.fuglevennen.no

Vinterdag

Etter mildværet kom minusgradene. Men Østensjøvannet er forsatt åpent over store deler med et yrende fugleliv, spesielt ved Bølerbekkens utløp. Små og store studerte svanenene, stokkendene og stjertanden som er betydelig slankere og mer elegant enn stokkanden, kfr. bildet til høyre. Kvinand var også å se. (Publ. 12.01.2014)

Fossekall

Fossekallen er for tiden gjest i Østensjøbekken. Der turveien krysser bekken kan den lett betraktes. Den sitter gjerne på en stein ved kanten av bekken. Derfra dykker den etter vanndyr. Når den sitter stille kan dens speilbilde gjøre det lettere å få øye på den. Drakten er mørk med stort hvitt brystparti. Den går nesten i ett med snø og mørk vannflate. (Publ. 12.01.2014)

Stjertand

En stjertand hann har i noen uker holdt til ved Bølerbekkens utløp. Stjertand (anas acuta) har vi sett før ved Østensjøvannet. En hunn holdt lenge til sammen med en stokkand. Hunnen er mer lik en stokkand hunn og ikke så lett å oppdage i farten. Denne hannen derimot har tegninger som skiller seg ut. Foto: Rune Finstad 06.01.2014.

Søndag 25. mai ble Fuglenes dag arrangert ved Østensjøvannet med et spekket program med masse aktiviteter for hele familien. Arrangementet var et samarbeid mellom Østensjøvannets venner og NOF OA. Ved Østensjøvannet var det flere foredrag, korte fugleturer, eventyrfortelling for barn, minikurs i fuglesang, fuglefotografering og fugletegning. samt demonstrasjon av ringmerking. Programmet fikk litt våt start, men oppmøte på de korte fulgeturene var det ingen tingå klage på.

 

 

Spurvehauken landet på taket av fugleskjulet lørdag 13/9.

Foto : Paul Fekjær

Ny trekkvei for spissnutefrosk?

spissnutefrosk, 6. sep 2014, foto: Audun Brekke Skrindo

Det er oppdaget at området mellom Bølerbekkn og Eterfabrikken utgjør en viktig trekkrute for den rødlistede arten spissnutefrosk. Les om funnet

Miljøbyråden på befaring
ved Østensjøvannet

 

Byrådsbesøk på Østensjøvannet våtmarkssenter 1. sep. 2014. Midten: leder i Østensjøvannets Venner Amund Kveim og byråd for miljø og samferdsel Guri Melby.

Mandag var miljøbyråd Guri Melby (V) på befaring ved Østensjøvannet og ble vist hvilke verdier og utfordringer området har. Med seg hadde hun en stor delegasjon fra byrådsavdelingen, bymiljøetaten og vann-og avløpsetaten. Amund Kveim og Finn A. Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner fortalte om vannet og om behovet for å få fortgang i arbeidet med nytt avløp, rehabilitering av bredde, omlegging av turveier, håndtering av vasspest og renovering av terskelen mot Bogerudmyra m.m.

Blant de mange fuglene byråden fikk se var bl.a. storskarv, rustand og brushane. Det tre timer lange besøket ble avsluttet med omvisning på Østensjøvannet Våtmarksenter på Bakkehavn.

 

Prøvefiske

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag fra Oslo kommune å foreta et prøvefiske med garn i Østensjøvannet. Fisket vil foregå etter samme mønster som i 1997, med en natts fiske med bruk av garn, og bruk av båt med påhengsmotor. NHM har gitt fisketillatelse og dispensasjon fra verneforskriften. Fisket vil foregå i uke 35, sannsynligvis 27.-29.august.

 

Feriestemning

På Bakkehavn tar sauene livet med ro. De har godt med gress på jordet mellom Bakkehavn gård og Abildsø sykehjem. Til sammen er det fem søyer og ni lam. (Publ. 09.08.2014).

 

Fylkesmannen på befaring ved Østensjøvannet

Representanter for Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen og Bymiljøetaten ved øyene på vestsiden av vannet.

Fredag 20. juni var representanter for Fylkesmannens miljøvernavdeling på befaring ved vannet sammen med Østensjøvannets Venner og Bymiljøetaten. Her ble det gitt en orientering om aktuelle saker som f.eks. omlegging av turveien ved Abildsøfeltet. Som kjent skal turveien flyttes til innsiden av trerekken for å gjenskape tapt våtmark og hindre ytterligere erosjon på bredden.

Videre så man på resultatet av Østensjøvannets Venners arbeidsgruppes vegetasjonsrydding på øyene på vestsiden. Arbeidet er utført på oppfdrag fra Fylkesmannen. Her registrerte man at hettemåkene igjen har etablert seg med hekking. Fylkesmannen ga uttrykk for stor tilfredshet med det som er utrettet.

 

Algeoppblomstring

I mai har tette matter med alger, vesentlig langs land, kommet til syne. Limno-Consult (Norsk Institutt For Anvendt Limnologi) har på oppdrag av Vann- og avløpsetaten foretatt undesøkelser. Det meldes at torsdag 22. mai ble det tatt prøver som viser at grønnalgen Spirogyra og gulgrønnalgen Tribonema er registrert. Det ble også observert brede tråder av grønnalgen Oedogonium - som er indikatorer på eutrofiering (økt tilførsel av næringsalter). Alle algene er kjent fra gjengroing i grunne, eutrofierte innsjøer. Algene var døende, heter det, noe som gjør det vanskelig med bestemmelsen. Det er derfor mulig at oppblomstringen er nedadgående.

Det vil bli fulgt opp med flere prøver utover sommeren. Ingen blågrønnbakterier i ble funnet i prøven. (Publ. 27.05.2014).

I kanalene på vestsiden av Østensjøvannet er algeoppblomstringen særlig tydelig som en tett matte.

 

Østensjø Rotary: Årlig dugnadsøkt i brenneriruinen

Østensjø Rotary gjennomførte onsdag 7. mai i samarbeid med Østensjøvannets Venner sin årlige dugnadsøkt med å rydde brenneriruinen på vannets vestside. Fjerning av krattvegetasjon og oppslag er nå gjennomført i flere år og murene er nå lett synlige langs turveien. Vi takker Østensjø Rotary for innsatsen!

Østensjø Rotarys dugnadsgjeng. (Publ. 07.05.2014)

 

Ruskenaksjonen

Elever på fjerde trinn fra Østensjø skole ryddet "sitt" område rundt Vadedammen og nordøstre del av Østensjøvannet

Ruskenaksjonen i år fikk stor oppslutning fra ryddevillige elever Østensjøvannet rundt. Elever fra Oppsal, Bøler, Nøklevann, Rustad, Abildsø, Manglerud, Høyenhall og Østensjø hadde avsatt et par skoletimer i slutten av april og begynnelsen av mai til å rydde. Rundt 400 elever tok del i aksjonen, en innsats som kan beregnes til ca. 600 arbeidstimer. Det står det respekt av! Og det ga synbart resultat!

Hver skole fikk tildelt et område som elevene flittig ryddet for alle typer søppel. Det ble veldig mange svarte plastsekker!!!!

Østensjøvannets Venner takker elever og lærere for en fantastisk innsats!

 

Rustand (Tadorna ferruginea)

Onsdag 23. april ble det oppdaget en rustand ved Bølerbekken. Den ble senere observert og fotografert på jordet nedenfor Østensjø gård. Simon Rix skriver følgende i en rapport på Artsobservasjoner : "Det ser ut som denne fuglen er den samme som var sett i Akershus og Buskerud høsten 2013 og som var en rømling fra en gård i Østfold. Alle bør krysse av for "ikke spontan" i ArtsObs."

Se rapport på NOF-OA eller på ArtsObs

Foto : Jan Erik Haugen

Knoppsvanekamp

Det pågår en kamp om revirene mellom de fire knoppsvaneparene som nå er på Østensjøvannet. Mandag barket de sammen rett utenfor fugleskjulet. Johnny Brekkås og Tommy R. Stølen fikk flotte bilder fra skjulet.

Foto : Johnny Brekkås (24. mars)

Havørn sett ved Østensjøvannet 21/3!

Foto : Eirik Bornø

Kongeørn sett ved Østensjøvannet 8/3!

 

Endelig is som holder fallende trær

Isen på Østensjøvannet har hittil i vinter vært utrygg og varierende. Det har medført at dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner ikke har kunnet utføre oppdrag for Fylkesmannen i naturreservatet før 3. februar. Det er nødvendig å fjerne store trær som står i vannkanten enten det er på øyene eller langs land. På grunn av varierende vannstand vaskes jorda langs kantene gradvis ut. Slik erosjon fører plutselig til at trær velter. I fallet tar de med seg jordmasser rundt rotfestet. Over tid brytes bredder og øyer ned. Det er bare om vinteren når jorden er frosset man kan felle trær på slike utsatte steder. Bildet viser et tre i det det faller ned på isen. Isen holdt og treet ble delt opp. (Publ. 03.02.2104).

Fylkesmannen med fokus på dugnad

Besøk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, mandag 27. januar. Fra venstre Pernille Botzet fra Fylkesmannen, Amund Kveim og Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner og Jon Markussen fra Fylkesmannen. Besøket fant sted i forbindelse med Fylkesmannens møte med Østensjøvannets Venner på Østensjøvannet våtmarkssenteret på Bakkehavn.

Stokker fra trær felt langs gjerdet til sauebeite på Bakkehavn må bæres ut av området.

Kari Torske med et kvistfang fra felte trær.

Tore Dahl kaster kvist i haug for senere kverning.

Dugandsgjengen mandag 27. januar har tatt oppstilling ved gjerdet til sauebeite på Bakkehavn i anledning Fylkesmannens besøk.

En gruppe fra dugnadsgjengen som driver skjøtsel ved Østensjøvannet. Bildet er hentet fra dugnaden 20. januar 2014 der jobben besto i å felle trær som står for nær det elektriske gjerdet til sommerbeiteområde for sau. Gruppen står foran foreningens redskapsbod på Bakkehavn.