sothøna-logo velkomstbanner
yrillustrasjon

Medienes side - ØVV på nett[an error occurred while processing this directive]

Arkiv 2012

Desembersol

Den lave desembersola skinner over Østensjøvannet mens Vadedammen i forkant ligger i skyggen. (Publ. 27.12.2012)

 

Normalvannstand

Vannstanden i Østensjøvannet er 13. desember tilnærmelsesvis tilbake til normalen etter at Vann- og avløpsetaten har overført vann fra Nøklevann via Bogerudmyra i halvannen uke. Det er fremdeles noe overvann og svak is bl.a. langs land, og vi minner om at all ferdsel på isen alltid skjer på eget ansvar.

 

UNORMALT LAV VANNSTAND

Som følge av en teknisk feil ved avløpet fra Østensjøvannet var
vannstanden søndag 2. desember ca. 50 cm lavere enn normal
minstevannstand. Feilen er nå rettet og vannstanden vil sakte komme
tilbake til normalen.

Vi vil fraråde alle å ferdes på isen den nærmeste tiden!

Bildene er tatt søndag 8. desember og illustrerer den lave vannstanden.

Varselsplakat fra Oslo kommune, Bymiljøetaten, er slått opp flere steder rundt vannet, her ved gangbroen fra parkeringsplassen

Under gangbroen i sør er det god margin mellom broen og vannet. Vanligvis står vannet like under broen. Ved Bølerbekkens utløp kan man gå på den frosne sjøbunnen helt ut til den nærmeste øya. Det viser hvor grundt Østensjøvannet er i deltaområdet.

 

 

_ _

Isen sprekker lett opp inne ved land og langsgående sprekker på isflaten kan være fallgrube for skøyteløpere.

Målestaven ved utløpet i nord står langt over isflaten

 

Nasjonalt våtmarkssenter!

Fredag 16. november fikk Østensjøvannet våtmarkssenter status som nasjonalt våtmarkssenter av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Gladmeldingen om at senteret nå er autorisert betyr at vi kan påregne statlig driftstilskudd de nærmeste årene.

Under en enkel seremoni ved Østensjøvannet våtmarkssenter på Bakkehavn 19. november ble det utvekslet gratulasjoner for senterets akkreditering. Fra venstre leder av Østensjø bydelsutvalg Kristin Sandaker, Finn A. Gulbrandsen, Audun Brekke Skrindo og Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner og Christian Hellmann fra Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Audun Brekke Skrindo som har jobbet mye for utformingen av våtmarkssenteret trekker fram litt av våtmarka sammen med leder av Østensjø bydelsutvalg Kristin Sandaker. Akkrediteringen av våtmarkssenteret vil bety mye for naturaktiviteter i Bydel Østensjø.

 

Gangbroen utbedret

Gangbroen i sør hadde som kjent den svakhet at den var litt for kort og med utglidninger ved brofestet på begge sider. Broen ble derfor rehabilitert av Oslo kommune, ferdig utbedret 22. november. Med nye steinsettinger ved brofestene er broen nå langt mer solid og sikker.

 

Skjøtsel i Eikelunden

Eikelunden er vurdert som en viktig (B) naturtype for biologisk mangfold pga. forekomsten av gammel, rik, velutviklet eikeskog bl.a. med forekomst av store, gamle eiker, grove hasselkratt, samt den regionalt sjeldne vegetasjonstypen lågurteikeskog. Området har stort potensiale for rødlistearter.

Skjøtselen utføres av Østensjøvannets Venner og elever og lærere fra Skolegård. Det skal skapes et relativt åpent hagemarkspreget skogsbilde. De gamle eikene skal fristilles bl. a. ved at man hogger ung eik som vokser inn i kronen på de gamle kjempene. Skjøtselen vil foregå på torsdager i november.

Skjøtselsarbeidet utføres etter oppdrag fra Oslo kommune, Bymiljøetaten.

 

Fugleskjulet offisielt åpnet

Fugleskjulet på vestsiden av Østensjøvannet ble offisielt åpnet fredag 12. oktober. Det var statssekretær i Miljøverndepartementet, Henriette Killi Westhrin, som foretok den høytidelige klipping av "dunkjevlesnoren" godt hjulpet av elever fra Østensjø og Manglerud skole.

Fugleskjulet står nå klart til alle som ville ta en titt ut over vannet. Den første sjeldne fuglen som ble observert etter åpningen var en dvergdykker.

 

 

 

Sideveggene bygges

Fugleobservasjonsskjulet får nå sidevegger langs gangbanen. Dette er nødvendig for å sikre publikum på vei ut til selve skjulbygningen. Per Eivind Hestnæs til høyre er snekker og idemaker til den litt uvanlige sideveggskonstruksjonen. Live Danielsen fra Statens Naturoppsyn kutter planker - malmfuru fra Røros. Hun har fulgt byggingen av anlegget fra starten og gjort stor innsats for å få veggene på plass, mens Johan Mollatt fra Østensjøvannets Venner er autorisert som snekkerkyndig. Der er 2100 meter med plankelister som skal kappes til og skrus fast. Arkitekt for hele konstruksjonen er Stein Høglund. (Publisert 07.09.2012).

Slik kan man nå titte ut på vannet fra gluggene i skjulbygningen.

Offisiell åpning av fugleskjulet blir i oktober.

 

Befaring fra stat og kommune

Torsdag 5. juli var det befaring av fugleobservasjonsskjulet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA), Miljøvernavdelingen, Statens Naturoppsyn (SNO) Oslo kommune, Bymiljøetaten (BYM), divisjon Friluft og Østensjøvannets Venner (ØVV). Fra venstre Jon Markussen,( FMOA), Marianne Øverli (BYM), Maren Esmark (FMOA), Harald Stølan (BYM), Finn A. Gulbrandsn (ØVV), Amund Kveim (ØVV), Live Danielsen (SNO) og Pernille Botzet (FMOA). Det gjenstår noe innredning, bl.a. krakker.

Planteveksten har nesten skjult bygningen sett fra turveien på sørsiden. Det som gjenstår før publikum kan få adgang til selve skjulet, er å sette opp sideveggene langs gangbanen. Dette har med sikkerhet å gjøre, ikke minst for beveglseshemmede i rullestol. Offisiell åpning blir til høsten.

 

Saueslipp på Bakkehavn

Fem søyer og seks lam løp rett opp mot barna i Havnehagan frilluftsbarnehage da de ble sluppet ut av tilhengeren til saueeieren Lise Hartviksen fra Nittedal. De ankom Bakkehavn mandag 4. juni til saftig grønt gress.

Stor var gleden blant barna som hilser på sine nye sauevenner.

 

Spælsau er av en sauerase som mange mener er den opprinnelige sauerasen i Norge. Sauerasen er godt tilpasset vårt klima og var i bruk allerede i jernalderen. Nå skal de holde til på Bakkehavn i hele sommer. Det eneste besøkende ikke må gjøre er å gi de mat. Menneskemat, f.eks. brød, kan raskt føre til at de blir syke.

 

Stor dammusling vekket oppsikt på Bydelsdagen

Til tross for regn og kjølig vær var det etter forholdene mange som besøkte standen til ØVV søndag 3. juni. Paul Fekjær viser her en stor dammusling som samme morgen var fisket opp av Østensjøvannet som et eksempel på hva som skjuler seg under vannflaten. Østensjø husflidslag og Østensjø kunstforening hadde også stand, sistnevnte fikk etter hvert for stor konkurranse fra regnet og måtte trekke seg. Våtmarkssenteret på Bakkehavn holdt åpent. Fugleskjulet var denne dagen tilgjengelig og betjent med fuglekjennere selv om observasjonsstedet ikke ennå er ferdigstilt.

 

Østensjøvannet Våtmarksenter åpnet

Byråd Ola Elvestuen klippet takrørsnoren og erklærte med det Østensjøvannet Våtmarksenter for åpnet søndag 13. mai på Bakkehavn. Audun Brekke Skrindo åpnet med fløytespill og innledende ord og nevnte den store innsatsen som er gjort for å få senteret ferdig. Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner minnet om verdiene vi har i Østensjøområdet miljøpark og de store utfordringene som ligger foran oss. Han håpet at senteret ville bli levende aktivitetssenten. Maren Esmark fra Fylkesmannen understreket at Østensjøvannet naturrreservat er det mest befolkningsnære naturreservat i Norge. Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen understreket den enorme betydning naturverdiene i området har, ikke bare for området, men også for Norge og internasjonalt. Det viktigste vi gjør er å skape nytt liv i det 1000-årige kulturlandskap, det må holdes i hevd. I dette arbeid hadde vi ikke klart oss uten Østensjøvannets Venner og berømmet det gode samarbeid mellom Staten, Oslo kommune og ØVV.

Etter åpningen var det omvisning inne i våtmarkssenteret. Fra venstre: Audun Brekke Skrindo naturveileder på senteret, byråd Ola Elvestuen, seksjonssjef Maren Esmark fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Amund Kveim leder i Østensjøvannets Venner.

 

Østensjøvannet våtmarkssenter åpner 13. mai!

Vi ønsker velkommen til åpning av våtmarkssenteret på Bakkehavn klokka 12.00, søndag 13. mai. Adkomst.

Våtmarkssenteret står nå klar til åpningen søndag 13. mai. Mandag 7. mai ble de siste utvendige malestrøk påført. Huset på Bakkehavn har fått et skikkelig ansiktsløft.

Nedenstående bilde er tatt før oppussingen ble påbegynt.

Bakkehavn

Den høytidelige åpning av huset skal miljøbyrådet for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen, stå for. Det blir enkel bevertning, bildespill om miljøparken, foredrag, natursti, tur, hesteridning, visning av arter fra vannet, med mer.

Alle er hjertelig velkomne!

Ola Elvestuen (V), byråd for miljø og samferdsel

 

* * * *

Huset i sivet

Dragerne er kommet på plass. Tirsdag 24. april er det ingen tvil, observasjonsskjulet ligner faktisk på et hus der det dukker opp av sivet. Arbeidet krever stor nøyaktighet og er langt fra en enkel konstruksjon. Tømrerne gjør en imponerende jobb med vinkler og tilskjæringer. Detaljene er mange. Fuglene som oppholder seg rett ved siden av skjulet lar seg øyensynlig ikke merke av byggevirksomheten. Det lover godt for observasjonsstedet.

 

Opservasjonsskjulet

Opservasjonsskjulet reises. Sikten mot vannet blir åpen og vid. Glugger på begge sider oppe og nede skal sørge for godt utsyn enten man er lang eller kort. Og for rullestolsbrukere. Jørgen (til venstre) og Lars Jensrud som snekrer reisverket 21. april, regner med at skjulet vil være under tak tidlig i uke 17.

 

Utstikker

Fugleskjulet reises nå 19. april ytterst på gangbanen. Jørgen Jensrud, til høyre, og Lars Jensrud fra Hagen Hageservice står ytterst på utstikkeren og snekrer.

Våtmarkssenteret friskes opp også utvendig

Arbeidsgjengen er snart ferdig med å gi huset som skal romme Våtmarkssenteret en ny frisk farge. Innvendig er også rommene i første etasje ferdig oppusset. Nå gjenstår innredning.

Våtmarkssenter tar form
Østensjøvannet får sitt eget våtmarksenter, som er ett av 16 våtmarks- eller naturinformasjonssentr i Norge som får støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Østensjøvannets Venner er kjent for å få til mye med lite midler. Takket være frivillig innsats fra ivrige venner av vannet vil vi denne våren åpne et naturinfosenter der alle kan lese mer om hvor viktige våtmarkene er lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bakkehavn

Rommene er snart ferdig og vi kan starte innredning og dekorering. Det blir noen spennende uker fram mot våren.

 

Gangbanens underlag

I uken etter påske ble underlaget for gangbanen ut til fugleobservasjonsskjulet bygget. Det er tømrer Jørgen Jensrud hos Hagen Hageservide som er mester for denne fase i arbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt dispensasjon for bygging fram til 27. april. Den støyende del av arbeidet, nedsetting av stokker, er avlsuttet og det som gjenstår er ikke forbundet med støy. Det regnes derfor ikke med unødig forstyrrelse for fuglene.

Utvendig oppussing

Våtmarkssenteret får ansiktsløfting! I hele uke 13 pågikk det skraping av vegger og vinduskarmer for å legge grunnlag for et malestrøk etter påske. Til venstre Per Frislid i ferd med å skrape. Til høyre Lise Johansen og Thorolf Handeland.

osloelveforum grasrotandelen

 

Fugleskjulet reiser seg

Stokkene som fugleobservasjonsskjulet skal flyte på ble 29. mars skrudd fast til pelene som tidligere var satt ned. Vegard Østbak Hagen, i gul jakke, og Jørgen Jensrud setter sammen puslespillet. Flere deler av konstruksjoner lages nå på verksted for så å bli montert i løpet av april. Merk hvor godt man ser ut over vannet! Og all is er forsvunnet flere dager før utgangen av mars!

Fugleobservasjonsskjulet tar form

Hagen Hageservice har satt i gang bygging av fugleobservasjonsskjulet. Vegard Østbak Hagen i midten med Rune Fjellhaug til venstre og Kristian Skollene til venstre. Jernplater ble lagt ut over våtmarken som fortsatt har minimum 40 cm tele, sterkt nok til å tåle en 30 tonns gravemaskin. Men en mindre gravemaskin ble det først boret hull til å sette malmfurustokkene ned i som deretter ble presset ned med grabben til den store maskinen.

Først ble det boret en lite hull som stokken ble ført ned i. Stokkene ble presset ned ca. 6 m.

 

Glimt ut mot der selve fulgeobservasjonsskjulet om få dager skal bygges. Bildene fra byggingen er tatt 15. mars.

 

Fugleobservasjonsskjul - byggestartsmøte

Oppstartsmøte i snødrev med entreprenør fant sted onsdag 7. mars på det stedet fugleobservasjonsskjulet skal bygges. Fra venstre Harald Stølan, Bymiljøetaten, Finn Arnt Gulbrandsen, Østensjøvannets Venner, Jon Markussen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Stein Høglund, HWR Arkitekter, Vegard Østbak Hagen, Hagen Hageservice AS, Live Danielsen, Statens Naturoppsyn og Amund Kveim, Østensjøvannets Venner. Arbeidet med fugleskjulet vil starte opp i begynnelsen av uke 11.

 

Finklipp på Bekkasinmyra

Bekkasinmyra inngår i adopsjonsområdet til Østensjø skole. 45 elever fra 5. klasse klippet rotskudd fredag 2. mars. Krattrydding ble utført vinteren 2010/2011, men i løpet av sommeren grodde det opp lange rotskudd. Slike skudd fjernes lett med en hagesaks, men utfordringen er at skuddene er så mange! Men når 45 x 2 hender er i virksomhet i et par timer går det unna. Til sommeren slippes det inn 4 storfe på Bekkasinmyra, men rotskudd vil ikke dyra ha. Derfor er det viktig å få fjernet skuddene på vinteren med tele i bakken.

Hva utfører Østensjøvannets Venner (ØVV) ?

På oppslagstavlen ved Smedbergbekken er det nylig satt opp en plakat som forteller om hva Østensjøvannets Venner utfører i miljøparken. Et av tiltakene er anlegg av et observasjonsskjul etter oppfra fra Fylkesmannen. Hensikten er å gi publikum nærkontakt med fuglene uten at de forstyrres. Les om er om hva som står på plakaten.

 

Nøklevann skole klippet rotskudd

Klasse 7a og 7 b ved Nøklevann skole gjorde en stor innsats med å klippe ned skudd som var kommet opp i løpet av sommeren. Hele kanaløya, som ligger noen hundre meter nord for utløpet av Bølerbekken, ble ryddet vinteren 2011 av arbeidsgruppen til Østensjøvannets Venner. Men rotskuddene var i løpet av sommeren blitt over en meter høye! Nøklevann skole, som den første av de fem adoptivskolene rundt vannet, adopterte denne delen av Østensjøvannet og påtok seg å skjøtte kanaløya.

Etter klippingen orienterte Østensjøvannets Venner og Statens Naturoppsyn om skjøtselstiltak i miløjøparken. Deretter vanket det pølser fra grillen til de flittige elevene.

 

Fantastisk vinterdag ved vannet

Søndag 12. februar var en av vinterens flotteste dager ved Østensjøvannet. Turveien på vestsiden har fått en konkurrerende skiløype til glede for mange som valgte skiene i stedet for en turvei lett sandstrødd for fotgjengere. Sør i vannet gikk skiløypa like ved åpent vann. Både stokkender og sothøner kunne betraktes fra skiløypa.

 

Ingen ender ved Bølerbekkens utløp

Bølerbekkens utløp er nesten frosset igjen. Det siste stykket av bekken øst for broen er delvis frosset. Ingen ender er å se i det lille området som forsatt er åpent vann. Slik var det mandag 6. februar.

 

Krattrydding på kanaløy

 

På vestsiden av Østensjøvannet, sør for Abildsøbanen, ble en av kanaløyene ryddet for kratt lørdag 4. februar. Hensikten er å gjøre området egnet for hekking for enkelte fuglearter, hindre at plantearter skygges ut og bedre sikten fra turveien mot vannet. Prosjektet utføres av Østensjøvannets Venner etter oppdrag fra  Fylkesmannen for Oslo og Akershus.

 

Østensjø skole adopterer en del av Østensjøvannet.

Alle skolens elever var samlet i skolegården ved overrekkelsen av adopsjonsbrevet fra Oslo Elveforum 25. januar. Området skolen nå er blitt ansvarlig for dannet et vakkert bakteppe for seremonien.

Adopsjonsbrevet forplikter skolen til å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene, ta hensyn til planter, dyr og kulturminner, melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Området skolen har fått ansvar for strekker seg fra Bekkasinmyra med beitende krøtter om sommeren til og med Østensbekken i nord.

Elevrådsrepresentantene (fra venstre) Jenny Brenna Skille i 7a, Erlend Årvold Crowo i 7b og Axel Sit i 7a har fått overlevert undervisningsmappe, adopsjonsbrev og vannmålingsutstyr. Videre ser vi Trine Johnsen fra Oslo Elveforum, rektor Knut Erik Brændvang og Amund Kveim leder i Østensjøvannets Venner. Helt til høyre assisterende rektor Britt Bøymo.

Rektor Knut Erik Brændvang signerer adopsjonsbrevet på vegne av Østensjø skole. Til høyre Trine Johnsen som viser adopsjonsbrevet til elevene.

 

Vond lukt nord i Østensjøvannet

Mot slutten av desember og i første halvdel av januar kunne det merkes en vond lukt når man gikk på turveien fra Østensjøveien til Manglerudbakken. Intensiteten varierte etter vinddraget og skrev seg fra organisk materiale, dvs. av vasspet, som råtnet i nordenden av vannet. Det kjemiske navnet er hydrogensulfid (H2S). Slike forhold vil trolig oppstå i løpet av vinteren, avhengig av været. I januar ble det rapportert også om vond lukt langs Granhekkveien, lukt som trengte inn i enkelte hus.

 

Bildet viser hvordan vinden har presset vasspesten mot nordenden av vannet og ligger som et sammenpresset teppe over isen. Det er forråtnelse av vasspesten som avgir vond lukt som lett kan merkes i områdene nord for Østensjøvannet.

 

I første halvdel av januar var lukten langs Granhekkveien ubehagelig. Det er særlig helt nede ved bekken lukten er sterkest. Vinddragene gjør at lukten driver opp langs veien, inn i hage og hus. Hydrogensulfid er tyngre enn luft og sprer seg lett til de laveste områder i terrenget, dvs. langs Østensjøbekken.

Fossekallen i Østensjøbekken

Fossekallen kunne observeres ved Østensjøbekken rett ved turveien fredag 30. desember. Det ser ut til at den liker seg nettopp der bekken kommer fram under turveien.

 

Skiføre

Enkelte hadde funnet fram skiene på søndag 8. januar og fikk årets første skitur over Østensjøvannet

 

 

 

Observasjonsskjul - Fugleskjul

I området rett sør for Smedbergbekken skal det oppføres et observasjonsskjul som gir mulighet til å komme nærmere fuglene uten å forstyrre dem. Prosjektet er første ledd i et større prosjekt der turveien sørover skal flyttes lenger bort fra vannet og våtmarksområdet restaureres. Fugleskjulet er et samarbeidsprosjekt mellom Østensjøvannets Venner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Statens Naturoppsyn. Onsdag 7. desember var det befaring fra de samarbeidene organisasjoner og etater som markerte stedet med et skilt. Avhengig av været er det meningen at arbeidet skal starte i løpet av januar og stå ferdig før hekkesesongen. HWR arkitekter as har byggeledelsen.

 

 

 

En skjære har funnet noe å hakke i. Ikke kast plastposer i snøen, tomme eller med brødsmuler!

 

 

 

 

Østensjøbekken i ny kulvert

Østensjøbekken får ny kulvert gjennom tomta til Østensjøveien 81. Øverst knyttes den til Mølledammen og ved Bryn Senter går den inn i den gamle kulverten. Bygningene til Høyenhall Fabrikker (nedlagt i 1973) ble revet i 2007 og tre boligblokker er under oppføring. "Den gule stue", på 1990-tallet malt rød, ble flyttet hit i 1911 fra plassen Rognerud. Den gamle stua skal renoveres og gjøre tjeneste som "grendestue" og miljøinnslag for beboerne. En mindre bekk vil renne fra Mølledammen gjennom boligområdet, iflg. salgsdokumentene til megler. Bildet er tatt i begynnelsen av november.

 

 

Islandshesten "Dreki"

 

Islandshesten "Dreki" beiter på Kvernjordet og finner noe grønt mellom issvullene. Eieren sier at det er mer spennende enn å spise av høyet som er lagt ut. Hestene er i første uke av januar å finne på vestsiden av Østensjøveien, området som kalles Vassenga og Ormelunden. Også der finner de noe grønt.

 

Trevelt

Et tre falt over turveien på vestsiden av Østensjøvannet, rett sør for slåtteenga Sjøli, ved den store steinen som går under navnet Karl XIIs hule. Fremkommeligheten ble sterkt begrenset i helgen. Oslo kommune, Bymiljøetaten ble varslet og treet fjernet om formiddagen mandag 19. desember. Synnøve og Patricia fra ISS Landscaping utførte jobben. De to har også ryddet kvist langs turveien i forrige uke.

 

Turveien gruset

Entreprenør Løvold AS klargjør for grusing av turveien ved å kjøre fram redskap.

Ondsdag kveld 21. desember var man ferdig med grusingen. Toppdekket som ble lagt på er ikke tykkere enn 3-4 cm opplyser Løvold. Til våren vil veidekket bli valset. Med frost i bakken vil det ha liten effekt å gjøre det i vinter.
For å bedre avrenningen vil stikkrenner og grøfting bli anlagt, også det til våren. Strekningen som er gruset er fra gangbroen i sør og ca. 1000 meter nordover på østsiden av Østensjøvannet.

Før (14.12.) og etter (21.12.) grusing på et av de mest utsatte steder. Her er det lagt på litt ekstra med grus. Området heter fra gammelt av Vassenga. Det sier seg selv at reparasjon i våtmarken neppe vil ha langsiktig effekt. Omlegging av veien er eneste løsning på sikt.

Etter noen dager med mildvær har avrenningen satt sine tydelige spor (30.12.) i den gruslagte veien.

Riving av brygga

"Publikumsbrygga" på sørvestsiden av Østensjøvannet ble revet tirsdag 20. desember. De siste par årene har det vært store setningsskader og er ikke lenger sikker i bruk. Til våren vil brygga bli erstattet av en flytebrygge, opplyser Bymiljøetaten. Gravemaskinene river opp bordene og Lars Skjaker kaster de inn på land. Bildet til høyre viser stolpene som står igjen etter riving.

 

 

Bøler skole har adoptert Bølerbekken

Bøler skole fikk ved en tilstelning for skolens elever tirsdag 20. desember tildelt adopsjonsbrev for Bølerbekken fra Bøler kirke til utløpet i Østensjøvannet og derfra langs bredden av vannet fram til gangbroen over kanalen ved Østensjøveien. Fra venstre Amund Kveim og Finn A. Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner, Tor Holtan-Hartwig fra Oslo Elveforum, Ida Sørensen, elevrådets leder og rektor Morten Sesseng som signerer adopsjonsbrevet som på forhånd var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. I tillegg signerte også Tor Holtan-Hartwig og Ida Sørensen. Adopsjonsordningen av elver, bekker og vann administreres av Oslo Elveforum. Formålet med adopsjonen er at elevene skal oppleve natur- og kulturverdiene og ta hensyn til planter, dyr og kulturminner. De skal også melde fra om ulovlig forurensning og holde bekke- og vannkanter fri for søppel. Det praktiske samarbeid og oppfølging vil foregå i regi av Østensjøvannets Venner.

 

Amund Kveim med appell til elvene

___

Vær tøff - Bli Z

Førstepremie for flott innsats og bruk av refleks tildelt klasse 2B på Bøler skole

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut førstepremie til klasse 2B på Bøler skole i konkurransen "Vær tøff - Bli Z" ved en seremoni 20. desember. I sin tale til elevene ved skolen understreket hun betydningen av hvor viktig det er å bruke refleks og dermed bli sett i trafikken. Det sparer mange liv og ulykker unngås. Diplomet var signert av kunnskapsministeren og rektor Morten Sesseng.

 

Skolekoret gledet med sang.

Faklene lyste opp i skolegården en tidlig morgenstund.

 

Reflekserer er lett å se i mørket.

English presentation of the area (pdf)

Aktuelt:

 

Tirsdag 13. november: Aha-opplevelser i den nære natur

Denne dagen er vi så heldige å ha Trond Berg fra NRK på besøk. Trond har vært fast innslag i NRKs populære serie «Ut i naturen» fra programmet startet i 1992. Her har han jobbet som både produsent og fotograf. Han trives best ute i skogen på jakt etter naturmotiver. Resultatene fra utallige turer vil han denne dagen dele med oss.

Sted: Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal senter, kl. 19.00.

 

 

Søndag 28. oktober: Vandring fra Eterfabrikken via Søndre Bogerud til Bogerudmyra

Turen går fra P-plassen i sørøst forbi Bølerfossen og Eterfabrikken og videre til Søndre Bogerud gård. Tilbake til utgangspunktet via Bogerudskogen og Bogerudmyra. På turen stopper vi opp på steder av lokalhistorisk interesse og vi får med oss det som dukker opp av fugl og annet av biologisk interesse. Oppmøte ved P-plassen i sørøst kl. 12.00. Turen passer for alle. Værforbehold - turen avlyses om været blir for ille.

Etter ekstremregn er Bølerfossen et flott skue. Her Bølerfossen 28. august 2011.

 

 

Svanefamilien på søndagstur

Svanefar og svanemor med seks unger har gått opp på turveien i håp om en lettvint matbit fra forbipasserende. De ble ikke skuffet og sto forventningsfulle i håp om mer tilleggskost. Men kom ikke for nær, freste svanefar. (Publisert 30.09.2012).

 

Østensjøbekken i fakkellys

Østensjøbekken renner ut i Alna ved Bryn jernbanestasjon. Torsdag 27. september var det vandring langs Alna-elven i fakkellys og Østensjøbekken fikk også sin fakkel på det stedet den møter Alna.

 

Østensjøvannet måtte nøye seg med et bilde opplyst av fakkel ved Bryn bro. Et oppslag fortalte om Østensjøbekken på veien fra utløpet i Østensjøvannet til den renner ut av et rør og forener seg med Alna.

(Publisert 28.09.2012)

 

Sommerbeite slutt på Bekkasinmyra

Kalveeier Johan Persbråten og hans medhjelper lokker kalvene inn i hengeren med brød. Lise M. Johansen (til høyre) fra Østensjøvannets Venner følger spent med.

Etter tre måneders sommerbeite ble de tre kalvene 26. september hentet hjem fra Bekkasinmyra - det store beiteområdet ved vannet nedenfor jordene til Østensjø gård.

De har gjort en god jobb med å holde vegetasjonen nede, og deres tilstedeværelse har vært til glede for store og ikke minst små forbipasserende. Området er temmelig vått og vi har i tillegg hatt en våt sommer. Kalvene har derfor ikke vokst så mye som ønskelig, men det planlegges videre beite neste år.

Krattvegetasjonen på Bekkasinmyra ble ryddet på dugnad av Østensjøvannets Venner 2010-2012 og årets beitesesong var den andre.

 

Sauene har dratt hjem til fjøset

Sauene på Bakkehavn ble tatt hjem til Nittedal i første uke av september, etter rundt tre måneders sommerbeite.

Takk for i sommer!

 

 

Østensjødagen 2012 - en dag med snev av sommer!

Noen inntrykk fra arrangementet på Bakkehavn søndag 2. september

Artisten Oda Holte underholdt med sang og gitar, dansegruppen Symra med raske sprett på tunet til friske toner fra flatspelespiller Benjamin Kehlet. Torader ble traktert av Halvor Opheim. Symra stilte overraskene med egen sangerinne.

Sanseboksene, stylter og hesteskokasting trakk mange barn. Det samme gjorde hesteridning og hesteskyss med lang kø av forventningsfulle barn.

Østensjø husflidslag demonstrerte håndarbeid og lokalhistoriske bilder fra Bakkehavn var oppslått på sidebygningen.

Egen gruppe fikk orienering om gårdens historie. Natursti for hele familien gikk tur mot Bakkehavntoppen. Åpent Våtmarkssenter med akvarium og dyreliv fikk mange besøkende.

Den siste halvtimen underholdt artisten Trond Granlund & co. Konferansier var Per Amble.

  

Stor publikumsoppslutning med kafeteria og kakesalg.

 

Registrering av sjeldne planter på Bogerudmyra

Botaniker Jan Wesenberg fotograferer tuestarr

Vasstelg

Kjempestarr

Botaniker Jan Wesenberg og Finn A. Gulbrandsen fra ØVV var 16. juli i naturreservatet på Bogerudmyra for å sjekke bestanden av de sjeldne plantene vasstelg og kjempestarr. Disse artene er sterkt truet i Norge iflg. rødlista. Jan Wesenberg fant omtrent 10 individer av vasstelg. Det er omtrent det samme antall han tidligere har funnet her. Kjempestarr ble funnet i langt større antall, men kolonien var klart mindre enn tidligere, hvilket viser at det er på høy tid med  godt gjennomtenkt krattrydding til vinteren for å gi kjempestarren bedre vilkår. Wesenberg tok posisjonene til plantene på GPS. Kjempestarrområdet ble i tillegg merket slik at det er lett å finne igjen området i krattskogen på vinteren.

Andre rødlistede starrarter på Bogerudmyra er stautstarr (sårbar) og tuestarr (nær truet). Tillatelse for befaringen var skaffet tilveie fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Hester på besøk

I et par uker vil to hester fra Nittedal, fra samme gård som sauene, være på sommerbeite på Bakkehavn. Abildsø Bo- og rehabiliteringssenter er nærmeste nabo. Det er nok av gress til både sau og hest.

Krøtterslipp på Bekkasinmyra

Tre kalver fra Persbråten gård i Bærum ankom Bekkasinmyra onsdag 13. juni. Rasen er en krysning mellom hereford og skotsk høylandsfe og er alle født i november 2011. Dette er andre året med storfe. I år har kalvene et større beiteområde etter krattryddingen i vinter.

Litt forsiktige til å begynne med, men det gikk ikke lange stunden før de tok til seg av det grønne gresset. Men de gikk ikke langt fra hverandre! Det tryggeste var å nok å holde tett samen.

Årets gressvekst ser ut til å være meget frodig, også på det feltet som ble ryddet i vinter. Det er overraskende hvor grønt og fint gresset har vokst opp på jordet som har ligget brakk i 50-60 år. Saftig gress kunne derfor bli inntatt fra første stund!

Johan Persbråten fra Persbråten gård i Skui i Bærum og Finn A. Gulbrandsen kobler sammen de strømførende ståltråder som fører svak strøm.

Husk at svakstrømmen er satt på gjerdetrådene!

Syv svaneunger!

Et svanepar har greid å få fram syv svaneunger. Familien er her på tur på nordøstsiden av Østensjøvannet lørdag 26. mai. Første gang de ble observert skal ha vært et par dager tidligere, så ungene er ikke mange dager gamle.

 

Miljøpris til Østensjø skole

Østensjø skole var de flinkeste til å jobbe under Rusken-dagen i 2011. Dere har verdens flotteste uteklasserom, kanskje ikke så rart at dere vant, uttalte leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim, ved utdeling av prisen 21. mai. Fra venstre: Eivind 5a, Rahfa 5a med diplomet, Maria 5b med vandreprisen og Simen 5b.

 

Takrør på veggene

Snekkerarbeidet er utført og takrørfletting av vegger gjenstår før fugleskjulet kan tas i bruk. Det arbeidet blir påbegynt mandag 14. mai. Noe takrør er kuttet og ligger klart på gangbanen.

 

Under tak

Fugleopservasjonsskjuet fra turveien 27. april.

Huset med glugger for utsyn mot sør.

Huset med glugger for utsyn mot nord.

 

Øyredning

Øya, under navnet RA, som lå veltet på sørvestsiden av Østensjøvannet ble vippet på plass 16. april. Det er andre gangen RA rettes opp. Teknikken var å padle ut til øya, sage vekk noen greiner, feste et tau til et par av trestammene, tre tauet over tverrstokken og padle med tauet til land. Store krefter ble satt inn med å trekke i tauet til RA vippet i oppreist posisjon. På neste tur ut til øya ble trærne på RA bundet til tverrstokken, tauverket fjernet, for så å padle til land. Prosjektutvikler og ide: Johan Mollatt som også var leder av operasjonen som var godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

ØX feller gran

Fem trefellingseksperter fra foreningen ØX har tatt plass på nyhugde trekubber og nyter en kopp kaffe. Til høyre Knut Elgsaas som viser en stamme som er kløyvd i to deler som skal bli fine benkestykker. Foreningen ØX er eksperter på kløyving av trestammer som brukes til klopper i Marka der de gjør en kjempejobb med å vedlikeholde stier og skitraseer for Oslo og omland turistforening.

Men hvorfor felle grantrær sør for Tallberget?

Her finner vi en av de rikeste og mest velutviklede hasselskogene i vår del av Oslo. Hasselskogen har en rik karplanteflora. Trusselen er gran. I henhold til forvaltningsplanen for miljøparken må de derfor felles. Hensikten er å unngå forsuring av jordsmonnet og utskygging av sjeldne plantearter. Foreningen ØX utførte arbeidet etter oppdrag fra Bymiljøetaten. Utført 15. mars 2012.

 

Kanaløyene sammenknyttet

Onsdag 15. mars ble forbindelsen mellom to kanaløyer opprettet. Her skrus to stokker sammen og rammen for den nye øya er klar.

Fra venstre Johan Mollatt, Lise Johansen, Finn Arnt Gulbrandsen og Thorolf Handeland fra arbeidsgruppen.

Kvist fra rydding på sideøyene ble lagt inn i rammen. Når isen smelter synker kvistene ned og forhåpentligvis dannes det en ny øy med forbindelse til sideøyene.

Restaurering av kanaløy - større hekkeplass

På vestsiden av Østensjøvannet ble det 5. mars satt ned tre stokker gjennom isen. Først ble det boret hull i isen på tre steder mellom to kanaløyer. Stokken ble satt ned i hullet mot bunnen. En spesiell tilskjæring i den ene enden av stokken gjorde det mulig å skru stokken 3-4 meter videre ned i bunnen. For å få drafeste i stokken ble det montert en "klave" som gradvis ble flyttet etter hvert som stokken kom lenger ned. Meningen er å sette ned ytterligere tre stokker for dermed å danne et "basseng" mellom de to øyene som kan fylles med kvist oppå isen. Går alt etter planen vil de to øyene igjen bli sammenhengende. Metoden ble for noen år siden med hell benyttet på en øy nord for Bølerbekken.

Prosjektet er utført etter oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som et forsøk på restaurering. Kanaløyene er sterkt erodert med den følge at hekkeområdene er vesentlig redusert.

Kvisthugging på vestsiden av Østensjøvannet

Ved turveien mellom Abildsø idrettsbane og Østensjøvannet har det lenge ligget en stor haug med kvist etter skjøtsel på en kanaløy. Denne kvisten ble 5. mars hugget opp med hjelp fra Statens naturoppsyn (SNO). Bildet til høyre viser Live Danielsen fra SNO og Finn Tschudi fra Østensjølvannets Venner som mater kvisthuggermaskinen.

 

Beltegående kvisthugger gjorde susen

Statens Naturoppsyn stilte med beltegående kvisthugger på mandag 13. februar. Da kunne kvernen komme nærmere kvistene. Effektiviteten øket betraktelig i det man ikke behøvde å dra kvisten helt til turveien.

Kvisthuggeren - et effektivt redskap

Bråker gjør den, men kverner store hauger med kvist på kort tid. Kvist fra ryddingen på Bekkasinmyra trekkes fram til kverna for omgjøring til flis og senere bortkjøring.

 

Mye kratt ryddet på Bekkeasinmyra

Etter stordugnaden på lørdag 28. januar ble det ryddet mye kratt. Kvisten er nå kvernet på stedet for senere bortkjøring. Det ble gjort en kjempejobb det står respekt av!

cid:image004.jpg@01CCDDD6.B4855AC0

Deltakere på stordugnaden 28. januar tar en pause i krattryddingen.

 

Dette var oppfordringen til deltakelse på stordugnaden:

Frivillige kan møte opp med arbeidstøy og hansker. Østensjøvannets Venner stiller med utstyr og noe å bite i, dvs. pøler og lomper.

For de som lurer, så ligger Bekkasinmyra på østsiden av Østensjøvannet, mellom turveien og vannet, nedenfor Østensjø gård.

Mandag 23. januar var det "liten" dugnad. Johan Mollatt og Thorolf Handeland fra arbeisgruppen til Østensjøvannets Venner trakk kvist for oppkutting.

Målet er å gjenskape det gamle beitelandskapet. Til sommeren kommer det fire storfe mot fire sist sommer.

Fra tidligere dugnadsdager:

Krattrydding på Bekkasinmyra

Foreningen ØX under arbeid.

 

Arbeidsgruppen til Østensjøpvannets Venner tar en pause ved duganden 16. januar.

I sommer var det to kalver som gikk på beite på Bekkasinmyra som ble begynt ryddet vinteren 2010/2011. Planen er å utvide beiteområdet, et arbeid som ikke kunne påbegynnes før det var tele i bakken. Torsdag 12. januar gikk foreningen ØX i gang med å rydde kratt. Rydding og utkjøring av trevirke vil foregå alt etter vær og føre utover vinteren. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bymiljøetaten og Østensjøvannets Venner samarbeider om prosjektet.

 

Kvisten legges i haug like ved turveien for bortkjøring.

Turveien er delvis brøytet og strødd

Turveien på østsiden av Østensjøvannet ble brøytet søndag 22. januar. Etter grusingen i desember er det litt grus i veibanen i tillegg til at det er strødd noe i ettertid.

 

Is og åpent vann

Istykkelsen ble søndag 8. januar av en skøyteløper målt til ca. 15 cm på to forskjellige steder. Torsdag 12. januar foretok Vann- og avløpsetaten målinger av oksygeninnholdet i Østensjøvannet. Da var isen ca. 20 cm.

Vannet er åpent et stykke utenfor Bølerbekkens utløp, ved gangbroen over kanalen i sør helt opp til erosjonsdemningen mot Bogerudmyra, et mindre felt ved utløpet av Smedbergbekkens og Ulsrudbekkens utløp. Ved utløpet i nord er det et åpent felt mot gitteret i bergveggen og ved utløpet til Østensjøbekken. Langerudbekken er åpen i de to første dammene i renseparken. I løpet av uke 2 ble det mindre åpent vann.

Nysnø og mildvær åpnet det nye år

Januar ble innledet med temperatur rundt null. De ivrigste fikk ryddet en skøytebane som første aktivitet i 2012. Snøfall utover i januar har gradvis ført til at skøyteaktivitetene har avtatt.

 

Skøyteis, men se opp for åpent vann!

Nyttårsaften var det flere som forsøkte seg på skøyter. Måkene satt på iskanten og varslet om åpent vann. Skøyteløperne så ut til å ha respekt for bekkeosene og de åpne råkene og holdt seg på betryggende avstand. Men det er ingen garanti at isen er like tykk over hele vannet selv om ingen åpne råker kunne sees ute på isen. Et godt råd er å bruke ispigger hengende rundt halsen dersom isen plutselig skulle briste.

 

 

Ikke tråkk i takrørskogen!

Nå når skøytesesongen er innledet er det viktig at man ikke tråkker ned takrørskogen for å komme seg ut på isen. Husk at breddene er sårbare og utsatt for slitasje. Reservatskiltet forteller om regler for ferdsel.

 

Rehabilitering av turvei og rensing av Østensjøbekken.

For å unngå at turveien på østsiden av Østensjøvannet oversvømmes når det regner, skal turveien rehabiliteres med stikkrenner som forbedrer avrenningen samt nytt toppdekke. Videre skal gangbrua ved Østensjøveien rehabiliteres. Brua skal løftes 15 cm, stål og treverk skal byttes ut, og turveien skal her høydejusteres. I tillegg skal den tette vegetasjonen i Østensjøbekken fjernes for å øke vanngjennomstrømingen ut fra Østensjøvannet. Under rehabilteringen av turveien i nord vil deler av turveien være stengt. De fleste av tiltakene er gjennomført pr. 21. desember.

Se pressemelding fra Bymiljøetaten.

Fremdrift: Oppstart Østensjøbekken 21. november. Grusingen ble avluttet 21. desember.

 

Den nye gangbrua (31.12. ) har stor trafikk. Under brua er det yrende liv med stokkender, sothøner og noen hvitkinngjess.

 

Stokkendene var i flertall utenfor gangbrua 7. januar. Måkene ynder å sitte på iskanten.

 

Selv om det er åpent vann ser det ut til at svanene har trukket vekk fra vannet.

 

 

Bølerbekkens utløp 7. januar. Åpent vann markeres tydelig mot den nyfalne snøen. Det er overraskende langt ut vannet er åpent.

 

Bølebekkens strømninger holder vannet åpent langt inn i kanalen på nordsiden. Uten snø ville skillet mellom is og vann ikke vært så klart markert. Foto 08.01.2012.

 

Vinterflom i desember

Mandag 5. og tirsdag 6. desember var det flom i Østensjøvannet fordi vasspesten reduserte farten i utløpet. Bymiljøetaten, divisjon Friluft fikk fjernet vasspesten i løpet av den 6. om ettermiddagen slik at vannstanden da begynte å synke. Bildet til venstre viser opprenskningen ved gitteret i nordvestenden av Østensjøvannet. Det er usikkert om vasspesten i vinter vil skape nye problemer i utløpet. Vannstanden var normal ved innganen til uke 51. Vasspesten har denne uka (bilde til høyre 30.12.) heller ikke skapt problemer.

  • Vasspesten har vært svært dominerende i år. Les SABIMAS temaside om vasspest. ØVV har i høst gjennomført et forsøk med innhøsting av vasspest for å få kunnskap om evt. mekanisk fjerning.

 

Vasspest (Elodea canadensis) har en tynn stengel, 50 - 200 cm lang, rotfast, men sliter seg gjerne løs og driver med vinden. Bladene er tynne og gjennomskinnelige. Bildet viser en stengel som er dratt opp ved innhøsting.

 

Tilbakeblikk.

  • 15. jan. 1984: Frilufts- og miljøvernrådet anbefaler at Østensjøområdet vernes etter naturvernloven.

Viktige linker:

- - -

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel
av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap,
herunder Østensjø og Abildsø gård."

 

 

 

 

 

 

 

A