Undervisning ved Østensjøvannet
Undervisningsopplegg for skole, lærere og andre som underviser i biologi, naturfag og annen naturkunnskap
Besøkssenter våtmark Oslo underviser innen naturfag og biologi, særlig om temaer relatert til våtmark, naturvern og biomangfold. Våre undervisningsopplegg er forankret i skolens læreplaner. Senteret samarbeider med og underviser for skoler i Oslo. Eksempler på våre opplegg er:

1) Fugletur i området.
2) Deltagelse i praktisk skjøtsel av våtmarker (inngår i adopsjonssystemet, der skoler tar ansvaret for en sektor i parken)
3) Bli kjent med insektene (sommerfugler, øyenstikkere og en rekke andre insektordner)
4) Bli kjent med livet i Østensjøvannet
5) Fremmede arter. Gruppen får være med på å bekjempe svartelistede plantearter
6) Vinternatur. Hva skjer med naturen på vinteren?
7) Kulturminner i Østensjøvannet miljøpark

For påmelding på undervisningsopplegg, ta kontakt her.

På alle våre kurs informerer vi om våtmarker, RAMSAR-konvensjonen/våtmarkskonvensjonen

Se også foreningens nettsider for tips om undervisningsmateriell til skolesektoren.