Besøkssenter våtmark Oslo består av de to avdelingene på Østensjøvannet og Lilløyplassen. Besøkssenteret er et av seks nasjonale besøkssentre for våtmark og ble autorisert av Miljøverndepartementet desember 2012. Besøkssentrets avdelinger ligger på hver sin siden av Oslo sentrum og utgjør to rike naturområder i umiddelbar nærhet til hovedstaden.Vis Besøkssentre våtmark i Norge i et større kart

Besøkssentre for våtmark skal formidle kunnskap om og viktigheten av våtmarker. Vi henvender oss til hele befolkningen og i våre målgrupper finner vi både barnehager, skoler, næringslivet og publikum forøvrig.

Ta kontakt med oss på følgende steder:

Lilløyplassen naturhus (lilloyplassen.no)
facebook.com/lilloyplassen

Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet
facebook.com/ostensjovannet.no

Besøkssenter våtmark Oslos telefonnummer er 40 61 64 67.
_ _ _ _

NB: Vi ønsker også å komme i kontakt med lærere/undervisere. Dersom du har muligheten til å undervise i biologi kan du sende en henvendelse med CV til senteret@ostensjovannet.no.