Besøkssenter våtmark Oslo er ett av de seks autoriserte nasjonale besøkssenter for våtmark i Norge. Sentrene er støttet av Klima- og miljødepartementet og administreres av Miljødirektoratet. Besøkssenter våtmark Oslo består av en avdeling ved Østensjøvannet og en på Lilløyplassen naturhus. Senteret inngår i satsningen på å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark og å skape entusiasme omkring bevaring og utforskning av våtmarker. Senteret utfører flere oppgaver:
- utstillinger om våtmark
- gjennomfører undervisning av barnehager, skoler, guidede turer for næringliv og publikum
- bistår i bekjempelse av fremmede arter
- arrangerer familiedager og mye mer

Senteret i Osloregionen henter støtte fra sterke lokale krefter.
Lokalene befinner seg på Lilløyplassen naturhus på Fornebu (Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker) og på Bakkehavn ved Østensjøvannet (Enebakkveien 278, 1187 Oslo).

bygninger

Besøkssenter våtmark Oslos avdelinger; Lilløyplassen naturhus og Østensjøvannet.
facebookfollow