radyr 062
Foto: Audun Brekke Skrindo
På disse sidene publiserer vi informasjon om biomangfoldet som befinner seg i nærheten av våtmarkssenteret. Registreringene hentes ut fra den nasjonale rapporteringsportalen artsobservasjoner.no.
Det er viktig at alle som rapporterer inn sine funn legger på prosjektmerkelappen «Prosjekt=Østensjøvannet i Oslo». Da kommer dine observasjoner med på de ferdiglagde oversiktene.

Vi har ytterligere informasjon på biologisidene til Østensjøvannets Venner.

* * * *

Funnet skadd vilt?
Dersom du har funnet skadd vilt ved Østensjøvannet kan du undersøke følgende kontaktinformasjon for kommunale tjenester vedrørende vilt og natur.Rødrev jakter vånd på Abildsøfeltet
Foto: Audun Brekke Skrindo