temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Flaggermuskasser

Noen har kanskje lurt på hvordan fugler skal kunne utnytte de litt snodige kassene som er hengt opp ved Østensjøvannet. Svaret er at kassene er tiltenkt flaggermus og ikke fugler.

Østensjøvannet er kjent for sin forekomst av flaggermus, og disse kassene er hengt opp for at disse pattedyrene skal ha et sted å hvile. Les mer om konstruksjon, opphengning og bruk av kassene hos Norsk Zologisk forening

Her er bilde av én av kassene:

flaggermuskasse