temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Bløtdyr (Mollusca)

Bløtdyrene har, som navnet indikerer, ofte en myk kropp, men det er ikke alle som er bløte på overflaten. Alle har en fot, en innvollsekk og en kappe. Foten brukes av mange til bevegels (sneglene bruker den f.eks. til å komme seg bortover overflaten med). Innvollsekken inneholder de vitale organer, som f.eks. gjeller og mage. Kappen er ikke, som mange kan tro, skallet, men et cellelag som skiller ut stoffet som blir til skallet. Mange bløtdyr mangler skall, og hos muslingene er skallet noen ganger todelt, med en hengsle på midten (f.eks. blåskjell).

Bløtdyrene innholder sju klasser, hvorav to finnes i ferskvann. Østensjøvannet innholder blant andre to relativt kjente representanter for disse to klassene: dammusling og stor damsnegl.


Klasse Snegler (Gastropoda)

 

Art: Stor damsnegl (Lymnaea stagnalis)

Stor damsnegl, foto: Leif-Dan Birkemoe

Sneglene har en "krypesåle", men ikke alle snegler har et ytre hardt skall. Underklassen lungesnegl kjennetegnes ved at de mangler gjeller. Skallet hos stor damsnegl kan blir opptil 6 cm langt.

Art: Brunskogsnegl (Arion vulgaris)

Brunskogsnegl, juni 2002, Foto Audun Brekke Skrindo

BRUNSKOGSNEGLER I ØSTENSJØOMRÅDET

Denne sneglen opptrer stedvis i stort antall i vårt område. Den har
tidligere gått under mange navn som f.eks. iberiasnegle og mordersnegle.
Arten er fremmed for norsk natur og burde ideelt sett utryddes her, men det
har vist seg å være en bortimot umulig oppgave.

Vi oppfordrer likevel alle til å bekjempe sneglen ved å avlive snegler i
egen hage, samt de som måtte påtreffes i og rundt miljøparken. Det er
viktig å merke seg at det kun er denne ene arten som skal bekjempes. De
vanlige norske snegleartene må få lov å leve i fred, og man bør heller
ikke drepe boakjølsneglen som også er en fremmed art. Grunnen til dette
er at den er en naturlig fiende for brunskogsneglen. Der vi finner
boakjølsnegl finner vi ofte ikke brunskogsnegl og omvendt.

Vi anbefaler generelt sett ikke bruk av kjemiske eller biologiske
virkemidler da det er usikkert hvilken virkning dette vil ha for øvrige
arter nå og i fremtiden. Enkleste måte å avlive sneglene er ganske
enkelt å dele dem i to med en hagesaks eller spade. Sneglene legger egg
(20-50 stk.) fra slutten av august til slutten av september, så på denne
tiden av året er det ekstra viktig å bekjempe dem.

 

 


Klasse Muslinger (Bivalvia)

Familie: Kule- og ertemuslinger

Art: Andemusling, vanlig dammusling eller stor ferskvannsmusling er alle navn på Anodonta anatina.

Denne muslingen kan bli hele 13 cm lang. Den lever av organisk materiale i vannet som den siler gjennom indre organer i skallet.

Dammusling, Foto: Leif-Dan BirkemoeDammusling