temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Førstehjelp for å lære å gjenkjenne insekter i Norge!

Å bli godt til å bestemme insekter til art er et langt og nitidig studium. Med tanke på at noen mener vi har hundretusener og kanskje millioner av insektarter i verden er det lett å bli motløs når en går igang for å lære seg insekter.

Hvis insektverden er helt ny for deg kan det kanskje være lurt å heller ta en titt på det vi ofte kaller den "overordnede systematikken". Den overordnede systematikken grupperer artene hhv i art, slekter, familier, ordner, klasse, rekke og til slutt rike (dyreriket).

Klassen insekter (Insecta)

Klassen insekter inneholder ca 26 ordner, avhengig av hvilken systematikk man følger. Du trenger ikke reise til tropene for å finne eksempler på arter innenfor disse ordnene.. Med tanke på at Norge ligger langt nord og har færre arter pr. km2, er det interessant at vi kan finne 24 av disse her i landet. Under finner du en oversikt over ordnene, samt kjennetegn for disse ordnene. Til høyre er navn på arter eller grupper gitt. Så kan du slå opp i en naturguide/insektnøkkel for å finne ut mer (For de som lurer når de leser de vitenskapelige navene, ptera betyr "vinge").