temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Insekter ved Østensjøvannet

Bare i Norge er det funnet langt over 20 000 arter av insekter. For å bli kjent med den systematiske inndelingen av slik store grupper med dyr kan det være lurt å lære litt om insektordnene. Les en introduksjonstekst om insekter

Lars Ove Hansen har gjort et omfattende arbeide for å få en oversikt over insektlivet ved Østensjøvannet. Det ble blant annet oppdaget mange NYE arter for landet. Det er f.eks. funnet 93 forskjellige arter av blomsterfluer, bare ved Østensjøvannet! Rapporten fra år 2000 av Hansen og Falck kan du lese her (13mb).

 

 

Rødlistede biller funnet i Eikelunden i 2014 (PDF - 2mb)

 

Biller fanget i vindusfeller i Eikelunden 2014 (tabell)

 

Eksempelgruppe: Sommerfugler

Noen av de mest kjente insektene er sommerfuglene. Mange tror at det er bare de fargerike og relativt store insektene som er sommerfugler. Men de som mange forbinder med sommerfugler kalles dagsommerfugler. Men det er mange flere enn disse som tilhører denne gruppen. Svermere, møll, tussmørkesvermere osv er også sommerfugler (Lepidoptera). 14. aug. 2001 fant Finn Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo denne sommerfugllarven. Arten heter Stor snabelsvermer (Deilephila elpenor). Larven kan være både grønn og gråbrun. Etter puppestadiet blir den til en stor svermer med vingespenn mellom 5 og 7 cm. Fargen hos det voksne dyret er brunt med mye lille, fordelt på vinger og kropp. Arten ble gjenfunnet både nord for Østensjø gård av Skrindo og Bård Bredesen ved Langerudbekken 28.07.2007.

hele

Frampart

frampart

Bakpart

bakpart med brodd