temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Edderkoppnett - forskjellige typer

Blant edderkoppdyrene er det bare de ekte edderkoppene som har kjertelen som lager den fine silketråden. Det er stor forskjell på hvordan edderkoppene utnytter denne silketråden, men den mest kjente er å spre ut et nett som insekter og annet spiselig setter seg fast i når de kommer flyvende.

Klassiske nett - hjulspinnere

Det er mulig å gjenkjenne forskjellige hovedtyper av slike edderkoppnett, etter hvordan de ser ut. La oss se på noen få eksempler

De klassiste nettene som alle kjenner til blir laget av familien hjulspinnere (Araneidae). I denne familien finner vi den kjente korsedderkoppen.

edderkoppnett fra hjulspinner

Traktnett

Familien traktedderkopper (Aglenidae) lager ikke nettet på den måten at man nødvendigvis skal sette seg fast i det, men heller ledes inn til den jaktende eieren av nettet. Silketråden spinnes så tett at det blir gulv, tak og vegger i en trakt. Du finner denne typen nett oftest i forbindelse med steinurer, gjerder og andre steder hvor det er naturlig hulldannelse i terrenget.

traktnett

"Klusternett"

Disse nettene er større assymetriske klynger, gjerne rundt en blomt eller lignende. Edderkoppen spinner ikke noen spesiell struktur, men passer på å feste trådene til forskjellige viktige strukturer i terrenget. Når byttedyr passerer kommer de enten borti selve nettet eller planten som nettet er festet til. De familiene som benytter denne teknikken kan vi blant annet finne i familiene Rovedderkopper (Pisauridae) og Theridiosomatidae. Edderkoppen kan kjenne retning og avstanden til byttet gjennom rystelsene i nettet. Den kan også vurdere byttets størrelse og bevegelser utfra de samme rystelsene. Deretter setter den avgrårde hvis det virker lovende...

klusternett